Folket�llingen Kettrup sogn, 1834      
Sted Navn Alder Stand Haandtering
Kettrup bye.        
Hovedgaarden Frederik S. Dichmann 43 enkem. forpagter
Aagaard����������� 1 Antonette Charlotte Dichmann 18 ug hans datter
  Henrik S�nnichsen 24 ug forvalter
  Kristian Peter Nielsen 27 ug forvalter
  Rasmus Jensen 30 ug smed
  Carl Ferdinand Andersen 20 ug smedesvend
  S�ren Andersen 21 ug tjenestekarl
  Jacob Larsen Veilbye 27 ug samme
  Kristian Jensen 38 ug samme
  Anders Christensen Stagsted 26 ug samme
  Peder Olesen 32 ug samme
  Jens Christensen 23 ug samme
  Peder Lambertsen 26 ug samme
  Peder Christian Jensen 23 ug samme
  Jens Pedersen 35 ug samme
  Jens Thomsen 42 ug samme
  Vagn Christensen 18 ug samme
  Bent S�rensen 60 g samme(se hustand nr. 69)
  Jens Andersen 22 ug samme
  S�ren Christian Nielsen 15   tjenestedreng
  Anders Christensen Godiksen 17   samme
  Peder Christian Pedersen 16   samme
  Anders Christian Christensen 15   samme
  G??������ Larsen�� 34 ug tjenestekarl
  Jens Christian Jensen 45 ug samme
  Poul Jensen 37 ug samme
  Ole S�rensen 35 ug samme
  Erik Christian Jensen 23 ug samme
  Ane Christensdatter 24 ug tjenestepige
  Else Nielsdatter 27 ug samme
  Lisbeth Pedersdatter 27 ug samme
  Kristiane S�rensdatter 30 ug samme
  Mette Rasmusdatter 28 ug samme
  Line Pedersdatter 21 ug samme
  Else Nielsdatter 23 ug samme
  Maren Madsdatter 30 ug samme
         
M�llen������������� 2 Severin Friis 31 g m�ller og snedker
  Johanne Marie Friis 29 g hans kone
  Ane Kathrine Friis 3   deres barn
  Jacob Christian S�rensen 21 ug snedkersvend
  Nicolaj Jensen M�ller 27 ug samme
  Niels Kristian Jensen 21 ug tjenestekarl
  Peder Clemmensen 18 ug samme
  Kristian Terkelsen 15   samme
  Mette Marie Justdatter 26 ug tjenestepige
  Kirsten Jensdatter 16   samme
1 huus������������� 3 Poul Jensen 39 g huusmand og daglejer
  Kirsten Jensdatter 43 g hans kone
  Niels Christian Poulsen 9   deres barn
  Ane Marie Poulsdatter 6   samme
1 huus�������������� 4 Anders Andersen 36 g huusmand og daglejer
  Mette Jensdatter 46 g hans kone
  Ane Kathrine Andersdatter 6   deres barn
  Dorthe Kirstine Jensdatter 35 ug inderste
  Marie Kirstine Andersdatter 1   hendes datter
         
1 huus�������������� 5 Kristen Jensen 42 g forpagter af huset og murer
  Maren S�rensdatter 38 g hans kone
  Else Marie Christensdatter 1   deres barn
  S�ren Christensen 3   samme
  S�ren Nielsen Christensen 3   samme
         
