Folket�llingen 1845, Kjettrup sogn�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sted���������������������������� ���������������� Navn Alder���� Stand F�dt   Haandtering
Kjettrup by Jacob Rasmus Damkj�r 35 g Kj�benhavn,   sognepr�st i Kjettrup/Gj�ttrup
  Johanne Krebs 34 g samme   hans kone
nr. 1. Sophus Damkj�r 7   f�dt her   deres barn
Pr�stegaarden Henrik Damkj�r 4 samme   samme
Marie Damkj�r 3   samme   samme
matr. 2a. Ane Marie K�hler 20 ug Kj�benhavn   husjomfru
  Jens Christensen 31 ug her i sognet   avlskarl
  Lars Larsen 26 ug Kollerup   karl
  Jens Christensen 45 ug her i sognet   r�gter
  Else Pedersdatter 40 ug her i sognet   stuepige
  Mariane Christensdatter 28 ug Klim   kokkepige
  Ane Margrethe Christensdatter 25 ug Aggersborg   bryggerspige
       
nr. 2. Niels Jacobsen 38 g Lerup   gaardf�ster og daglejer
1 hus Kirsten Andersdatter 30 g her i sognet   hans kone
  Marie Nielsen 1   samme   deres barn
       
nr. 3. Niels Toft 49 enkem. Lillevorde/Aalborg amt procurator
Vandm�lle Dorthea Cecilie M�ller 22 ug N�sborg   hosholder
  Mads Andersen 30 ug Thorup   bestyrer af m�llen
       
nr 4. Erik Christian Storm 43 g Feldballe/Randers ejer af gaarden
Hovedgaarden Charitte Storm 44 g Kj�benhavn   hans kone
"Aagaard" Sophie Storm 14   Todberg/Randers   deres barn
  Emilie Storm 11   samme
matr. 1a. Nicoline Storm 3   Elsted/Aarhus   samme
  Conradine Henriette Beier 29 ug Kj�benhavn   l�reinde
  Ane Christine Leonora Brink 24 ug Thisted   husjomfru
  Christian Frederik Lange 25 ug Kj�benhavn   godsforvalter
  Stine M�rk 21 ug Aalborg   stuepige
  Dorthea Marie Rasmussen 26 ug Hj�rring   samme
  Maren Kirstine Christensdatter 24 ug Svenstrup   kokkepige
  Peder Pedersen 33 ug Klim   arbejdskarl
  Simon Pedersen 37 ug Bejstrup   samme
  Anders Christian S�rensen 23 ug Haverslev   samme
  MortenJensen 63 ug her i sognet   r�gter
  Niels Christian Christensen 24 ug Kollerup   arbejdskarl
  Lars Olesen 26 ug Tranum   samme
  Jacob Poulsen 30 ug Nibe/Aalborg amt   samme
  Claus Christian Christensen 23 ug Svenstrup   samme
  Ole Christian Christensen 23 ug Kollerup   samme
  Lars Stephansen 26 ug Bejstrup   samme
  Lars Nielsen 17 ug Kollerup   r�gter
  Christian Rasmussen 26 ug Aalborg   samme
  Ane Cathrine Christensdatter 26 ug Svenstrup   bryggerspige
  Karen Maren Nielsdatter 24 ug her i sognet   samme
       
Mejeriet Carl W�hlk 43 g Gjettorff/Kiel amt   mejeriforpagter
  Margrethe Magdelene f. Pedersen 43 g samme   hans kone
  Dothea Sophie W�hlk 18 ug samme   deres barn
  August Chr. Henrik W�hlk 15   Branderslev/Mariebo samme
  Mine Augusta W�hlk 12   Thoreby/Mariebo   samme
  Ferdinand Johan Ditlev W�hlk 10   samme   samme
  Frits Ferdinand W�hlk 8   samme   samme
  Emma Birgitta W�hlk 5   samme   samme
  Charlotte Elisa W�hlk 2   Branderslev/Mariebo samme
  Kirsten Jensen 20 ug Arup   malkepige
  Kirstine Pedersdatter 25 ug Torslev   samme
  Mette Kirstine Pedersdatter 32 ug Torslev   samme
  Ane Kirstine Simonsdatter 28 ug Klim   samme
  Kirsten Cathrine Jensdatter 20 ug Skr�m   samme
  Christiane Guddiksdatter 28 ug Haverslev   samme
  Karen Christine T�gersdatter 29 ug Kollerup   samme
  Bartoline Marie Bore 16 ug Hj�rring   barnepige
  Bole Eskildsen 30 ug Vang/Thisted   tjenestekarl
  Anders Christian Christensen 25 ug Aggersborg   samme
  Christen Johnsen Jensen 20 ug Kollerup   r�gter
  Jens Christian Jeppesen 18 ug Bejstrup   samme
  Anders Jensen 19 ug her i sognet   samme
       
no. 5.���������� Gregers Knudsen 44 g her i sognet   gaardmand
1 gaard��� Ane Stephansdatter 43 g Gj�ttrup   hans kone
matd. 8a. Johanne Nielsdatter 12   her i sognet   deres barn
"Vestergaard" Stephan Nielsen 9   samme   samme
  Dorthe Nielsdatter 7   samme   samme
  Maren Nielsdatter 5   samme   samme
  Karen Marie Gregersen 1   samme   samme
  Lars Frandsen 41 ug samme   tjenestekarl
  Niels Madsen 29 ug Gj�ttrup   r�gter
  Maren Madsdatter 32 ug Stagstrup/Thisted tjenestepige
       
no. 6. Niels Christian Jensen 32 g Nibe/Aalborg   gaardmand
1 hus Mette Cathrine Thomasdatter 32 g her i sognet   hans kone
  Ane Cathrine Nielsdatter 5   samme   deres barn
  Jens Nielsen 2   samme   samme
  S�ren Bertelsen 21 ug Thorup   almisselem under sin sygdom
       
