Folket�llingen, Kettrup sogn 1801        
Sted Navn Er i familien Alder �gteskab Titel
Aagaard Mathias Hvid husbonde 43 begge i f�rste �gteskab Jorde godsejer
Herregaard Mariane Golding hans kone 39    
  Didrik Hvid deres barn 9    
  Ane Marie Hvid deres barn 11    
  Mette Pauline Hvid deres barn 8    
  Hendrik Skaue Conditionerende 26 ugift Candit. Theolog og Informator
  Jacob Andersen tjenestefolk 33 ugift ladefoged
  Simon Nielsen samme 34 ugift kudsk
  Lucas Jensen samme 60 enkem. podemester
  Christen Person samme 43 ugift gaar i dagl�n
  Svend Jensen samme 40 ugift gaar i dagl�n
  Christ. Christensen samme 20 ugift tjenestekarl
  Morten Nielsen samme 16   tjenestedreng
  Jens Christ. Larsen samme 11   samme
  Peder Mortensen samme 16   samme
  Peder Jensen samme 13   samme
  Anne Andersdatter samme 26 ugift tjenestepige
  Anne Nielsdatter samme 27 ugift samme
  Kirsten Pedersdatter samme 28 ugift samme
  Kirstine Pedersdatter samme 21 ugift samme
  Ane Marie Andersdatter samme 30 ugift samme
  Anne Svendsdatter samme 23 ugift samme
  Karen Andersdatter samme 14   samme
  Sophie Nikolaisdatter tiltaget barn 9   et fattigt barn af naade
         
Kiettrup Bye        
  Kristen Jensen Krag husbonde 73 enkemand af andet �gteskab bonde og gaardboer
  Anders Kristensen s�n 30 ugift  
  Karen Kristensdatter datter 22 ugift  
  Ane Kristensdatter datter 14    
  Ole Lauersen tjenestekarl 30 ugift tjenestekarl
  Magrethe Nielsdatter fattig barn 7   tiltaget barn
         
  Christen Andersen husbond 46 gift 1. Gang bonde og gaardbeboer
  Kirsten Andersdatter hans kone 60 gift 2. Gang  
  Otto Pallesen hendes s�n 23 ugift enroleret matros
  Maren Pallesen hendes datter 21 ugift  
  Christen Andersen tjenestekarl 27 ugift soldat
         
�stergaard Mads Andersen husbond 36 i 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Mette Rasmusdatter hans kone 31 i 1. �gteskab  
  Rasmus Madsen deres s�n 4    
  Inger Madsdatter deres datter 3    
  Anders Persen husbonds fader 71 enkem. efter 1. �gteskab ophold af s�nnen
  Cidsel Clemmensdatter tjenestepige 21 ugift  
  Christen Nielsen dreng 19 ugift  
         
S�ndergaard Rasmus Madsen husbond 63 i 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Kirsten Nielsdatter hans kone 57 i 1. �gteskab  
  Maren Rasmusdatter datter 25 ugift  
  Karen Rasmusdatter datter 14    
  Mads Rasmussen s�n 16    
  Laurs Christensen karl 27 ugift  
  Jens Nielsen tjenestedreng 14    
         
  Therkel Smidth husbond 63 i 1. �gteskab sognedegn for menigheden
  Christiana Pil Smidth hans kone 55 i 1. �gteskab  
  J�rgen Nielsen tjenestefolk 33 ugift  
  Maren Eskildsdatter samme 26 ugift  
  Mette Christensdatter plejebarn 11   for�ldrel�s barn
         
  Bertel Christensen husbond 43 i 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Giertrud Bentsdatter hans kone 56 i 2. �gteskab  
  Ane Poulsdatter hendes barn 14    
  Poul Poulsen samme 15    
  Laurs Poulsen samme 10    
  Laurs S�rensen tjenestefolk 27 ugift  
  Maren Christensdatter samme 26 ugift  
  Christen Christensen samme 18    
         
Gl. Vestergaard Knud J�rgensen husbond 43 i 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Karen Madsdatter hans kone 35 i 1. �gteskab  
  Maren Knudsdatter barn 14    
  Cathrine Knudsdatter barn 11    
  Kirsten Knudsdatter barn 10    
  J�rgen Knudsen barn 6    
  Mads Knudsen barn 4    
  Jens Knudsen barn 2    
  Peder Eriksen tjenestefolk 22 ugift  
  Maren Persdatter samme 21 ugift  
  Morten Jensen samme 16    
         