Pr�stegaarden        
6 Carl Ferdinand Raml�se 40 g Krigsraad og Distrigtsl�ge
������������������������ Kathrina Maria Raml�se f. Bentsen 34 g hans kone
  Sophie �llegaard Raml�se 61 enke opholder sig hos Krigsraaden
  Karen Marie Jensdatter 22 ug deres tjenestepige
  Anders J�rgen Billeschou 56 g sognepr�st
  Karen Elisabeth Billeschou 57 g hans kone
  Maren�������� ?�� 19 ug plejedatter
  Hanne Sophie Jansen 17 ug samme
  Hans Nielsen 25 ug tjenestekarl
  Anton Jensen 21 ug samme
  Chresten Nielsen 17   samme
  Adolph Andersen 14   samme
  Karen Marie�� ?kier 34 ug tjenestepige
  Mariane S�rensdatter 25 ug tjenestepige
  Mariane Frendsdatter 33 ug samme
  Christiane S�rensdatter 13   samme
1 gaard�������������        
7 Niels Christensen 56 g f�stegaardmand
Ane Steffensdatter 32 g hans kone
  Johanne Marie Nielsdatter 1   deres barn
  Gregers Knudsen 32 ug tjenestekarl
  Christen Knudsen 29 ug samme
  Niels Christensen 17   samme
  Mariane Laursdatter 29 ug tjenestepige
  Mariane Jacobsdatter 17   samme
         
1 huus�������������� 8 Thomas J�rgensen 70 g huusmand, lever af sin jordlod
  Karen Pedersdatter 65 g hans kone
  Mette Kathrine Thomasdatter 21 ug deres datter, tjener dem
  Thomas Christian J�rgensen 11   deres plejes�n
         
1 huus�������������� 9 Niels Mortensen 59 g huusmand og daglejer
  Ane Andersdatter 59 g hans kone
  Ane Kirstine Nielsdatter 12   deres datter
         
1 huus������������ 10 Christen S�rensen 60 g f�stehusmand og daglejer
  Anegrethe Pedersdatter 74 g hans kone
         
1 huus������������ 11        
  Gundhil Olesdatter 31 ug spinder og indsidder
  S�ren Bertelsen 9   hendes s�n
         
1 gaard����������� 12        
  Niels Pedersen 46 g f�stegaardmand
  Karen Andersdatter 37 g hans kone
  Peder Nielsen 8   deres barn
  Ane Marie Nielsdatter 3   samme
  Mariane Nielsdatter 2   samme
  Anders Olesen Jensen 25 ug tjenestekarl
  Ane Johanne Larsdatter 22 ug tjenestepige
  Peder Christian Pedersen 20 ug tjenestekarl
         
1 huus������������ 13 Jens Jensen 41 g forpagter af huset
  Karen Kirstine Christensdatter 50 g hans kone
  Jesper Christian Jensen 11   deres barn
  Ane Marie Jespersdatter 17   samme
  Mariane Jespersdatter 21 enke indsidder
  Maren Kirstine Pedersdatter 2   hendes barn
  Christen���� ?��� 50 ug skr�dermester
         
1 gaard����������� 14 Peder Kristensen 39 g f�stegaardmand
  Kirsten Olesdatter 48 g hans kone
  Knud Pedersen 18 ug deres barn
  Jens Christian Pedersen 15   samme
  Ole Christian Pedersen 12   samme
         
1 huus������������ 15 Jens Christensen 64 g husmand og daglejer
  Kirsten Pedersdatter 64 g hans kone
  S�ren Larsen 53 g indsidder
  Ane Christensdatter 50 g hans kone
         
1 gaard����������� 16 Mads Andersen 70 g f�stegaardmand
  Mette Marie Rasmusdatter 66 g hans kone
  Anders Madsen 32 ug deres barn
  Melchior Madsen 19 ug samme
  Ane Kirstine Madsdatter 22 ug samme
  Ane Kirstine Poulsdatter 18 ug tyende
         
1 huus������������ 17 Niels Jakobsen 57 g husmand og smed
  Kirsten Eriksdatter 70 g hans kone
  Kirsten Jensdatter 22 ug tyende
         
1 gaard����������� 18 Rasmus Peter Bang 39 g propritaer, ejer af gaarden
  Elisa Hagen 28 g hans kone
  Mourits Christian Hempel Bang 3   deres barn
  Niels Peter Mejls�e Julius Bang 1   samme
  Simon Pedersen 24 ug tjenestekarl
  Sophus Hansen 20 ug samme
  Mette Marie Nielsdatter 19 ug tjenestepige
  Jensine Kristensdatter 17 ug samme
  Kirsten Jensdatter 53 ug samme
         
