Klim
Lokalhistoriske
Sognegruppe
Klim Kalkovn (ill. Lissa Lomholt)

Nyhedsarkiv


Nyt pr. 10.6.10: Ny Thorup-Klim portal

Om thorup-klim.dk:

thorup-klim.dk er en internet-portal for Thorup-Klim området, dets borgere, foreningsliv, erhvervsliv – med relevant og opdateret information for børn og for voksne, for fastboende og potentielle tilflyttere, for private og erhvervsliv - f.eks. lokale nyheder, markedsføring af byen og erhvervslivet.
thorup-klim.dk afløser diverse mere eller mindre synlige opslagstavler i området og skal være den vigtigste og mest opdaterede kilde til information om det, der foregår i området, hvornår det sker og hvor det foregår.
Aktivitetskalenderen viser, hvad der foregår på egnen her og nu, og hvad der er planlagt for de næste måneder.

thorup-klim.dk præsenteres med billeder og tekst, og portalen er et aktivt kommunikationsredskab, hvor alle har mulighed for at fremkomme med gode ideer og indlæg om byens fremtid.

thorup-klim.dk er designet og igangsat af Klim Landsbyforening 1. april 2010.


Nyt pr. 03.08.2007:

Ny bog om livet på Klim Fjordholme ved Betty Sørensen, Odense - mere herom:

Hvor kragerne vender

"Jeg synes at bogen giver et fint og underholdende indblik i dagliglivet på Klim Fjordholme for o. 50 år siden", siger Peter Grishauge.

"Hvor kragerne vender - indholdsoversigt"

Bogen er tidligere blevet omtalt i Nordjyske Stiftstidende og Fjerritslev Ugeavis - detaljer herom kan findes i: Litteratur om Klim.

"Hvor kragerne vender" kan købes i Fjerritslev Boghandel og koster kr. 149,00.


Nyt pr. 01.08.2007:

Oversigt over slægter i Klim sogn v. Peter Grishauge tilgængelig:

Klim slægter


Billeder fra Herredsudstillingen den 24.-26. marts 2007 i Skovsgaard Hallen:

Herredsudstilling 24.-26.3.07

Nyt pr. 13.08.2006:

Litteratur om Klim opdateret - klik på link nedenfor!

Litteratur om Klim

Desuden er Klim kirkebog nu tilgængelig på adressen:

Arkivalieronline


Nyt pr. 02.05.2006:

Affotograferinger af Klim kirkebøger fra perioden 1892-1921 tilgængelige:

Kirkebøger fra Klim (Maj-Britt og Per Agerbæk Sørensen)


Nyt pr. 08.03.2006:

Oversigt over Klim-litteratur opdateret:

Litteratur om Klim


Nyt pr. 02.03.2006:

Indeks til Realregister over Klim Sogn (matrikelnumre) tilgængelig inkl. PDF-filer med de originale indførsler - klik på dette link:

Realregister for Klim Sogn, 1868-1935


Nyt pr. 07.11.2005:

Oversigt over Klim-litteratur opdateret, herunder udvidet med links til artiklerne fra "Historisk Årbog":

Litteratur om Klim


Nyt pr. 06.-7.10.2005:

Mange "nye" konfirmationsbilleder tilgængelige - klik på dette link:

Konfirmationer


Nyt pr. 23.08.2005:

Udstilling Klim-Thorup-Vust kirker, juni 2003
Udstilling ved menighedsrådsjubilæet juni 2003.


Nyt pr. 03.04.2005:

Billeder fra Herredsudstillingen den 2.-4. april 2005 i Thorup-Klim Hallen - klik på billedet nedenfor!

Herredsudstilling 2.-4.04.05
Thorup-Klim hallen med udstillede biler mm. i forgrunden.


Nyt pr. 20.02.2005:

Herredsudstilling den 2.-4. april 2005 i Thorup-Klim Hallen - læs mere nedenfor!

Uddrag af pressemeddelse v. Ejgil Bodilsen:

"Liv i Lokalhistorien" holder bred folkelig udstilling i Thorup-Klim Hallen 2.-4. april 2005 Samtidig lægges op til lokal fejring H.C. Andersens 200-års dag i Thorup-Klim Hallen De enkelte delområder af Han Herred er de senere år rykket hinanden betydeligt nærmere, så vi i dag oplever en meget synlig fælles identitet, der er rettet mod endnu større samhørighed. Og denne udvikling har det lokalhistoriske arbejde sin gode andel i.
Næste år vil Han Herred markere sig samlet med en stor, bred og folkelig udstilling, der på mange forskellige måder vil illustrere og manifestere det kulturelle fællesskab mellem landsdelens 23 sogne - fra Vesløs i vest til Øland i øst..."

