Hjem | Kontakt

S�gning p� tv�rs af indexerne:


Powered by FreeFind


EMNE

DATO

SOGN

OVERSKRIFT

SIDE

Aaberg, Karen

15-03-1917

Thisted

D�dsfald

2

Aaberg, Karen

22-03-1917

Thisted

Jordef�rd

2

Aaberg, Karen

27-03-1917

Thisted

I anledning af fru Karen Aabergs d�d

2

Aaberg, Karen

05-10-1928

Thisted

R�de Kors'medalje er tildelt...

3

Aaberg, M.

21-11-1908

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Aaberg, M.

01-12-1908

Thisted

Redakt�rjubil�et

2

Aaberg, M.

18-09-1913

Thisted

Thisted amts politiske historie VIII / Damsgaard

1

Aaberg, M.

05-07-1917

Thisted

Borgmestervalget i Thisted

2

Aaberg, M.

04-01-1919

Thisted

25 �r i byr�det

3

Aaberg, M.

11-10-1923

Thisted

70 �r (ill.)

3

Aaberg, M.

12-10-1923

Thisted

Festen for redakt�r Aaberg

1-2

Aaberg, M.

28-11-1923

Thisted

Borgmester, redakt�r Aaberg

3

Aaberg, M.

24-12-1927

Thisted

Thisted H�ndv�rkerforenings... (ill.)

4

Aaberg, M.

01-10-1932

Thisted

Thisted Amts Tidende (ill.)


Aaberg, M.

01-10-1932

Thisted

Thisted Amts Tidendes 50 �rs jubil�um (ill.)

3

Aaberg, M.

10-10-1933

Thisted

80 �r (ill.)

1

Aaberg, M.

12-10-1933

Thisted

En stor og smuk fest for redakt�r Aaberg

1-2

Aaberg, M.

27-11-1933

Thisted

Redakt�r M. Aaberg (d�dsfald) (ill.)

1-3

Aaberg, M.

28-11-1933

Thisted

Efterm�let

1-2

Aaberg, M.

29-11-1933

Thisted

Efterm�let

2

Aaberg, M.

30-11-1933

Thisted

Omkring red. Aabergs minde

5

Aaberg, M.

30-11-1933

Thisted

Til taknemmeligt minde om redakt�r Aaberg

3

Aaberg, M.

01-12-1933

Thisted

Memento / Hans Helge Jensen

2

Aaberg, M.

01-12-1933

Thisted

Redakt�r Aabergs jordef�rd

3

Aaberg, M.

02-12-1933

Thisted

Nogle mindeord ved redakt�r Aabergs bortgang

2

Aaberg, M.

04-12-1933

Thisted

50 �rigt minde om redakt�r Aaberg / Niels Hove

2

Aaberg, M.

06-12-1933

Thisted

Redakt�r Aaberg / Hans Bakgaard

2

Aagaard, Knud

26-09-1905


Thyboerne for 100 �r siden (I)

1

Aagaard, Knud

29-09-1905


Thyboerne for 100 �r siden (II)

1

Aakj�r, Jeppe

28-10-1927


Fra Jeppe i Fly til Jeppe i Thy

3

Aarslev, Frederik

08-08-1925

Thisted

Et k�ret�g knust af toget (d�dsfald)

3

Aarslev, Jacob

27-11-1933

V. Vandet

Degneliv og degnehistorier III /-n

6

Aarslev, P.E.

21-10-1936

Thisted

Jubil�um og f�dselsdag

3

Aarup, Henry

09-07-1929

Thisted

D�d i Amerika

3

Aas Christensen, Niels

23-06-1944

Sj�rring

80 �r

3

Aas Christensen, Niels

24-06-1944

Sj�rring

80 �rs f�dselsdagen i Sk�rup (ill.)

3

Aas, Christen

10-08-1886


Thyboer forulykkede i Amerika (Nebraska)

2

Abrahamsen, A.

04-11-1895

Vang

D�dsfald

2

�gpakkeri. Thisted

22-04-1927

Thisted

Nyt �gpakkeri i Thisted

3

�gpakkeri. Thisted

09-02-1928

Thisted

Det nye �gpakkeri i Thisted

3

�gpakkeri. Thisted

21-02-1928

Thisted

Det nye �gpakkeri i Thisted

3

�gsalgskreds. Hundborg

22-04-1930

Hundborg

�gsalgskreds i Hundborg

3

�gsalgskreds. Hundborg

30-04-1930

Hundborg

Hundborg �gsalgskreds (stift. gen.fors.)

3

�gsalgskreds. Hunstrup

18-04-1923

Hunstrup

Den nystiftede �gsalgskreds

3

�gsalgskreds. Sj�rring

01-03-1924

Sj�rring

P� kryds og tv�rs - Sj�rring �gsalgskreds

3

�gsalgskreds. Skjoldborg

05-10-1925

Skjoldborg

Skjoldborg og omegns �gsalgskreds

3

�gsalgskreds. Snedsted

24-08-1922

Snedsted

En �gsalgskreds (dannelse af)

3

�gsalgskreds. Thisted

18-01-1923

Thisted

En �gsalgskreds for Thisted og omegn

3

�gsalgskreds. Vesl�s

06-06-1933

Vesl�s

�gsalgskreds for Vesl�s

3

�gsalgskredse. Snedsted

05-02-1919

Snedsted

En �gsalgskreds (oprettelse af)

3

Afholdsforening. Arup

09-12-1898

Arup

En ny afholdsforening

2

Afholdsforening. Hundborg

17-03-1884

Hundborg

Thisted totalafholdsforening (stift. af forening)

2

Afholdsforening. Hundborg

03-02-1899

Hundborg

Svar til Gregers Martinus Kristensen

2

Afholdsforening. Hundborg

13-04-1899

Hundborg

Afholdsforening "H�bet" i Hundborg (k�b af grund)

2

Afholdsforening. Hundborg

17-03-1934

Hundborg

50 �rs jubil�et i Hundborg afholdsforening

4

Afholdsforening. Hunstrup

04-03-1898

Hunstrup

Hunstrup-�sterild afholdsforening (afholdshjem)

2

Afholdsforening. Hunstrup

24-02-1899

Hunstrup

Hunstrup-�sterild afholdsforening (15 �r)

3

Afholdsforening. N�rh�

21-12-1897

N�rh�

Ny afholdsforening

2

Afholdsforening. N�rh�

15-12-1913

N�rh�

N�rh� afholdsforening (stiftelsesfest)

2

Afholdsforening. N�rh�

25-02-1927

N�rh�

Ny afholdsforening i N�rh�

3

Afholdsforening. Nors

23-02-1927

Nors

En afholdsforening i Nors

3

Afholdsforening. �sl�s

26-11-1885

�sl�s

Fra Hann�s (oprettelse af afholdsforening)

3

Afholdsforening. �sl�s

22-11-1910

�sl�s

�sl�s afholdsforening

2

Afholdsforening. �sterild

05-02-1884

�sterild

Thisted totalafholdsforening (stiftelse af foren.)

2

Afholdsforening. Sennels

03-03-1884

Sennels

Totalafholdsm�de (stiftelse af forening)

2

Afholdsforening. Sennels

11-03-1904

Sennels

Sennels afholdsforening (20 �rs jubil�umsfest)

2

Afholdsforening. Sennels

03-03-1909

Sennels

Sennels afholdsforening (25 �rs jubil�um)

2

Afholdsforening. Sennels

05-03-1919

Sennels

Sennels afholdsforening (35 �rs jubil�umsfest)

3

Afholdsforening. Sennels

03-03-1934

Sennels

Sennels afholdsforening (50 �r)

3

Afholdsforening. Skjoldborg

08-10-1894

Skjoldborg

Ny afholdsforening (Skjoldborg-Kallerup)

2

Afholdsforening. Skjoldborg

16-10-1944

Skjoldborg

Skjoldborg afholdsforening i 50 �r

3

Afholdsforening. Snedsted

25-02-1909

Snedsted

Foreningsjubil�um (25 �r)

2

Afholdsforening. Snedsted

01-03-1924

Snedsted

40 �rs jubil�um

3

Afholdsforening. Snedsted

01-03-1934

Snedsted

Snedsted afholdsforenings 50 �rs jubil�um

3

Afholdsforening. Snedsted

29-02-1944

Snedsted

Snedsted afholdsforenings 60 �rs jubil�umsfest

5

Afholdsforening. S�nderh�

03-07-1884

S�nderh�

Totalafholdssagen (stiftelse af forening)

2

Afholdsforening. Th. Landsogn

29-04-1886

Th. Landsogn

Afholdsforening i F�rtoft

2

Afholdsforening. Thisted

29-10-1883

Thisted

Totalafholdsm�de i Th.(opr. af Th. Totalafholdsf.)

2-3

Afholdsforening. Thisted

30-11-1883

Thisted

Totalafholdsm�de (Thisted totalafholdsforening)

2

Afholdsforening. Thisted

01-12-1883

Thisted

Totalafholdsm�det i Thisted (Th. totalafholdsf.)

2

Afholdsforening. Thisted

29-09-1884

Thisted

Et totalafholdshjem med restauration

2

Afholdsforening. Thisted

27-07-1885

Thisted

Folkefesten ved Hou �s

2

Afholdsforening. Thisted

19-10-1885

Thisted

Thisted afholdsforening (k�b af afholdshjem)

3

Afholdsforening. Thisted

16-08-1886

Thisted

Indskr�nkning af antallet af bev�rtningsdrivende..

3

Afholdsforening. Thisted

19-03-1887

Thisted

Thisted afholdsforening...

3

Afholdsforening. Thisted

30-01-1888

Thisted

Fra Thisted afholdsforening / bestyrelsen

2-3

Afholdsforening. Thisted

05-01-1889

Thisted

Thisted afholdshjem

2

Afholdsforening. Thisted

03-05-1889

Thisted

Thisted afholdsforening / bestyrelsen

3

Afholdsforening. Thisted

03-01-1891

Thisted

Hilsen til afh."Dannebrog"i Thisted (sang) / Dahl

3

Afholdsforening. Thisted

25-10-1893

Thisted

Thisted afholdsforening (10 �rs jubil�um)

2

Afholdsforening. Thisted

14-01-1896

Thisted

Sammenslutningen mellem afh.foren. i Thisted

2

Afholdsforening. Thisted

28-10-1898

Thisted

Thisted afholdsforening (15 �r)

2

Afholdsforening. Thisted

22-09-1900

Thisted

Indvielsen af Th. Afh.'s ny sal

2

Afholdsforening. Thisted

24-09-1900

Thisted

Indvielsesh�jtidelighed (Th.Afh.'s ny sal)

1

Afholdsforening. Thisted

26-10-1903

Thisted

Thisted Afholdsforening (jubil�um)

2

Afholdsforening. Thisted

26-10-1903

Thisted

Thisted Afholdsforenings 20 �rs jubil�um

1

Afholdsforening. Thisted

24-10-1908

Thisted

Thisted afholdsforening 1883-1908 (I)

2

Afholdsforening. Thisted

26-10-1908

Thisted

Thisted afholdsforening 1883-1908 (II)

1

Afholdsforening. Thisted

27-10-1908

Thisted

Thisted afholdsforenings jubil�umsm�de

2

Afholdsforening. Thisted

11-03-1912

Thisted

Et 25 �rs jubil�um (Afholdsforeningens kvindeafd.)

2

Afholdsforening. Thisted

13-10-1917

Thisted

L�sestue for soldaterne

2

Afholdsforening. Thisted

29-10-1917

Thisted

Thisted afholdsforenings stiftelsesfest

2

Afholdsforening. Thisted

29-10-1923

Thisted

Thisted afholdsforenings jubil�um (40 �r)

3

Afholdsforening. Thisted

29-10-1928

Thisted

Thisted afholdsforening (45 �rs jubil�um)

3

Afholdsforening. Thisted

08-01-1929

Thisted

Bev�rtningernes antal

3

Afholdsforening. Thisted

05-12-1932

Thisted

B�rneafholdsforening i Thisted

3

Afholdsforening. Thisted

21-10-1933

Thisted

Thisted afholdsforening (50 �r)

3

Afholdsforening. Thisted

28-10-1933

Thisted

Thisted afholdsforenings 50 �rs jubil�um

1-2

Afholdsforening. Thorsted

25-02-1919

Thorsted

Torsted afholdsforening (25 �rs jubil�um)

3

Afholdsforening. Thy

09-02-1885


Totalafholdsbev�gelsen i Thy (Centralafholdsfor.)

2

Afholdsforening. Tilsted

06-10-1911

Tilsted

Tilsted afholdsforening

2

Afholdsforening. Tingstrup

22-11-1895

Th. Landsogn

Ny afholdsforening

2

Afholdsforening. Vandet

09-08-1910

V. Vandet

Vandet Afholdsforening (25 �rs stiftelsesfest)

2

Afholdsforening. Vang

22-01-1884

Vang

Totalafholdsm�de (dannelse af forening)

2

Afholdsforeninger

07-02-1935


Centralafholdsforen. for Thy gennem 50 �r (ill.)

5

Afholdsforeninger

09-02-1935


Centralafholdsforeningens 50 �rs jubil�um

2

Afholdshjem. Hundborg

01-03-1918

Hundborg

Hundborg afholdshjem (salg til forsamlingshus)

2

Afholdshjem. Hunstrup

04-03-1898

Hunstrup

Hunstrup-�sterild afholdsforening

2

Afholdshjem. N�rh�

15-12-1911

N�rh�

Stiftelsesfest i N�rh� afholdshjem (14 �r)

2

Afholdshjem. Snedsted

08-11-1897

Snedsted

Det nye afholds- og gj�stehjem i Snedsted

2

Afholdshjem. Thisted

29-09-1884

Thisted

Et totalafholdshjem med restauration

2

Afholdshjem. Thisted

08-04-1885

Thisted

Indvielsesh�jt. (Th. Totalafholdsforen., M�llevej)

2

Afholdshjem. Thisted

06-10-1888

Thisted

Det herv�rende a. (omdannelse til restauration)

2

Afholdshjem. Thisted

05-01-1889

Thisted

Thisted afholdshjem

2

Afholdshjem. Thisted

31-10-1895

Thisted

Afholdshjemmet i Thisted

2

Afholdshjem. Thisted

19-12-1896

Thisted

Aktietegningen i det nye afholdshjem i Thisted

2

Afholdshjem. Thisted

22-10-1910

Thisted

Thisted afholdshjem (indvielse efter ombygning)

1

Afholdshjem. Thisted

24-10-1910

Thisted

Indvielsesh�jtidelighed

1

Afholdshjem. Thisted

13-10-1917

Thisted

L�sestue for soldaterne

2

Afholdshjem. Thisted

19-10-1917

Thisted

Vore soldaters underholdning (l�sestue)

2

Afholdshjem. Thisted

25-04-1924

Thisted

Afskedsfesten for afholdsv�rt Willumsen...(ill.)

3

Afholdshjem. Thisted

29-04-1924

Thisted

Omforandringerne p� Thisted Afholdshjem

3

Afholdshjem. Thisted

28-04-1931

Thisted

Thisted Afholdshjem p�t�nkes udvidet

3

Afholdshjem. Thisted

25-06-1931

Thisted

Thisted Afholdshjem udvides og moderniseres

3

Afholdshjem. Thisted

01-02-1932

Thisted

Thisted afholdshotel (udvidelse/modernisering)

3

Afholdshjem. Tilsted

06-10-1911

Tilsted

Tilsted afholdsforening (bygning af afholdshjem)

2

Afholdskreds. Hann�s

12-01-1911


Hann�s afholdskreds (f�rste generalforsamling)

2

Afholdssagen

21-01-1886

�sl�s

Afholdssagen (�sl�s, Vesl�s)

3

Afholdssagen

21-01-1886

Vesl�s

Afholdssagen (�sl�s, Vesl�s)

3

Afholdssagen

16-03-1886

Thisted

Afholdssagen i Thisted f�r og nu

3

Afholdssagen

20-01-1899

Hundborg

Afholdssagen i Hundborg

2

Afholdssagen

31-01-1899

Hundborg

Afholdssagen i Hundborg / Gregers M. Kristensen

2

Agerb�k, Hans

11-12-1888

Thisted

Pr�sten Hans Agerb�k i Thisted / Nygaard

1

Agerbek, Hans

29-10-1932

Thisted

Hans Agerbek, der var pr�st i Thisted

3

Agerbek, Hans

13-12-1933

Thisted

Thisted pr�sten Hans Agerbeks salme /Edv. Eller

8

Agerholm (avlsbruger)

13-07-1916

Thisted

70 �r

2

Agerholm, Folmer

04-01-1928

Thisted

Hjem fra Brasilien

3

Agerholm, M.

