Dannebrog

Personregister

...for C. Klitgaard: "Slettegaard i Vester Hanherred", 1954.


Kilde: C. Klitgaard: Slettegaard i Vester Hanherred (i: "Historisk Aarbog for Thisted Amt", 1954, side 132-176).

EFTERNAVN:

FORNAVN:

SIDE:

Aasendrup,

Christen Jensen

175

Albretsdatter,

Anne

159

Andersdatter,

Johanne

169

Andersen,

Peder

133

Andersen,

Skipper Klement

135,136

Bagge,

Anne

141

Bagge,

Mads

134, 141

Bagge,

Niels

135

Baltzersen,

Jacob

163, 164

Bartholin,

Christoffer

165

Bech,

Anders Laursen

174

Bech,

Laurids Nielsen

160

Bech,

Niels

161

Beeske,

Peder

136

Bering,

Søren

160

Bildt,

Kirsten

169

Bildt,

Knud

134, 141, 143

Bisgaard,

Jens Bertelsen

173

Bisgaard,

Poul Andersen

174

Bjørn,

Margrethe

150

Blick,

Christoffer

145

Bollesen,

Markor

140

Bomann,

Just

153

Bonderup,

Jens Svendsen

155

Bondrup,

Maren Svendsdatter

165

Brix,

Anne Marie Mogensdatter

175

Brix,

Christen

167, 170, 171, 173, 174

Brix,

Christian

173, 174

Brix,

Christian Mogensen

170, 171

Brix,

Mogens

169, 175

Brix,

Mogens Christensen

173

Brixsøn (Brix),

Christen Christensen

169

Brixsøn,

Christen

169

Brun,

Anne Nielsdatter

146, 147

Brun,

Joh. Hartvig

155

Brun,

Niels

146

Buchholtz,

Casper

164

Buchholz,

Lorenz

164

Christensen,

Børial

152

Christensen,

Niels

168

Christensen,

Peder

138

Christensen,

Søren

165

Dal,

Peder

138

Dan,

Jens Thomsen

136

Due,

Frans

150

Dyesel,

Erland Hansen

149

Dyre,

Hans

156

Dyrskjøt,

Peder

138

Elbæk (Vognsen),

Munk

137, 139

Eriksen,

Niels

135

Fask,

Christen

137

Finckenhoff,

Jørgen

164

Freberg,

Else

152

Freberg,

Jens

139, 150

Freberg,

Maren Jensdatter

139

Freberg,

Niels Jensen

151

Freberg,

Poul

151

Friis,

Anders

143, 148

Friis,

Jakob

144

Galt,

Peder Ebbesen

142

Ged,

Jost

144

Ged,

N.N.

