Dannebrog

Søndergård


Placering: Oddevej 67, matr. nr. 22.

Historie:

Gården var i middelalderen en selvejergård, men kom i 1500-tallet under Aalborghus len.

I 1600-tallet var den beboet af slægten Roed. Både Peder Nielsen Roed og sønnen Christen Pedersen Roed tjente som lokale fogeder og budbringere for Aalborghus slot. Endvidere fungerede de ofte som birkedommere ved Hannæs Ting.

Hvervet som lokal foged kunne godt give en del problemer når de upopulære skatte- og tiendeafgifter blev læst op på Klim Kirkegåd.

Hannæs birks tingbog fr a1631 giver en meget levende beskrivelse af et sådant optrin (her gengivet i delvis moderne retskrivning):

"Poul Holst i Søndergård, kongl Maj.'s delefoged til Aalborg slot, paa hans husbonds tjener Peder Roed i Klim hans vegne:

At de så og hørte her i dag for tings dom stande Laurs Christensen i Vestergård i Klim, Ender Christensen i Imer, Laurs Christensen Nør ibidem, Christen Nielsen, Jens Christensen og Niels Sørensen ibidem, de voed med oprakte fingre og ed, at de søndagen den 20. Marts sidst forleden, da var de nærværende her på Klim kirkegård efter prædiken og gudstjenesten da var endt i forne Klim Kirke. Og der hørte og så de at Peder Roed lod oplæse en seddel og efter samme seddel var udlæst, da sagde Thomas Isaksen i Klim at han ville tørre hans røv med samme seddel, og sagde til forne Peder Roed, at han ville sætte forne Peder Roeds næse i hans røv for den var blå på enden, at den kunne blive sort, med megen mere banden og skænden og ukvemsord og truede og undsagde forne Peder Roed."

Disse bramfri udtalelser var alvorlige trusler mod lensmandens repræsentant og måtte derfor påtales ved tinget. Thomas Isaksen prøvede dog også at vige udenom ved at hævde, han havde udtalt sig i ærgrelse over de plyndringer, han havde været udsat for af ryttere og soldater under den nyligt afsluttede Kejserkrig.

I 1847 byggede ejeren af Søndergård, Christen Godiksen, en hollandsk mølle ved siden af gården, som led i en større strid med Kristen Olsen Vestergård i Klimgården, der året før havde opført en lignende mølle i den nordlige bydel, tæt ved to gamle stubmøller, som var ejet af Christen Godiksen.

Møllen ved Søndergård stod dog kun til 1850 og i slutningen af århundredet blev også gården taget ned og flyttet ud til sin nuværende placering. Indtil da havde gården ligget omtrent hvor nu Klim Valgmenighedskirke ligger.

Periode:Bruger:Ejer:
1562Maren AndersdatterAalborghus
1604-42Peder RoedAalborghus
1646-58Christen Pedersen RoedAalborghus
1662-64Christen Pedersen RoedMads Sørensen i Nørholm
1670-80Niels ChristensenMads Sørensen i Nørholm
1680-92Johanne NielsdatterMads Sørensen i Nørholm
1710Thomas PedersenMads Sørensen i Nørholm
1716-24Thomas PedersenMette Madsdatter i V. Thorup
1730Jens AndersenAnders Svendsen Fårbæk
1743-51Mikkel Nielsen SøndergårdLaurs Jensen Sand i Grishauge
1754Johanne Søndergård, enke efter foranståendeGodik Laursen, Thorup Holme
1765-72Jørgen Nielsen SøndergårdSelveje
1772-1806Christen EriksenSelveje
1813-15Thomas Christen JensenSelveje
1815Simon LarsenSelveje
1815-35Jens MadsenSelveje
1835-36Lars Andersen SønderstrupSelveje
1836-57Christen GodiksenSelveje
1857-68Søren Christian ChristiansenSelveje
1868-76Christen OlesenSelveje
1876-85N. GraaeSelveje
1885-1905Søren Andreas NielsenSelveje
1905Jens Christian PedersenSelveje
1905-23Lars Peter NielsenSelveje
1923-48Karen Marie NielsenSelveje
1948-79Magnus Nielsen SøndergårdSelveje
1979-88Magnus og Lars SøndergårdSelveje
1988-Peter NielsenSelveje

Udsnit af Hannæs birks tingbog fra 1631

Udsnit af Hannæs birks tingbog fra 1631, med de famøse skældsord mod Peder Roed i Søndergård.

Søndergaard, ca. 1955

Søndergård, ca. 1955.

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.


Tilbage til Gårde

Tilbage til Klim-billeder

Denne side er opdateret på dette sted 2005/01/16.