Hjem | Kontakt
   Nyheder

25.10.2005:

Emneindexerne er omredigeret og flyttet til dette sted.

Husk at føje det nye sted til dine "Foretrukne"!

In English

  Thisted Amts Tidende udkom i perioden 1882 til 1970

Søgning i indexerne:

Powered by FreeFind

Adgang til de enkelte årgange:

Total (PDF)

1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891

1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901
1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911
1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931
1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936

1944


Introduktion:

I forbindelse med mit arbejde som bibliotekar på Thisted Bibliotek (1979-1994) begyndte jeg at interessere mig for slægtsforskning.

En del af min slægt stammer fra Thy-området, så jeg havde let adgang til relevante kilder på det lokalhistoriske arkiv i byen.

En landsbykirke

Udover primære kilder som kirkebøger og folketællinger, forsøgte jeg at anvende de lokale aviser som kilde.

At anvende aviser som informationskilde kan være problematisk, primært fordi der oftest mangler systematiske søgeindgange, men også fordi det er vanskeligt at validere informationerne.

Da jeg imidlertid havde held med at finde relevante oplysninger i ældre årgange af den lokale avis, Thisted Amts Tidende, besluttede jeg at indeksere avisen, sideløbende med min søgning efter oplysninger af relevans for min slægtsforskning.

På nuværende tidspunkt har jeg indekseret årene 1882 til 1936 + 1944.

Det har været spændende at læse og indeksere de gamle aviser og det er mit håb, at indekset kan være til nytte for andre med interesse for lokalhistoriske emner med relation til Thisted Kommune.


Om indekset:

Indekset dækker primært sognene i det nuværende Thisted Kommune, men i visse tilfælde er oplysninger om forskellige emner i relation til Thisted Amt og Thy medtaget.

Sognene i Thisted Kommune er følgende:

Nors, Tved, Vester Vandet, Øster Vandet, Hillerslev, Kåstrup, Sennels, Hunstrup, Østerild, Thisted, Thisted Landsogn, Tilsted, Skinnerup, Sjørring, Thorsted, Skjoldborg, Kallerup, Vang, Hundborg, Jannerup, Nørhå, Snedsted, Sønderhå, Hørsted, Harring, Stagstrup, Øsløs, Vesløs, og Arup.

Med få undtagelser er de indekserede oplysninger skrevet af journalister eller lokale meddelere.

Alle indførsler henviser til dato og årgang af avisen.

Kommentar til indholdet:

Personalia:

De indekserede personer har tilknytning til et sogn i dækningsområdet, dvs. at personerne er født i, har virket i eller er død i et af sognene.

Følgende oplysninger er indekseret:

- dødsfald og nekrologer
- guld- og diamantbryllupper eller derover (primært den mandlige part)
- runde fødselsdage over 50 år
- jubilæer

Portræt

NB: Den samme person kan optræde under forskellige navne, idet stavemåden varierer (eks.: Chr., Kr., Christen, Christian, Kristian). Dette gælder for både for- og efternavne!

Indekset rummer henvisninger til portrætter eller andre illustrationer.

Dagligliv:

Med få undtagelser er trafikulykker, retssager, ildebrande mv. udeladt. Kongebesøg er medtaget.

Foreningsliv:

Omtale af første generalforsamling eller jubilæum i de lokale foreninger er medtaget. Andre møder eller virksomhed i øvrigt er udeladt.

Politik:

Referater af diverse politiske møder er udeladt, med mindre de indeholder oplysninger af relevans for f.eks. større projekter som etablering af de lokale jernbaner.

Indenfor rammerne beskrevet ovenfor har jeg tilstræbt at gøre indekset fuldstændigt for oplysninger med relation til det primære dækningsområde.

Indekset er dog samtidig baseret på et skøn over oplysningernes relevans og jeg er således fuldt ansvarlig for evt. fejl og mangler.


Andre adgange til indexerne:

Du er velkommen til at downloade de forskellige indexer her (i PDF):

1882-1936, 1944 PDF (1,51 MB)

1882-99 PDF (305 KB)

1900-09 PDF (217 KB)

1910-19 PDF (305 KB)

1920-29 PDF (445 KB)

1930-36 PDF (458 KB)

1944 PDF (179 KB)

Du kan hente Acrobat Reader her:

Hvis du har en hurtig forbindelse til Internet - filen fylder ca. 5 MB! - kan du overveje at anvende det samlede index i HTML her:

Total (HTML)

Artiklerne kan skaffes ved at kontakte:

Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune
J.P. Jacobsens Plads
DK-7700 Thisted
Tlf. 9618 6639

Skriv til arkivet

- eller via Statsbiblioteket i Århus:

Statsbiblioteket


Tilbage til Otto Jensens hjemmeside

Føj siden til dine foretrukne

Du er gæst #

hit counter
siden 2008/02/02.

Copyright © 2005 Otto Jensen.

Siden er oprettet 2005/10/25, opdateret 2013/06/23 i designskabelon fra TemplateYes