Dannebrog

Just Hedes gård


Placering: Oddevej 168, matr. nr. 39.

Historie:

Gården blev i 1630 købt af fru Anne Lykke til godset "Rydhave" vest for Skive. Hendes svigerdatter, Margrethe Reedtz, stod som ejer i 1664, men inden 1682 må hun have solgt gården, idet sognepræst i Viborg, magister Søren Sevel, da købte den af rådmand Jakob Hasse i Viborg.

I 1702 flyttede Christen Laursen Toft, som stammede fra Gammel Toftegård i Klim, ind på gården og han boede her endnu i 1739.

Gårdens gamle stråtækkede bygninger, der var opført af limsten, stod til 1924, da lynet slog ned og udhusene brændte. Stuehuset blev stående til 1979, da det delvist sammensunkne hus blev erstattet af et nyt. Da var gården forlængst nedlagt som landbrug og jorden solgt til naboen, Ejnar Larsen.

Periode:Bruger:Ejer:
1610-27Niels Thomsen
1630-34Christen NielsenRydhave
1635-36Christen Nielsen og Jens PedersenRydhave
1646-51Jens Jensen RoedRydhave
1655-64Anders PedersenRydhave
1672Anders Pedersen
1682-90Anders PedersenSøren Sevel
ca. 1702-40Christen Laursen ToftChristen Lassen, senere dennes enke Anne Albretsdatter
ca. 1757-80Jens Jensen
1787-1811Peder Sørensen HøghSelveje
1811Anne Pedersdatter, enke efter foranståendeSelveje
ca. 1820Peder LaursenSelveje
1821-24Jens Christensen HøghSelveje
1824-30Christen Andersen WesgaardSelveje
1830-57Jens Christian Christensen SmedSelveje
1857-61Christen Johansen Jensen og Christen JustesenSelveje
1861-1908Christen JustesenSelveje
1908-43Just Christensen HedeSelveje
1943-52Poul ToftPeder Søndergård, Thy
1952-62Aage PedersenSelveje

Just Hedes gård set fra øst, ca. 1935

Datering: ca. 1935.

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.


Tilbage til Gårde

Tilbage til Klim-billeder

Denne side er opdateret på dette sted 2005/01/16.