24-12-1927

Thisted

Thisted H�ndv�rkerforenings... (ill.)

4

Agerholm, M.

24-03-1930

Thisted

25 �rs jubil�um

3

Agerholm, Mads

30-11-1934

Th. Landsogn

D�dsfald

3

Agerholm, Mads

08-12-1934

Th. Landsogn

Jordef�rd

3

Agerholm, Mads

05-02-1936

Thisted

90 �r (ill.)

3

Agerholm, Marie

08-06-1931

Th. Landsogn

Jordef�rd

3

Agerholm, Mette Marie

03-02-1934

Thisted

D�dsfald

3

Agerholm, Mette Marie

07-02-1934

Thisted

Jordef�rd

3

Agerholm, P.

30-06-1936

Thisted

25 �rs jubil�um

3

Agerholm, P.

19-01-1944

Thisted

70 �r

3

Agerholm, Poul

03-09-1923

Thisted

D�dsfald

3

Agerholm, Poul

08-09-1923

Thisted

Jordef�rd

3

Agerholm, S�ren

09-04-1912

Thisted

D�dsfald

2

Agerholm, S�ren

12-08-1912

Thisted

Jordef�rd

2

Agesen, Peder

30-05-1916

�sl�s

Jordef�rd i �sl�s

2

Aggerholm, Kristian

30-01-1926

Thisted

80 �r

3

Aggerholm, Kristian

08-04-1926

Thisted

D�dsfald (i Holb�k)

3

Albech, Jesper Nielsen

28-03-1912

Vesl�s

Afd�d veteran

2

Albertsen, Frederik

16-08-1899

Thisted

Mindesm�rke (Thisted sdr. kirkeg�rd)

2

Alderdomshjem. Hann�s

02-12-1944


Et alderdomshjem p� Hann�s

3

Alderdomshjem. Snedsted

27-05-1944

Snedsted

Planerne om et alderdomshjem i Snedsted

3

Alderdomshjem. Thisted

13-06-1917

Thisted

"Kristianslyst" (k�bes af kommunen)

2

Alderdomshjem. Thisted

03-07-1917

Thisted

Alderdomshjemmet i Thisted ("Kristianslyst")

2

Alderdomshjem. Thisted

31-08-1917

Thisted

Det p�t�nkte alderdomshjem...("Kristianslyst")

2

Alderdomshjem. Thisted

30-11-1917

Thisted

Det midlertidige alderdomshjem p� Christianslyst

2

Alderdomshjem. Thisted

03-08-1922

Thisted

Alderdomshjemmet i Thisted

3

Alderdomshjem. Thisted

08-12-1922

Thisted

Alderdomshjemmet i Thisted (Kristianlyst)

3

Alderdomshjem. Thisted

19-03-1924

Thisted

Det nye alderdomshjem ("Kristianslyst")

3

Alderdomshjem. Thisted

05-03-1925

Thisted

Det nye alderdomshjem i Thisted ("Kristianslyst")

3

Alderdomshjem. Thisted

11-03-1925

Thisted

Det nye alderdomshjem i Thisted (licitation)

3

Alderdomshjem. Thisted

19-08-1925

Thisted

Det nye alderdomshjem ("Kristianslyst")

3

Alderdomshjem. Thisted

06-05-1926

Thisted

Det nye alderdomshjem i Thisted (Kristianslyst)

3

Alderdomshjem. Thisted

07-05-1926

Thisted

Alderdomshjemmet "Christianslyst"

3

Alderdomshjem. Thisted

12-08-1926

Thisted

Alderdomshjemmet Kristianslyst (ill.)

1-2

Alderdomshjem. Thisted

11-09-1931

Thisted

Thisted Alderdomshjem ("Kristianslyst")

3

Alderdomshjem. Thisted

31-05-1934

Thisted

Udvidelse af alderdomshjemmet i Thisted

3

Alderdomshjem. Thisted

15-06-1934

Thisted

Tilbygningen til Thisted Alderdomshjem

3

Alderdomshjem. Thisted

28-10-1944

Thisted

Udvidelse af alderdomshjemmet i Thisted

3

Alderdomshjem. Thisted

01-11-1944

Thisted

Thisted alderdomshjem skal udvides

1

Algreen, Peder Kjellerup

30-12-1899

Snedsted

Snedsted Seminarium


Algreen, Peder Kjellerup

25-05-1883

Snedsted

For halvtreds �r siden / P.P. Smidt

3

Algreen, Peder Kjellerup

30-04-1928

Snedsted

Snedsted Seminarium

2

Amann, R.H.

20-04-1921

Thisted

Ordensdekorationer

3

Amby, Ivar

18-01-1944

Th. Landsogn

D�dsfald

3

Amby, Ivar

27-01-1944

Th. Landsogn

Jordef�rd

3

Amdrup, Ejnar

03-07-1890

Thisted

Hjemvendt Kongofarer

2

Amdrup, Ejnar

07-07-1890

Thisted

En Kongoudstilling ved h�ndv�rkerfesten

2

Amdrup, Ejnar

24-07-1890

Thisted

Kongoudstillingen ved h�ndv�rkerfesten

3

Amt. Thisted

20-04-1922


Amtsr�dsvalget i Thisted (19.04.22)

1

Amt. Thisted

02-12-1925

Thisted

Indlemmelse af amtsg�rden i Thisted by

2

Amt. Thisted

14-10-1926

Th. Landsogn

Thisted amtsg�rd bliver ikke indlemmet i k�bstaden

3

Amtoft, Ane Johanne

21-05-1935

Vesl�s

Pludseligt d�dsfald

3

Amtoft, Ane Johanne

27-05-1935

Vesl�s

Jordef�rd

3

Amtoft, Jens

12-06-1934

�sterild

D�dsfald

3

Amtoft, Niels

17-03-1924

Arup

Ung violinist her fra egnen

3

Amtoft, Niels

03-08-1925

Arup

P� kryds og tv�rs : Den unge violinist Niels A....

3

Amtoft, Niels

26-07-1929

Arup

P� kryds og tv�rs : Koncert i veld�digt �jemed

3

Amtoft, Niels

06-04-1935

Arup

Kapelmester Niels Amtoft

3

Amtoft. Havne

03-12-1896

Arup

�sl�s eller Amtoft? / mange beboere

3

Andelspengesagen

30-03-1932

Thisted

Andelspengem�der i Thisted og Fjerritslev

6

Andelspengesagen

15-07-1932

Thisted

Andelspengem�de i Thisted (Andelskasse)

5

Andelspengesagen

27-07-1933

Thisted

Arbejderne og andelspengene

3

Andersen (farver)

22-12-1885

Thisted

D�dsfald

3

Andersen (Fladskj�r), P.

31-05-1924

Hundborg

Guldbryllup (ill.)

3

Andersen (fru)

23-09-1930

Thisted

80 �r (enke efter Mads Andersen) (ill.)

3

Andersen (Justsen), Marie

24-02-1944

Sj�rring

70 �r

3

Andersen (konsulinde)

04-09-1905

Thisted

J.P. Jacobsens s�ster

2

Andersen (Kragh), A. Chr.

19-04-1933

S�nderh�

80 �r (ill.)

3

Andersen (kunstmaler)

14-09-1896

Thisted

Ny altertavle (Thisted kirke)

2

Andersen (Murmester), P.

17-03-1905

Nors

Guldbryllup

2

Andersen (Mygh), Sara M.

02-05-1896

Skjoldborg

Den kloge kone i Skjoldborg for H�jesteret

1-2

Andersen (Mygh), Sara M.

13-05-1896

Skjoldborg

Den kloge kone i Skjoldborg for H�jesteret

2

Andersen (Mygh), Sara M.

01-11-1897

Skjoldborg

Marie Mygh for H�jesteret

2

Andersen (Smed), Christen

16-11-1914

Hillerslev

V�benbroder-guldbryllup

2

Andersen (Smed), Christen

24-11-1914

Hillerslev

Guldbryllup (ill.)

2

Andersen (stationsforstander)

02-06-1927

Vesl�s

25 �rs jubil�umsfest

3

Andersen (stationsforstander)

02-11-1936

Vesl�s

25 �rs jubil�um

3

Andersen (T�kker), Jacob

07-12-1901

Hillerslev

Diamantbryllup

2

Andersen (T�kker), Jacob

18-12-1901

Hillerslev

Diamantbryllup

2

Andersen (Toudahl), M.A.

01-07-1905

�sl�s

Guldbryllup

2

Andersen, A.

28-06-1911

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Andersen, A.

23-01-1926

Thisted

Vognfabrikant og smedemester A. Andersen... (ill.)

3

Andersen, A. Chr.

11-07-1893

Thisted

Maleriudstilling

2

Andersen, A. Chr.

06-01-1910

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Andersen, A. Chr.

08-01-1910

Thisted

Kunstmaler A. Chr. Andersens 25 �rs jubil�um

2

Andersen, A. Chr.

16-09-1911

Thisted

D�dsfald

2

Andersen, A. Chr.

18-09-1911

Thisted

Kunstmaler A.C. Andersen (d�dsfald)

2

Andersen, A. Chr.

21-09-1911

Thisted

Jordef�rd

2

Andersen, A. Chr.

17-07-1912

Thisted

En mindesten for l�rer A. Chr. Andersen

2

Andersen, A. Chr.

22-07-1912

Thisted

En mindesten (Thisted vestre kirkeg�rd)

2

Andersen, A.C.

08-04-1935

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, A.N.

02-11-1944

Hunstrup

Festlig jubil�umsdag i Hunstrup

2

Andersen, A.N.

04-11-1944

Hunstrup

L�rerjubil�et i Hunstrup

4

Andersen, A.P.

01-08-1936

Thisted

Ny autovirksomhed i Thisted

3

Andersen, Adolf

18-04-1929

Thisted

Thisted-k�bmand d�d i Siam

3

Andersen, Anders

17-09-1891

Skinnerup

D�de

2

Andersen, Anders

04-11-1933

Thisted

D�dsfald (ill.)

3

Andersen, Anders

09-11-1933

Thisted

Jordef�rd

3

Andersen, Anders Chr.

01-05-1944

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, Anders Chr.

03-10-1944

Snedsted

D�dsfald

3

Andersen, Anders Chr.

07-10-1944

Snedsted

Jordef�rd

3

Andersen, Anders J.

06-08-1918

Thisted

D�dsfald

2

Andersen, Andreas

20-10-1924

Stagstrup

Guldbryllup (ill.)

3

Andersen, Andreas

09-03-1936

Snedsted

D�dsfald

3

Andersen, Ane

04-02-1885

Hundborg

D�de

3

Andersen, August

27-12-1933

Thisted

P� kryds og tv�rs: 25 �rs jubil�um

3

Andersen, Berthel

20-10-1884

Thisted

D�dsfald

2

Andersen, Berthel

27-10-1884

Thisted

Jordef�rd

2

Andersen, C.

30-03-1908

Sj�rring

25 �rs jubil�um

2

Andersen, C.

07-09-1936

Sj�rring

D�dsfald

3

Andersen, C.B.

10-12-1926

Thisted

Guldbryllup

3

Andersen, Carl

31-10-1911

Thisted

25 �rs mesterjubil�um

2

Andersen, Carl

07-04-1920

Thisted

D�dsfald (den spanske syge)

3

Andersen, Carl C.

23-05-1932

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, Charley

30-04-1931

Thisted

Guldbryllup i Amerika

3

Andersen, Chr.

05-10-1889

Thisted

Medalje p� Pariserudstillingen (model, fiskerb�d)

2

Andersen, Chr.

29-06-1896

Sj�rring

Tre mennesker druknede

2

Andersen, Chr.

09-07-1896

Sj�rring

Fundne lig

2

Andersen, Chr.

03-10-1908

Thisted

Guldbryllup

2

Andersen, Chr.

05-03-1915

Sj�rring

Guldbryllup

2

Andersen, Chr.

31-07-1922

Thisted

25 �r i Postv�senets tjeneste

3

Andersen, Chr.

15-08-1925

Sj�rring

Guldbryllup

3

Andersen, Chr.

20-08-1925

Sj�rring

Guldbryllup

3

Andersen, Chr.

06-10-1936

Thisted

50 �r med posttasken over skulderen (ill.)

5

Andersen, Chr. Justinus

14-06-1911

�sl�s

S�lvmedalje til en dygtig h�ndv�rker

2

Andersen, Chr. Ove

02-02-1914

Tved

Pludselige d�dsfald

2

Andersen, Christen J.

07-06-1916

Hundborg

Thyboer d�de i Amerika

2

Andersen, Christian

30-07-1923

S�nderh�

D�dsfald

3

Andersen, Clemen

02-02-1920

Sj�rring

Guldbryllup

3

Andersen, Clemen

06-02-1920

Sj�rring

Clemen Andersen og hustru (guldb.) (ill.)

3

Andersen, Dorthe

22-09-1933

K�strup

70 �r

3

Andersen, Dorthea

14-05-1936

Thisted

Jordef�rd (ill.)

3

Andersen, Dorthea Marie

28-02-1944

Snedsted

D�dsfald

3

Andersen, Dorthea Marie

07-03-1944

Snedsted

Jordef�rd

3

Andersen, Ella

28-07-1936

Thisted

Lille pige dr�bt af toget for sin moders �jne

1

Andersen, Elna

29-01-1929

Thisted

D�d i Amerika

3

Andersen, Else

12-02-1930

Hillerslev

P� kryds og tv�rs: 70 �r

3

Andersen, Else Marie

27-09-1944

Snedsted

D�dsfald

3

Andersen, Else Marie

03-10-1944

Snedsted

Jordef�rd

3

Andersen, Erik

20-07-1944

Thisted

25 �r p� Thisted kommunekontor (ill.)

3

Andersen, Erik

01-08-1944

Thisted

Festlig 25 �rs dag for kommunekassereren

3

Andersen, Gerda

11-06-1929

Thisted

41 ung Thisted-dame ude i den store verden

3

Andersen, Hedevig

06-06-1930

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, Hedevig

10-06-1930

Thisted

Jordef�rd

3

Andersen, Helene Marie

28-09-1944

Snedsted

D�dsfald

3

Andersen, Helene Marie

05-10-1944

Snedsted

Jordef�rd

3

Andersen, Helga

27-03-1944

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, Inger Marie

06-11-1891

Stagstrup

D�de i Thy

2

Andersen, Ingvard

11-05-1915

Thisted

Jordef�rd

2

Andersen, J.

25-03-1922

Thisted

P� kryds og tv�rs - 70 �r

3

Andersen, J.

16-05-1925

Thisted

Guldbryllup (ill.)

3

Andersen, J.

05-05-1927

Thisted

70 �r

3

Andersen, J.

09-03-1931

Th. Landsogn

D�dsfald

3

Andersen, J.

26-06-1931

Thisted

85 �r (ill.)

3

Andersen, J.

21-04-1936

�sterild

80 �r

3

Andersen, J. Chr.

25-04-1935

Sj�rring

Pludseligt d�dsfald

3

Andersen, J.A.

19-10-1923

�sl�s

H�ndv�rkerjubil�um (50 �r)

3

Andersen, J.A.

20-10-1923

�sl�s

Maler Andersen, �sl�s (ill.)

3

Andersen, J.A.

23-10-1923

�sl�s

H�ndv�rkerjubil�et

3

Andersen, J.A.

08-11-1926

�sl�s

D�d

3

Andersen, J.C.

20-03-1926

Sj�rring

Jubil�er ved Statsbanerne

3

Andersen, J.P.

08-07-1903

Thisted

25 �rs jubil�um som postbud

2

Andersen, J.P.

05-10-1935

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, J.P.

12-10-1935

Thisted

Jordef�rd

3

Andersen, J.P.

20-05-1936

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, Jacob

03-06-1926


Minder fra Thy (uddrag af "Fra bondens Thy...)

5

Andersen, Jacob

18-08-1932

Hunstrup

60 �r (ill.)

3

Andersen, Jakob

05-03-1931

Thisted

Rejseoplevelser fra gamle dage

1-2

Andersen, Jenny

01-11-1918

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, Jens

03-01-1889

H�rsted

D�de

3

Andersen, Jens

18-01-1889

Stagstrup

Kulilteforgiftning (d�dsfald)

2

Andersen, Jens

20-02-1906

H�rsted

Jordef�rd

2

Andersen, Jens

10-01-1928

Hunstrup

Eneboeren d�d

3

Andersen, Jens

15-06-1932

Hillerslev

D�dsfald

3

Andersen, Jens

22-06-1932

Hillerslev

Jordef�rd

3

Andersen, Jens

28-09-1933

Hillerslev

Sk�nket Hillerslev sogn to legater

3

Andersen, Jens

24-06-1936

Thisted

90 �r (ill.)