1 huus������������ 19 Jens Andersen 70 g husmand og daglejer
  Ane Kirstine Poulsdatter 60 g hans kone
  Ane Kirstine Clausdatter 47 ug indsidder og daglejer
  Johanne Marie Nielsdatter 69 enke indsidders moder
  Ane Kirstine Antonsdatter 30 ug husmandens s�ster
  Ane Kathrine Antonsdatter 26 ug husmandens s�ster
         
1 gaard����������� 20 Rasmus Madsen 36 g gaardmand
  Karen Pedersdatter 50 g hans kone
  Mathias Hvid Nielsen 17   deres barn
  Peder Christian Nielsen 15   samme
  Kristen Nielsen 8   samme
  Maren Nielsdatter 13   samme
  Mariane Nielsdatter 11   samme
  Mette Kirstine Madsdatter 21 ug  
         
1 huus������������ 21 Jens Christian Eriksen 45 g husmand og daglejer
  Giertrud Marie Nielsdatter 53 g hans kone
  Mette Kirstine Jensdatter 12   deres datter
  Ane Christensdatter 29 ug indsidder
  Karen Marie Bertelsdatter 2   hendes barn
         
1 huus������������ 22 Niels Andersen 34 g husmand og daglejer
  Dorthe Margrethe Nielsdatter 36 g hans kone
  Ane Dorthe Nielsdatter 3   deres barn
  Anders Christian Nielsen 1   samme
  Else Larsdatter 30 ug indsidder
         
1 huus������������ 23 Andreas Lindstr�m 46 g snedker
  Zidsel Lindstr�m 47 g hans kone
  Carl August Lindstr�m 12   deres barn
  Johan Emil Lindstr�m 7   samme
         
1 gaard����������� 24 Jens Nielsen 48 g f�stegaardmand
  Giertrud Jensdatter 59 g hans kone
  Jens Christian Jensen 17   deres barn
  Niels Christian Jensen 14   samme
  Johanne Jensdatter 18 ug tyende
         
1 huus������������ 25 Nicolaj S�rensen 67 g husmand og smed
  Karen Hansdatter 73 g hans kone
  Niels Christian S�rensen 14   plejes�n
         
1 huus������������ 26 Ane Marie Poulsdatter 38 enke hun har rentier af degnelodet
skolen Conradine M�lholm 10   hendes barn
  Christiane M�lholm 18   samme
  Nicoline M�lholm 6   samme
  Christine M�lholm 5   samme
         
1 gaard����������� 27 August Mathias Wallentin Wurtsen 40 g bestyrer af Hanherredenes Apotek
Apotek Laurentse Kirstine Wurtsen 32 g hans kone
  Frederikke Marie Wurtsen 7   deres barn
  Mathias Hvid Wurtsen 6   samme
  Caroline Christine Wurtsen 4   samme
  Christiane Henriette Wurtsen 2   samme
  Mariane Hvid 71 enke Wurtsens svigermoder, lever af sin pension
  Mette Pauline Hvid 40 ug hendes datter
  Christian Marinus Poulsen 16   dreng p� Apoteket
  Christian R�mer Nielsen 35 ug tjenestekarl
  Morten Nielsen 25 ug samme
  Christen Nielsen 13   samme
  Mariane Andersdatter 31 ug tjenestepige
  Maren Pedersdatter 21 ug samme
  Charlotte Lindstr�m 19 ug samme
         
1 huus������������ 28 Christen Nielsen 27 g husmand og daglejer
  Ane Marie S�rensdatter 34 g hans kone
  S�ren Christensen 11   deres barn
  Else Margrethe Christensen 3   samme
         
1 gaard����������� 29 Niels Christian Jensen 35 g selvejergaardmand
  Else Nielsdatter 36 g hans kone
  Inger Nielsdatter 3   deres barn
  Johanne Marie Nielsdatter 1   samme
  Ivar Christensen 69 enkem. fors�rges af husfader
  Mette Marie Andersdatter 17   tyende
         