Vandm�llen S�ren Poulsen husbond 43 i 1. �gteskab forpagtning af Vandm�llen
  Else Christensdatter hans kone 44 i 1. �gteskab under Aagaard
  Laurs Hansen tjenestefolk 22 ugift soldat
  Kirsten Kristensdatter samme 26 ugift  
  Maren Christensdatter samme 14    
  Else Christensdatter tiltaget barn 7   plejebarn
         
Kettrupgaard Christen S�rensen mand 68 i 1. �gteskab husmand med lidet jord
  Dorthe Persdatter hans hustru 49 i 1. �gteskab  
  Per Christensen deres s�n 14    
         
  Christen Jensen mand 28 i 1. �gteskab husmand med jord
  Anne Christensdatter hans kone 25 i 1. �gteskab  
  Anne Christensdatter deres datter 1    
  Christen Nielsen konens fader 67 i 1. �gteskab indsidder, ern�rer sig med sine
  Anna S�rensdatter hans kone 60 i 1. �gteskab h�nder og rok og tene
         
  Niels Christensen mand 49 1. �gteskab husmand med jord, t�mmermand og snedker
  Maren Christensdatter hans kone 48 1. �gteskab  
  Karen Nielsdatter deres datter 13    
         
  Anders Laursen mand 57 2. �gteskab husmand med jord og T�mmermand
  Johanne M. S�rensdatter hans kone 48 1. �gteskab  
  Goddike Andersdatter deres datter 14    
  S�ren Andersen deres s�n 6    
         
  S�ren Davidsen mand 38 1. �gteskab husmand med lidet jord
  Karen Jensdatter hans kone 34 1. �gteskab  
  David Madsen hans fader 78 enkem. 1. �gteskab kr�bling og almisselem
  Jacob Christensen et u�gte barn 7   plejebarn
         
  Peder Pedersen mand 35 1. �gteskab jordl�s husmand
  Maren J�rgensdatter hans kone 34 1. �gteskab  
  S�ren Pedersen barn 6    
  Jeppe Pedersen barn 3    
  Anne Pedersdatter barn 2    
         
  Christen Christensen mand 60 2. �gteskab husmand med jord
  Else Christensdatter hans kone 46 1. �gteskab  
         
Dronningholm Jens S�rensen husbond 52 1. �gteskab husbond og gaardbeboer
paa Holmen Kirsten Jacobsdatter hans kone 51 2. �gteskab  
  Giertru Jensdatter deres datter 15    
         
  Mads Nielsen mand 40 1. �gteskab indsidder i et jordl�s hus, gaar i dagl�n
  Kirsten Pedersdatter hans kone 40 1. �gteskab  
  Kirsten Madsdatter barn 6    
  Kristen Madsen barn 3    
         
Korsholm        
  Peder Nielsen husbond 43 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Anne Christensdatter hans kone 42 1. �gteskab  
  Maren Persdatter barn 14    
  Christen Persen barn 10    
  Jens Persen barn 6    
  Else Persdatter barn 2    
         
Kiettrup Bye        
Pr�stegaarden Clemmen Funk Marcher husbond 57 1. �gteskab Sognepr�st for menighederne
  Mette Johanne Makeprang hans kone 45 1. �gteskab  
         
  Elisabeth Falken Hebrold Makeprang���� barn 14    
  Eiler Holck Marcher barn 12    
  Marcus Makeprang Marcher barn 10    
  Hedvig Makeprang Marcher barn 9    
  Dorthe Sophie barn 8    
  Gregers Andersen tjenestefolk 21 ugift avlskarl
  Christen Christensen samme 26 ugift soldat
  Maren Persdatter samme 26 ugift  
  Mette Persdatter samme 29 ugift  
  Magrethe Persdatter samme 26 ugift  
  Jacob Nielsen samme 61 ugift gaar i dagl�n
  Mads Madsen samme 59 ugift kr�bling med slag, gaar af naade
  Per Therkildsen samme 10   tiltaget barn i tjeneste
         