3

Andersen, Jens

24-02-1944

Vang

Guldbryllup

3

Andersen, Jens Chr.

01-05-1922

Sj�rring

Dr�bt af h�jsp�ndingen

3

Andersen, Jens Chr.

02-05-1922

Sj�rring

Den forulykkede elektriker

3

Andersen, Jens Christian

06-11-1925

Hunstrup

Fra l�sekredsen : Den gamle landpost (ill.)

2

Andersen, Jens Kristen

30-10-1917

Hunstrup

25 �r (landpost)

2

Andersen, Jens Kristen

01-11-1917

Hunstrup

H�derstegnet for landpostbude

3

Andersen, Jens Malle

16-06-1915

S�nderh�

Guldbryllup

2

Andersen, Jeppe Chr.

10-03-1933

Thisted

H�j alder (89 �r) (ill.)

3

Andersen, Jeppe Chr.

12-03-1934

Thisted

90 �r (ill.)

3

Andersen, Jeppe Chr.

12-11-1934

Thisted

D�dsfald (ill.)

3

Andersen, Joh.

27-01-1922

Thisted

25 �rs jubil�um

3

Andersen, Johanne

20-08-1930

Tilsted

Guldbryllup (i U.S.A.)

3

Andersen, Johanne

13-06-1935

Hundborg

Den unge kvinde (d�dsfald)

3

Andersen, Johanne Elise

06-02-1933

Hundborg

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (70 �r)

3

Andersen, Johannes

18-06-1931

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, Johannes

14-02-1944

H�rsted

D�dsfald

3

Andersen, Johannes

21-02-1944

H�rsted

Jordef�rd

3

Andersen, Johannes Marius

21-03-1916

�sterild

D�dsfald

2

Andersen, John

02-05-1936

Thisted

D�d i New York

3

Andersen, J�rgen

27-03-1885

Hundborg

12 fiskere druknet (k�ntret redningsb�d)

2-3

Andersen, Kathrine

29-04-1922

Thisted

P� kryds og tv�rs - Jubil�umer

3

Andersen, Kirsten

21-01-1935

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, Kr.

20-01-1936

Sennels

Pludselig d�d

3

Andersen, Kr.

27-01-1936

Sennels

Jordef�rd

3

Andersen, Kr. P.

13-04-1944

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, Kr. P.

20-04-1944

Thisted

Jordef�rd

3

Andersen, Kr. Peter

08-04-1931

Sennels

Guldbryllup

3

Andersen, Kr. Peter

10-04-1931

Sennels

Guldbrylluppet i Sennels (ill.)

3

Andersen, Kristen

26-09-1901

Hundborg

Jordef�rd

2

Andersen, Kristian

28-02-1934

Snedsted

D�d i Amerika

3

Andersen, Kristine

08-11-1935

H�rsted

D�dsfald

3

Andersen, Kristine

20-01-1936

Nors

Jordef�rd

3

Andersen, Lars

07-05-1919

Thisted

Jubil�um (40 �r)

3

Andersen, Lars Chr.

15-06-1936

Nors

80 �r

3

Andersen, Lars Chr.

29-12-1944

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, Laurids

28-01-1932

�sterild

D�dsfald

3

Andersen, M.

21-10-1922

Thisted

Guldbryllup

3

Andersen, M.S.

03-01-1922

Thisted

80 �r

3

Andersen, M.S.

28-10-1922

Thisted

Guldbryllup (ill.)

3

Andersen, M.S.

01-11-1922

Thisted

Guldbrylluppet i Thisted i dag

3

Andersen, M.S.

03-06-1925

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, M.S.

08-06-1925

Thisted

Jordef�rd

3

Andersen, Mads

18-11-1915

Hundborg

Tre guldbryllupper

2

Andersen, Mads

03-12-1915

Hundborg

Guldbryllup (ill.)

2

Andersen, Mads

09-04-1923

�sterild

Guldbryllup

3

Andersen, Mads

13-04-1923

�sterild

Guldbrylluppet i �sterild (ill.)

3

Andersen, Mads

09-07-1930

Kallerup

Den sidste hestgarder i Thisted amt d�d


Andersen, Maren

28-12-1927

Hundborg

90 �r

3

Andersen, Margrethe

30-05-1936

�sl�s

D�dsfald

3

Andersen, Mariane

13-04-1885

Thorsted

D�de

3

Andersen, Mariane

28-04-1934

Nors

P� kryds og tv�rs: 25 �rs jubil�um

3

Andersen, Marie

03-11-1924

Stagstrup

Pludselig d�d

3

Andersen, Mette Maria

08-05-1944

Snedsted

D�dsfald

3

Andersen, Mette Maria

12-05-1944

Snedsted

Jordef�rd

3

Andersen, N.

28-10-1929

Hunstrup

25 �rs jubil�um  (ill.)

3

Andersen, N.

02-11-1929

Hunstrup

Jubil�et i Hunstrup skole (ill.)

1-2

Andersen, N.

13-10-1944

Hunstrup

40 �rs l�rerjubil�um

3

Andersen, N.

21-10-1944

Hunstrup

L�rerjubil�et i Hunstrup

3

Andersen, N.C.

30-04-1909

Thisted

En afskedsfest

2

Andersen, N.C.

20-05-1911

Thisted

D�dsfald

2

Andersen, N.C.

24-05-1911

Thisted

Jordef�rd

2

Andersen, N.C.

01-07-1911

Thisted

D�dsfald

2

Andersen, N.C.

05-12-1935

N�rh�

P� kryds og tv�rs: 25 �rs jubil�um

3

Andersen, N.C.

15-06-1936

Thisted

90 �r

3

Andersen, Niels

10-03-1926

Sennels

Ny sognefoged i Sennels

3

Andersen, Niels

11-03-1929

Sennels

Jordef�rd

3

Andersen, Niels

15-03-1932

Thisted

Thybo d�d i Amerika

3

Andersen, Niels A.

08-05-1929

Kallerup

Guldbryllup i det fremmede (Newmark, Californien)

3

Andersen, Nikolaj

01-05-1933

Sj�rring

Dr�bt ved nedstyrtning

3

Andersen, Oline Dorthea

06-11-1891

Sj�rring

D�de i Thy

2

Andersen, Osvald

22-12-1932

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, Otto

07-07-1933

�sl�s

Jordef�rd

3

Andersen, Otto Emil

14-03-1924

Thisted

S�lvbryllup i Amerika

3

Andersen, P.

01-10-1923

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, P.

12-08-1935

Thisted

80 �r

3

Andersen, P. Chr.

26-01-1927

N�rh�

H�drede veteraner (dannebrogsmand)

3

Andersen, P. Chr.

22-02-1928

N�rh�

Den sidste veteran i N�rh�... (jordef�rd)

3

Andersen, P.K.

01-04-1927

Th. Landsogn

Smedejubil�um (25 �r)

3

Andersen, Peder

03-08-1932

Tilsted

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (70 �r)

3

Andersen, Peder

05-11-1935

Tilsted

D�dsfald

3

Andersen, Peder

11-11-1935

Tilsted

Jordef�rd

3

Andersen, Peder

30-08-1944

Vang

85 �r

3

Andersen, Peder (Faartoft)

08-04-1922

�. Vandet

Guldbryllup (ill.)

3

Andersen, Peder Chr.

15-08-1932

Th. Landsogn

Pludselig d�d

3

Andersen, Peder Christian

29-04-1916

Hillerslev

Funden d�d

2

Andersen, Peter

14-11-1928

�sterild

Guldbryllup (i Lomborg)

3

Andersen, Peter

14-04-1931

Hundborg

Guldbryllup

3

Andersen, Peter

18-04-1931

Hundborg

Guldbrylluppet i Hundborg (ill.)

3

Andersen, Peter

14-10-1935

Vang

Guldbryllup

3

Andersen, Peter

12-11-1936

Hundborg

D�dsfald

3

Andersen, Peter

19-11-1936

Hundborg

Jordef�rd

3

Andersen, Poul

13-12-1921

Sj�rring

D�dsfald

3

Andersen, Poul

06-07-1936

Nors

D�dsfald

3

Andersen, Poul

10-07-1936

Nors

Jordef�rd

3

Andersen, S�ren

15-04-1905

Hundborg

Afd�d veteran

2

Andersen, S�ren

28-08-1906

Thisted

Jordef�rd

2

Andersen, S�ren

16-05-1936

Kallerup

80 �r

3

Andersen, S�ren

20-09-1944

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, S�ren Kr.

28-05-1935

Thisted

D�dsfald

3

Andersen, S�ren Kr.

03-06-1935

Thisted

Jordef�rd

3

Andersen, Thomas

26-10-1914

Thisted

Guldbryllup

2

Andersen, Thomas

07-03-1924

Thisted

85 �r

3

Andersen, V.M.

06-09-1923

Sennels

Den nye sognepr�st til Sennels

3

Andreasen, Chr.

28-04-1909

Thisted

Guldbryllup

2

Andreasen, J.

15-02-1932

Kallerup

D�dsfald

3

Andreasen, J�rgen

04-04-1931

Hundborg

I sl�gtens eje i 138 �r

3

Andreasen, Mariane

30-05-1944

Hundborg

D�dsfald

3

Andreassen, Ellen Marie

10-10-1934

Snedsted

80 �r (ill.)

4

Anker-M�ller, Kristian

08-10-1931

Thorsted

D�dsfald

3

Anker-M�ller, Kristian

16-10-1931

Thorsted

Pastor Kr. Anker-M�llers jordef�rd

1-2

Anker-M�ller, Kristian

20-07-1932

Thorsted

En mindesten for Kr. Anker-M�ller

3

Apoteker. Hundborg

22-11-1916

Hundborg

Apoteket i Hundborg

2

Apoteker. Thisted

19-12-1890

Thisted

B�r Thisted ikke have to apoteker?

2

Apoteker. Thisted

02-03-1900

Thisted

Apoteket i Thisted (omindretning)

2

Apoteker. Thisted

04-08-1914

Thisted

Nyt apotek i Thisted ("L�veapoteket")

2

Apoteker. Thisted

01-09-1914

Thisted

Det nye apotek i Thisted ("L�veapoteket")

2

Apoteker. Thisted

18-11-1914

Thisted

Det ny apotek i Thisted ("L�veapoteket")

2

Apoteker. Thisted

03-03-1915

Thisted

Thisted h�ndv�rkerforening (salg af bygning)

2

Apoteker. Thisted

12-03-1915

Thisted

Det nye apotek i Thisted ("L�veapoteket")

2

Apoteker. Thisted

27-09-1915

Thisted

Det nye apotek ("L�veapoteket")

2

Apoteker. Thisted

29-09-1915

Thisted

Thisted L�veapotek

2

Apoteker. Thisted

05-01-1923

Thisted

Den nye apoteker (L�veapoteket)

3

Apoteker. Thisted

31-07-1923


Vanskelige l�ge- og apoteksforhold i Thy (1749)

3

Apoteker. Thisted

19-09-1923

Thisted

Apoteket i Thisted 1769

3

Appelon, Jens Jensen

20-11-1934

Stagstrup

Musikprofessoren i G�rup pludselig d�d

3

Appelon, Jens Jensen

26-11-1934

Stagstrup

Jordef�rd (ill.)

3

Arbejderforening. Thisted

11-08-1884

Thisted

Thisted arbejderforenings udflugt (Vildsund)

2

Arbejderforening. Thisted

11-01-1886

Thisted

Thisted arbejderforening (m�de om forsamlingssal)

3

Arbejderforening. Thisted

17-02-1886

Thisted

Thisted arbejderforenings byggeforet. (sal)

3

Arbejderforening. Thisted

24-05-1886

Thisted

Thisted arbejderforening (gratis br�duddeling mm.)

3

Arbejderforening. Thisted

12-07-1886

Thisted

Thisted arbejderforening (ibrugtagning af bageri)

2

Arbejderforening. Thisted

13-10-1888

Thisted

Thisted arbejderforenings sygekasse

2

Arbejderforening. Thisted

12-06-1889

Thisted

Thisted arbejderforenings sygekasse (ekstra genf.)

2

Arbejderforening. Thisted

06-04-1891

Thisted

Arbejderhaver i Thisted (ved N�rregade)

2

Arbejderforening. Thisted

03-07-1891

Thisted

Thisted arbejderforening (25 �r)

2-3

Arbejderforening. Thisted

22-12-1891

Thisted

Thisted arbejderforening (udg. af jubil�umsskrift)

2

Arbejderforening. Thisted

18-11-1895

Thisted

Sm�haver

2

Arbejderforening. Thisted

18-06-1906

Thisted

Et jubil�um og en udflugt

2

Arbejderforening. Thisted

17-06-1916

Thisted

Thisted arbejderforening

2

Arbejderforening. Thisted

17-06-1916

Thisted

Thisted arbejderforening (50 �r)

2

Arbejderforening. Thisted

19-06-1916

Thisted

Thisted arbejderforenings 50 �rs-jubil�um

1

Arbejderforening. Thisted

19-09-1917

Thisted

Arbejderforeningens sm�haver ("Amager")

2

Arbejderforening. Thisted

09-04-1919

Thisted

Thisted arbejderforening (nedl. af bageri)

3

Arbejderforsikring

06-11-1889

Thisted

Arbejderforsikring (N.C. Andersen, k�bmand)

2

Arbejdsformidling

18-01-1917

Thisted

Det nye kommunale arbejdsanvisningskontor i Thist.

2

Arbejdsgiverforeninger

13-10-1897

Thisted

Forening af arbejdsgivere (dannelse af)

2

Arbejdsl�shed

08-01-1926

Sj�rring

Vejarbejder til afhj�lpning af arbejdsl�sheden?

3

Arbejdsl�shed. Thisted

27-10-1921


Afhj�lpning af arbejdsl�sheden

1

Arbejdsl�shed. Thisted

07-01-1926

Thisted

Arbejdsl�sheden i Thisted

3

Arbejdsl�shed. Thisted

01-10-1927

Thisted

Arbejdsl�sheden i Thisted

2

Arboe, J.P.E.

01-04-1921

S�nderh�

25 �rs pr�stejubil�um i samme embede

3

Arboe, J.P.E.

18-04-1921

S�nderh�

To pr�stejubil�er

3

Arboe, J.P.E.

23-04-1921

S�nderh�

Pr�stejubil�et i S�nderh�

3

Arboe, J.P.E.

22-08-1929

S�nderh�

Pastor Arboe (ill.)

3

Arboe, J.P.E.

27-08-1929

S�nderh�

Afskedsfesten for pastor Arboe og hustru

5

Arenfeld, Niels

22-06-1932

Sennels

Ullerupgaard / Anthon Fuglsang

7-8

Arentsen, Aron

10-04-1930

Thisted

Den nye slagteridirekt�r

3

Arentsen, Ingeborg M.

01-07-1944

Th. Landsogn

Jordef�rd

3

Arrest. Thisted

12-06-1923

Thisted

Retsopfattelse i gamle dage (1731)

3

Arrest. Thisted

09-01-1926

Thisted

Af de gamle protokoller : Et tinghus og fangehus..

3

Arrest. Thisted

06-01-1944

Thisted

I arresten skal behandlingen v�re menneskelig

4

Arup Friskolekreds

04-11-1920

Arup

Arup Friskolekreds (25 �rs jubil�um)

3

Arup Vejler

30-12-1899


se: Vejlerne. Arup


�s Optagelseshjem

30-12-1899


Se B�rnehjem. �s


Asyl. Thisted

15-12-1927

Thisted

De gamles sammenkomst i Asylet i Thisted (ill.)

5

Asyler. Thisted

31-05-1889

Thisted

Grundstensnedl�ggelse (bygning, Frederiksgade)

2

Asyler. Thisted

18-04-1890

Thisted

Enkefru Kyndbye (25 �rs jubil�um)

2

Asyler. Thisted

05-05-1890

Thisted

Den nye asylbygning

2

Asyler. Thisted

09-05-1890

Thisted

Indvielsesh�jtidelighed (ny bygning)

2

Asyler. Thisted

23-01-1914

Thisted

B�rnebespisningen (Frelsens H�r)

2

Asyler. Thisted

30-01-1919

Thisted

B�rnebespisningen i Thisted

3

Augustknopper

04-08-1936

Thisted

Augustknoppernes tid er inde

3

Augustknopper

05-08-1936

Thisted

"Augustknopper" / N. Gr�nkj�r

4

Automobilsalg. Thisted

01-08-1936

Thisted

se: Andersen, A.P.