no. 7. Hans Christian Jensen 29 g Bejstrup   daglejer
1 hus Mariane S�rensdatter 48 g samme   hans kone
       
no. 8. Christen S�rensen 71 enkem. her i sognet   almisselem
1 hus Inger Marie Andersdatter 58 ug Gj�ttrup, indsider, spinderske og daglejer
  Maren Margrethe Andersdatter 19 ug her i sognet   hendes datter, skr�dder
       
no. 9. Niels Mortensen Aarup 70 g Kollerup,����   f�stehusmand og daglejer
1 hus Ane Andersdatter 70 g Gj�ttrup   hans kone
  Ane Kirstine Nielsdatter 24 ug her i sognet   deres datter
  Christen Nielsen 29 ug samme   deres s�n, t�mrer
       
no. 10. Gundhild Olesdatter 41 ug Christiansand/Norge, opvarter i sygehuset
sygehus Anders Andersen 9   her i sognet   hendes s�n
       
no. 11. Christen Knudsen 41 g her i sognet   gaardmand
1 hus Marie Elisabeth 39 g Kollerup   hans kone
  Jens Christensen 11   Farstrup/Aalborg   deres barn
  Karen Christensen 2   her i sognet   samme
       
no. 12. Jens Christian J�rgensen 26 g her i sognet   gaardmand
1 gaard Maren Christensen 23 g Gj�ttrup   hans kone
  Christian Jensen 1   her i sognet   deres barn
"Kettrupgaard" Jens Christian Jensen 23 ug Aggersborg   tjenestekarl
matr. 5a Niels Christian Poulsen 20 ug her i sognet   samme
  Maren Henriksdatter 26 ug samme   tjenestepige
       
no. 13 Mads Andersen Sigaard 81 g her i sognet   gaardmand
1 gaard Mette Marie Rasmussen 79 g Tranum   hans kone
matr. 6a. Melchior Madsen 29 ug her i sognet   deres s�n
"�stergaard" Mette Kirstine Madsdatter 32 ug samme   deres datter
  Niels Christian Christensen 23 ug Gj�ttrup   tjenestekarl
  Mads Christian Stad 19 ug Klim   tjenestedreng
       
no. 14. Carl Ferdinand Raml�se 51 g N�stved   Distriktsl�ge
1 gaard Cathrine Marie Bentsen 44 g Kj�benhavn   hans kone
  Sophie? ? gaard f. Jellind 73 enke samme   hans moder, faar ophold i huset
Doktorgaarden Marie Elisabeth Diechmann 27 ug Herslev/Vejle amt   husjomfru
matr. 16 Niels Jensen 29 ug Lild   avlskarl
  Poul Christensen 20 ug Gj�ttrup   arbejdskarl�������������������
  Karen Bentsdatter 26 ug Bejstrup   kokkepige
  Inge Marie Nielsdatter 22 ug L�gst�r   stuepige
       
no. 15. Johanne Marie Nielsdatter 80 enke Gj�ttrup   spinderske
1 hus Ane Kirstine Mortensdatter 43 ug her i sognet,   hendes datter,
      skr�der, fors�rger moderen
"Fattighus" Ane Kirstine Poulsdatter 71 enke Gj�ttrup   almisselem
  Inge Marie Christensdatter 21 ug �sterild   skr�der
       
no. 16. Niels Jacobsen 68 g Gj�ttrup   smed og f�stehusmand
1 hus Kirsten Eriksdatter 81 g Haverslev   hans kone
  Christiane Hansdatter 34 ug her i sognet   tjenestepige
       
no. 17. S�ren Christian Jensen 28 ug Bejstrup   grov og kleinsmed
1 hus Poul Jensen 26 ug samme   smedel�rling
       
no. 18. Jens Christian Christensen 50 g R�hr   f�stehusmand og daglejer
1 hus Maren Christensdatter 46 g Arup   kone og v�verske
  Christen Jensen 11   her i sognet   deres barn
  Ane Cathrine Jensdatter 7   samme   samme
  Svend Christian Jensen 4   samme   samme
  Christen Mogensen 74 g �sterild   hans far, almisselem
  Birthe Nielsdatter 79 g Arup   hans moder,samme
       
no. 19. Andreas Lindstr�m 57 g Stokholm/Sverige husf�ster og snedker
1 hus Johanne Christensdatter 45 g Outrup   hans kone
  Kirsten Terkildsdatter 15   her i sognet   deres barn
  Kronborg Terkildsen 12   samme   samme
  Sine Cathrine Lindstr�m 2   samme   samme
       
no. 20. Niels Mortensen Mosgaard 45 g Aggersborg   husf�ster og daglejer
1 hus Ane Christensdatter 41 g samme   hans kone
  Dorthe Nielsdatter 14   her i sognet   deres barn
  Dorthe Marie Nielsdatter 7   samme   samme
  Niels Peter Nielsen 2   samme   samme
       
no. 21. Jens Christen Eriksen 56 g Hune   f�stehusmand og daglejer
1 hus Gjertrud Marie Nielsdatter 66 g Aggersborg   hans kone
  Mette Kirstine Jensdatter 24 ug her i sognet   deres datter, v�verske
       
no. 22. Rasmus Madsen 50 g her i sognet   gaardmand
1 gaard Karen Pedersdatter 60 g Gj�ttrup   hans kone
matr. 7a Peder Christian Nielsen 27 ug her i sognet   deres s�n
�S�ndergaard" Jesper Hansen 31 ug Hjortdal   tjenestekarl
  Ane Christensdatter 28 ug Gj�ttrup   tjenestepige
       
no. 23. J�rgen Knudsen 51 g her i sognet   gaardmand
1 gaard Christiane Larsdatter 39 g samme   hans kone
"K�rgaard" Ole J�rgensen 23 ug samme   deres s�n
matr. 4a. Johan Erik Lindstr�m 18 ug samme   tjenestedreng
  Maren Cathrine Hansdatter 29 ug T�mmerby   tjenestepige
       