1 huus������������ 30 Peder Olesen Nielsen 32 g daglejer
  Ane Margrethe Jensdatter 31 g hans kone
  Jens Peter Pedersen 5   deres barn
  Ane Marie Pedersdatter 1   samme
  Else Pedersdatter 36 ug indsidder og almisselem
         
1 gaard���������� 31 Jens Pedersen Korsholm 40 g gaardmand
Korsholm Karen Jensdatter 42 g hans kone
  Peder Jensen 7   deres barn
  Ane Marie Jensdatter 1   samme
  Ane Mogensdatter 18 ug plejebarn
  Christian Jensen 80 ug indsidder
         
1 gaard����������� 32 Simon Poulsen 43 g Sognefoged og gaardmand
  Dorthe Marie Madsdatter 51 g hans kone
  Poul Simonsen 9   deres barn
  Mette Chathrine Simonsdatter 15   samme
  Poul Simonsen 74 g fors�rges af husfader
  Mette Chathrine Hendriksdatter 67 g hans kone
  Christen Andersen 25 ug tjenestekarl
         
Dr�strup bye.        
1 gaard����������� 33 Eskild Larsen 52 g f�stegaardmand
  Maren Christensdatter 64 g hans kone
  Christine Eskildsdatter 19 ug deres datter
  Niels Christian Christensen 24 ug tjenestekarl
  Christian Pedersen 16   samme
         
1 huus������������ 34 Anders Andersen 74 g daglejer og almisselem
  Kirsten Andersen 70 g hans kone
         
1 gaard����������� 35 Frantz Christensen 84 g selvejergaardmand
  Zidsel Kathrine Pedersdatter 47 g hans kone
  Lars Frandsen 29 ug deres s�n
1 huus������������ 36 Niels Nielsen 34 g husmand og t�mmermand
  Karen Marie Christensdatter 29 g hans kone
  Mariane Nielsdatter 3   deres barn
  Ane Margrethe Nielsdatter 16   tjenestetyende
         
1 gaard���������� 37 Jens Christensen 37 g f�stegaardmand
  Johanne Nielsdatter 35 g hans kone
  Simon Jensen 11   deres barn
  Niels Christian Jensen 7   samme
  Chresten Simon Jensen 4   samme
  Inger Marie Jensdatter 12   samme
  Peder Christian Christensen 22 ug tjenestekarl
  Ane Dorthea Jensdatter 22 ug tjenestepige
         
1 gaard���������� 38 J�rgen Larsen 43 g f�stegaardmand
  Johanne Christensdatter 45 g hans kone
  Anders Christian J�rgensen 10   deres barn
  Laust J�rgensen 3   samme
  Zidsel Marie J�rgensdatter 15   samme
  Marie J�rgensdatter 6   samme
  Lars Christian S�rensen 22 ug tjenestekarl
         
�slev bye.        
x gaard���������� 39 Mads Larsen 41 g f�stegaardmand
  Ane Marie Godiksdatter 33 g hans kone
  Karen Kathrine Madsdatter 3   deres barn
  Lars Christian Madsen 1   samme
  Niels Larsen 22 ug tjenestekarl
  Povl Nielsen 16   samme
  Else Jensdatter 16   tjenestepige
         
1 gaard����������� 40 Jens Christensen 36 g f�stegaardmand
  Maren Christine Larsdatter 29 g hans kone
  Lars Christian Jensen 10   deres barn
  Simon Jensen 6   samme
  Frendsen Jensen 4   samme
  Lars Simonsen 72 g fors�rges af husfaderen
  Zidsel Larsdatter 60 g hans kone
         
1 gaard���������� 41 Thomas Christensen 42 g f�stegaardmand
  Johanne Larsdatter 30 g hans kone
  Christian Thomsen 12   deres barn
  Christoffer Thomsen 7   samme
  Lars Peter Thomsen 2   samme
  Johanne Marie Thomasdatter 5   samme
         