3

Aviser mm. Thisted

04-09-1884

Thisted

"Limfjords-Posten" og "Thy" (I)

2

Aviser mm. Thisted

06-09-1884

Thisted

"Limfjords-Posten" og "Thy" (II)

2-3

Aviser mm. Thisted

08-09-1884

Thisted

"Limfjords-Posten" og "Thy" (III)

2

Aviser mm. Thisted

09-09-1884

Thisted

"Limfjords-Posten" og "Thy" (IV)

2-3

Aviser mm. Thisted

10-09-1884

Thisted

"Limfjords-Posten" og "Thy" (V)

3

Aviser mm. Thisted

11-09-1884

Thisted

"Limfjords-Posten" og "Thy" (VI)

2-3

Aviser mm. Thisted

30-09-1887

Thisted

Fem �r (jubil�um) - Thisted Amts Tidende

1

Aviser mm. Thisted

20-10-1896

Thisted

Socialdemokratisk blad

2

Aviser mm. Thisted

01-03-1900

Thisted

Det p�t�nkte ny H�jreblad i Thisted

3

Aviser mm. Thisted

13-06-1900

Thisted

Et nyt H�jreblad i Thisted

2

Aviser mm. Thisted

19-09-1900

Thisted

Det ny H�jreblad (Thisted Amts Dagblad)

2

Aviser mm. Thisted

13-05-1901

Thisted

Thisted Amts Dagblad

2

Aviser mm. Thisted

15-11-1902

Thisted

Thisted amts Socialdemokrat

2

Aviser mm. Thisted

31-07-1903

Thisted

Thisted Amts Dagblad (oph�r)

2

Aviser mm. Thisted

03-10-1907

Thisted

Et tilbageblik (Th.Amtst.'s 25 �r) (ill.)

1

Aviser mm. Thisted

04-03-1911

Thisted

Thisted Socialdemokrat (ikke l�ngere morgenblad)

2

Aviser mm. Thisted

17-06-1911

Thisted

"Thisted Socialdemokrat"

2

Aviser mm. Thisted

03-05-1913

Thisted

K.F.U.M. (udgivelse af m�nedsblad)

2

Aviser mm. Thisted

11-04-1914

Thisted

Et radikalt blad i Thisted

2

Aviser mm. Thisted

21-04-1914

Thisted

Kirkelig foren. for unge m�nd ("Indvielsen")

2

Aviser mm. Thisted

28-11-1923

Thisted

Borgmester, redakt�r Aaberg (40 �r p� Th. Amts T.)

3

Aviser mm. Thisted

11-07-1924

Thisted

"Folkets R�st" og dagligt liv ... (I-V)

3

Aviser mm. Thisted

01-10-1932

Thisted

Thisted Amts Tidende (s�rtill�g om 50 �rs jub.)


Aviser mm. Thisted

01-10-1932

Thisted

Thisted Amts Tidendes 50 �rs jubil�um

3

Aviser mm. Thisted

08-10-1932

Thisted

"Jubil�umsvin"/Joakim Yde (Thisted Amts Tidende)

2

Aviser mm. Vorup�r

19-11-1903

Hundborg

Et nyt religi�st blad ("Filadelfia")

2

Axelsen, P.

26-03-1917

Thisted

D�dsfald

2

Bach (smed)

29-03-1927

V. Vandet

25 �rs jubil�um

3

Bach , Chr. S�rensen

03-06-1919

Hillerslev

D�dsfald

3

Bach , Jens Lukassen

29-04-1913

�sterild

D�dsfald

2

Bach , Johannes

18-07-1929

Thisted

Ung Thistedbo d�d i Amerika

3

Bach , Niels Kudsk

30-07-1918

Nors

Nyt legat

3

Bach Christensen, Niels

27-10-1933

N�rh�

P� kryds og tv�rs: 70 �r

3

Bach Pedersen, Niels

17-03-1917

Nors

Guldbryllup

2

Bach, Aage

30-11-1928

Thisted

En Thistedmand blandt heltene p� "Estonia"

3

Bach, Aage

01-12-1928

Thisted

Aage Bach fik medaljen for druknendes redning

3

Bach, Aage

06-12-1928

Thisted

Redningsm�ndene fra Estonia (ill.)

1

Bach, Aage

06-12-1928

Thisted

Styrmand Aage Bach (tysk medalje)

3

Bach, Anders

03-03-1930

Thisted

D�dsfald

3

Bach, Bente Marie

06-10-1933

K�strup

P� kryds og tv�rs: 70 �r

3

Bach, C. Trab Christensen

27-03-1885

Hundborg

12 fiskere druknet (k�ntret redningsb�d)

2-3

Bach, Chr. P. Stentoft

29-06-1934

Nors

D�dsfald

3

Bach, J.K.

19-08-1932

Thisted

70 �r

3

Bach, J.K.

02-08-1934

Thisted

D�dsfald

3

Bach, J.K.

06-08-1934

Thisted

Mission�r Bachs jordef�rd

2

Bach, Jens

07-09-1933

S�nderh�

P� kryds og tv�rs: 80 �r

3

Bach, Jens

23-09-1936

Sj�rring

25 �rs jubil�um (ill.)

3

Bach, Jens

30-09-1936

Sj�rring

Jens Bachs 25 �rs jubil�um

3

Bach, Jensine

25-03-1936

Vang

90 �r (ill.)

3

Bach, Kathrine

08-08-1936

Snedsted

Jordef�rd

3

Bach, Knud Christensen

27-03-1885

Hundborg

12 fiskere druknet (k�ntret redningsb�d)

2-3

Bach, Kr.

18-06-1934

Sennels

D�dsfald (i Vilsund)

3

Bach, Lars Ingv.

14-02-1931

Tved

D�dsfald

3

Bach, Lars Ingv.

21-02-1931

Tved

Jordef�rd

3

Bach, M.C.

11-09-1925

Vang

Fiskerdrengen fra Vangs�, der blev skibsm�gler

3

Bach, M.P.

23-07-1932

Thisted

Jordef�rd

3

Bach, N.C.

12-05-1931

Vang

D�dsfald (i N�rresundby)

3

Bach, N.C.

16-05-1931

Vang

Jordef�rd

3

Bach, Ole

27-09-1920

Vang

Guldbryllup (ill.)

2

Bach, P.

09-07-1936

Thisted

F�rste gang fotograferet i 93 �r (ill.)

3

Bach, Peder

27-06-1933

Arup

D�dsfald (ill.)

3

Bach, Peder

03-07-1933

Arup

Jordef�rd

3

Bach, Ricardo

11-12-1933

S�nderh�

Frygteligt bilsammenst�d ved Nordentoftbakken

3

Bach, Ricardo

16-12-1933

S�nderh�

Jordef�rd

3

Back Andersen, Jens

17-11-1923

S�nderh�

Jens Back Andersen (d�dsfald)

3

Badeanstalter. Thisted

15-06-1885

Thisted

Fjordbadene ved Thisted

2

Badeanstalter. Thisted

12-05-1886

Thisted

Fjordbadene ved Thisted

2-3

Badeanstalter. Thisted

01-10-1886

Thisted

Varme bade i Thisted (gartner Beckmann)

2

Badeanstalter. Thisted

13-06-1906

Thisted

En offentlig badeanstalt

2

Badeanstalter. Thisted

10-06-1907

Thisted

De kommunale badeanstalter

2

Badeanstalter. Thisted

29-05-1911

Thisted

De offentlige badehuse

2

Badeanstalter. Thisted

01-06-1911

Thisted

"S�nderbakkens fjordbadeanstalt" (Dragsb�k)

2

Badeanstalter. Thisted

06-06-1912

Thisted

Fjordbadeanstalterne (s�son�bning)

3

Badeanstalter. Thisted

14-06-1913

Thisted

Den ny badeanstalt for piger (Dragsb�k)

2

Badeanstalter. Thisted

28-07-1915

Thisted

Den offentlige badning i Thisted

2

Badeanstalter. Thisted

27-11-1917

Thisted

Fjordbadeforholdene ved Thisted

2

Badeanstalter. Thisted

12-04-1922

Thisted

Fra l�serkredsen - S�badningen i Thisted

3

Badeanstalter. Thisted

09-02-1931

Thisted

Ny badeanstalt i Thisted (Thorsgade)

3

Badeanstalter. Thisted

03-05-1932

Thisted

Thisted lysbadeanstalt(fra �sterbakken til Skovg.)

3

Badeanstalter. Thisted

01-05-1933

Thisted

Thisted s�badeanstalt flytter til Strandstien

3

B�debyggeri. Thisted

30-12-1899


se: Skibsbyggeri. Thisted


B�debyggeri. Vorup�r

11-02-1901

Hundborg

Fors�gsb�d (b�debygger Thomsen, Vorup�r)

2

B�debyggeri. Vorup�r

18-04-1904

Hundborg

En redningsb�d af en ny type

2

B�debyggeri. Vorup�r

07-08-1905

Hundborg

En redningsb�d af ny konstruktion (b�deb. Thomsen)

2

B�debyggeri. Vorup�r

26-09-1905

Hundborg

Den nye redningsb�d (b�debygger Thomsen)

2

B�debyggeri. Vorup�r

07-10-1905

Hundborg

Den ny redningsb�d (b�debygger Thomsen)

2

B�debyggeri. Vorup�r

11-10-1905

Hundborg

Den ny redningsb�d (b�debygger Thomsen)

2

B�debyggeri. Vorup�r

14-10-1905

Hundborg

Den nye redningsb�d (b�debygger Thomsen)

1

B�debyggeri. Vorup�r

29-06-1906

Hundborg

Syn over pr�veredningsb�den i Vorup�r (Thomsen)

2

B�debyggeri. Vorup�r

23-05-1907

Hundborg

Den nye redningsb�d (Thomsen, Vorup�r)

2

Badning

13-08-1931

Thisted

Badeliv under Simons Bakke (ill.)

3

Badstue, Anker

15-10-1921

Thisted

Jordef�rd

3

B�kgaard, S.

16-04-1931

Hundborg

Den nye sognepr�st til Hundborg

3

B�kgaard, S.

22-05-1931

Hundborg

Ordinationen i dag

3

B�kgaard, S.

26-05-1931

Hundborg

Pr�steinds�ttelsen i Hundborg (ill.)

2

B�rmholt (l�rer)

29-06-1925

Hundborg

Afskedsfest (Vorup�r)

3

Bagerier. Snedsted

11-09-1907

Snedsted

Et aktiebageri

2

Bagerier. Snedsted

16-09-1907

Snedsted

Andelsbageri i Snedsted

1-2

Bagerier. Snedsted

03-12-1907

Snedsted

Det p�t�nkte andelsbageri i Snedsted (uds�ttelse)

2

Bagerier. Thisted

12-07-1886

Thisted

Thisted arbejderforening (ibrugtagning af bageri)

2

Bagerier. Thisted

30-09-1895

Thisted

Et andelsbageri (oprettelse af)

2

Bagerier. Thisted

14-02-1918

Thisted

F�llesbageriet for Thisted og omegn (konst.gen.f.)

2

Bagerier. Thisted

12-02-1920

Thisted

F�llesbageriet for Thisted og omegn (Nygade)

3

Bagermesterforening.Thisted

21-10-1944

Thisted

Thisted bagermesterforening bliver voksen (ill.)

4

Bagermesterforening.Thisted

30-10-1944

Thisted

Thisted bagermesterforening (50 �r)

4

Bahner, F.A.

07-02-1887

Thisted

60 �rigt borgerjubil�um

2

Bahner, F.A.

07-02-1887

Thisted

Ordensdekoration (Dannebrogsmand)

2

Bahner, F.A.

09-02-1887

Thisted

Sadelmager F.A. Bahners 60 �rige borgerjubil�um

3

Bahner, F.A.

25-07-1887

Thisted

D�dsfald

2

Bahner, F.A.

31-12-1889

Thisted

Den �ldste mand i Thisted (d�dsfald)

2

Bahr, P.A.

02-11-1933

Thisted

Thisted Gasv�rk fylder 50 �r p� l�rdag (ill.)

4

Bahr, Peder Andersen

04-11-1905

Thisted

Jordef�rd

2

Bak, Ane

17-04-1936

�sl�s

80 �r (ill.)

3

Bak, Chr. Fr�kj�r

26-06-1916

V. Vandet

25 �rs jubil�um som vurderingsmand

2

Bak, J.A.

28-06-1884

Vesl�s

Valget i Thisted amts 1. valgkreds (Bjerget)

1-2

Bak, J.A.

25-11-1885

Vesl�s

Nedlagt sognefogedbestilling

3

Bak, J.A.

08-07-1895

Vesl�s

Festen for fhv. folketingsmand J.A. Bak

1

Bak, J.A.

25-11-1903

Vesl�s

80 �r

2

Bak, J.A.

12-01-1904

Vesl�s

Guldbryllup

2

Bak, J.A.

16-01-1904

Vesl�s

Gamle Bach

2

Bak, J.A.

23-01-1904

Vesl�s

Guldbryllupsfesten i Vesl�s

2

Bak, J.A.

25-02-1907

Vesl�s

Fhv. folketingsmand J.A. Bak d�d

2

Bak, J.A.

25-11-1907

Vesl�s

Afsl�ret mindesm�rke

2

Bak, J.A.

26-11-1907

Vesl�s

Afsl�ringsh�jtidelighed

2

Bak, J.A.

04-09-1913

Vesl�s

Thisted amts politiske historie II / Damsgaard

1

Bak, J.A.

09-09-1913

Vesl�s

Thist.amts politiske hist.III / Damsgaard (ill.)

1

Bak, Peder

29-07-1931

Arup

80 �r (ill.)

3

Bak, Peder Christensen P.

19-02-1886

Harring

D�de

3

Bak. J.A.

06-03-1907

Vesl�s

Fhv. folketingsmand J.A. Bak's jordef�rd

2

Bakgaard, Hans

04-07-1928


Thy (digt)

4

Balle (l�rer)

19-03-1924

Sj�rring

25 �rs jubil�um

3

Balsen, Kristen

15-01-1915

�sl�s

Jordef�rd i �sl�s

2

Balslev, Joh.

23-08-1915

Hillerslev

Pr�steinds�ttelse

2

Balslev, Th.

06-08-1925

Thorsted

Pastor Th. Balslev (ill.)

3

Baltesen, Erik

09-12-1926

Hundborg

En Vorup�r-redningsmand d�d

3

Baltesen, Erik

13-12-1926

Hundborg

Jordef�rd

3

Baltsen, Chr.

23-09-1896

Hundborg

En ubehagelig Norgesrejse

3

Bananmodningsanstalt.Thisted

20-11-1931

Thisted

Banmanmodningsanstalten i Thisted

3

Bang Larsen, Chr.

01-04-1935

Snedsted

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (70 �r)

3

Bang Larsen, Ellen

09-11-1944

Sj�rring

D�d af krampe efter et fald

3

Bang Thomsen, Anders

13-03-1944

Snedsted

70 �r

3

Bang, Anders

13-01-1936

Thisted

Thisteds �ldste mand d�d

3

Bang, Jens Jensen

24-08-1944

Tved

D�dsfald

3

Bang, Jens Jensen

28-08-1944

Tved

Jordef�rd

3

Bang, Karen

09-04-1934

Harring

Thyboer fejrer guldbryllup i Amerika

3

Bang, Kathrine

22-09-1932

Snedsted

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (70 �r)

3

Bang, Knud

15-11-1911

Harring

Guldbryllup

2

Bang, Knud

28-11-1911

Harring

Guldbryllup

2

Bang, Knud

08-12-1911

Harring

Guldbryllupsfest

2

Bang, Knud Andersen

11-01-1919

Harring

D�dsfald

3

Bang, Lars

17-12-1924

Hundborg

90 �r

3

Bang, Lars

17-12-1929

Hundborg

95 �r (ill.)

3

Bang, Lars Olsen

20-06-1932

Hundborg

Hundborg sogns �ldste d�d (ill.)

3

Bang, Lars Olsen

25-06-1932

Hundborg

Jordef�rd

3

Bang, Maren Katrine

21-07-1944

Snedsted

D�dsfald

3

Bang, Maren Katrine

24-07-1944

Snedsted

Jordef�rd

3

Bang, Ole

21-09-1929

Thisted

Guldbryllup (ill.)