no. 24. Ane Marie Magdalene Christensdatter 44 enke Arendal/Norge   sygekone
1 jordl�s Niels Christian Christensen 12   her i sognet   hendes s�n
���� hus Jens Christian Christensen 30 g Kollerup   daglejer
  Ane Margrethe Nielsdatter 24 g Haverslev   hans kone
  Niels Peter Jensen 2   Kollerup   deres s�n
       
no. 25. Niels Christian Svensen 45 g Kollerup   gaardmand
1 gaard Else Nielsdatter 46 g Lerup   hans kone
  Inge Marie Nielsdatter 14   Bejstrup   deres barn
  Johanne Marie Nielsdatter 12   her i sognet   samme
  Niels Christian Nielsen 11   samme   samme
  Maren Kirstine Nielsdatter 6   samme   samme
       
no. 26. Frederik Holm 31 ug Nakskov   forpagter af gaarden og apotek
1 gaard Cathrine Holm 25 ug samme   hans s�ster, husholder
"Hvidsh�jgaard" Birgitte M�ller 25 ug samme   har ophold i huset
Apothek Mathias Hvid Wurtzen 17 ug her i sognet   apotekerl�rling
matr. 13a. Henrik Rasmussen 25 ug Skibinge/Pr�st� amt arbejdskarl
  Andreas J�rgensen 22 ug Bejstrup   samme
  Dorthea Andersdatter 24 enke samme   stuepige
  Maren S�rensdatter 27 ug samme   kokkepige
       
no. 27. Niels Munch M�ller 39 g L�gst�r   skoleholder og kirkesanger
skolen Ingeborg Nielsdatter 32 g Aggersborg   hans kone
  Nicoline M�ller 9   samme   deres barn
  Frederik Christian Ferdinand M�ller 8   her i sognet   samme
  Dorthea Christine M�ller 6   samme   samme
  Carl Emil Ferdinand M�ller 4   samme   samme
  Charlotte Amalie M�ller 2   samme   samme
  Clemmen Christian Nielsen 29 ug Aggersborg   tjenestekarl
  Mette Nielsdatter 24 ug Bejstrup   tjenestepige
       
no. 28. Morten Mortensen 39 g Nibe   skr�der
1 gaard Caroline Schilder 37 g L�gst�r   hans kone
"Kragholm" Maria Elisabeth Hansen 16   Kj�benhavn   plejebarn
matr. 14a. Karen Hansdatter 84 enke her i sognet   indsider, spinderske
       
no. 29. Jens Nielsen Fage 61 g Aggersborg   gaardf�ster
1 gaard Gjertrud Jensdatter 68 g Haverslev   hans kone
p� Holmen�� Jens Christian Jensen 28 g her i sognet   deres s�n
  Ane Kirstine Jensdatter 32 g Harring   hans kone
       
"Dronningholm" Niels Christian Jensen 6   her i sognet   deres barn
matr. 9a. Johannes Jensen 5   samme   samme
  Gjertrud Marie Jensen 3   samme   samme
  Jens Poulsen 22 ug samme   tjenestekarl
  Ane Christine Larsdatter 26 ug Sennels   tjenestepige
       
no. 30. Peder Jacobsen 63 enkem. Arrild/Haderslev   arrestforvarer
1 hus Mariane Jespersdatter 36 enke her i sognet   husholder
???og tingf�rer Christen Jacobsen Kornum 23 ug Bejstrup   arrestant
ved Skerping- Peder Pedersen S�nder�kse 33 ug Brovst   samme
gaard Jens Christian Pedersen 24 ug Skinnerup/Thisted samme
  Niels Frederiksen 25 ug Aggersborg   samme
       
no. 31. Hans Christoffer v. Lilienskjold 44 g Kj�benhavn   Kammerjunker, Qommanditeur, Herredsfoged og skriver
1 gaard Christina Charlotte Augusta f. Wildenradt 38 g Horsens   hans kone
"Sk�rping- Christine Juliane Marie Elisabeth Liljenskjold 9   Odense   deres barn
- gaard"������ Hans Peter Julius Lillenskjold 2   samme   samme
matr. 5a. Andreas Br�dstrup 29 ug Thise   Jurist, Fuldm�gtig
  Christen Willemoes 33 ug Voldby/Pr�st�   Cand.jurist
  Emil Kjeldgaard 16   Hjortdal   Skriver
  Ane Cathrine Fielberg 34 ug Rensborg   husjomfru
  Marie Larsdatter 27   Tranum   stuepige
  Erik Mikkelsen Christensen 28 ug Haverslev   avlskarl
  Lars Christian Jensen 22 ug Gj�ttrup   arbejdskarl
  Lars Christian S�rensen 19 ug her i sognet   samme
  Ane Marie Jensen 24 ug Hj�rring   kokkepige
  Else Cathrine Larsdatter 31 ug Gj�ttrup   bryggerspige
  Marie Cathrine Poulsen 22 ug Gangsted/Skanderborg barnepige
       
no. 32. Jens S�balle 48 g Veng/Skanderborg gaardmand
"Sigaard" Ane Cathrine Nielsen 52 g Hveisel/Vejle   hans kone
matr. 4a. S�ren S�rensen 33 ug Skr�m   tjenestekarl
  Jens Christian Christensen 27 ug Kollerup   samme Ane Marie Christensdatter 25 ug samme kokkepige
  Ane Marie Christensdatter 25 ug samme   kokkepige
  Mette Marie Olesdatter 17 ug samme   bryggerspige
       
no 33. Vogn Christensen 30 g Klim   daglejer
1 jordl�s hus Else Larsdatter Stagsted 47 g Gj�ttrup   hans kone
  Christian Peter Vognsen 11   her i sognet   deres barn
  Mariane Vognsdatter 10   samme   samme
  Else Pedersdatter 47 ug samme   almisselem
       