�slev Bye        
  Niels Christensen husbond 31 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Johanne Jensdatter hans kone 34 1. �gteskab  
  Ane Nielsdatter barn 6    
  Maren Nielsdatter barn 4    
  Jens Christensen tjenestefolk 20 ugift  
  Ane Persdatter samme 20 ugift  
         
  Laurs Madsen husbond 44 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Karen Thomasdatter hans kone 40 1. �gteskab  
  Mads Laursen barn 7    
  Ane Laursdatter barn 4    
  Christian S�rensen tjenestefolk 16    
  Ane Christensdatter samme 30 ugift  
  Mads Laursen husbonds fader 72 1. �gteskab  
  Kathrine Jensdatter husbonds moder 71 1. �gteskab  
         
  Joseph Johnsen husbond 55 2. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Else Berthelsdatter hans kone 56 1. �gteskab  
  Anders Laursen hans s�n 15    
  Christen Jensen tjenestedreng 12    
         
  Nils Andersen husbond 44 3. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Kirsten Christensdatter hans kone 34 1. �gteskab  
  Laurs Nilsen hans s�n 15    
  Kirsten Nilsdatter barn 8    
  Christen Nilsen barn 5    
  Jens Nilsen barn 2    
  Berthel Nilsen barn 1    
  Anders Nilsen husbonds fader 78 enkem. 1. �gteskab almisselem
         
  Erik Christensen husbond 48 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Mette Christensdatter hans kone 50 1. �gteskab  
  Jens Eriksen barn 12    
  Christen Eriksen barn 9    
  Anders Eriksen barn 11    
  Laurs Nilsen tjenestefolk 27 ugift soldat
  Dorthe Mortensdatter samme 15    
         
�stergaard Morten Persen husbond 39 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Maren Nielsdatter hans kone 49 2. �gteskab  
  Maren Jensdatter hendes barn 18    
  Karen Jensdatter samme 13    
  Jens Jensen samme 14    
  Nils Jensen samme 9    
         
  Christen Eriksen husbond 44 3. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Maren Madsdatter hans kone 50 1. �gteskab  
  Erik Christensen barn 14    
  Johanne Christensdatter barn 7    
         
  Christen Christensen husbond 44 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Maren Madsdatter hans kone 42 1. �gteskab  
  Christen Christensen barn 14    
  Mads Christensen barn 11    
  Ane Christensdatter barn 8    
  Karen Christensdatter barn 7    
  Peder Christensen barn 4    
  Jens Christensen barn 2    
         
  Christen Bentsen husbond 37 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Berthe Jensdatter hans kone 38 2. �gteskab  
  Christen Christensen hendes s�n 18    
  Karen Christensdatter hendes datter 13    
  Jens Christensen deres barn 8    
  Benth Christensen samme 2    
  Hendrik Jensen karl 27 ugift rytter
  Kirsten J�rgensdatter pige 14    
         
  Thomes Thomesen husbonde 47 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Kirsten Nilsdatter hans kone 34 1. �gteskab  
  Iver Thomesen barn 15    
  Anne Thomesdatter barn 8    
  Maren Thomesdatter barn 3    
  Mariane Thomesdatter barn 2    
  Else Thomesdatter barn 1    
  Laurs Eriksen tjenestekarl 34 ugift opholdende
  Maren Christensdatter husbonds moder 77 enke efter 2. �gteskab skr�belig
         
  Laurs Andersen husbond 40 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Karen Nielsdatter hans kone 45 1. �gteskab  
  Anders Laursen barn 6    
  Anne Laursdatter barn 3    
  Paul Laursen tjenestekarl 16    
         
Dejerh�jgaard Iver Pedersen husbond 50 1. �gteskab bonde og gaardbeboer, l�gdsmand
  Johanne S�rensdatter hans kone 50 1. �gteskab  
  Kirsten Iversdatter barn 10    
  Mette Iversdatter barn 6    
  Laurs Christensen tjenestefolk 18 ugift  
  Karen Jensdatter samme 14    
         
  S�ren Christensen mand 45 1. �gteskab husmand med jord
  Maren Jensdatter hans kone 55 1. �gteskab  
  Kirsten Jensdatter tilhuse 50 ugift almisselem, kr�bling
         
