Dannebrog

Fattiggården


Placering: Solkrogen 21, matr. nr. 23.

Historie:

Indtil gården i sidste halvdel af forrige århundrede blev fattiggård og senere efter udstykning omdannedes til alderdomshjem, var den blandt de største i sognet. Gården er nævnt første gang i Aalborghus lens jordebog fra 1604.

Niels Laursen, der havde gården i årene 1634-80, blev en af egnens ansete bønder. Han var sandemand ved Hannæs Ting og senere grandefoged i Klim. Flere af hans sønner drev skudehandel på Norge.

Sønnen Laurs Nielsen Klim slog sig ned som købmand i Kragerø i Norge og da hans søn, Jens Laursen, døde her barnløs i 1763, oprettede han et legat til "byens gavn og bedste". Legatet eksisterer stadig og er af væsentlig betydning for Kragerø.

En anden af Niels Laursens sønner, Anders Nielsen Kiib, blev i Klim og blev senere stamfader til den velhavende skudehandlerslægt Kiib.

En tredje søn, Christen Nielsen, overtog gården efter faderen omkring 1680. Han blev gift med Dorthe Gregersdatter, der senere levede mange år som enke på gården.

Svigersønnen Jacob Jensen Bruse og datteren Anne Christensdatter overtog gården i 1731. På dette tidspunkt var gården blevet fæstegård under "Bratskov" og herunder forblev den indtil den i 1811 blev frikøbt.

I 1872 solgte ejeren, Lars Chr. Andersen, gården til Thorup-Klim Kommune, som indrettede den til fattiggård med en bestyrer, der med fattiglemmernes hjælp skulle drive gården.

I 1904 besluttede kommunen at nedlægge den som gård, da den gav underskud. Ved en auktion i 1905 blev fattiggårdens jord delt i 19 parceller og solgt.

Efter fattiggårdens nedlæggelse blev udbygningerne nedbrudt og fattiggården efterhånden omdannet til alderdomshjem. Alderdomshjemmet er senere blevet udbygget og kaldes nu Klim Ældrecenter.

Periode:Bruger:Ejer:
1604-34Laurs Christensen SmedAalborghus
1634-80Niels LaursenAalborghus
1680-1700Christen NielsenRyttergods under Kronen
1700-16Dorthe GregersdatterRyttergod under Kronen
1716-30Dorthe GregersdatterBratskov
1731-83Jacob Jensen BruseBratskov
1783-1806Mads Pedersen Kæmpe, svigersøn til foranståendeBratskov
1806-10Anne Madsdatter, enke til foranståendeBratskov
1810-11Jens Andreas FrandsenBratskov
1811-49Jens Andreas FrandsenSelveje
1849-72Lars Chr. Andersen, gift med Jens Andreas Frandsens enkeSelveje
1872-1905Thorup-Klim Kommune

Fattiggården, 1890

Fattiggården, 1890.

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.


Tilbage til Gårde

Tilbage til Klim-billeder

Denne side er opdateret på dette sted 2005/01/16.