no. 34. Ane Marie Nielsdatter 46 enke Aggersborg   spinderske, daglejer
1 jordl�s Dorthe Nielsdatter 12   her i sognet   hendes datter
1hus      
       
no. 35. Jens Pedersen 51 g her i sognet   gaardmand
1 gaard Karen Jensdatter 54 g Bejstrup   hans kone
"Korsholm" Peder Jensen 18   her i sognet   deres barn
matr. 15a. Ane Marie Pedersdatter 13   samme   samme
       
no 36. Jens Christen Christensen 44 g her i sognet   gaardmand og rebslager
1 gaard Else Marie Nielsdatter 35 g samme   hans kone
  Christen Westergaard Jensen 14   samme   deres barn
"�rebro" Niels Christian Jensen 11   samme   samme
matr. 16a. Birgitte Jensdatter 9   samme   samme
  Niels M�ller Jensen 5   samme   samme
  S�ren Larsen Jensen 4   samme   samme
  Jens Peter Jensen 1   samme   samme
�slev mark      
no. 37. Christen Frandsen 42 g her i sognet   landmand
1 Landsted Marthe Nielsdatter 31 g Skr�m   hans kone
Peter Christian Christensen 16   Gj�ttrup   deres barn
  Ane Margrethe Christensdatter 10   her i sognet   samme
  Frands Peter Christensen 8   samme   samme
  Karen Marie Christensen 5   samme   samme
  Ingeborg Marie Christensen 3   samme   samme
       
no. 38. S�ren Frendsen 41 g Bejstrup   bondemand
1 gaard Margrethe Gregersdatter 28 g samme   hans kone
  Christine S�rensdatter 5   samme   deres barn
  Frendsen S�rensen 3   her i sognet   samme
  Christiane Marie S�rensen 1   samme   samme
  Mariane Christensdatter 16   Bejstrup   tjenestepige
       
no. 39. Lars Christensen 48 g Gj�ttrup   husmand og t�mrer
1 hus Mariane Pedersdatter 49 g her i sognet   hans kone
  Peder Nielsen 26   samme   deres s�n
       
no. 40. J�rgen Larsen 55 g Aggersborg   husmand og daglejer
1 hus Johanne Christensdatter 58 g Bejstrup   hans kone
  Lars J�rgensen 15   samme   deres barn
  Marie J�rgensen 18   samme   samme
     
no. 41. Jens Christen Larsen 41 g Gj�ttrup   bondemand
1 landsted Maren Kirstine Nielsdatter 32 g samme   hans kone
  Ane Dorthea Jensdatter 6   samme   deres barn
  Ane Margrethe Jensen 1   samme   samme
  Ane Margrethe Christensdatter 76 enke Horne/Hj�rring   konens moder, f�r ophold i huset
       
Dr�strup by      
no. 42. Jens Christensen Simonsen 49 g Brovst   gaardmand
1 gaard Johanne Nielsdatter 47 g Tranum   hans kone
  Inge Marie Jensdatter 23 ug Brovst   deres barn
  Niels Christian Jensen 18   samme   samme
  Johanne Margrethe Jensdatter 8   her i sognet   samme
  Christen Simonsen Jensen 5   samme   samme
       
no. 43. Christen S�rensen 44 g her i sognet   gaardmand
1 gaard Kirstine Margrethe S�rensdatter 42 g Gj�ttrup   hans kone
  Maren Kirstine Christensdatter 16   samme   deres barn
  Dorthe Christensdatter 13   samme   samme
  Christine Christensdatter 10   samme   samme
  Mette Marie Christensdatter 7   samme   samme
  S�ren Christian Christensen 4   samme   samme
  Marie Christensen 1   samme   samme
  Christen Andersen 33 ug Bejstrup   tjenestekarl
  Mads Christian Eilersen 17   her i sognet   tjenestedreng
       
no. 44. Mads Christensen 71 g Tilsted/Thisted   almisselem
1 jordl�s Ane S�rensdatter 64 g Stagstrup/Thisted, hans kone, almisselem
������ hus Kirsten Madsdatter 20 ug her i sognet,   deres datter, daglejer og skr�der
       
no. 45. Svend Pedersen 35 g Klim   gaardmand
1 gaard Sidsel Cathrine Pedersdatter 59 g Gj�ttrup   hans kone
  Ingeborg Frandsdatter 28 ug her i sognet   deres datter
  Jens Christian Christensen 9   Gj�ttrup   deres plejes�n
       
no. 46. Christian R�mer Nielsen 46 g Gj�ttrup   gaardmand
1 gaard Marian Andersdatter 42 g Kollerup   hans kone
"Rosvang" Ane Marie Christiansen 9   Klim   deres barn
matr.nr.21. Niels Andreas Christiansen 7   samme   samme
  Maren Christiansen 5   samme   samme
  Andreas Christiansen 3   samme   samme
  Ane Christiansen 1   her i sognet   samme
  Henrik Mortensen 18 ug Gj�ttrup   tjenestedreng
       
no. 47. Anders Gregersen 35 g Bejstrup   gaardmand
1 gaard Ellen Larsdatter 32 g samme   hans kone
"Dr�strup- Lars Christian Andersen 3 her i sognet   deres barn
lund" Christiane Marie Andersen 1   samme   samme
matr.nr. Jens Olesen Hansen 21 ug Hjortdal   tjenestekarl
20a. Karen Madsdatter 24 ug Sebber/Aalborg   tjenestepige
  Maren Kirstine Madsdatter 16   �sl�s   samme
       