  Jep Christensen mand 52 2. �gteskab husmand med jord
  Ane Jensdatter hans kone 48 1. �gteskab  
         
  Dorthe Christensen huskone 81 enke efter 1. �gteskab jordl�s huskone
  Karen Iversdatter inderste 80 ugift almisselem
  Ane Simonsdatter samme 50 ugift samme
         
  Jens Jensen mand 67 2. �gteskab husmand med jord
  Inger Thomersdatter hans kone 52 1. �gteskab  
  Anne Jensdatter deres datter 6    
         
  Knud Christensen mand 55 1. �gteskab husmand med jord
  Anne Jensdatter hans kone 42 2. �gteskab  
         
  Poul Simonsen mand 42 1. �gteskab sognets smed og husmand med jord
  Chatrin Hendriksdatter hans kone 32 1. �gteskab  
  Simon Poulsen barn 10    
         
  Hans S�rensen mand 28 1. �gteskab husmand med jord
  Karen Mortensdatter hans kone 30 1. �gteskab  
  S�ren Hansen barn 2    
         
  Karen Th�gersdatter huskone 54 enke af 1. �gteskab huskone med jord
  Th�ger Christensen s�n 15    
  Karen Th�gersdatter datter 13    
         
  Maren Jensdatter huskone 58 enke af 1. �gteskab jordl�s huskone
  Kirsten Christensdatter huskone 57 enke af 1. �gteskab jordl�s huskone samme sted
         
  Jens Olsen mand 78 enkem. af 1. �gteskab husmand med jord
  Karen Jensdatter hans datter 30 ugift  
  Dorthe Christensdatter plejebarn 2   taget til opfostring
         
  Nils Jensen mand 54 1. �gteskab jordl�s husmand
  Karen Christensdatter hans kone 46 1. �gteskab  
  Jens Nilsen barn 16    
  Maren Nielsdatter barn 10    
  Christen Nilsen barn 7    
  Anders Nilsen barn 2    
         
�. Kjeldgaard Jep Iversen husbond 71 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Inger Nilsdatter hans kone 60 1. �gteskab  
  Nils Hansen svigers�n 44 1. �gteskab  
  Anne Jepsdatter hans kone 28 1. �gteskab  
  Maren Jepsdatter husbonds datter 16    
  Jens Poulsen tjenestefolk 43 ugift  
  Jens Olsen samme 14    
         
V. Kjeldgaard Anne Marie Monsdatter huskone 57 enke af 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Karen Christensdatter barn 22 ugift  
  Else Christensdatter barn 20 ugift  
  Christen Christensen barn 18 ugift  
  Christian Christensen barn 12    
  Ole Olsen tjenestefolk 31 ugift  
  Nils S�rensen samme 29 ugift  
         
D�strup Bye        
  Christen Nielsen husbond 52 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Kirsten Laursdatter hans kone 50 1. �gteskab  
  Nils Christensen barn 13    
  Laurs Christensen barn 11    
  Kirsten Christensdatter barn 14    
  Peder Jensen svigers�n 31 1. �gteskab  
  Ane Christensdatter hans kone 23 1. �gteskab  
  Maren Christensdatter husbonds datter 7    
         
  Peder Andersen husbond 61 2. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Kirsten Nilsdatter hans kone 35 1. �gteskab  
  Christen Persen hans s�n 25    
  Kirsten Persdatter deres barn 12    
  Anne Persdatter deres barn 6    
         
  Peder Hansen husbond 40 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Maren Christensdatter hans kone 31 1. �gteskab  
  Hans Persen barn 6    
  Christen Persen barn 4    
  Christen Hansen tjenestefolk 34 ugift  
  Laurs Mikelsen samme 19 ugift  
  Kirsten Thomasdatter samme 25 ugift  
  Jens Andersen indster 37 ugift bonde og skr�dder
         
Knorborg Frantz Christensen husbond 44 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Karen Laursdatter hans kone 34 1. �gteskab  
  Christen Frantzen barn 1    
         
  S�ren Christensen mand 60 1. �gteskab husmand med jord
  Johane Christensdatter hans kone 50 1. �gteskab  
         
