Dannebrog

Vester Oddegård


Placering: Oddevej 150, matr. nr. 38.

Historie:

Gården var i 1630 ejet af Palle Rosenkrantz til Vesløsgaard, men året efter var det Vibeke Bild til Thaarupgård og Aggersborggaard, der ejede den.

Vibeke Bild solgte i 1633 alle sine gårde i Klim til Margrethe Rosenkrantz til Aagaard og i 1657 var Vester Oddegård ejet af hendes barnebarn, Ide Lindenov til Gammel Vrå i Vendsyssel. Herunder forblev den til 1722, da gården blev solgt til Anders Svendsen Fårbæk i Nørre Fårbæk.

Midt i 1700-tallet flytede Christoffer Jensen Skovsted ind på gården. Han kom, som navnet fortæller, fra Skovsted i Thy og han fik en stor efterslægt i Klim. Det må være ham eller hans søn, Jens Christoffersen, der har købt gården til selveje.

Periode:Bruger:Ejer:
1610-27Anders Nielsen
1629Oluf ThøgersenVesløsgård
1630-31Oluf ThøgersenAggersborggaard
1632-33Jens Nielsen (Palsen)Aggersborggaard
1633-35Jens Nielsen (Palsen)Aagaard
1636-60Laurs Nielsen RoedGammel Vrå
1662-64Just ChristensenGammel Vrå
1672-90Christen SonnesenGammel Vrå
1722Lukas PoulsenAnders Svendsen Fårbæk
1724-43Niels MikkelsenAnders Svendsen Fårbæk
ca. 1757-87Christoffer Jensen SkovstedAnders Svendsen Fårbæks arvinger
1790-1811Jens ChristoffersenSelveje
1811-40Peder Thomsen HaugårdSelveje
1840-69Christen Olesen HaugårdSelveje
1869-72Else Cathrine Jensdatter, enke efter Christen Olesen HaugårdSelveje
1872-93Peder Badstue JørgensenSelveje
1893-1918Peder Badstue Jørgensens enkeSelveje
1918-60Peder Badstue Jørgensens børnSelveje
1960-62Peder JørgensenSelveje
1962-78Kaj KappelSelveje
1978-Asger KappelSelveje

Gammel Vrå

Gammel Vrå, som ejede Vester Oddegård i 1600-tallet.

Vester Oddegård set fra syd, 1912

Vester Oddegård set fra syd, 1912.

Fra venstre ses det nygifte brudepar, Hans Peter Jørgensen (søn fra gården) og Karen Marie Wagner (viet 12. maj 1912). Parret ved siden af er Johanne Bjerre (datter af gården) med sin mand og deres ældste søn, Godik Kristian.

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.


Tilbage til Gårde

Tilbage til Klim-billeder

Denne side er opdateret på dette sted 2005/01/16.