Vesterkjeldgaard      
no. 48. Christen Kronborg 62 g her i sognet   gaardmand
1 gaard Margrethe Cathrine Rasmusdatter 37 g Hjortdal   hans kone
  Peder Brix Christensen 29 ug her i sognet   deres barn
  Jens Christian Christensen 24 ug samme   samme
"Vester- Ane Marie Christensdatter 22 ug samme   samme
Kjeldgaard" Niels Christian Brix Christensen 18 ug samme   samme
  Rasmus Christensen 9   samme   samme
matr. 18a. Lars Christensen 7   samme   samme
�slev Mogens Brix Christensen 3   samme   samme
  Christian Brix Christensen 1   samme   samme
  J�rgen Monsen 29 ug Aggersborg   tjenestekarl
  Christen Nielsen 24 ug her i sognet   samme
  Else Marie Jensdatter 26 ug Hunstrup/Thisted   tjenestepige
�sterkjeldgaard      
no. 49. Maren Jespersdatter 64 enke her i sognet   ejer af gaarden
1 gaard Christen Larsen 36 ug samme   hendes barn
"�ster- Niels Larsen 34 ug samme   samme
Kjeldgaard" Mariane Larsdatter 24 ug samme   samme
  Niels Jeppesen Larsen 17   Hjortdal   tjenestedreng
�slev mark      
no. 50. Christen Madsen 50 g Lerup   insider og daglejer
1 hus Dorthea S�rensdatter 49 g Hjortdal   hans kone
  Lars Christian Christensen 14   Bejstrup   deres s�n
       
no. 51. Niels Henriksen 53 g Aggersborg   husmand og t�mrer
1 hus Else Pedersdatter 50 g samme   hans kone
  Ingeborg Nielsdatter 13   her i sognet   deres datter
  Mariane Nielsdatter 21 ug samme   deres datter, skr�derpige
       
no. 52. Poul Christian Jensen Aggerholm 27 g Haverslev   husmand og daglejer
1 hus Mette Nielsdatter 29 g her i sognet   hans kone
  Niels Poulsen 1   samme   deres barn
       
no. 53. Jens Westergaard 52 g Hjardem�l   husmand og glarmester
1 jordl�s hus Christine Nielsdatter 52 g Hunstrup   hans kone
       
no. 54. Mads Christian Aggerholm 30 g Haverslev   husmand og rebslager
1 hus Johanne Christensdatter 28 g Tved   hans kone
  Dorthea Marie Madsdatter 3   her i sognet   deres barn
  Jens Aggerholm 64 enkem. L�derup/Thisted   afskediget skolel�re og aft�gtsmand
  Knud Jensen 14   her i sognet   hans barn
  Karen Kirstine Jensdatter 11   samme   samme
����      
no. 55. Peder S�rensen 37 g Bjergby/Thisted   husmand og daglejer
1 hus Mariane Pedersdatter 27 g Stagstrup/Thisted hans kone
  Sidsel Marie Pedersdatter 5   Flade/Thisted   deres barn
  Peder Pedersen 3   Bjergby/Thisted   samme
�slev by.      
no. 56. S�ren Pedersen Sigaard 53 g her i sognet��������   f�stehusmand og strandfoged
1 hus Ane Jensdatter 54 g samme   hans kone
  Maren Kirstine S�rensdatter 13   samme   deres datter
  Poul Jensen 2   samme   deres plejebarn
       
no. 57. Henrik Jensen Bjerre 72 g her i sognet   almisselem
1 hus Birthe Christensdatter 53 g Haverslev   kone, daglejer
  Maren Henriksdatter 21 ug her i sognet   deres datter, v�verske
  Christian Henriksen 15   samme   deres s�n
  Palli Henriksen 13   samme   samme
  Gregers Henriksen 8   samme   samme
       
no. 58. Anders Henriksen 34 g Snedsted   indsider, murer
1 jordl�s- Kirsten S�rensdatter 39 g Krarup/Svendborg hans kone
����� hus S�ren Andersen 11   Snedsted   deres barn
  Kirsten Andersdatter 5   Skr�m   samme
       
no. 59. Anders Andersen 46 g Torslev   f�stehusmand, daglejer
1 hus Mette Marie Svendsdatter 57 g Tranum   hans kone
  Ane Kirstine Pedersdatter 17   Bejstrup   deres datter
  Kirsten Andersdatter 80 enke Torslev   mandens moder, almisselem
no.60. S�ren Pedersen Toft 40 g Kollerup   husmand og daglejer
1 hus Mette Marie Graversdatter 66 g Skr�m   hans kone
       
no. 61. Niels Christian Pedersen 24 g Klim   insider, t�mrer
1 hus Karen Nielsdatter 34 g Skr�m   hans kone
  Niels Peter Nielsen 1   her i sognet   deres s�n
  Maren Nielsdatter 56 enke Aggersborg   indsidder, almisselem og spinderske
  Jacob Mikkelsen 16   her i sognet   hendes s�n
       
no. 62. Jacob Christensen 24 ug her i sognet   skomager
1 jordl�s- Mette Sophie Pedersdatter 73 enke Hjortdal   insider, almisselem
����� hus Ane Marie Jensdatter 53 ug her i sognet   insider og spinderske
       
no. 63. Christen Nielsen M�ller 62 g Lerup   gaardmand
1 gaard Mariane Christensdatter 42 g her i sognet   hans kone
  Niels Christian Christensen 29 ug samme   deres barn
"Dejerh�j- Kirsten Christensdatter 16   samme   samme
�� gaard" Stine Birgitte Christensdatter 14   samme   samme
  Maren Johanne Christensdatter 10   samme   samme
matr. 14a. Ivar Christian Christensen 4   samme   samme
  Mads Christian Christensen 1   samme   samme
       
no. 64. Jens Christensen Kornum 34 g Bejstrup   gaardmand
1 gaard Ane Christiane Nielsdatter 35 g Gj�ttrup   hans kone
  Ane Birgitte Kirstine Jensdtr. 8   samme   deres barn
  Mads Christian Jensen 5   her i sognet   samme
  Niels Christian Jensen 4   samme   samme
  Andreas Jensen 1   samme   samme
  Christen Pedersen 21 ug samme   tjenestekarl
  Maren Thomasdatter 22 ug Brovst   tjenestepige
       