144

Gerber,

Salomon

153

Gleerup,

Hans Jørgensen

163

Golding,

Maren

172

Griis

Anne

144, 148, 156

Griis,

Anders

133, 137, 138, 140

Griis,

Anders Pallesen

137, 138

Griis,

Anders Vognsen

139

Griis,

Ane Nielsdatter

143

Griis,

Anne Marie Pallesdatter

158

Griis,

Anne Pallesdatter

147

Griis,

Bagge

135, 136, 137, 150, 151

Griis,

Bagge Andersen

138

Griis,

Bagge Nielsen

143

Griis,

Bagge Pallesen

135, 149, 157

Griis,

Birgitte Baggesdatter

155

Griis,

Birgitte Pallesdatter

157

Griis,

Christen

149

Griis,

Christian Justsen

145

Griis,

Christian Michael Justsen

145

Griis,

Christoffer

143, 144

Griis,

Christoffer Pallesen

143, 144

Griis,

Ellen Pallesdatter

157

Griis,

Else

152, 153, 164, 165, 166

Griis,

Else Baggesdatter

151

Griis,

Else Pallesdatter

157, 161, 163

Griis,

Hans Eiler Pallesen

157

Griis,

Ide Baggesdatter

151, 152

Griis,

Ide M. Pallesdatter

157, 167

Griis,

Inger Vognsdatter

140

Griis,

Jakob

140

Griis,

Jakob Andersen

138

Griis,

Jakob Vognsen

140

Griis,

Jens

138, 166

Griis,

Jens Laursen

134

Griis,

Jens Nielsen

138

Griis,

Just Christensen

145

Griis,

Karen Baggesdatter

137

Griis,

Karen Vognsdatter

140

Griis,

Kirsten

153

Griis,

Kirsten Baggesdatter

153

Griis,

Laurids

138

Griis,

Laurids Pallesen

157

Griis,

Laurs

134, 135

Griis,

Maren

138

Griis,

Maren Vognsdatter

140

Griis,

Morten Baggesen

137

Griis,

Niels

138,141,142,143,145,146,147

Griis,

Niels Nielsen

142

Griis,

Niels Pallesen

140, 143, 147, 157

Griis,

Ole Christensen

145

Griis,

Palle

132,133,134,144,146,147,152,

Griis,

Palle

153,156,157,161

Griis,

Palle (Christoffersen)

144

Griis,

Palle Andersen

134, 138

Griis,

Palle Baggesen

156

Griis,

Palle Nielsen

143, 145

Griis,

Peder Nielsen

138

Griis,

Vogn

139

Griis,

Vogn Andersen

137, 139

Griis,

Vogn Vognsen

139

Grubbe,

Erik

156

Grydestøber,

Mads

138

Grydestøbers,

Inger

138

Gyldenstjerne,

Anne Helvig

158

Gøye,

Falk

148

Hansen,

Poul

159

Harbou,

Margrethe Jørgensdatter

152

Haztfeldt,

Herman von

150

Hjerrild,

Henrik

159

Hjerrild,

Jørgen Ibsen

159

Hjerrild,

Niels Ibsen

156, 158, 160, 161

Hjerrild,

Sofie

159

Hjerrild,

Søren Ibsen

159

Hjortdal,

Anders Christensen

155

Humble,

Ide Rudbecksdatter

160

Høeg,

Peder

168

Ingemann,

Lucie

161

Itske,

Anders

134

Jakobsen,

Just

145

Jensdatter,

Bodil

138

Jensdatter,

Gertrud

148

Jensdatter,

Johanne

158

Jensen (Manstrup),

Lars

164

Jensen,

Albret

159, 160, 164

Jensen,

Elof

158

Jensen,

Hans

158

Jensen,

Hans Eiler

158

Jensen,

Jacob

158

Jensen,

Jens

158

Jensen,

Lars

165

Jensen,

Maren Christendatter

175

Jensen,

Morten

158

Jensen,

Niels

167, 168

Jensen,

Oluf

158, 164

Jensen,

Palle

158

Jepsdatter,

Anne

169

Jepsen,

Vogn

169

Jergaard,

Peder

169

Juel,

Chr. Nielsen

139

Juel,

Erik

139

Juul,

Axel

142

Jørgensdatter,

Maren

149

Karlsen,

Hans

172

Kempter,

Regina von

152

Kiib,

Svend Nielsen

165

Kjelgaard,

Christen Kronborg

175

Kjelgaard,

Mogens Brix

174, 176

Kjelgaard,

Peder Brix

175

Kjærulf,

Anders

163

Kjærulf,

Anders Sørensen

149

Kjærulf,

Jens Andersen

143

Kjærulf,

Morten

153

Klim,

Lars Pedersen

145

Krag (Kid),

Mikkel Christensen

137

Krag (Kid),

Niels

137

Krag (Kid),

Vogn

144, 147, 148, 150, 152, 156

Krag,

Karen Henriksdatter

140

Krag,

Maren

151

Krag,

Maren Henriksdatter

151

Krag,

Mikkel

137

Krag,

Mikkel

147

Krag,

Poul

147

Kronborg,

Christen Christensen

175

Kronborg,

Else Christensdatter

176

Lange,

Chr.

153

Larsen,

Anders

162

Lassen,

Christian

159

Lassen,

Karen Pedersdatter

169, 173

Lassen,

Peder

165

Lassøn,

Chr.

168

Lassøn,

Jens

168

Lauridsdatter,

Karen

164

Lauridsen,

Niels

141

Laursen,

Oluf

157

Levetzau,

Theodosius

171

Lunov,

Else Ovesdatter

151

Lykke,

Hans

150

Lykke,

Jakob

150

Læssøe,

H.F.M.