3

Bang, Ole

23-07-1931

Thisted

D�dsfald

3

Bang, Ole

24-07-1931

Thisted

Forfatteren Ole Bang

3

Bang, Ole

30-07-1931

Thisted

Jordef�rd

3

Bangsgaard (mejeribestyrer)

22-01-1935

Thisted

Mejeribestyrer Bangsgaard, Thisted,f�r s�lvmedalje

3

Bangsgaard, Jens Holm

27-07-1935

Hundborg

Jordef�rd

3

Bangsgaard, Karen

12-09-1944

Thisted

70 �r

3

Bangsgaard, P.F.

16-10-1933

Thisted

Thisted Andelsmejeris 40 �rs jubil�um (ill.)

1-2

Banker. Thisted

19-10-1883

Thisted

Banken i Thisted (flytn. Frederiksgade/Jernb.gade)

2

Banker. Thisted

15-02-1884

Thisted

Thisted bank (m�de om en ny bankbygning)

2

Banker. Thisted

17-09-1884

Thisted

Nye bygninger i Thisted (Jernbanegade/Frederiksg.)

2

Banker. Thisted

22-05-1895

Thisted

Kreditbanken i Thisted (�bning af)

2

Banker. Thisted

18-10-1904

Thisted

Thisted Bank (50 �rs jubil�um)

2

Banker. Thisted

19-10-1904

Thisted

Thisted Bank (50 �rs jubil�um)

2

Banker. Thisted

29-09-1915

Thisted

En ny bank (Handelsstandens planer om)

2

Banker. Thisted

06-10-1915

Thisted

Aktietegningen til den nye bank

2

Banker. Thisted

18-10-1915

Thisted

Den nye bank

2

Banker. Thisted

23-10-1915

Thisted

Den nye bank i Thisted

2

Banker. Thisted

02-12-1915

Thisted

Handels- og Landbrugsbanken (konst. generalfors.)

2

Banker. Thisted

10-05-1917

Thisted

Handels-og Landbrugsbanken i Thisted (filialer)

2

Banker. Thisted

19-03-1918

Thisted

Andelsbank filial i Thisted (oprettelse af)

2

Banker. Thisted

19-04-1918

Thisted

Andelsbank filial i Thisted

2

Banker. Thisted

23-05-1918

Thisted

Thisted bank (overdragelse til Landmandsbanken)

3

Banker. Thisted

30-08-1918

Thisted

En filial i Thisted af Andelsbanken

3

Banker. Thisted

18-10-1918

Thisted

Den danske Andelsbanks filial i Thisted (�bning)

3

Banker. Thisted

05-03-1924

Thisted

Berlingske Tidende...(Handels- og Landbrugsbanken)

5

Banker. Thisted

03-10-1925

Thisted

Overdragelsen af Andelsbankens filial i Thisted

3

Banker. Thisted

15-05-1926

Thisted

Den nye bankbygning (H.- og L., Vestergade)

3

Banker. Thisted

15-07-1926

Thisted

Grundstensnedl�ggelse (H.& L.-banken, Vestergade)

3

Banker. Thisted

30-04-1927

Thisted

Handels- og Landbrugsbanken i Thisted (ill.)

3

Banker. Thisted

09-11-1928

Thisted

H.-& L.banken i Th. (direkt�rskifte, eks. genfor.)

1,4

Banker. Thisted

21-11-1928

Thisted

Handels- og Landbrugsbankens nye direkt�r (ill.)

3

Banker. Thisted

19-01-1933

Thisted

Andelsbanken : En filial i Thisted

3

Banker. Thisted

20-01-1933

Thisted

En Andelsbank-filial i Thisted?

3

Bankforening. Thisted

18-10-1918

Thisted

Bankforeningen for Thisted og omegn (stift. af)

3

Baptistmenighed. Thylands

25-04-1923

Thisted

70 �r (A. J�rgensen, ill.)

3

Baptistmenighed. Thylands

28-04-1923

Thisted

Forstander A. J�rgensens 70 �rige f�dselsdag

3

Bartsch (amtsl�ge)

09-10-1916

Thisted

Amtsl�ge Bartsch (25 �rs jubil�um)

2

Bartsch, A.

10-10-1921

Thisted

30 �rs embedsl�gevirksomhed

3

Barup, Jens

19-02-1907

�sl�s

Guldbryllup

2

Barup, Jens

05-03-1907

�sl�s

Guldbryllup

2

Bathum, Christian S.

14-12-1929

Snedsted

To Thyboer d�de i Amerika

3

Bathum, J.C.

24-05-1934

Hundborg

Direkt�r Bathum, "Thor" (Randers), d�d

3

Bathum, J.C.

25-05-1934

Hundborg

Direkt�r J. Chr. Bathum

3

Bathum, Niels

28-10-1926

Hundborg

D�dsfald

3

Bathum, Niels

04-11-1926

Hundborg

Jordef�rd

3

Baumgarten Olsen, E.A.B.H.

19-01-1944

Thisted

Ingen h�nder beh�ver at v�re ledige i Thisted,ill.

4-5

Bech , Anders

21-07-1906

Th. Landsogn

Diamantbryllup

2

Bech , Anders

28-07-1906

Th. Landsogn

Diamantbryllup

2

Bech , Chr. Mikkelsen

08-12-1906

Sj�rring

Guldbryllup

2

Bech Christensen, Chr.

17-10-1919

Hillerslev

D�dsfald

3

Bech Christensen, Chr.

24-10-1919

Hillerslev

Jordef�rd

3

Bech Christensen, S�ren

03-01-1889

Hillerslev

D�de

3

Bech, Edvard

14-06-1944

Hillerslev

70 �r

3

Bech, Severinus

22-11-1933

Sj�rring

Degneliv og degnehistorier /-n

4

Beck, Jens P.

21-02-1929

Sennels

Thybo d�d i Minnesota

3

Begravelseskasse. Thisted

17-06-1910

Thisted

Ny begravelseskasse

2

Begravelsesskikke

29-01-1883


Begravelsesgilder i Thy / S.O.

1-2

Begravelsesskikke

11-09-1923

Thisted

Hvorledes de gamle Thisted'ere kom i jorden (1769)

3

Begravelsesskikke

31-03-1926

Thisted

Et begravelsesgilde i Thisted (1750)

1

Begravelsesskikke

16-04-1926

Thisted

"Gamle melodier" : Gehejmer�dens dukater (1770)

3

Behr (faktor)

08-01-1900

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Behr (faktor)

05-01-1915

Thisted

Faktor Behr (40 �rs jubil�um)

2

Behr (faktor)

08-01-1915

Thisted

Faktor Behr (40 �rs jubil�um)

2

Behr, Alb.

06-01-1925

Thisted

50 �rs jubil�um

3

Behr, Alb.

16-11-1925

Thisted

70 �r

3

Behr, Alb.

24-12-1927

Thisted

Thisted H�ndv�rkerforenings... (ill.)

4

Behr, G.

18-11-1935

Thisted

80 �r

3

Bendixen (sagf�rer)

03-10-1925

Thisted

Minder fra J.P. Jacobsens drenge�r

3

Bendixen, Amalie

25-02-1901

Thisted

Jordf�stelse

2

Bendixen, C.O.

02-04-1927

Thisted

25 �rs jubil�um

3

Bendixen, Chr.

25-11-1912

Thisted

D�dsfald

2

Bendixen, Chr.

05-12-1912

Thisted

Jordef�rd

2

Bendixen, Chr. Fischer

20-01-1927

Thisted

Guldbryllup

3

Bendixen, Chr. Fischer

10-02-1927

Thisted

Guldbrylluppet i Thisted

3

Bendixen, Chr. Fischer

06-04-1927

Thisted

De to venner (Bendixen og J.P. Jacobsen)

2

Bendixen, Elise

23-04-1932

Thisted

P� kryds og tv�rs: 80 �r

3

Bendixen, Emil August

29-05-1905

Thisted

D�dsfald

2

Bendixen, Hans Ditlev

30-06-1893

Thisted

En amerikansk skibsv�rftsejer (bes�g i Thisted)

2

Bendixen, Hans Ditlev

20-12-1898

Thisted

Skibsbygger H.D. Bendixen

2

Bendixen, Hans Ditlev

14-02-1902

Thisted

D�dsfald

2

Bendixen, Hans Ditlev

19-03-1902

Thisted

Afd�de skibsbygger...

2

Bendixen, Hans Ditlev

05-04-1902

Thisted

Skibsbygger Bendixens begravelse i Thisted

2

Bendixen, Hans Ditlev

12-05-1902

Thisted

Hjem til Danmark

2

Bendixen, Hans Ditlev

15-05-1902

Thisted

Om afd�de skibsbygger H.D. Bendixen

2

Bendixen, Hans Ditlev

17-05-1902

Thisted

Jordef�rd

2

Bendixen, Hans Ditlev

29-04-1903

Thisted

Mindesm�rket (Thisted Sdr. kirkeg�rd)

2

Bendixen, Hans Ditlev

23-05-1903

Thisted

Det enest�ende store og smukke mindesm�rke

2

Bendixen, Hans Ditlev

07-10-1903

Thisted

Skibsbygger Bendixens gravmonument

2

Bendixen, Hans Ditlev

09-07-1907

Thisted

Et legat p� 14000 kr

2

Bendixen, Karen

22-04-1919

Thisted

Jordef�rd

3

Bendixen, L.C.O.

05-03-1924

Thisted

Berlingske Tidende... (ill.)

5

Bendixen, Maren

23-03-1935

Thisted

D�dsfald

3

Bendixen, Maren

27-03-1935

Thisted

Jordef�rd

3

Bendixsen, C.F.

23-06-1936

Thisted

Bankdirekt�r C.F. Bendixsen, Thisted, d�d i dag

1-2

Bendixsen, C.F.

27-06-1936

Thisted

Jordef�rd

3

Bengtson (skomager)

07-10-1913

Snedsted

25 �rs jubil�um

2

Bengtson, Bengt Peder

11-08-1934

Snedsted

D�dsfald

3

Bennedsen, Carl Emil

29-09-1930

Thisted

To unge Thisted boeres oplevelser i Kanada


Bentsen, Anders

15-11-1929

Thisted

Thisted-h�ndv�rker d�d i Amerika

3

Bentzon, Niels L. Chr.

30-04-1928

Snedsted

Snedsted Seminarium

2

Beplantning

13-03-1883


Thisted p� finansloven (beplantning i Thisted amt)

2

Beplantning

28-12-1883


Beplantningssagen i Thy

2

Beplantning

19-07-1886


Klitternes forvandling til skove (Thisted amt)

2

Beplantning

26-01-1888


Tr�plantningsforening for Thy (dannelse af)

2

Beplantning

07-02-1888


Have- og plantningsforeningen for Thy

2

Beplantning

16-02-1888


Have- og plantningsforeningen for Thy

2

Beplantning

16-10-1888


Klitplantninger (Thisted amt)

2

Beplantning

20-10-1888


Klitternes beplantning (Thisted amt)

2

Beplantning

19-04-1895


Tr�plantning / Jeppe Kristensen (Hann�s)

2

Beplantning

04-03-1897


Lidt om plantning af l�vtr�er / S�ren Nielsen

2

Beplantning

28-06-1897


Plantningssagens fremgang i Thy

2

Berg, Carl

15-11-1916

Thisted

Thisted handelsforenings jubil�um (ill.)

2

Berg, Pernille Helene

22-01-1944

Hillerslev

D�dsfald

3

Berg, Pernille Helene

27-01-1944

Hillerslev

Jordef�rd

3

Berg, V.

18-04-1933

Hillerslev

Pr�steinds�ttelsen i Hillerslev-K�strup

2

Berregaard, Enevold

11-12-1936

Thisted

Da Thistedborgmesteren ville uddybe L�gst�r Grunde

11

Bertelsen, Chr.

22-04-1931

Thisted

P� kryds og tv�rs: 80 �r

3

Bertelsen, H.Th.L.

26-03-1904

Thisted

D�dsfald

2

Bertelsen, Hans

20-02-1929

Snedsted

Guldbryllup i G�ttrup (ill.)

3

Bertelsen, Jens

06-11-1891

Hillerslev

D�de i Thy

2

Bertelsen, Jens

18-09-1925

V. Vandet

Vr� valgmenighed

2

Bertelsen, Jens

03-04-1934

�. Vandet

Minder fra barndomshjemmet i Thy

1

Bertelsen, Jens

18-04-1936

�. Vandet

D�dsfald

2

Bertelsen, Jens

20-04-1936

�. Vandet

Jesn Bertelsen (ill.)

4

Bertelsen, Jens

21-04-1936

�. Vandet

Fra valgmenighedspr�st Jens Bertelsens...

4

Bertelsen, Jens

24-04-1936

�. Vandet

Jordef�rd (i Vr�)

3

Bertelsen, Johanne

06-07-1928

�sterild

D�dsfald

3

Bertelsen, Kristian Peter

20-03-1917

�sl�s

Jubil�um (25 �r som landpost)

2

Bertelsen, Kristian Peter

03-04-1917

�sl�s

Jubil�um som postbud

2

Bertelsen, Laust Nikolaj

04-08-1944

�. Vandet

En rejse fra Thy til Sydjylland i 1872

2

Bertelsen, Th.

30-06-1931

Thisted

Landpostjubil�er (25 �r)

3

Bertelsen, Wilhelm

06-11-1891

Hillerslev

D�de i Thy

2

Berthelsen (l�rer)

23-03-1912

�. Vandet

Guldbryllup

2

Berthelsen (skr�dder)

05-04-1929

Thisted

Et sj�ldent jubil�um (5o �r)

3

Berthelsen, Anders

09-12-1929

Sj�rring

Thybo d�d i Australien

3

Berthelsen, Chr. P.

04-10-1926

�sl�s

D�dsfald

3

Berthelsen, Johanne

10-05-1922

�sterild

�sterild sogns �ldste (ill.)

3

Berthelsen, Karen Marie

25-02-1921

Thisted

Paa kryds og tv�rs - 80 aar

3

Berthelsen, Laust Nikolaj

14-03-1927

�. Vandet

D�dsfald

3

Berthelsen, Laust Nikolaj

28-03-1927

�. Vandet

En s�n om sin fader

2

Berthelsen, S�ren

08-11-1926

Sennels

70 �r

3

Berthelsen, Thomas Chr.

18-07-1928

Sennels

Guldbryllup

3

Bes�ttelsen. 1940-45

04-01-1944


Rutebilerne klarer sig endnu (d�kmangel)

3

Bes�ttelsen. 1940-45

05-02-1944


Det er slet ikke s� let at v�re husmoder i dag

2

Bes�ttelsen. 1940-45

11-02-1944

Sj�rring

Beboerne i Sj�rring vil have tilflugtsrum

3

Bes�ttelsen. 1940-45

31-08-1944


N�sten alt motorb�dsfiskeri fra Thy indstillet

1

Bes�ttelsen. 1940-45

16-09-1944

Thisted

Atter en urolig nat (flyvervarsel)

3

Bes�ttelsen. 1940-45

25-09-1944

Thisted

Politikontoret i Thisted fungerer

3

Bes�ttelsen. 1940-45

26-09-1944

Thisted

Politikontoret i Thisted er atter lukket

3

Bes�ttelsen. 1940-45

06-10-1944

Thisted

Luftv�rnets meldesteder fungerer ogs�

3

Bes�ttelsen. 1940-45

10-10-1944


L�gerne i Thy k�rer p� de sidste rester af benzin.

2

Bes�ttelsen. 1940-45

10-10-1944

Thisted

V�rneviljen er stor i Thisted (kommunal vagtkorps)

3

Bes�ttelsen. 1940-45

11-10-1944


Benzin til l�gerne

3

Bes�ttelsen. 1940-45

17-10-1944

Thisted

Krieg i Thisted / digt af Henry Beck

4

Bes�ttelsen. 1940-45

18-10-1944

Thisted

LB-personalet ikl�des i morgen (luftv�rn)

3

Bes�ttelsen. 1940-45

20-10-1944

Thisted

N�r vagtkorpset tr�der i funktion

3

Bes�ttelsen. 1940-45

26-10-1944

Thisted

M�rkl�gningslodser i Thisted

3

Bes�ttelsen. 1940-45

27-10-1944

Thisted

Luftbeskyttelsestjeneste i Thisted i fuldt omfang

3

Bes�ttelsen. 1940-45

28-10-1944

Thisted

Thisted vagtkorps begynder i aften

3

Bes�ttelsen. 1940-45

30-10-1944

Thisted

Det kommunale vagtkorps i Thisted fik en...