no. 65. Christen Jensen Norre 57 g Aggersborg   gaardmand
1 gaard Kirsten Poulsdatter 47 g Jetsmark   hans kone
  Poul Christensen 19 ug Aggersborg   deres barn
  Christian Christensen 14   samme   samme
  Anders Christensen 10   her i sognet   samme
  Karen Marie Christensdatter 23 ug Aggersborg   samme
  Juliane Christensdatter 12   her i sognet   samme
       
no. 66. Simon Poulsen Holm 54 g her i sognet   husmand og sognefoged
1 hus Else Svendsdatter 45 g Klim   hans kone
  Mette Cathrine Simonsdatter 9   her i sognet   deres datter
  Poul Simonsen 86 enkem. samme   almisselem, mandens fader
       
no. 67. Lars Christensen 38 g her i sognet   gaardmand
1 gaard Maren Cathrine Mortensdatter 32 g Skr�m   hans kone
  Birgitte Marie Larsdatter 9   her i sognet   deres barn
  Christian Peder Larsen 7   samme   samme
  Gjertrud Marie Larsen 1   samme   samme
  Christen Andersen 35 ug samme   tjenestekarl
  Ane Marie Simonsdatter 20 ug Hune   tjenestepige
       
no. 68. Christen Mikkelsen Brun 57 g Gj�ttrup   husmand
1 hus Johanne Andersdatter 47 g samme   hans kone, v�verske
  Anders Peter Christensen 12   samme   deres barn
  Else Margrethe Christensdtr. 10   samme   samme
       
no. 69. Rasmus Pedersen 33 g Gj�ttrup   bondemand
1 bondested Ottoline Marie S�rensdatter 28 g Kollerup   hans kone
  Mette Rasmusdatter 4   her i sognet   deres barn
  Mariane Rasmusdatter 2   samme   samme
  Mette Rasmusdatter 68 enke Gj�ttrup   almisselem, mandens moder
��������������������������������������������      
no. 70. Peder Pedersen Kold 70 g her i sognet   husmand og daglejer
1 jordl�s-hus��� Johanne Marie Christensdatter. 54 g samme   hans kone, spinderske
no. 71. Peter Christian M�ller 28 g Kj�benhavn   husmand og dr-???v�ver
1 hus Henriette Elisabeth Jacobsen 32 g Visborg/Aalborg   hans kone
  Jacobine Marie Nielsdatter 7   her i sognet   deres barn
  Jacob Peter M�ller 1   samme   samme
  Maren Mortensdatter 26 ug Hjortdal   v�verl�rling
  Kirsten Christensdatter 18 ug Klim   samme
       
no. 72. Mads Thomsen 49 g Bejstrup   gaardmand
1 gaard Dorthea Mortensdatter 53 g her i sognet   hans kone
  Thomas Madsen 18   samme   deres barn
  Maren Cathrine Madsdatter 16   samme   samme
  Bodil Kirstine Madsdatter 14   samme   samme
       
no. 73. Mads Larsen 52 g her i sognet   gaardmand
1 gaard Mette Thomasdatter 43 g Haverslev   hans kone
  Karen Cathrine Madsdatter 14   her i sognet   deres barn
  Lars Christian Madsen 12   samme   samme
  Godik Madsen 10   samme   samme
  Christen Madsen 7   samme   samme
  Ane Marie Madsen 2   samme   samme
  Peder Christian Nielsen 20 ug Skr�m   tjenestekarl
  Inger Kirstine Pedersdatter 24 ug Gj�ttrup   tjenestepige
       
no. 74. Jens Christensen St�rk 48 g Aggersborg   gaardmand
1 gaard Maren Kirstine Larsdatter 38 g Gj�ttrup   hans kone
  Simon Jensen 18   Aggersborg   deres barn
  Frendsen Jensen 15   her i sognet   samme
  Lars Simonsen 83 g Aggersborg   hans fader, almisselem
  Sidsel Larsdatter 70 g Gj�ttrup   hans moder,almisselem
Husby.      
no. 75 Peder Christensen M�ller 37 g T�mmerby   m�ller
Vindm�lle Ane Christine S�rensdatter 21 g Lerup   hans kone
  Jacob Christensen M�ller 1   her i sognet   deres s�n
  Christian Pedersen 27 ug samme   tjenestekarl - t�mrer
  Dorthe Christensdatter 21 ug Gj�ttrup   tjenestepige
       
no. 76. Mads Christensen Strand 64 enke Gj�ttrup   f�stehusmand
1 hus Johanne Marie Madsdatter 25 ug samme   hans datter
       
no. 77. Niels Jensen 28 g Hillerslev   gaardmand
1 gaard Karen Christensdatter 38 g Vesl�s   hans kone
  Mette Marie Nielsdatter 7   Hillerslev   deres barn
  Dorthea Kirstine Nielsdatter 4   samme   samme
  Jensine Nielsdatter 2   samme   samme
  Mette Jensdatter 66 enke samme   mandens moder, som af ham fors�rges
       
no. 78. Peder Nielsen Kornum 39 g her i sognet   f�stehusmand og daglejer
1 hus Karen Pedersdatter 43 g Kollerup   hans kone
  Niels Christian Pedersen 8   her i sognet   deres barn
  Peder Toft Pedersen 2   samme   samme
       
no. 79. Mette Nielsdatter 34 ug her i sognet   almisselem, n�sten blind
1 jordl�s hus      
       
no. 80. Niels Hansen Berg M�ller 34 g T�mmerby   f�stehusmand og daglejer
1 hus Maren Jensdatter 36 g Kollerup   hans kone
  Mette Kirstine Hansdatter 8   samme   deres barn
  S�ren Christian Nielsen 5   samme   samme
  Karen Kirstine Nielsen 2   samme   samme
  Mette Madsdatter 57 enke Strandby/Aalborg indsider--spinderske
       