1 gaard���������� 42 Mads Thomsen 38 g f�stegaardmand
  Dorthe Margrethe Jensdatter 42 g hans kone
  Thomas Madsen 7   deres barn
  Morten Christian Madsen 1   samme
  Maren Kathrine Madsdatter 5   samme
  Bodil Kirstine Madsdatter 3   samme
  Morten Pedersen 74 enkem. aft�gtsmand
  S�ren Madsen 21 ug tjenestekarl
  Dorthe Andersdatter 21 ug tjenestepige
         
1 gaard���������� 43 Engemand Knudsen 46 g selvejergaardmand
  Ingeborg Marie Jakobsdatter 40 g hans kone
  Jakob Engemandsen 11   deres barn
  Ingeborg Marie Engemandsdatter 13   samme
  Johan Ludvig Christensen 1   plejebarn
         
1 huus����������� 44 Peder Pedersen 59 g daglejer
  Johanne Marie Christensdatter 42 g hans kone
  Christen Pedersen 9   deres barn
  Kirsten Pedersdatter 8   samme
  Christen Eriksen 84 enkem. almisselem
         
1 huus������������ 45 Ole Abrahamsen 76 g husmand, lever af sin jord
  Mette Rasmusdatter 50 g hans kone
         
1 huus������������ 46 Peder Jensen 55 g husmand, lever af sin jord
  Maren Kathrine Pedersdatter 41 g hans kone
  Jens Peter Pedersen 10   deres barn
         
1 huus������������ 47 Jens Christian Christensen 33 g husmand, lever af sin jord
  Else Marie Nielsdatter 25 g hans kone
  Christen Westergard Jensen 3   deres barn
  Niels Christian Jensen 1   samme
         
1 gaard����������� 48 Christen Bendsen 70 enkem. selvejergaardmand
  Lars Christensen 27 ug s�n
  Simon Andreasen 20 ug tjenestekarl
  Johanne Gundersdatter 19 ug tjenestepige
         
1 gaard����������� 49 Christen Jensen 46 g f�stegaardmand
  Kirsten Povlsdatter 36 g hans kone
  Povl Christensen 9   deres barn
  Jens Christensen 6   samme
  Christen Christensen 3   samme
  Ane Margrethe Christensdatter 14   samme
  Karen Marie Christensdatter 12   samme
  Juliane Christensdatter 1   samme
  Rasmus Pedersen 21 ug tyende
         
1 �degaard���� 50 Mariane Pedersen 38 enke tjener i gaarden
  Peder Nielsen 15   hendes barn
  Maren Nielsdatter 11   samme
  Karen Nielsdatter 8   samme
         
1 gaard����������� 51 Christen Nielsen M�ller 51 g selvejergaardmand
Dejerh�jgaard. Mariane Christensdatter 30 g hans kone
  Niels Christian Christensen 17   deres barn
  Jakob Christensen 14   samme
  Kirsten Christensdatter 5   samme
  Christine Birgitte Christensdatter 3   samme
  Morten Andersen 29 ug tjenestekarl
  Maren Madsdatter 22 ug tjenestepige
         
1 huus������������ 52 Mette Sophie Pedersdatter 60 enke daglejer
         
1 huus������������ 53 Maren Nielsdatter 44 enke indsidder og almisselem
  Niels Mikkelsen 15   hendes barn
  Christen Mikkelsen 10   samme
  Jakob Mikkelsen 5   samme
  Ane Marie Jensdatter 42 ug indsidder og daglejer
         
1 huus������������ 54 Erik Jensen 53 g husmand, lever af sin jord
  Mette Marie Graversdatter 56 g hans kone
         
1 huus������������ 55 Mette Larsdatter 64 enke lever af sin jord
         
1 huus������������ 56 Mads Christensen 58 g indsidder og almisselem
  Ane S�rensdatter 50 g hans kone
  Mette Madsdatter 11   deres barn
  Kirsten Madsdatter 8   samme
         