Mere information her:

2005: Han Herred - fra stenalder til it-alder

og her:

Lokalhistorisk herredsudstilling i Klim (historie-online.dk)


Nyt pr. 26.01.2005:

Sognegruppens hjemmeside flyttet til underside på:

Ny lokalhistorisk portal for Han Herred

Oversigt over Klim-litteratur opdateret:

Litteratur om Klim

Opdateret billedindeks til Han Herred Bogen:

Billedindeks 1996-2005


Nyt pr. 06.10.2004:

Nye Klim-billeder:

Klik for at maksimere billedet

Karen og Lars Poulsen Jacobsens bryllup, ca. 1910.

Personer bagerst fra venstre: Grå, Marie, Niels Vilsen, Stinne, Carl Madsen, Jens Imer, Niels Magnus Jakobsen, Grethe, Knud Winther, Gusta og Julle. Forrest fra ventre: Jakob, Stinne, Lars, Karen, Ottilie, Nikoline, Peder Jakobsen, Anna, Chr. Olsen og Emil Jakobsen.

Flere nye billeder her:

Billedsamling

Nyt pr. 05.06.2004:

Oversigt over litteratur om Klim opdateret!

Ny bog af Peter Grishauge: "Håndværkere, handlende og fiskere i Klim sogn"!

Læs mere her:

Pressemeddelelse


Nyt pr. 22.05.2004:

Billeder fra udstilling på Klim Skole om skoleliv i Thorup-Klim, den 15.-16. maj 2004:

Lis Jensen, Udstilling om skoleliv, 15.05.04
Lis Jensen, kontaktperson for sognegruppen, ved planche om sognegruppens arbejde.


Nyt pr. 15.04.2004:

Læs mere om udstillingen her:

Pressemeddelelse

Nyt pr. 2.01.2004:

Billedindeks til Han Herred Bogen 2004:

Ny adgang til det samlede indeks for perioden 1996-2004 i PDF-format:

1996-2004

Indekset skal læses med Acrobat Reader, som kan hentes her:


Nyt pr. 14.09.2003:

Ny lokalhistorisk hjemmeside ved Jesper Kinch Andersen om bl.a. kystbåde i Slettestrand:

Kystbåde ved Slettestrand


Nyt pr. 25.05.2003:

Folketællinger for 1801, 1834 og 1850 tilgængelige:

Nye folketællinger

Menighedsråd fejrer 100-års jubilæum med lokalhistorisk udstilling

KLIM-THORUP-VUST: De tre menighedsråd i Klim-Thorup-Vust Pastorat går sammen om at fejre 100-året for menighedsrådsloven med en lokalhistorisk udstilling.

Det sker i forbindelse med en festgudstjeneste i Klim Kirke pinsedag 8. juni, hvor også den længe ventede nye salmebog tages i brug for allerførste gang.

Efter festgudstjenesten, der er fælles for alle tre sogne og forestås af konstitueret sognepræst Annette Kassow, byder menighedsrådene på en lille servering, hvorunder der bliver lejlighed til at tage den lokalhistoriske udstilling i nærmere øjesyn. Der er billeder og udklip på udstillingsstandere, billedmapper, kirkeblade og gamle protokoller – alt i alt et meget omfattende materiale at kigge på.

Det, der hører Vust Sogn til, kan betragtes ved gudstjenesten dér anden pinsedag, og tilsvarende kan materialet om Vester Thorup Sogn ses ved gudstjenesten dér søndag 15. juni.

Får man ikke det hele at se i første omgang, er man velkommen til at komme tilbage de følgende dage, mens kirkerne er åbne i dagtimerne, oplyser Lis Jensen og Kristian Lund på vegne af festudvalget. Udvalget består dels af menighedsrådsmedlemmer fra de tre sogne, dels af folk fra de lokalhistoriske sognegrupper.

– Det har været et utroligt spændende emne at arbejde med, samstemmer Lis Jensen og Kristian Lund. Lis Jensen er formand for sognegruppen i Klim og har i sine kildestudier trukket meget på Kristian Lund, der havde sæde i Klim Menighedsråd i 30 år.

