Dannebrog

Klimgården


Placering: Klim Markvej 55, matr. nr. 28a.

Historie:

Klimgården blev dannet af Christen Larsen Djernis ca. 1820 ved sammenlægning af to gårde i Klim by og samtidig blev gården som den første flyttet op på Klim Mark.

Foruden disse to gårde blev også jord fra en del andre gårde lagt til.

Gården forblev i samme slægts eje indtil 1954 og flere af disse ejere var foregangsmænd og meget driftige folk, som samtidig drev teglværk og andre gårde på egnen.

Den sidste af slægten Djernis på Klimgården var Jørgen Djernis. Han købte i 1911 som en af de første på egnen en selvbinder.

Under krisen i 1930'erne blev gården så udstykket og tre husmandsbrug på hver ca. 15 tdr. land blev oprettet.

Den første gård i sammenlægningen lå i Klim by, umiddelbart nord for det nuværende Klim Ældrecenter:

Periode:Bruger:Ejer:
1610-48Michel AndersenEllen Marsvin til Stenalt (1631)
1651-58Anders Michelsen, søn af foranstående
1662Anders MichelsenOluf Parsbergs arvinger
1664Anders MichelsenCorfits Ulfeldt
1672Anders Michelsen
1680-92Peder SonesenAnders Bagger i Skåne
1699Peder SonesenJens Bloch, Kollerup
1705Michel AndersenJens Bloch, Kollerup
1724Mads SørensenAagaard
1739Mads SørensenSvend Nielsen, Klim Nørgård
ca. 1760-83Jens Andersen RavnSelveje
1783-1818Peder Jensen Ravn, søn af foranståendeSelveje
Fra 1818Christen Larsen DjernisSelveje

Den anden gård i sammenlægningen lå i den nordlige ende af Klim by, på hjørnet af det nuværende Sandvej og Stubmøllevej:

Periode:Bruger:Ejer:
1632Oluf ThøgersenAggersborggaard
1636-38Oluf ThøgersenAagaard
1638-51Jens Christensen NordestAagaard
1655-64Peder Andersen KiibAagaard
1672-92Christen Christensen MøllerAsdal
1700Christen Christensen MøllerPastor Poul Henningsen, Skagen
1707Christen Christensen MøllerPastor Søren Bagge, Brovst
1726Christen Andersen KiibElse Thøgersdatter sal. Jens Blochs og Kollerup sogns fattige
ca. 1780-1815Niels Jensen HolmSelveje
1815-17Thidemand Nielsen, søn af foranståendeSelveje
Fra 1817Christen Larsen DjernisSelveje

Klimgården:

Periode:Bruger:Ejer:
1818-32Christen Larsen DjernisSelveje
1834Ane Tværgaard, enke efter foranståendeSelveje
1834-70Kristen Olsen Vestergaard, gift med foranståendeSelveje
1870-1907Kristen Djernis Olsen, søn af foranståendeSelveje
1907-23Kristen Djernis Olsens enke, Gertrud AneSelveje
1923-54Jørgen DjernisSelveje
1954-Carl P. ImerSelveje

Klimgården, ca. 1920

Datering: 1919-20

Anton Christensen, 1919-20

På billedet ses Anton Christensen med selvbinder på Klimgårdens mark.

Datering: 1919-20

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.


Tilbage til Gårde

Tilbage til Klim-billeder

Denne side er opdateret på dette sted 2005/01/16.