1 gaard����������� 57 Christen Kronborg 51 g selvejergaardmand
V.Kjeldgaard Margrethe Cathrine Rasmusdatter 25 g hans kone
  Christen Kronborg Christensen 20 ug hans barn
  Jakob N�rgaard Christensen 18 ug samme
  Peder Brix Christensen 16   samme
  Jens Christian Christensen 13   samme
  Niels Brix Christensen 7   samme
  Mariane Christensdatter 15   samme
  Ane Marie Christensdatter 10   samme
  Mads Christian Jensen 22 ug tjenestekarl
  Maren Christensdatter 22 ug tjenestepige
         
1 gaard���������� 58 Lars Christensen 61 g f�stegaardmand
  Maren Jeppesdatter 53 g hans kone
  Christen Larsen 25 ug deres barn
  Niels Christian Larsen 21 ug samme
  Christiane Larsdatter 27 ug samme
  Mariane Larsdatter 13   samme
         
1 huus����������� 59 Christen Hendriksen 34 g husmand og daglejer
  Mette Jakobi Mens 38 g hans kone
  Henrik Hendriksen Christensen 5   deres barn
  Morten Christensen 2   samme
         
1 huus�������� 60 Jens �stergaard 41 g huusmand og glarmester
  Christine Nielsdatter 41 g hans kone
  Jens Christian Jensen 12   deres barn
  Ole Jensen 10   samme
  Anders Jensen 8   samme
  Else Marie Jensdatter 15   samme
  Ane Jensdatter 4   samme
         
1 huus������������ 61 Niels Henriksen 42 g husmand og t�mmermand
  Else Pedersdatter 39 g hans kone
  Henrik Nielsen 13   deres barn
  Morten Nielsen 8   samme
  Mette Nielsdatter 18   samme
  Mariane Nielsdatter 10   samme
  Ingeborg Nielsdatter 2   samme
         
1 huus������������ 62 Jens Aggerholm 53 g Skolel�rer, lever af sin pension
  Dorthe Povlsdatter 38 g hans kone
  Povl Christian Jensen 16   deres barn
  Jens Aggerholm Jensen 13   samme
  Johan Peter Jensen 7   samme
  Knud Jensen 3   samme
         
1 huus������������ 63 Christen Frandsen 31 enkem. husmand, lever af sin jord
  Peder Christian Christensen 5   hans s�n
  Martha Nielsdatter 20 ug hans husholderske
         
1 huus������������ 64 S�ren Pedersen 41 g husmand og daglejer
  Ane Jensdatter 42 g hans kone
  Peder S�rensen 15   deres barn
  Lars Christian S�rensen 8   samme
  Peder Christian S�rensen 6   samme
  Ane Marie S�rensdatter 13   samme
  Maren Kirstine S�rensdatter 2   samme
         
1 huus������������ 65 Hendrik Jensen 61 g husmand og daglejer
  Birgitte Christensdatter 42 g hans kone
  Ole Hendriksen 6   deres barn
  Christian Hendriksen 4   samme
  Palle Hendriksen 2   samme
  Maren Hendriksdatter 15   samme
  Maren Hendriksdatter 10   samme
  Ane Hendriksdatter 9   samme
         
1 gaard����������� 66 Jens Christensen 38 g f�stegaardmand
  Maren Christensdatter 34 g hans kone
  Niels Christian Jensen 7   deres barn
  Inger Marie Jensdatter 12   samme
  Birgitte Marie Jensdatter 4   samme
  Lars Christian Christensen 23 ug tjenestekarl
  Christen Mogensen 63 g aft�gtsmand
  Birgitte Nielsdatter 67 g hans kone
         
Husbye.        
1 gaard����������� 67 Niels Pedersen 45 g selvejergaardmand
  Mette Kirstine Nielsdatter 27 g hans kone
  Karen Marie Nielsdatter 10   deres barn
  Maren Nielsdatter 8   samme
  Ane Marie Nielsdatter 6   samme
  Mette Marie Nielsdatter 1   samme
         
1 huus������������ 68 Knud Christian Christensen 61 g husmand, lever af sin jord
  Gjertrud Marie Nielsdatter 55 g hans kone
  Peder Sand Knudsen 10   ders s�n
         