no. 81. Jens Thomsen S�rensen 30 g her i sognet   f�stehusmand og daglejer
1 hus Benned Rasmusdatter 37 g Svenstrup/Hj�r.amt hans kone
  Karen Marie Jensdatter 7   Bejstrup   deres barn
  S�ren Peter Jensen 3   Kettrup   samme
       
no. 82. Niels Christian Christensen Pind 47 g Skr�m   husmand og gr�vter
1 hus Inge Marie Christensdatter 47 g Nr. Sundby/Aalborg hans kone
  Niels Nielsen 15   her i sognet   deres barn
  Morten Nielsen 10   samme   samme
  Else Marie Nielsen 5   samme   samme
  Knud Christian Christensen 72 g Gj�ttrup   almisselem
  Gjertrud Marie Nielsdatter 65 g Nibe/Aalborg   hans kone
  Jens Jensen 64 enkem. Westervig   t�mrer og murer
       
no. 83. Niels Pedersen Kold 58 enke her i sognet   gaardmand
1 gaard Maren Nielsdatter 21 ug samme   hans barn
  Ane Marie Nielsdatter 19 ug samme   samme
  Mariane Nielsdatter 11   samme   samme
  Niels Peter Nielsen 9   samme   samme
  Anders Peter Nielsen 28 ug Bejstrup   samme
       
no. 84. Bodil Theodorsdatter 70 enke her i sognet   ejer af huset
1 hus Inger Marie Nielsdatter 28 ug samme   hendes barn
  Johanne Nielsdatter 25 ug samme   samme
  Niels Nielsen 20 ug samme   samme
       
no. 85. Poul Jensen 50 g her i sognet   f�stehusmand og daglejer
1 hus Kirsten Jensdatter 54 g Kollerup   hans kone
  Ane Marie Poulsdatter 17   her i sognet   deres barn
  Karen Marie Poulsdatter 11   samme   samme
       
no. 86. Adolph Bennick 27 ug Kj�benhavn   ejer af gaarden
1 gaard Jesper Christian Jensen 23 ug her i sognet   tjenestekarl
  Karen Iversdatter 29 ug Haverslev   tjenestepige
  Knud J�rgensen 29 ug her i sognet   insider og t�mrer
       
no. 87. Eskild Larsen 64 enkem. Haverslev   husmand
1 hus Christiane Eskildsdatter 30 ug her i sognet�����   hans datter, bestyrer husetfor faderen
       
no. 88. Christen Christensen Svendsen 46 g Gj�ttrup   gaardmand
1 gaard Maren Svendsdatter 70 g Westerthorup   hans kone
  Maren Kirstine Larsen 19 ug her i sognet   tjenestepige
  Morten Christensen 27 ug Bejstrup   tjenestekarl
       
no. 89. Thomas Madsen 60 ug her i sognet   ejer af gaarden
1 gaard Ane Helvig Jensdatter 89 enke Kollerup   hans moder, aft�gtskone
  Jens Christian Jensen 18 ug Aggersborg   tjenestekarl
  Kirsten Jeppesdatter 29 ug Bejstrup   tjenestepige
       
no. 90. Jens Andersen Kirkensgaard 51 g �sl�s   f�stehusmand og gr�fter
1 hus Karen Christensdatter 48 g Bejstrup   hans kone
  Karen Jensdatter 17   her i sognet   deres barn
  Mads Jensen 13   samme   samme
       
no. 91. Helvig Albertsdatter 54 enke Westerthorup   almisselem og spinderske
1 hus Ane Christensdatter 24 ug her i sognet   hendes datter,skr�der
  Lars Larsen Bislev 65 g Gj�ttrup   almisselem og daglejer
"fattighus" Johanne Christensdatter 42 g Bejstrup   hans kone,spinderske
  Niels Poulsen 65 g Tranum   almisselem
  Ane Clemmensdatter 55 g Hjortdal   hans kone, almisselem
  Else Marie Nielsdatter 11   her i sognet   deres datter
  Else Christensdtr. Bonde 39 ug her i sognet   almisselem og spinderske
  Mariane Jensdatter 14   Kollerup   hendes datter
  Christiane S�rensdatter 10   Svenstrup   samme
     
no. 92. Christen Christensen 79 g Haverslev   husmand
1 hus Maren Andersdatter 73 g samme   hans kone
       
no. 93. Christen Thomsen Christensen 40 g Bejstrup   gaardmand
1 gaard Karen Larsdatter 38 g Gj�ttrup   hans kone
  Lars Christian Christensen 5   her i sognet   deres barn
  Mariane Christensen 4   samme   samme
  Ane Dorthea Christensen 2   samme   samme
  Nicoline M�lholm 17   samme   tjenestepige
  Peder Jensen 25 ug Bejstrup   tjenestekarl
       
no. 94. Niels Christian Engelbrechtsen 25 g Snedsted   gaardmand
1 gaard Kirsten Olesdatter 29 g Hundborg   hans kone
  Engelbrecht Nielsen 1   Snedsted   deres s�n
  Else Jeppesdatter 6 enke Hundborg   mandens moder
       
no. 95. Jens Svendsen 46 g Kollerup   gaardmand
1 gaard Karen Jensdatter 46 g samme   hans kone
  Svend Jensen 16   samme   deres barn
  Ane Cathrine Jensdatter 14   samme   samme
  Karen Margrethe Jensdatter 11   samme   samme
  Niels Peter Jensen 9   samme   samme
       
no. 96. Simon Lindstr�m 32 g Christianssand/Norge husmand
1 hus Bolette Pedersdatter 28 g Klim   hans kone
  Andreas Peter Lindstr�m 2   her i sognet   deres barn
  Inger Marie Lindstr�m 1   samme   samme
  Carl Lindstr�m 24 ug samme   mandens broder, f�r ophold i huset
       