3

Bes�ttelsen. 1940-45

06-11-1944

Th. Landsogn

Ogs� vagtv�rn i Thisted landsogn

3

Bes�ttelsen. 1940-45

11-11-1944

Skjoldborg

Vagtv�rn i Skjoldborg-Kallerup

3

Bes�ttelsen. 1940-45

14-11-1944


Maksimalpriser p� opt�ndingsbr�nde

3

Bes�ttelsen. 1940-45

27-11-1944

Thisted

Flyvervarsel og alarmtilstand i Thisted

3

Bes�ttelsen. 1940-45

29-11-1944

Nors

Over 50000 tilmeldte tobaksplanter i Thy...

1

Bes�ttelsen. 1940-45

02-12-1944

�sl�s

Kommunalt vagtv�rn i �sl�s-Vesl�s-Arup

3

Bes�ttelsen. 1940-45

07-12-1944

Nors

Nors har f�et vagtv�rn

3

Bes�ttelsen. 1940-45

15-12-1944

Skjoldborg

Vagtkorps i Skjoldborg-Kallerup

3

Bes�ttelsen. 1940-45

20-12-1944

Sennels

Borgervagt i Sennels

3

Bes�ttelsen. Thisted

30-12-1899


se: Hekseri


Bes�ttelsen. Thisted

07-09-1944

Thisted

T�jomsyningscentral i Thisted

4

Beskyttelsesrum. Thisted

12-04-1944

Thisted

Thisted har tilstr�kkeligt med offentlige ...

1

Beskyttelsesrum. Thisted

19-04-1944

Thisted

Ca. 30 tilflugtsrum af beton i Thisted?

3

Beskyttelsesrum. Thisted

20-05-1944

Thisted

20 nye tilflugtsrum i Thisted

3

Beskyttelsesrum. Thisted

08-06-1944

Thisted

Der graves huller i Thisteds torve og gader

2

Beskyttelsesrum. Thisted

27-06-1944

Thisted

Toilet i tilflugtsgraven p� Torvet

3

Beskyttelsesrum. Thisted

10-07-1944

Thisted

Der bygges "eskimo-hytter" i Thisted (ill.)

4

Bev�rterforening. Thisted

26-11-1890

Thisted

En v�rtshusholderforening

2

Bev�rterforening. Thisted

24-12-1890

Thisted

Bev�rterforeningen i Thisted (konst. genf.)

2

Bev�rterv�sen

19-05-1924


Bev�rterv�senet i Thy og Han Herred/B.Budtz M�ller

2

Beyer, H.C.

13-04-1909

Thisted

50 �rs borgerjubil�um

2

Beyer, H.C.

16-04-1909

Thisted

Jubil�umsfest

2

Beyer, H.C.

05-05-1917

Thisted

D�dsfald

2

Biavl

07-05-1887


Biavlen i Thy (Sydthy Biavlerkreds)

2-3

Biavl

22-06-1929


Biavlsm�derne i Thisted og Nors

5

Biavlerforening. Nordthy

11-10-1889


Biavlerforeningen for Nordthy (f�rste genf.)

2

Biavlerforening. Nordthy

24-03-1893


Oversigt over biavlerforen.s virksomhed i Nordthy

2

Biblioteker. Arup

08-10-1918

Arup

Arup sognebogsamling

3

Biblioteker. Hann�s

25-11-1944


Planerne om et kommunebibliotek p� Hann�s

3

Biblioteker. Hundborg

28-03-1944

Hundborg

Bibliotek i Hundborg /J.A. Andersen (l�serbrev)

4

Biblioteker. Hundborg

01-04-1944

Hundborg

Bibliotek i Hundborg

3

Biblioteker. Hundborg

16-10-1944

Hundborg

Hundborg-Jannerup kommunes bibliotek (gen.fors.)

3

Biblioteker. Hunstrup-�sterild

24-05-1944

Hunstrup

Hunstrup-�sterild sognebibliotek

3

Biblioteker. �sterild

29-11-1924

�sterild

B�rnebogsamlingerne

3

Biblioteker. �sterild

06-09-1929

�sterild

Fra l�sekredsen : �sterild Bibliotek

3

Biblioteker. Thisted

13-10-1917

Thisted

L�sestue for soldaterne

2

Biblioteker. Thisted

19-10-1917

Thisted

Vore soldaters underholdning (l�sestue)

2

Biblioteker. Thisted

28-01-1918

Thisted

Soldaternes l�sestue i Thisted Afholdshjem

2

Biblioteker. Thisted

27-04-1918

Thisted

En folkebogsamling i Thisted

1

Biblioteker. Thisted

30-04-1918

Thisted

Folkebibliotek og l�sestue i Thisted

2

Biblioteker. Thisted

15-05-1918

Thisted

Offentlig l�sestue og bibliotek i Thisted

3

Biblioteker. Thisted

18-05-1918

Thisted

Thisted folkebibliotek

3

Biblioteker. Thisted

26-07-1918

Thisted

Th. Arbejderforening (bibliotek overd. folkebibl.)

3

Biblioteker. Thisted

14-08-1918

Thisted

Thisted arbejderforen. (eks. generalf.)

2

Biblioteker. Thisted

21-11-1918

Thisted

Thisted folkebibliotek

3

Biblioteker. Thisted

25-01-1919

Thisted

Thisted folkebibliotek og l�sestue (�bning af)

3

Biblioteker. Thisted

30-01-1919

Thisted

Thisted folkebiblioteks l�sestue (�bning af)

3

Biblioteker. Thisted

12-04-1919

Thisted

Thisted folkebibliotek / Gr�nkj�r

3

Biblioteker. Thisted

20-05-1919

Thisted

Thisted folkebibliotek (generalf. i bibl.foren.)

3

Biblioteker. Thisted

22-05-1919

Thisted

Thisted folkebibliotek (bibl.foren.'s generalf.)

3

Biblioteker. Thisted

02-09-1919

Thisted

Thisted folkebibliotek / Gr�nkj�r

2

Biblioteker. Thisted

02-10-1919

Thisted

Thisted folkebibliotek (konst. af bestyrelsen)

3

Biblioteker. Thisted

02-12-1919

Thisted

Thisted folkebibliotek

3

Biblioteker. Thisted

17-01-1920

Thisted

Thisted Folkebibliotek (katalog over b�ger)

3

Biblioteker. Thisted

05-02-1920

Thisted

Thisted Folkebibliotek /Niels Gr�nkj�r (l�serbrev)

2

Biblioteker. Thisted

16-04-1920

Thisted

Fra l�serkredsen - Thisted Folkebibliotek/Gr�nkj�r

5

Biblioteker. Thisted

15-05-1920

Thisted

Thisted Folkebibliotek som Centralbibliotek...

3

Biblioteker. Thisted

17-06-1920

Thisted

Bibliotekssagen i Thisted Amt (Thy Sogner�dsfor.)

3

Biblioteker. Thisted

30-11-1920

Thisted

Til oprettelse af et centralbibliotek

3

Biblioteker. Thisted

06-12-1920

Thisted

Den nye bibliotekslov og folkebogsamlingerne

2

Biblioteker. Thisted

23-04-1921

Thisted

Fra l�serkredsen - Thisted Folkebibl./N.Gr�nkj�r

2

Biblioteker. Thisted

22-11-1921

Thisted

Thisted Biblioteksforening

3

Biblioteker. Thisted

11-05-1922

Thisted

Den tiltagende l�selyst

3

Biblioteker. Thisted

05-09-1922

Thisted

Biblioteket

3

Biblioteker. Thisted

15-05-1923

Thisted

Biblioteket for Thisted By og Amt (generalf.)

2

Biblioteker. Thisted

13-12-1923

Thisted

Folkebiblioteket (vedt�gter)

3

Biblioteker. Thisted

16-04-1924

Thisted

Biblioteket for Thisted.../N. Gr�nkj�r (beretning)

2

Biblioteker. Thisted

04-11-1924

Thisted

Et bes�g p� biblioteket for Thisted By og Amt

3

Biblioteker. Thisted

20-03-1925

Thisted

En basar til fordel for biblioteket

3

Biblioteker. Thisted

30-04-1925

Thisted

Biblioteket for Th. By og Amt (beretning 1924-25)

5

Biblioteker. Thisted

27-08-1925

Thisted

Bogudl�net i Thisted (basar)

3

Biblioteker. Thisted

12-10-1925

Thisted

Biblioteksbasaren

3

Biblioteker. Thisted

08-01-1926

Thisted

Biblioteket i Thisted (interview med Gr�nkj�r)

5

Biblioteker. Thisted

15-05-1926

Thisted

Biblioteket for Thisted By og Amt (beretn. 25-26)

5-6

Biblioteker. Thisted

12-05-1927

Thisted

Biblioteket for Thisted by og amt (beretn.1926-27)

5

Biblioteker. Thisted

07-01-1928

Thisted

N�r 100.000 udl�n

3

Biblioteker. Thisted

14-06-1928

Thisted

Biblioteket for Thisted... (beretning 1927-28)

7

Biblioteker. Thisted

21-06-1929

Thisted

Biblioteket for Th. by og amt (beretn. 1928-29)

5

Biblioteker. Thisted

05-05-1930

Thisted

Biblioteket for Thisted By og Amt (pladsmangel)

3

Biblioteker. Thisted

03-06-1930

Thisted

Biblioteket (pladsmangel)

3

Biblioteker. Thisted

03-06-1930

Thisted

Biblioteket for Thisted ... (beretning 1929/30)

2

Biblioteker. Thisted

26-09-1930

Thisted

De fortvivlede biblioteksforhold i Thisted

2

Biblioteker. Thisted

30-09-1930

Thisted

Bibliotekssp�rgsm�lets l�sning

1

Biblioteker. Thisted

02-10-1930

Thisted

Det nye bibliotek i Thisted (interv. med Gr�nkj�r)

2

Biblioteker. Thisted

06-10-1930

Thisted

Biblioteksm�det i Thisted

5

Biblioteker. Thisted

16-10-1930

Thisted

Johan Skjoldborg males til Thisteds nye bibliotek

3

Biblioteker. Thisted

17-09-1931

Thisted

Biblioteket for Thisted By og Amt (beretn. 30-31)

5

Biblioteker. Thisted

24-05-1932

Thisted

Biblioteket for Thisted By...(beretning 1931-32)

2

Biblioteker. Thisted

09-06-1932

Thisted

Teater og bibliotek i Thisted

3

Biblioteker. Thisted

01-02-1934

Thisted

Thisted teaterfond opls�t: 100.000 til det nye...

3

Biblioteker. Thisted

12-05-1934

Thisted

Biblioteket i Thisted

3

Biblioteker. Thisted

26-05-1934

Thisted

Biblioteket for Thisted By og Amt(beretning 33-34)

4

Biblioteker. Thisted

28-06-1934

Thisted

Det nye bibliotek i Thisted

3

Biblioteker. Thisted

07-09-1934

Thisted

Biblioteksbyggeriet i Thisted

3

Biblioteker. Thisted

13-09-1934

Thisted

Sv�re f�dselskvaler for biblioteket

3

Biblioteker. Thisted

03-12-1934

Thisted

Det nye bibliotek i Thisted vil koste godt 160.000

1-3

Biblioteker. Thisted

06-12-1934

Thisted

Enstemming tilslutning til biblioteksplanerne...

3-4

Biblioteker. Thisted

03-01-1935

Thisted

Grosserer Spangberg vil give biblioteket...

1

Biblioteker. Thisted

04-01-1935

Thisted

Biblioteksdirekt�ren om byggeplanerne

3

Biblioteker. Thisted

05-01-1935

Thisted

Biblioteksbestyrelsens m�de med biblioteksdir.

3

Biblioteker. Thisted

09-01-1935

Thisted

Hvor skal det nye bibliotek i Thisted ligge?

4

Biblioteker. Thisted

16-01-1935

Thisted

Biblioteksbestyrelsen arbejder videre med Store...

3

Biblioteker. Thisted

13-02-1935

Thisted

Biblioteksplanerne til dr�ftelse i Thisted Byr�d

3

Biblioteker. Thisted

27-04-1935

Thisted

Det nye bibliotek i Thisted

1-2

Biblioteker. Thisted

01-05-1935

Thisted

Biblioteksbestyrelsen vedtager at bygge p� torvet

1

Biblioteker. Thisted

21-05-1935

Thisted

Biblioteket for Thisted By og Amt (�rsberetn.)

2

Biblioteker. Thisted

21-05-1935

Thisted

Bibliotekssagen i Thisted

3

Biblioteker. Thisted

30-11-1935

Thisted

170.000 kr til r�dighed for det nye bibliotek...

1-2

Biblioteker. Thisted

07-12-1935

Thisted

L�sningen p� bibliotekssp�rgsm�let

5

Biblioteker. Thisted

21-01-1936

Thisted

Thisteds h�ndv�rkere... (byggeri)

1-2

Biblioteker. Thisted

22-01-1936

Thisted

Det nye bibliotek skal udsmykkes

3

Biblioteker. Thisted

12-02-1936

Thisted

Snarlig afg�relse i bibliotekssagen?

3

Biblioteker. Thisted

13-02-1936

Thisted

Biblioteket i Thisted bliver sikkert p� Tingstrupv

1

Biblioteker. Thisted

22-02-1936

Thisted

Biblioteksbyggeriet

3

Biblioteker. Thisted

01-04-1936

Thisted

Bibliotek i Vestergade i stedet for p� Tingstrupv?

1

Biblioteker. Thisted

29-04-1936

Thisted

Giver biblioteket afkald p� Store Torv ...

1

Biblioteker. Thisted

02-05-1936

Thisted

Afg�res bibliotekssagen p� tirsdag?

3

Biblioteker. Thisted

06-05-1936

Thisted

Thisted Byr�d vil forhandle med grosserer Spangb.

1-2

Biblioteker. Thisted

16-05-1936

Thisted

Biblioteksgrunden p� Tingstrupvej k�bt

3

Biblioteker. Thisted

26-05-1936

Thisted

Biblioteket for Thisted by og Amt (beretn. 35-36)

5

Biblioteker. Thisted

21-09-1936

Thisted

Det nye bibliotek n�ppe f�rdigt f�r 1938

3

Biblioteker. Thisted

14-11-1936

Thisted

Planerne f�rdige for det nye bibliotek p�...

1-2

Biblioteker. Thisted

10-12-1936

Thisted

Det nye bibliotek i Thisted skal v�re f�rdigt...

5

Biblioteker. Thisted

12-01-1944

Thisted

Biblioteket i Thisted gennem 25 �r /A. Larsen,ill.

4

Biblioteker. Thisted

29-01-1944

Thisted

Thisted Biblioteks jubil�umsdag

3

Biblioteker. Thisted

31-01-1944

Thisted

Det tredobbelte 25 �rs jubil�um p� biblioteket...

4

Biblioteker. Thisted

30-11-1944

Thisted

Stadig stor l�selyst i Thisted

3

Biblioteker. Tilsted

23-12-1932

Tilsted

Tilsted sognebogsamling opl�ses

3

Biblioteker. Vesl�s

11-03-1912

Vesl�s

Vesl�s sogns sognebogsamling

2

Biler

12-10-1916


Automobiler og motorer (Thy)

2

Bille, Hans Rosted

09-04-1887

Thisted

Guldbryllup

2

Billeskov Jansen, F.J.

09-03-1935

Thisted

Ung Thistedbo udgiver filosofisk bog p� fransk

3

Billeskov Jansen, F.J.

15-06-1936

Thisted

En Holberg-forsker (ill.)

3

Billeskov Jansen, H.

26-09-1930

Thisted

25 �rs jubil�um

3

Billeskov Jansen, H.

10-12-1931

Thisted

70 �r

3

Biografer. Snedsted

03-03-1944

Snedsted

Snedsted har f�et en helt moderne biograf

5

Biografer. Thisted

15-02-1911

Thisted

Kinografen i Thisted

2

Biografer. Thisted

10-02-1917

Thisted

Nyt biografteater i Thisted?

2

Biografer. Thisted

10-03-1919

Thisted

Pal�teatret - den nye biograf i Thisted

3

Biografer. Thisted

30-04-1927

Thisted

Royal-teatret : det nye "Kosmorama" i Thisted

3

Biografer. Thisted

23-11-1928

Thisted

Pal�teatret (omindretning)

3

Biografer. Thisted

21-08-1929

Thisted

Royal-teatret i Thisted skifter leder

3

Biografer. Thisted

22-02-1930

Thisted

P� kryds og tv�rs: Tonefilmen er p� trapperne

3

Biografer. Thisted

25-02-1930

Thisted

P� kryds og tv�rs: Tonefilms-premieren

3

Biografer. Thisted

25-08-1930

Thisted

P� kryds og tv�rs: Royal-teatret installerer tonef

3

Biografer. Thisted

04-03-1944

Thisted

Biografteater-jubil�um i Thisted (Pal�-teatret)

3

Biografer. Thisted

08-03-1944

Thisted

Biograf-jubil�et i Thisted (Pal�-teatret)

3

Birk, Jens

12-09-1931

Thisted

D�dsfald

3

Birk, Jens

19-09-1931

Thisted

Jordef�rd

3

Birkholm (glarmester)

30-10-1928

Thisted

H�ndv�rker-jubil�um (25 �r)

3

Bisgaard (pr�st)

08-05-1922

N�rh�

Pr�steinds�ttelsen i N�rh�

3

Bisgaard Christensen, M.