1 huus������������ 69 Ane Marie Magdalene Christensdatter 32 g manden tjener p� Aagaard
  Laue Peter Christensen 7   deres barn
  Jens Christensen 6   samme
  S�ren Christian Christensen 3   samme
  Niels Christian Christensen 1   samme
  Karen Marie Christensen 9   samme
         
1 huus������������ 70 Niels Povlsen 53 g husmand og daglejer
  Ane Clemmensdatter 43 g hans kone
  Clemmen Christian Nielsen 14   deres barn
  Ingeborg Nielsdatter 7   samme
         
1 huus������������ 71 Lars Bislev 52 g husmand og daglejer
  Johanne Christensdatter 30 g hans kone
  Maren Kirstina Larsdatter 8   deres barn
  Ane Kirstine Larsdatter 6   samme
         
1 huus������������ 72 Mads Christensen Sand 51 g husmand og daglejer
  Mette Marie Nielsdatter 32 g hans kone
  Steffen Madsen 11   deres barn
  Ane Kathrine Madsdatter 9   samme
         
1 �degaard����� 73 Niels Christensen 58 g tjenende i gaarden
  Else Christensdatter 57 g hans kone
  Else Margrethe Nielsdatter 17   deres datter
         
1 huus������������ 74 Bodil Theodosiusdatter 55 enke lever af sin jord
  Niels Nielsen 8   hendes barn
  Johanne Nielsdatter 14   samme
  Lars Christian Nielsen 30 ug almisselem
         
1 huus������������ 75 Helvig Albertsdatter 48 enke almisselem
  Albert Christensen 10   hendes barn
  Ane Christensdatter 13   samme
  Maren Kirstine Christensdatter 6   samme
         
1 huus������������ 76 Niels Pedersen 70 g almisselem
  Johanne Jensdatter 60 g hans kone
  Mette Marie Nielsdatter 23 ug deres datter
         
1 gaard���������� 77 Albert Larsen Diernes 39 g selvejergaardmand
  Inger Marie Pedersdatter 29 g hans kone
  Peder Nielsen 27 ug tjenestekarl
  Hans Madsen 12   tjenestedreng
  Karen Christensdatter 31 ug tjenestepige
  Kirstin Jeppesdatter 16   samme
         
1 gaard���������� 78 Jens Iversen 53 enkem. selvejergaardmand
  Povl Jensen 18 ug hans barn
  Ole Jensen 9   samme
  Povl Christian Jensen 9   samme
  Christian Jensen 7   samme
  Ane Kiestine Jensdatter 20 ug samme
  Iverrike Jensdatter 11   samme
         
         
1 huus������������ 79 Berthel Nielsen 35 g husmand og t�mmermand
  Karen Madsdatter 28 g hans kone
  Niels Christian Berthelsen 5   deres barn
  Kirstine Berthelsdatter 1   samme
  Ida Marie Christensdatter 19 ug tyende
         
1 gaard����������� 80 Ane Helvig Jensdatter 78 enke ejer af gaarden
  Thomas Madsen 47 ug enkens s�n
  S�ren Madsen 45 ug samme
  Ane Mikkelsdatter 34 ug tyende
         
1 huus������������ 81 Inger Marie Andersdatter 44 enke almisselem
  Niels Christian Andersen 16   hendes barn
  Anders Christian Andersen 13   samme
  Peder Andersen 11   samme
  Maren Margrethe Andersdatter 7   samme
         
1 huus������������ 82 Jens Andersen 39 g husmand og daglejer
  Karen Christensdatter 37 g hans kone
  Christian Peter Jensen 15   deres barn
  Mads Jensen 2   samme
  Dorthe Kirstine Jensdatter 14   samme
  Karen Jensdatter 6   samme
Trustrup bye.        
1 huus������������ 83 Jens Christian Larsen 61 g husmand, lever af sin jord
  Maren Lauersdatter 49 g hans kone
  Inger Marie Christensdatter 11   deres datter
         