  S�ren S�rensen mand 44 1. �gteskab husmand med jord
  Karen Christensdatter hans kone 38 1. �gteskab  
  S�ren S�rensen barn 9    
  Kirsten S�rensdatter barn 7    
  Magrethe S�rensdatter barn 5    
  Jens S�rensen barn 2    
  Nils S�rensen barn 1    
         
  Christen Larsen mand 80 2. �gteskab jordl�s husmand og kr�bling, almisselem
  Lisebeth Jensdatter hans kone 54 1. �gteskab  
         
Trustrup Bye        
  Peder Persen husbond 70 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Maren Nilsdatter hans kone 63 1. �gteskab  
  Nils Persen deres s�n 25 ugift  
  Else S�rensdatter tjenestefolk 15    
  Christen S�rensen samme 20 ugift  
         
  Peder Persen husbond 51 2. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Karen Jensdatter hans kone 45 1. �gteskab  
  Jens Persen hans s�n 16    
  Else Persen barn 12    
  S�ren Persen barn 11    
  Nils Persen barn 10    
  Anne Persdatter barn 5    
         
  Peder Eschildsen husbond 63 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Karen Christensdatter hans kone 55 1. �gteskab  
  Ellen Persdatter deres datter 8    
         
  Anne Jensdatter kone 71 enke af 1. �gteskab inderste af naade i en �degaard
         
Studsgaard Christen Christensen husbond 49 2. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Kirsten Nielsdatter hans kone 41 1. �gteskab  
  Helle Christensdatter barn 10    
  Anders Christensen barn 12    
  Anne Christensdatter barn 6 barn af sidste �gteskab  
         
  Eschild Christensen mand 63 4. �gteskab husmand med jord
  Else Eriksdatter hans kone 43 1. �gteskab  
         
  Jens S�rensen mand 60 3. �gteskab husmand med jord
  Karen Mortensdatter hans kone 46 1. �gteskab  
  Maren Jensdatter barn 10    
  Else Jensen barn 6    
  Svend Jensen barn 2    
         
  Nils Mortensen mand 50 1. �gteskab husmand med jord
  Maren Persdatter hans kone 49 1. �gteskab  
         
Huusbye        
  Thomas Justhesen tjenestefolk 36 ugift tjenestefolk i en �degaard
  Karen Christensdatter samme 32 ugift samme
  Anders Christensen samme 18 ugift samme
         
  Niels Laursen husbond 27 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Bodel Theodosiusdatter hans kone 23 1. �gteskab  
  Christen Theodosiussen tjenestefolk 27 ugift  
  Mikel Laursen samme 22 ugift  
  Laurs Mikelsen husbonds fader 63 1. �gteskab ophold hos b�rnene
  Inger Nielsdatter hans kone 57 1. �gteskab samme
         
  S�ren Christensen husbond 40 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Maren Christensdatter hans kone 35 1. �gteskab  
  Christen S�rensen barn 11    
  Nils S�rensen barn 8    
  Johane S�rensdatter barn 4    
  Theodosius S�rensen barn 1    
         
Husbygaard Peder Nielsen husbond 36 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Karen Thomasdatter hans kone 35 1. �gteskab  
  Marie Persdatter barn 3    
  Magrethe Persdatter barn 2    
  Anders Thomsen karl 38 ugift gaar i dagl�n
  Kirsten Eriksdatter inderste 30 ugift  
         
  Peder Danielsen husbond 40 1. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Magrethe Pedersdatter hans kone 35 1. �gteskab  
  Daniel Persen s�n 13    
  Karen Christensdatter tjenestepige 14    
         
  Mads Thomsen husbond 55 2. �gteskab bonde og gaardbeboer
  Anne Jensdatter hans kone 45 1. �gteskab  
  Thomas Madsen hans barn 14    
  S�ren Madsen deresbarn 12    
         
  Berthel Christensen mand 50 2. �gteskab husmand med jord, t�mmermand
  Cissel Jensdatter hans kone 48 1. �gteskab  
         
  Niels Persen mand 47 1. �gteskab jordl�s husmand
  Magrethe Christensdatter hans kone 44 1. �gteskab  
  Dorthe Nilsdatter barn 9    
  Magrethe Nilsdatter barn 3    
         
  Jens Jensens enke kone 49 enke af 1. �gteskab huskone med jord
  Morten Jensen barn 14    
  Anne Marie Jensdatter barn 12    
         