144

Maaneskjold,

Bodil Lauridsdatter

156, 161

Madsdatter,

Anne

134

Madsen,

Niels

140

Mangelsen,

Otto v.

169

Manstrup (Griis),

Jens Nielsen

164, 166

Manstrup (Griis),

Niels Nielsen

163

Manstrup,

Niels Jensen

157,160,161,162,163,164,165,

Manstrup,

Niels Jensen

166,170

Marsvin,

Jørgen

158

Mikkelsdatter,

Sidsel

160

Mikkelsen,

Anders

135

Mortensdatter,

Anne

136

Mortensdatter,

Mette

135, 136, 137

Mortensen,

Søren

157

Moustsen,

Peder

173

Munk,

Anne Jensdatter

155

Munk,

Bagge

155

Munk,

Henrik

155

Munk,

Ide

155

Munk,

Jens Vognsen

148, 149, 162

Munk,

Laurids Nielsen

155

Munk,

Niels

155

Munk,

Peder

136

Møller,

Anne Elisabeth

174, 175

Møller,

Cecilie Pedersdatter

174

Møller,

Poul

174

Mørk,

Lars

141

Navl,

Jørgen

148

Navl,

Laurids

140

Nielsdatter (Griis),

Maren

143

Nielsdatter,

Anne

167, 168, 169, 170

Nielsdatter,

Else

164

Nielsdatter,

Ingeborg

164

Nielsdatter,

Maren

164

Nielsen (Sehested),

Thomas

134

Nielsen,

Anders

138

Nielsen,

Christen

173

Nielsen,

Jens

155, 158, 164, 167, 168

Nielsen,

Palle

134, 147

Nielsen,

Peder

144

Nielsen,

Søren

149, 152

Nors,

Lukas Andersen

159

Orning,

Bodil Svendsdatter

142, 145

Orning,

Svend Ottesen

137

Orning,

Vil

148, 151, 152, 156

Pedersdatter,

Karen

149

Pedersdatter,

Kirsten

163

Pedersdatter,

Maren

149, 152

Pedersen,

Anders

148

Pedersen,

Christen

147

Pedersen,

Morten

134

Pors (Børialsen),

Jørgen

151, 152, 153, 156

Pors,

Margrethe

153

Pors,

Niels

152

Poulsen,

Gregers

172, 173

Poulsen,

Johan

162

Poulsen,

Niels

169

Rantzau,

Henrik

158

Richardsen,

Hans

165

Riiber,

Jørgen Knudsen

149

Rismand,

Ole

172

Rodsteen,

Palle

150

Roed (Rod),

Peder Lassen

164, 165, 173

Schandorph,

Inger

170

Scott,

Johan (Jørgen)

155

Scott,

John Finlasson

151, 153, 154

Seefeld,

Knud

152, 163

Seefeld,

NN. Nielsdatter

147

Seiersen,

Birgitte

170

Skade,

Niels

140

Skeel,

Otte

150

Steen,

Niels

171

Sørensdatter,

Sidsel

157

Sørensen,

Christen

152

Sørensen,

Jens

154

Søsterdatter,

Sidsel

159

Tagesen,

Henrik

133

Thomsen,

Gertrud Ane

175

Thomsen,

Klemmen

172

Toft,

Laurs Pedersen

168

Toft,

Peder Laursen

168

Torup,

Dorthe Christensdatter

144

Torup,

Karen Hansdatter

145

Torup,

Kirsten

145

Tranum,

Johanne

172

Ulsør,

Marcus

162

Unger,

Hans Wolf

153

Vestergaard,

Chr.

171

Vestergaard,

Karen Brix

176

Vognsen,

Jens

149

Vognsen,

Jens Hansen

138

Vognsen,

Morten Johansen

135

Væver,

J. Chr.

154

Weber,

Ragnhild Meldola

176

With,

C.

170

With,

Ingeborg

170, 171, 172, 173

Worm,

Jørgen Ernst

150

Zimmermann,

Sidsel Mikkelsdatter

159, 161


Tilbage til Han Herred-portal

Tilbage til Otto Jensens hjemmeside

Denne side er oprettet 2001/04/24 - opdateret på dette sted 2005/02/06.