no. 97. Jens Poulsen 56 g Aggersborg   husmand
1 hus Ane Cathrine S�rensdatter 53 g Hune   hans kone
  Mariane Jensdatter 20 ug Bejstrup   deres datter
       
no. 98. Niels Christian Pedersen Holm 34 g Klim   gaardmand
1 gaard Ane Kirstine Jensdatter 32 g Aalborg   hans kone
  Jens Peter Nielsen 8   Bejstrup   deres barn
  Ane Johanne Nielsdatter 6   her i sognet   samme
  Mette Marie Nielsdatter 3   samme   samme
  Ane Marie S�rensdatter 24 ug samme   tjenestepige
       
no. 99. Lars Chr. Pedersen Frue 33 g Gj�ttrup   bondemand
1 bondested Ane Jensdatter 36 g �sl�s   hans kone, v�verske
  Ane Cathrine Larsdatter 9   her i sognet   deres datter
Trustrup by.���      
no.100. Lars Christensen Br�ndum 65 g Kollerup   gaardmand
1 gaard Else Nielsdatter 64 g Vrensted   hans kone
  Severin August Larsen 21 ug Kj�benhavn   deres s�n
  Christine M�lholm 16   her i sognet   tjenestepige
       
no. 101. Peder Th�gersen 43 g Vust   daglejer
1 jordl�s- Ane Kirstine Christensdatter 53 g her i sognet   hans kone
hus Peter Pedersen 16   samme   deres barn
  Grethe Pedersen 14   samme   samme
  Christen Pedersen 12   samme   samme
       
no. 102. Christian S�rensen Holm 63 g her i sognet   husmand
1 hus Maren Jensdatter 48 g Kollerup   hans kone
       
no. 103. Ane Pedersdatter 53 enke her i sognet   ejer af huset
1 hus Jens Eriksen 25 ug samme   hendes barn
  Johanne Marie Eriksdatter 11   samme   samme
  Karen Marie Eriksdatter 21 ug samme   hendes barn, indsidder hos moderen
  Erik Larsen 1   samme   hendes s�n
       
no. 104. Sivert Jensen 46 g her i sognet   gaardmand
1 gaard Marie Christensen 44 g S�ndertranders/Aalborg hans kone
  Poul Christian Sivertsen 14   her i sognet   deres barn
  Peter Christian Sivertsen 11   samme   samme
  Karen Marie Sivertsen 4   samme   samme
       
no. 105 Anders Christensen M�ller 43 g Bejstrup   gaardmand
1 gaard Marie Poulsdatter 50 g M�berg/Ringk�bing hans kone
  Conradine M�lholm 21 ug her i sognet   deres datter
       
no. 106. Peder Nielsen Olesen 43 g Gj�ttrup   husmand og daglejer
1 hus Ane Margrethe Jensdatter 43 g Bejstrup   hans kone
  Jens Peter Pedersen 16   her i sognet   deres barn
  Ane Marie Pedersen 7   samme   samme
       
no. 107. Ane Hansdatter 43 enke her i sognet   ejer af huset, v�verske
1 hus Jens Nielsen 9   Klim   hendes s�n
       
no. 108. Peder Larsen 65 g Hjortdal   gaardmand
1 gaard Kirsten Christensdatter 68 g Kollerup   hans kone
  Inger Cathrine Madsdatter 20 ug Gj�ttrup   tjenestepige
       
no. 109. Else Margrethe Eriksdatter 90 enke Jetsmark   almisselem
1 hus      
       
no. 110. Peder Nielsen Wendelbo 55 g Klim   gaardmand
1 gaard Inger Marie Nielsdatter 50 g Hundborg   hans kone
  Niels Andreas Pedersen 17   Klim   deres s�n
  Kirsten Marie Andersdatter 18   her i sognet   tjenestepige
  Inger Kirstine S�rensdatter 23 ug Klim   skr�derpige
       
no. 111. Lars Christensen Woldum 46 g Woldum/Randers   gaardmand
1 gaard Else Marie Madsdatter 44 g Tvilum/Skanderborg hans kone
  Mads Christian Larsen 14   Haverslev   deres barn
  Christen Larsen 10   her i sognet   samme
  Mariane Larsen 9   samme   samme
  Ane Margrethe Larsen 7   samme   samme
  Marie Larsen 3   samme   samme
       
no. 112. Phillip Abrahamsen 52 g Bejstrup   gaardmand
1 gaard Maren Christensdatter 65 g Kollerup   hans kone
  Abraham Phillipsen 21 ug Bejstrup   deres s�n
  Karen Marie Phillipsen 27 ug samme   deres datter
  Abraham Phillipsen 77 enkem. Odense   aft�gtsmand, mandens fader
       
no. 113. Christen Jensen 53 g Gj�ttrup   gaardmand og murer
1 gaard Maren S�rensdatter 38 g Brovst   hans kone
/Hermands- Jens Christensen 16   her i sognet   deres barn
��� holm/ S�ren Christensen 14   samme   samme
  Else Marie Christensen 12   samme   samme
  Marie Christensen 7   samme   samme
  Lars Peter Christensen 2   samme   samme
       
Ialt: 124 familier. - - - - 615      
        ����������������������������������
Afskrevet      
Erling Jensen      
Klim�������������            

Denne side er kodet 2006/01/01 - opdateret 2013/06/23 af Otto Jensen på baggrund af afskrift af Erling Jensen - tilbage til Kettrup-portal.

mulberry outlet coach outlet burberry outlet coach factory outlet mulberry outlet coach outlet UGG Pas Cher cheap oakley sunglasses cheap nfl jerseys cheap oakleys wholesale nfl jerseys coach outlet canada black friday coach ugg boots on sale cheap uggs gucci outlet oakley outlet coach outlet coach outlet online