  Christopher Rasmussen mand 56 1. �gteskab husmand med jord
  Magrethe Christensdatter hans kone 57 1. �gteskab  
  Karen Christoph. datter barn 20 ugift  
  Berthe Christoph. datter barn 14    
  Johane Christoph. datter barn 8    
         
  Laurs Nilsen mand 50 1. �gteskab husmand med jord
  Maren Nilsdatter hans kone 42 1. �gteskab  
  Nils Laursen barn 7    
  Christen Laursen barn 4    
  Maren Christensdatter inderste 31 ugift gaar i dagl�n
  Berthe Christensdatter u�gte barn 1    
         
  Jens Christensen mand 64 1. �gteskab husmand med lidt jord
  Kirsten Persdatter hans kone 52 2. �gteskab  
  Peder Jensen barn 17   hendes barn af 1. �gteskab
         
  ChristenLaursen mand 57 2. �gteskab husmand med jord
  Else S�rensdatter hans kone 52 1. �gteskab  
         
  Christen Sonesen mand 57 1. �gteskab husmand med lidt jord
  Johane Hansdatter hans kone 46 1. �gteskab  
  Knud Christensen barn 11    
  Anne Christensdatter barn 9    
  Mette Christensdatter barn 2    
         
  Anders Eriksen mand 39 1. �gteskab husmand med jord
  Kirsten Andersdatter hans kone 41 1. �gteskab  
  Mariane Andersdatter barn 1    
         
  Ane Laursdatter kone 60 enke af 1. �gteskab huskone med jord
  Kirsten Jensdatter inderste 30 ugift gaar i dagl�n
  Jens Nilsen hendes barn 1    
  Johane Jensdatter konens datter 28 ugift  
         
  Hans Bersthesen mand 50 2. �gteskab husmand med jord
  Ane Thomesdatter hans kone 42 1. �gteskab  
  Thomes Hansen deres barn 7    
  Berthel Hansen deres barn 5    
  Magrethe Hansen deres barn 2    
  Christen Hansen barn 1    
  Maren Christensdatter enkekone 64 enke af 1. �gteskab i et jordl�s hus
         
  Jens Christensen mand 60 2. �gteskab husmand med jord
  Ingebor S�rensdatter hans kone 41 1. �gteskab  
  Johane Jensdatter deres barn 9    
  S�ren Jensen deres barn 8    
  Maren Jensdatter deres barn 4    
  Christen Jensen deres barn 1    
         
  Jesper Mikelsen mand 36 1. �gteskab husmand med jord og m�llersvend
  Karen Rasmussen hans kone 36 1. �gteskab  
  Mikel Jespersen barn 3    
  Ane Jespersdatter barn 1    
  Maren Persdatter tiltaget 14    
         
Skierpinge S�ren Christensen husbond 27 ugift rytter, bonde og gaardbeboer
  Else Thomersdatter tjenestefolk 27 ugift  
  Dorthe Christensdatter samme 27 ugift  
  Simon Laursen samme 14    
  Nils Persen samme 32 ugift  
         
Kragholm Ole Nicolai S�rensen mand 41 1. �gteskab husmand med jord og smed
  Karen Hansdatter hans kone 38 1. �gteskab  
  Marie Olesdatter barn 6    
         
         
  Kettrup sogn i alt: 416 personer      
         
  fordelt paa: antal:      
  Herregaarden Aagaard: 24      
  Kiettrup Bye: 109      
  �slev Bye: 112      
  Kjeldgaardene 14      
  D�strup 35      
  Trustrup 30      
  Huusbye 84      
  Skierpinge 5      
  Kragholm 3      
        Afskrevet af Erling Jensen, Klim  

Denne side er kodet 2006/01/01 - opdateret 2013/06/23 af Otto Jensen på baggrund af afskrift af Erling Jensen - tilbage til Kettrup-portal.

mulberry outlet coach outlet burberry outlet coach factory outlet mulberry outlet coach outlet UGG Pas Cher cheap oakley sunglasses cheap nfl jerseys cheap oakleys wholesale nfl jerseys coach outlet canada black friday coach ugg boots on sale cheap uggs gucci outlet oakley outlet coach outlet coach outlet online