Dannebrog

Øster Klitgård


Placering: Engvejen 105, matr. nr. 6.

Historie:

Gården lå indtil sidste halvdel af forrige århundrede ved siden af Vester Klitgård og kaldtes dengang undertiden for "Store Klitgård".

I slutningen af 1600-tallet blev gården, ligesom det øvrige krongods, udlagt som ryttergård.

Da ryttergodset i 1716 blev solgt, købte Jacob Jacobsen, forpagter på "Albæk", Øster Klitgård, men allerede året efter solgte han gården videre til den lokale skudehandler Niels Andersen Kiib i Klim Nørgaard.

Niels Andersen Kiibs efterkommere beholdt gården, som kom i selveje i 1774, da Anders Ingvorsen, barnebarn af Niels Andersens Kiibs datter, Maren, giftede sig med datteren i gården, Inger Christensdatter Kold.

Periode:Bruger:Ejer:
1562-85Lars AndersenAalborghus
1604-48Peder Sørensen (strandfoged)Aalborghus
1651-83Peder og Laurs Pedersen. sønner af foranståendeAalborghus
1683-93Jens SørensenAalborghus
1710-16Anders LarsenAalborghus
1716-17Niels Pedersen og Anders LarsenJacob Jacobsen
1717-26Niels Pedersen og Anders LarsenNiels Andersen Kiib
1726-39Niels Andersen Kiib og fra ca. 1730 enken, Else Pedersdatter
1739-44 Christen Pedersen KoldAnders Svendsen Fårbæk (Niels Andersen Kiibs svigersøn)
1744-67Christen Pedersen KoldIngvor Laursen (Anders Svendsen Fårbæks svigersøn)
1767-73Christen Pedersen KoldChristen Andersen Winther (gift med Ingvor Laursens enke)
1774-81Anders IngvorsenSelveje
1781-93Christen Christensen TorupSelveje
1794-1821Peder Christian BonderupSelveje
1821-25Karen Pedersdatter, enke efter Christen Christensen Torup og Peder Christian BonderupSelveje
1825-38Niels Pedersen LarsenSelveje
1838-45Jens Chr. FrandsenSelveje
1845-52Maren Nielsdatter, enke efter foranståendeSelveje
1852-70Christen AndersenSelveje
1870-90Tidemann KlitgårdSelveje
1890-1912Peter KlitgårdSelveje
1913-56Johannes Graversen, gift med enken af foranståendeSelveje
1956-90Poul HellebergSelveje
1990-Aksel HellebergSelveje

Albæk

"Albæk" på Himmerland, hvis forpagter Jacob Jacobsen ejede Øster Klitgård 1716-17.

Øster Klitgård, ca. 1920

"Øster Klitgård", ca. 1920.

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.


Tilbage til Gårde

Tilbage til Klim-billeder

Denne side er opdateret på dette sted 2005/01/16.