Mit navn er Otto Jensen!

Udover at forske i min egen slægt har jeg gennem en del år interesseret mig for lokalhistorien i Thy og Han Herred.

Via dette site vil jeg gerne præsentere nogle af de lokalhistoriske emner, jeg beskæftiger mig med.Nyheder:

Søgning på dette site:

 

 Emneoversigt:


Avisindexer: Billedindekser:
Thisted - introduktion
Han Herred Bogen
1996-2009
Thisted Kommune: Enkelte Årgange:
Total (5 MB)
1882-1899 (PDF)
1900-1909 (PDF)
1910-1919 (PDF)
1920-1929 (PDF)
1930-1936 (PDF)
1944 (PDF)
1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007,
2008, 2009,
Han Herred: Billedsamlinger:
1882-1936 Klim, Fjerritslev, Gøttrup
Artikler - Klim: Personregistre:
Just Jensen
Kalkværksdrift (Kobakken)
Udviklingen i Klim sogn
Litteratur om Klim
Selvejer- og skudehandlerslægter
Slettegaard
Slægten Toft fra Klim
Øvrige artikler: Slægtsforskning:
Henriette Nielsen Anetavle mm.
Kirkegårdsregistrant: Skøde og pantevæsen:
Vust kirkegård 2001-02 Indeks til Realregister Klim 1868-1935

Om indholdet:

Personalhistorie:

Han Herred:

Personregister til C. Klitgaard: Nogle selvejer- og skudehandlerslægter fra Han Herrederne fra 1943.

Hjortdal:

Personregister til C. Klitgaard: Slettegaard i Vester Hanherred fra 1954.

Klim:

Artikel om Klim-drengen Just Jensen, der endte sine dage som krovært i U.S.A.

Personregister til C. Klitgaard: Slægten Toft fra Klim fra 1942.

Klim Folketællinger:

1787
1801
1834
1840
1845
1850
1855
1860
1921

Thorup Strand:

Henriette Nielsen

Artikel om forfatterinden Henriette Nielsen fra Thorup Strand, som gjorde sit navn kendt på Det Kongelige Teater i 1800-tallet.

Vust:

Online adgang til søgning i Vust kirkebog 1756-1891 og - folketælling 1787-1921:

Personalhistorie, Vust sogn v. Peter Nielsen mfl.

Vust-bøger af Peter Grishauge:

Gårde, huse og slægter i Vust Sogn

Slægtsforskning:

Min anetavle er opdateret og stærkt udvidet pr. 30.09.06.


Lokalhistorie:

Han Herred:

Med det formål at samle diverse lokalhistoriske emner med relation til Han Herred er jeg i gang med at opbygge et nyt dansk-baseret site - mere herom på:

Lokalhistorisk portal for Han Herred

Han Herred index:

Sideløbende med indexeringen af Thisted Amts Tidende for emner med relation til Thisted Kommune (se nedenfor) har jeg "opsamlet" spredte emner fra Han Herred.

Han Herred Bogen:

Med det formål at kunne foretage søgninger på fotos og andre illustrationer i "Han Herred Bogen" har jeg lavet et billedindeks.

Billedindeks for årgang 2008 og 2009.

Adgang til indexet for perioden 1996-2009 (PDF):

1996-2009

Indekset skal læses med Acrobat Reader, som kan hentes her:

Fjerritslev:

I forbindelse med gennemlæsning af en velillustreret bog fra 1917 om Fjerritslev og andre byer i området har jeg foretaget indscanning og bearbejdning af bogens Fjerritslev-billeder.

Flere gamle billeder fra Fjerritslev her:

Poul Erik Lindstrøm

Gøttrup:

Samling af billeder fra Gøttrup Sogn v. Lis og Erling Jensen, Klim.

Klim:

Historisk udvikling:

Som baggrund for flere af de øvrige artikler på dette site har jeg sammen med Ingvard Jakobsen skrevet en artikel om den historiske udvikling i Klim og Vesløs sogne.

Kalkværker i Klim:

I Klim - min fødeby - var der fra slutningen af 1800-tallet og til midten af 1900-tallet en betydelig kalkværksindustri.

I 1993 skrev jeg en artikel til "Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred", hvori jeg beskrev kalkværksdriften på Klim Kobakke.

Billede af Otto Jensens gård på Klim Kobakke

Du kan finde billeder af nogle af de andre kalkværker i byen ved at gå til galleriet over billeder fra Klim:

Kalkværker i Klim

Klim i billeder:

I samarbejde med Peter Grishauge har jeg opbygget en web-baseret samling af billeder fra Klim:

Billeder fra Klim

Flere Klim-billeder her:

Klim Lokalhistoriske Sognegruppe

Slettestrand:

Site om kystbåde ved Slettestrand:

Jesper Kinch Andersens hjemmeside

Vester Thorup:

Bøger om V. Thorup af Peter Grishauge:

Gårde og slægter i Vester Thorup Sogn

Gårdhistorie for V. Thorup tilgængelig her:

Oversigt over gårde i Vester Thorup Sogn

Online adgang til Thorup slægter via denne introduktionsside:

Han Herred slægter

Vust:

Vust-bøger af Peter Grishauge:

Gårde, huse og slægter i Vust Sogn

Vust-gårdhistorie tilgængelig her:

Oversigt over gårde og huse i Vust Sogn

Online adgang til Vust slægter via denne introduktionsside:

Han Herred slægter


Thisted Kommune:

Siden 1993 har jeg arbejdet på at udarbejde et emneindex til Thisted Amts Tidende (1882-1970), med det formål at kunne foretage systematiske søgninger på emner i avisen, primært med tilknytning til det nuværende Thisted Kommune.

Sitesøgning:

Add search to YOUR web site!

Google
WWW www.lokalhistorie-hanherred.dk/otto_jensen

Metasøgemaskiner:

Metacrawler
Ixquick


Links af lokalhistorisk relevans:

Fjerritslev Bibliotek
Klim Lokalhistoriske Sognegruppe
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune
Poul Erik Lindstrøm
(billeder fra Fjerritslev og resten af Vester Han Herred mm.)
Nordjyllands Kulturhistoriske søgebase
Nordjyllandsbasen
(indeholder bla. artikler fra Vendsyssel Årbog)
Peter Grishauges hjemmeside
Maj-Britt og Per Agerbæk Sørensens hjemmeside
(indeholder bla. Klim Folketælling 1840)
Jesper Kinch Andersens hjemmeside
(kystbåde ved Slettestrand)


Skriv til mig
Copyright © 2003. Alle rettigheder reserveret.

Hjemmesiden er oprettet 1997/08/04.
Opdateret/updated og flyttet hertil 2005/03/25 - opdateret 2013/02/12.

Du er gæst # stat tracker siden 2011/06/12.