– Det er ikke først og fremmest kirkebygningerne, vi har sat fokus på denne gang, pointerer Kristian Lund. – Derimod er det kirkens liv, karakteriseret ved de skiftende menighedsråd, præster og almindelige kirkegængere.

Hvad der sikkert er gået i glemmebogen er, at der faktisk opstod et lille slip i menighedsrådenes arbejde, idet menighedsrådsloven kun gjaldt som et forsøg fra 1903 til 1910. I næsten tre år var landet igen uden lokalt kirkestyre, hvilket gav problemer med kompetencen ved præstevalg, men siden valget i efteråret 1912 har arbejdet fungeret uafbrudt.

Oprindelig var sognepræsten født formand for menighedsrådet, så de første menighedsrådsmøder i Klim, Thorup og Vust blev fra 1903 ledet af sognepræst Frederik V. Bagger.

Som menighedsrådsloven har de seneste tre salmebøger pudsigt nok også haft premiere i årstal, der ender på 3 – nemlig 1923, 1953 og 2003.

Lis Jensen glæder sig over, at samtlige menighedsrådsprotokoller siden 1903 er bevaret. Op til udstillingen har hun påtaget sig at lave udskrifter fra protokollerne for at dokumentere, hvornår større og mindre sager har været behandlet helt op til i dag. De sidste ting, hun har hæftet sig ved, er det nye velfærdshus på Vust Kirkegård og den nye dør i Klim Kirkes våbenhus.

Det er der kommet et særdeles værdifuldt og læseværdigt materiale ud af, som senere får plads på Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev.

Meget spændende er det også at studere en håndskrevet bog, der blandt andet viser antal altergæster i perioden 1865 til 1923. På en enkelt søndag er der noteret, at hele 158 var til alters, efter at folk forud havde indskrevet sig hos degnen.

– Vi har naturligvis været meget påpasselige med personfølsomme oplysninger, understreger Lis Jensen og Kristian Lund.

(pressemeddelse ved Ejgil Bodilsen 25.5.2003)


Nyt pr. 04.05.2003:

Klim folketælling 1855 ved Anne Grethe Kolstrup tilgængelig:

Klim folketælling 1855


Nyt pr. 14.04.2003:

Ny samlet oversigt over publiceret Klim-litteratur:

Litteratur om Klim

Desuden er Klim folketælling 1921 nu også tilgængelig:

Klim folketælling 1921


Nyt pr. 12.04.2003:

Sognegruppen efterlyser billeder!

Efterlysning, Thorup - Klim Skoledistrikt 1852 - 2003:

I forbindelse med Byfesten i Klim den 14/6-2003, vil der være en udstilling på Thorup – Klim Skole om skolerne i Thorup-Klim Skoledistrikt fra 1852 til 2003.

Under Skoledistriktet hører skolerne:
Klim skole – Thorup skole – Klim Strandskole - Klim Fjordholme skole – Holme skolerne i Thorup og Vust og Vust skole/Friskole.

Dertil efterlyser sognegruppen billeder af skolerne – lærerne, konfirmations- og klassebilleder, evt. skriftlige oplysninger eller avisudklip - vi håber, der kommer mange henvendelser fra folk der evt. har noget liggende som vi kan låne til at kopiere.

Der vil i øvrigt være mange oplysninger om de nedlagte skoler, kopier af Thorup-Klim Sogneråds møder om skolesammenlægninger allerede i 1852-53, der diskuteres om der bygges en skole ved Klim Strand, skrivelse fra gamle Skoleprotokoller tilbage fra 1874, da der var oprettet en skolestue på fattiggården, på grund af pladsmangel i Klim skole. Desuden beretning om at gå i Klim skole i 1880erne, samt avisudklip der omtaler nogle af skolerne.

Der vil være hæfter med udpluk af de gamle skoleprotokoller og oplysninger om skolernes historie, samt navne på mange af lærerne.

Senere vil det hele blive samlet og afleveret til Lokalhistorisk arkiv i Fjerritslev.

Kontakt venligst Klim Lokalhistoriske Sognegruppe ved:

Lis Jensen, Kornblomstvej 14, Klim tlf. 9822 5426
eller
Mads Godiksen, Østerkærvej 44, Klim tlf. 9822 5381

Tilbage til hjemmesiden


    
Programmeret af Otto Jensen 2003/06/15, opdateret 2011/06/12 i designskabelon fra: Free Site Templates