17-05-1933

Hillerslev

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (80 �r)

3

Bisgaard, Anders Jensen

05-01-1935

Snedsted

90 �r (ill.)

3

Bisgaard, B.

15-10-1928

N�rh�

D�dsfald

3

Bisgaard, B.

20-10-1928

N�rh�

Jordef�rd

3

Bisgaard, Else Marie

26-04-1887

Hillerslev

D�de

3

Bisgaard, Jacob

01-07-1924

�sl�s

Plantet gennem 30 �r (ill.)

1

Bisgaard, Jacob

01-08-1924

�sl�s

P� bes�g i Bisgaard i �sl�s

3

Bisgaard, Jacob

27-05-1935

�sl�s

70 �r

3

Bisgaard, Jens

25-03-1944

Nors

60 �r

3

Bisgaard, J�rgen

29-09-1930

Thisted

To unge Thisted boeres oplevelser i Kanada


Bisgaard, Karen

22-09-1933

�sl�s

D�dsfald

3

Bisgaard, Karen

30-09-1933

�sl�s

Jordef�rd

3

Bjerre Christensen

17-08-1944

Thisted

25 �rs forretningsjub. i Thisted

3

Bjerre Christensen

28-08-1944

Thisted

Installat�r Bjerre Christensens 25 �rs jubil�um

3

Bjerre, Else

31-03-1936

Thisted

D�dsfald

3

Bjerre, Else

04-04-1936

Thisted

Jordef�rd

3

Bjerregaard, A.

18-05-1925

V. Vandet

Veteran A. Bjerregaard (Dannebrogsmand)

3

Bjerregaard, Anders

23-11-1915

V. Vandet

Guldbryllup (ill.)

1

Bjerregaard, Anders

24-02-1928

�. Vandet

D�dsfald

3

Bjerregaard, Dorthe

30-11-1935

Thisted

80 �r

3

Bjerregaard, Elvsine

25-10-1929

Th. Landsogn

85 �r

3

Bjerregaard, Elvsine

22-10-1934

Thisted

90 �r

3

Bjerregaard, Jens

09-03-1914

�sterild

Frossen ihjel i klitterne

2

Bjerregaard, S.S.

06-06-1931

Thisted

Ridder af Dannebrog

3

Bj�rndahl, L.M.

13-09-1901

Skjoldborg

Jordef�rd

2

Bj�rndal, Mariane

30-09-1920

Thisted

Afsked med skolen

3

Bj�rndal, Mariane

15-11-1926

Thisted

D�dsfald

3

Bj�rndal, Mariane

23-11-1926

Thisted

Jordef�rd

3

Bj�rndal, Peder Poulsen

12-12-1934

Thisted

D�dsfald

3

Bj�rndal, Peder Poulsen

17-12-1934

Thisted

Jordef�rd

3

Bj�rnstr�m, Oluf Leopold

17-02-1926

Thisted

Da Thisted fik en svensk hofmedikus til l�ge

3

Bl� B�nd. �sterild

05-04-1909

�sterild

"Bl� B�nd" i �sterild (stiftelse af)

2

Bl� Kors. Nors

12-07-1933

Nors

Nors Bl� Kors (25 �rs jubil�um)

2

Bl� Kors. Thisted

21-08-1916

Thisted

Faneindvielse

2

Bl� Kors. Thisted

14-08-1924

Thisted

Thisted Bl� Kors' 25 �rs jubil�um...

2

Bl� Kors. Thisted

18-08-1924

Thisted

Thisted Bl� Kors'jubil�um

1-2

Bl� Kors. Thisted

07-08-1944

Thisted

Bl� Kors i Thisted 45 �r

3

Bl� Kors. Thisted

16-09-1944

Thisted

45 �rs jubil�um i Thisted Bl� Kors

2

Bl� Kors. Vorup�r

08-01-1907

Hundborg

En kristelig totalafholdsforening

2

Bloch (borgmester)

10-06-1911

Thisted

Afskedsfesten for borgmester Bloch

1-2

Blom, Holger

23-05-1916

Thisted

Til fronten

2

Blougaard Christensen, J.

04-12-1916

Hundborg

Guldbryllup (ill.) (Mette Harkj�r)

2

Bodezen, Kristen

15-06-1936

Harring

Gammelt gravsted fundet i Harring kirke

3

Boesen, Chr. Nielsen

17-06-1944

Thisted

D�dsfald

3

Boesen, J.C.

14-03-1916

Thisted

D�dsfald

2

Boesen, Jens

10-04-1906

�sl�s

Afd�d veteran

2

Boesen, Johanne

18-02-1944

Skjoldborg

D�dsfald

3

Boesen, Johanne

24-02-1944

Skjoldborg

Jordef�rd

3

Boesen, Johs.

18-10-1918

�sl�s

Den spanske syges ofre

3

Boesen, Kristen

10-02-1906

�sl�s

Guldbryllup

2

Boesen, Kristen

21-02-1906

�sl�s

Guldbryllup

2

Boesen, Kristen

23-02-1906

�sl�s

Gave fra kongen

2

Boesen, Kristiane

26-11-1926

�sl�s

80 �r

3

Boesen, Thoams

16-04-1934

Skjoldborg

Guldbryllup

3

B�ggild (fru)

09-11-1886

Hillerslev

D�d af blodforgiftning

2

B�ggild (fru)

15-11-1886

Hillerslev

Jordef�rd

2

B�ggild (provst)

10-08-1898

Hillerslev

50 �rs pr�stejubil�um

2

B�ggild, J.D.F.

09-03-1900

Thisted

D�dsfald

2

B�gstedrende

21-07-1928

Vang

B�gstedrende

4

B�gstedrende

06-06-1930

Vang

B�gsted Rende / H.V.L.

6

B�gstedrende

26-10-1931

Vang

Tvorup plantage og B�gstedrende

5-6

Bohn-Jespersen (plant�r)

30-12-1919

V. Vandet

Om overplant�r Bohn-Jespersen (S�holt)

3

Bohn-Jespersen, J.F.W.

05-01-1923

V. Vandet

Overplant�r Bohn-Jespersen (afsked)

3

Bohn-Jespersen, J.F.W.

31-03-1923

V. Vandet

75 �r (ill.)

3

Bohn-Jespersen, J.F.W.

02-01-1924

V. Vandet

Udn�vnt til j�germester

3

Bohn-Petersen, Andreas

19-09-1928

Thisted

D�d i Amerika

3

Boier, P.

04-01-1926

Th. Landsogn

70 �r

3

Boier, P.

31-12-1930

Th. Landsogn

75 �r (ill.)

3

Boisen, Kjerstine

24-12-1922

Hillerslev

En livskraftig familie (ill.)

3

Boje, Kaj

23-11-1932

Hundborg

En 4-�rig dreng skoldet ihjel

3

B�jer (gdr.)

13-02-1897

N�rh�

Udn�vnelse (Dannebrogsmand)

2

Bojer, Agda

08-06-1925

Thisted

Et uhyggeligt d�dsfald

3

Bojer, Anders Chr.

19-01-1900

Skinnerup

Dannebrogsmand

2

Bojer, Anders Chr.

08-05-1908

Skinnerup

D�dsfald

2

Bojer, Anders Chr.

16-05-1908

Skinnerup

Jordef�rd

2

Bojer, Chr. Pedersen

15-03-1915

Snedsted

Guldbryllup

2

Bojer, Dorthea Marie

21-12-1926

Hillerslev

93 �r (ill.)

3

Bojer, Jens Chr.

24-09-1900

N�rh�

25 �rs jubil�um som sognefoged

2

Bojer, Jens Chr.

08-04-1914

N�rh�

Guldbryllup

2

Bojer, Jens Chr.

20-04-1914

N�rh�

Guldbryllup

2

Bojer, Jens Chr.

30-10-1915

N�rh�

Afskediget sognefoged

2

Bojer, Mette

11-04-1944

Hundborg

D�dsfald

3

Bojer, Mette

15-04-1944

Hundborg

Jordef�rd

3

Bojer, P.

27-12-1935

Th. Landsogn

80 �r (ill.)

3

Bojer, P.

02-01-1936

Th. Landsogn

Ved direkt�r P. Bojers 80 �rs f�dselsdag (digt)

6

Bojer, P.

03-01-1936

Th. Landsogn

Direkt�r P. Boiers 80 �rs dag fejres

3

Bojer, Thomas

22-11-1905

Sennels

Guldbryllup

2

Bojer, Thomas

23-12-1905

Sennels

Veteraner fra 1864 holder guldbryllup (I)

1-2

Bojer, Thomas

27-12-1905

Sennels

Veteraner fra 1864 holder guldbryllup (II)

1-2

Bojesen, Else Kathrine

18-02-1944

Hundborg

D�dsfald

3

Bojesen, Else Kathrine

23-02-1944

Hundborg

Jordef�rd

3

Bojesen, Niels

20-11-1930

Thisted

P� kryds og tv�rs: 70 �r

3

Bojsen, Kirstine

19-02-1931

Hillerslev

90 �r

3

Bojsen, Knud

25-04-1895

Hundborg

Medaljen for druknedes redning

2

Boldklub. Thisted

06-06-1898

Thisted

Thisted boldklub (cricket og fodbold)

2

Boldklub. Thisted

25-06-1898

Thisted

Thisted boldklub (eksraord. generalforsamling)

2

Boldklub. Thisted

29-07-1898

Thisted

Kricketkampen p� s�ndag

2

Boldklub. Thisted

01-08-1898

Thisted

Kricketkampen

2

Boldreal, A.M.

31-03-1934

Thisted

Lokomotivf�rer-jubil�um

3

Boligforhold. Thisted

07-06-1919

Thisted

Boligforholdene i Thisted

3

Boligforhold. Thisted

03-05-1920

Thisted

Boligforholdene i Thisted

3

Boligforhold. Thisted

20-05-1920

Thisted

Bolign�den

3

Boligforhold. Thisted

17-05-1922

Thisted

Huslejen�vnet oph�ves i Thisted

1-2

Boligforhold. Thisted

03-08-1922

Thisted

Boligforholdene i Thisted

3

Boligforhold. Thisted

28-10-1922

Thisted

Ingen bolign�d mere i Thisted

3

Boligforhold. Thisted

27-02-1930

Thisted

Huslejen i Thisted

3

Boligforhold. Thisted

19-08-1930

Thisted

Huslejeforholdene i Thisted

3

Boll, Chr. Larsen

30-12-1915

Snedsted

Guldbryllup

2

Boll, Chr. Larsen

07-01-1916

Snedsted

Guldbryllup

2

Bonde Pedersen, Peder

30-03-1935

Hundborg

Nr. Vorup�rs �ldste d�d

3

Bonde, Chr. Nielsen

09-11-1932

�sl�s

D�dsfald (i Gudum)

3

Bonde, Fr. Pedersen

23-06-1934

N�rh�

Ni Thyboer bel�nnet af Carnegie-fonden

2

Bonde, Mikkel E. C.

20-11-1930

N�rh�

Stenbjerg redningsstation

3

Bonde, P. Pedersen

28-09-1922

Hundborg

Guldbryllup

3

Bonde, Peder

29-09-1932

Hundborg

Diamantbryllup (ill.)

3

Bonde, Peder Christensen

07-06-1944

N�rh�

D�dsfald

3

Bonderup, Andreas

26-10-1925

Hunstrup

Om ulykken i Neder Lert

3

Bonderup, Signe

17-01-1944

Vesl�s

Jordef�rd

3

Bonne, Minna

10-06-1926

Thisted

D�dsfald

3

Bordtennisklub. Thisted

18-01-1944

Thisted

Thisted f�r en bordtennisklub

3

Borgersangforening.Thisted

14-01-1889

Thisted

Thisted borgersangforening (arrangement)

2

Borgerv�bning. Thisted

09-05-1922

Thisted

Thisted Borgerv�bning

3

Borgerv�bning. Thisted

12-09-1925

Thisted

Der var engang- (afholdsv�rt Willumsen) (ill.)

3

Borgerv�bning. Thisted

22-07-1926

Thisted

Fra borgerv�bningens tid

6

Borgerv�bning. Thisted

22-03-1935

Thisted

Thisted Borgerv�bning p� museum

3

Borggaard, Christen

26-01-1920

N�rh�

Brat d�d

3

Borggaard, Jens C.

26-11-1936

N�rh�

Kendt Thybo d�d i Amerika

3

Borggaard, Johanne

21-12-1944

Stagstrup

D�dsfald

3

B�rnebespisning

30-12-1899


se: H�ndv�rkerforening. Thisted


B�rnehjem. �s

02-10-1915

Skjoldborg

Plejehjemsforeningens optagelseshjem

2

B�rnehjem. �s

18-12-1915

Skjoldborg

Thisted amts plejehjemsforening

2

B�rnehjem. �s

13-01-1916

Skjoldborg

Thisted amts plejehjemsforening

2

B�rnehjem. �s

16-03-1916

Skjoldborg

Thisted amts plejehjemsforenings optagelseshjem...

2

B�rnehjem. �s

08-02-1917

Skjoldborg

Thisted amts plejehjemforening (�s optagelseshj.)

2

B�rnehjem. �s

11-07-1917

Skjoldborg

Plejehjemsforeningen for Thisted amt

3

B�rnehjem. �s

17-07-1917

Skjoldborg

B�rnehjemmet i Aas (ill.)

1

B�rnehjem. �s

28-07-1917

Skjoldborg

Indvielsesh�jtidelighed (�s Optagelseshjem)

1-2

B�rnehjem. Thisted

15-07-1885

Thisted

Det konservative b�rnehjem i Thisted (opr. af)

2

B�rnehjem. Thisted

19-12-1888

Thisted

Til b�rnevenner fra Thisted b�rnehjemskreds

3

B�rnehjem. Thisted

22-03-1895

Thisted

B�rnehjemskredsens bazar (for bygning af b�rnehj.)

2

B�rnehjem. Thisted

31-01-1899

Thisted

B�rnehjemskredsen (byggegrunde)

2

B�rnehjem. Thisted

03-02-1899

Thisted

Til venner af et b�rnehjem / Fred. Loldrup

2

B�rnehjem. Thisted

04-04-1899

Thisted

B�rnehjemssagen i Thisted  / Carl Christensen

1-2

B�rnehjem. Thisted

08-11-1899

Thisted

B�rnehjemskredsen i Thisted (bygning af hus)

2

B�rnehjem. Thisted

30-12-1899

Thisted

B�rnehjemmet i Thisted (licitation)

2

B�rnehjem. Thisted

08-05-1900

Thisted

Grundstensnedl�ggelse (B�rnehjemskredsens hus)

2

B�rnehjem. Thisted

19-10-1900

Thisted

Thisted B�rnehjem

2

B�rnehjem. Thisted

26-10-1900

Thisted

Thisted B�rnehjem

2

B�rnehjem. Thisted

12-11-1900

Thisted

Thisted B�rnehjem

2

B�rnehjem. Thisted

15-11-1900

Thisted

Thisted B�rnehjem (indvielse)

2

B�rnehjem. Thisted

04-01-1901

Thisted

Thisted B�rnehjem

2

B�rnehjem. Thisted

17-01-1901

Thisted

Thisted B�rnehjem

2

B�rnehjem. Thisted

29-11-1901

Thisted

B�rnehjemmet i Thisted

2

B�rnehjem. Thisted

17-03-1903

Thisted

Thisted b�rnehjem

2

B�rnehjem. Thisted

20-10-1903

Thisted

Thisted B�rnehjem

2

B�rnehjem. Thisted

12-04-1904

Thisted

Thisted b�rnehjem

2

B�rnehjem. Thisted

21-11-1905

Thisted

Thisted b�rnehjem

2

B�rnehjem. Thisted

24-04-1908

Thisted

Legat (Ane Marie Quolsgaard's)

2

B�rnehjem. Thisted

07-06-1919

Thisted

Thisted b�rnehjem / M. R�n Nielsen

2

Bornerup, Albert S.

21-11-1928

Thisted

Handels- og Landbrugsbankens nye direkt�r (ill.)