1 huus������������ 84 Peder Th�gersen 34 g daglejer og almisselem
  Ane Kirstine Christensdatter 42 g hans kone
  Otte Christian Olesen 15   deres barn
  Ole Christian Andersen 11   samme
  Peder Pedersen 5   samme
  Christen Pedersen 1   samme
1 huus������������ 85 Christian S�rensen 52 g husmand og daglejer
  Maren Jensdatter 37 g hans kone
  Johanne Christensdatter 84 enke fors�rges af husfaderen
         
1 huus����������� 86 Erik Christensen 48 g husmand og daglejer
  Ane Pedersdatter 42 g hans kone
  Peder Christian Eriksen 9   deres barn
  Karen Kirstine Eriksdatter 12   samme
  Karen Marie Eriksdatter 9   samme
  Kirsten Eriksdatter 7   samme
         
1 huus����������� 87 T�rkel Christensen 40 g indsidder
  Johanne Christensdatter 36 g hans kone
  Peter T�rkelsen 8   deres barn
  Anders Christian T�rkelsen 6   samme
  Christen Kronborg T�rkelsen 1   samme
  Christiane T�rkelsdatter 12   samme
  Ane Johanne T�rkelsdatter 5   samme
  Kirsten Marie T�rkelsdatter 3   samme
         
1 huus����������� 88 Sivert Jensen 36 g husmand og daglejer
  Marie Christensdatter 31 g hans kone
  Jens Gregers Sivertsen 4   deres barn
  Poul Christian Sivertsen 3   samme
  Laust S�rensen 60 emkem. indsidder
         
1 gaard���������� 89 Christen Christensen 68 g selvejergaardmand
  Maren Andersdatter 62 g hans kone
  Jens Christensen 26 ug deres s�n
  Christen Christensen 35 ug samme
  S�ren Christian Eriksen 17   tyende
  Lars Christian Jakobsen 10   plejes�n
  Kirsten Pedersdatter 51 ug almisselem
         
1 huus������������ 90 Niels Christian Christensen 36 g husmand og daglejer
  Inger Marie Christensdatter 35 g hans kone
  Peder Christian Nielsen 10   deres barn
  Christen Nielsen 6   samme
  Niels Nielsen 3   samme
         
1 huus����������� 91 Mikkel Mortensen 68 g husmand og daglejer
  Kirsten Nielsdatter 78 g hans kone
         
1 huus����������� 92 Else Margrethe Eriksdatter 80 enke almisselem
         
1 gaard���������� 93 Peder Larsen 50 g selvejergaardmand
  Kirsten Christensdatter 55 g hans kone
         
1 gaard���������� 94 Peder Nielsen 43 g selvejergaardmend
  Inger Marie Nielsdatter 39 g hans kone
  Niels Christian Pedersen 13   deres barn
  Niels Andreas Pedersen 5   samme
  Bolette Pedersdatter 16   samme
         
1 gaard���������� 95 Maren Mortensdatter 68 enke gaardf�ster
  Niels Jensen 27 ug hendes s�n
  Morten Jensen 20 ug samme
  Karen Jensdatter 24 ug hendes datter
  Kirstin Marie Andersen 7   plejebarn
         
M�lle������������� 96 Anders Christensen 32 ug forpagter af M�llen
  Maren Christensdatter 22 ug hans husholderske
         
Ialt 345 personer. �������� Denne optegnelse p� folketallet i Kjettrup sogn, tilligemed de befalede skemaer nr. 1 og nr. 2.
      2 Marts 1834. A.J. Billeschou,���
    ��� ����������� Sognepr�st.  
         
         
        Afskrevet 1999 af
        Erling Jensen

Denne side er kodet 2006/01/01 - opdateret 2013/06/23 af Otto Jensen på baggrund af afskrift af Erling Jensen - tilbage til Kettrup-portal.

mulberry outlet coach outlet burberry outlet coach factory outlet mulberry outlet coach outlet UGG Pas Cher cheap oakley sunglasses cheap nfl jerseys cheap oakleys wholesale nfl jerseys coach outlet canada black friday coach ugg boots on sale cheap uggs gucci outlet oakley outlet coach outlet coach outlet online