3

Borregaard Christensen, R.

09-11-1920

Hillerslev

D�dsfald

3

Borregaard, M. H.

03-01-1944

Thisted

D�dsfald

3

Borregaard, M. H.

08-01-1944

Thisted

Jordef�rd

3

Borreg�rd, Mads Christen

09-12-1902

N�rh�

D�dsfald

2

Boyer, A.

11-04-1928

Th. Landsogn

D�dsfald (i Horsens)

3

Boyer, A.

18-04-1928

Th. Landsogn

S�rgeh�jtidelighed p� "Kokkedal"

3

Boyer, Chr.

05-09-1944

Thisted

60 �r (ill.)

3

Boyer, Elise

05-02-1925

Sj�rring

Et sj�ldent jubil�um (25 �r)

3

Boyer, Elise

17-02-1925

Sj�rring

Det sj�ldne jubil�um i Sj�rring

3

Boyer, J. Chr. Pedersen

12-02-1923

N�rh�

D�dsfald

3

Boyer, J. Chr. Pedersen

17-02-1923

N�rh�

Jordef�rd

3

Boyer, Jens P. Bathum

29-03-1932

Hundborg

D�dsfald

3

Boyer, Jens P. Bathum

04-04-1932

Hundborg

Jordef�rd (i Vorgod)

3

Boyer, Martin Andreas

13-02-1931

Th. Landsogn

Jordef�rd (i N�rresundby)

3

Boyer, P.

24-11-1913

Thisted

Guldbryllup

2

Boyer, P.

28-11-1913

Thisted

Guldbryllup

2

Boyer, P.

17-11-1923

Thisted

Diamantbryllup

3

Boyer, Thomas

17-11-1915

Thisted

Diamantbryllup

2

Boyer, Thomas

27-11-1920

Thisted

Krondiamantbryllup

2

Brammer, Gerhard Peter

30-04-1928

Snedsted

Snedsted Seminarium

2

Brandi, Chr.

01-07-1918

Thisted

Thist. amts skytteforen...(ill.)

3

Brandi, Holger

06-08-1926

Sennels

Dr�bt af lynet

3

Brandi, Kirsten Marie

10-10-1891

Sennels

D�de

2

Brandi, M.

22-01-1916

Thisted

40 �rs jubil�um (ill.)

2

Brandi, M.

23-01-1924

Thisted

80 �r

3

Brandi, M.

22-01-1929

Thisted

D�dsfald

3

Brandi, M.

28-01-1929

Thisted

Jordef�rd

3

Brandt, Mads S�rensen

01-12-1906

Thisted

50 �rs borgerjubil�um

2

Brandv�sen

15-07-1890


Brandv�senet p� landet (Thisted amt)

2

Brandv�sen. Thisted

11-10-1907

Thisted

Thisted brandv�sen

2

Brandv�sen. Thisted

09-08-1918

Thisted

Da Thisted fik brandspr�jter / P.L. Hald

1

Brandv�sen. Thisted

19-02-1920

Thisted

Thisted Brandv�sens nye redningsstige

3

Brandv�sen. Thisted

22-08-1923

Thisted

Anskaffelse af en automobilspr�jte til Thisted...

3

Brandv�sen. Thisted

06-05-1924

Thisted

Den nye motorspr�jte

3

Brandv�sen. Thisted

07-05-1924

Thisted

P� kryds og tv�rs : Brandbilen (ill.)

3

Brandv�sen. Thisted

17-04-1926

Thisted

"Den nye spr�jte" (1773)

3

Brandv�sen. Thisted

22-08-1928

Thisted

Thisted brandv�sen (debat i byr�det)

2

Brandv�sen. Thisted

25-08-1928

Thisted

se ogs�: Zonen. Thisted

3

Brandv�sen. Thisted

29-10-1932

Thisted

Thisted brandkorps'25 �rs jubil�um/Eske Kristensen

4-5

Brandv�sen. Thisted

03-11-1932

Thisted

Thisted Brandv�sens 25 �rs jubil�um

3

Brandv�sen. Thisted

19-07-1933

Thisted

Skal Falck overtage brandv�senet i Thisted?

2

Brandv�sen. Thisted

11-11-1933

Thisted

Falck overtager brandv�senet i Thisted

3

Brandv�sen. Thisted

10-04-1934

Thisted

Brandv�senet i Thisted

3

Brandv�sen. Thisted

10-08-1944

Thisted

Thisted uden brandm�nd?

3

Brandv�sen. Thisted

11-08-1944

Thisted

Thisted by s�ger 12 brandm�nd!

1,6

Brandv�sen. Thisted

23-08-1944

Thisted

Skal Falck overtage brandslukningen i Thisted?

3

Brandv�sen. Thisted

06-09-1944

Thisted

Vender de gamle brandm�nd tilbage?

3

Brandv�sen. Thisted

15-09-1944

Thisted

Brandkorps-sagen i Thisted

3

Brandv�sen. Thisted

20-09-1944

Thisted

Falck skal overtage brandslukningen i Thisted

3

Bredahl (l�rer)

25-11-1921

Snedsted

25 �rs l�rerindejubil�um

3

Bredahl (l�rerinde)

04-11-1936

Snedsted

40 �rs l�rerinde-jubil�um

3

Bredahl (l�rerinde)

20-11-1936

Snedsted

L�rerindejubil�et i Snedsted

3

Bredahl, Ane

21-02-1935

Hundborg

Hundborgs �ldste d�d

3

Bredahl, C.

30-09-1905

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Bredahl, C.H.

15-12-1934

Snedsted

40 �rs forretningsjubil�um

3

Bredahl, Chr.

13-12-1944

Snedsted

50 �rs forretningsjubil�um

3

Bredahl, Fr.

30-09-1944

Thisted

Thisted Idr�tsklub gennem 40 �r (ill.)

4

Bredahl, J.C.

01-10-1915

Thisted

D�dsfald

2

Bredahl, M.

31-12-1928

Snedsted

25 �rs jubil�um

3

Bredahl, Maren

01-11-1935

Snedsted

25 �rs jubil�um

3

Bredahl, Marie

05-04-1930

Hundborg

80 �r

3

Bredal, Karen Bang

18-08-1887

Sj�rring

D�de

3

Breum, Anders

26-05-1908

�sl�s

Pludselig d�d

2

Brinch (guldsmed)

04-02-1885

Thisted

D�de

3

Brinck, Mariane

30-12-1895

Thisted

D�dsfald

2

Brinkmann, Heinrich

18-12-1884

Thisted

Jordf�stelse

2

Brinkmann, Johan Georg

11-05-1935

Thisted

Johan Georg Brinkmann, Thisted

3

Brinkmann, Joseph Wilhelm

14-03-1910

Thisted

D�dsfald

2

Brinkmann, Joseph Wilhelm

18-03-1910

Thisted

Jordef�rd

2

Brinkmann, K�the

22-08-1934

Thisted

P� kryds og tv�rs: 70 �r

3

Brinkmann, Marie

20-12-1889

Thisted

Jordef�rd

2

Brix, E.

24-03-1931

Thisted

Den nye politimester til Thisted

3

Brix, E.

09-04-1935

Thisted

Ordenstildeling (RD)

3

Brix, Jenny

01-04-1933

Thisted

D�dsfald

3

Brix, Jenny

05-04-1933

Thisted

Jordef�rd

3

Bro, Chr. Peder

18-04-1934

Thisted

P� kryds og tv�rs: 70 �r

3

Bro, Lars

02-05-1933

Thisted

80 �r

3

Bro, Lars C.

15-01-1935

Thisted

D�dsfald

3

Bro, Niels Jensen

11-12-1913

�sl�s

Veteranerne p� Hann�s

1-2

Bro, Niels Jensen

16-06-1919

�sl�s

Jordef�rd i �sl�s

3

Bro, P.

27-04-1933

Thisted

Guldbryllup

3

Bro, Peder Chr.

04-11-1935

Thisted

80 �r

3

Brock, Johannes

05-05-1930

Thisted

Pludselig d�d

3

Brock, Johs.

05-09-1922

Thisted

P� kryds og tv�rs - Thistedmanden Johs. Brock

3

Brodersen, Lorentz

27-10-1931

Thisted

P� kryds og tv�rs: 80 �r

3

Brodersen, Lorentz

09-02-1935

Thisted

Et tilbageblik over et langt og begivenhedsrigt...

3

Brogaard, Anders

06-07-1925

Tilsted

D�dsfald

3

Brogaard, Anne

29-10-1935

Sj�rring

70 �r

3

Brogaard, Chr.

11-03-1930

Tilsted

P� kryds og tv�rs: 80 �r

3

Br�gger, L.P.

17-06-1924

Thisted

D�dsfald

3

Br�gger, L.P.

21-06-1924

Thisted

Jordef�rd

3

Br�gger, L.P.

18-06-1936

Thisted

Vi bes�ger...Kolonial-Importen, (ill.)

7

Brorson, Oluf A.N.

06-03-1944

Hillerslev

Lidt pr�stehistorie : sl�gten... /V. Berg

5

Brugsforeninger. Hundborg

23-02-1907

Hundborg

Ny brugsforening

2

Brugsforeninger. Nordthy

24-02-1891

Thisted

M�det om oprettelse af en brugsforening for...

2

Brugsforeninger. Nordthy

02-11-1892

Thisted

Ny brugsforening

2

Brugsforeninger. Nors

08-06-1905

Nors

Ny brugsforening

2

Brugsforeninger. Nors

27-02-1913

Nors

Nors brugsforening (bygning af pakhus)

2

Brugsforeninger. �sl�s

14-03-1914

�sl�s

�sl�s brugsforening (indm. i Andelscementfabrik.)

2

Brugsforeninger. �sterild

21-01-1903

�sterild

Ny brugsforening

2

Brugsforeninger. �sterild

28-02-1903

�sterild

Oprettelsen af en brugsforening i �sterild

2

Brugsforeninger. �sterild

25-08-1928

�sterild

Jubil�umsfest i �sterild (25 �r)

3

Brugsforeninger. Sj�rring

26-08-1909

Sj�rring

M�de om en brugsforening i Sj�rring

2

Brugsforeninger. Sj�rring

04-09-1909

Sj�rring

Sj�rring brugsforening dannet

2

Brugsforeninger. Skjoldborg

16-02-1917

Skjoldborg

Brugsforening i Skjoldborg (m�de om oprettelse af)

2

Brugsforeninger. Skjoldborg

05-07-1917

Skjoldborg

Brugsforening i Skjoldborg

2

Brugsforeninger. Snedsted

01-11-1924

Snedsted

Snedsted brugsforenings 25-�rs jubil�um

2

Brugsforeninger. Snedsted

13-04-1935

Snedsted

Undersl�bssigtelsen mod uddeler Boll...

2

Brugsforeninger. Snedsted

06-07-1935

Snedsted

Vekslerne i Snedsted brugsforening

3

Brugsforeninger. Snedsted

20-07-1935

Snedsted

Dobbeltvekslerne fra Snedsted brugsforening

3

Brugsforeninger. Snedsted

28-08-1935

Snedsted

Den sidste sigtelse mod uddeler Boll frafaldes ...

3

Brugsforeninger. S�nderh�

12-03-1919

S�nderh�

En brugsforening

3

Brugsforeninger. S�nderh�

01-04-1919

S�nderh�

Brugsforening i S�nderh�

3

Brugsforeninger. S�nderh�

03-06-1944

S�nderh�

25 �rs jubil�et i S�nderh� brugsforening

2

Brugsforeninger. Sperring

19-03-1907

Sj�rring

Sperring og omegns brugsforening (konst.gen.fors.)

2

Brugsforeninger. Stenbjerg

07-04-1919

N�rh�

Brugsforening i Stenbjerg

3

Brugsforeninger. Thisted

04-04-1899

Thisted

"Vestergades Brugsforening" (1. generalforsamling)

2

Brugsforeninger. Thisted

08-02-1900

Thisted

Vestergades Brugsforening (f�rste generalforsaml.)

3

Brugsforeninger. Thisted

07-04-1915

Thisted

F�llesforeningen for Danmarks brugsforen. (filial)

2

Brugsforeninger. Thisted

17-06-1916

Thisted

Thisted arbejderforening

2

Brugsforeninger. Thisted

17-06-1916

Thisted

Thisted arbejderforening (50 �r)

2

Brugsforeninger. Thisted

19-06-1916

Thisted

Thisted arbejderforenings 50-�rs jubil�um

1

Brugsforeninger. Thisted

25-04-1922

Thisted

F.D.B. gennem 25 �r

3

Brugsforeninger. Thisted

29-09-1924

Thisted

Vestergades brugsforening (25 �rs jubil�um)

3

Brugsforeninger. Thisted

18-10-1924

Thisted

Vestergades brugsforening (25 �rs jubil�um)

3-4

Brugsforeninger. Thisted

31-05-1926

Thisted

Brugsforeningen "Nordthy" forts�tter

2

Brugsforeninger. Thisted

19-01-1928

Thisted

Da Thisted Arbejderforening blev stiftet/Chr.Sonne

5

Brugsforeninger. Thisted

04-10-1929

Thisted

Vestergades brugsforening (30 �rs jubil�um)

3

Brugsforeninger. Thisted

02-05-1936

Thisted

Thisted Arbejderforening fejrer 70 �rs jubil�um

5-6

Brugsforeninger. Thisted

11-03-1944

Thisted

Markedet skal v�k fra Vestergades Brugsforening

1

Brugsforeninger. Thisted

01-06-1944

Thisted

Andelsbev�gelsens 100 �rs jubil�um

1

Brugsforeninger. Vandet

21-12-1916

V. Vandet

Brugsforening for �. og V. Vandet

2

Brugsforeninger. Vang

26-11-1923

Vang

Vang brugsforening (salg af forretning)

3

Brugsforeninger. Vang

21-12-1923

Vang

Vang brugsforening (gen.fors., salg af forretning)

3

Brugsforeninger. Vesl�s

31-10-1884

Vesl�s

En brugsforening for Hann�s

2

Brugsforeninger. Vesl�s

08-08-1918

Vesl�s

Brugsforeningen i Vesl�s (opstart)

2

Brugsforeninger. Vesl�s

04-03-1919

Vesl�s

Vesl�s brugsforening (f�rste generalforsamling)

3

Brugsforeninger. Vesl�s

07-02-1944

Vesl�s

Vesl�s brugsforening gennem 25 �r

3

Brugsforeninger. Vorup�r

22-03-1907

Hundborg

Brugsforening (opstart)

2

Brugsforeninger. Vorup�r

16-07-1927

Hundborg

Vorup�r Brugsforening jubilerer (20 �r)

3

Brugsforeninger.Hillerslev

13-10-1931

Hillerslev

Hillerslev brugsforening (25 �rs jubil�um)

2

Brugsforeninger.Hundborg

17-04-1931

Hundborg

Ny brugsforeningsbygning i Hundborg

3

Brugsforeninger.Hundborg

04-03-1932

Hundborg

Hundborg brugsforenings jubil�um (25 �r)

3

Brugsforeninger.Hunstrup

20-01-1930

Hunstrup

En brugsforening i Hunstrup?

3

Brugsforeninger.Hunstrup

12-04-1934

Hunstrup

En brugsforening i Hunstrup

3

Brugsforeninger.Hunstrup

26-04-1934

Hunstrup

Brugsforeningen i Hunstrup k�ber forretning

3

Brugsforeninger.Nors

12-04-1934

Nors

Brugsforeningsunderskuddet i Nors

3

Brugsforeninger.�sterild

11-05-1933

�sterild

�sterild Brugsforening udvider bygningen

3

Brugsforeninger.Sj�rring

04-09-1934

Sj�rring

Jubil�et i Sj�rring brugsforening

2

Brugsforeninger.Snedsted

20-09-1934

Snedsted

Snedsted brugsforening (ekstra generalfors.)

5-6

Brugsforeninger.Sperring

17-03-1932

Sj�rring

Sperring brugsforening (25 �rs jubil�um)

3

Brugsforeninger.Thisted

06-08-1934

Thisted

Vestergades brugsforening udvider

3

Brugsforeninger.Vorup�r

19-09-1932

Hundborg

25 �rs jubil�et i Vorup�r brugsforening

3

Brummer, N.A.

04-03-1903

S�nderh�

D�dsfald

2

Brun, Ane

08-07-1935

Nors

80 �r

3

Brun, Knud

24-07-1944

�sl�s

90 �r (ill.)

2

Brus Jensen, J.

14-06-1934

N�rh�

Ny plant�r til Stenbjerg

3

Brusgaard, Jens

28-07-1908

Tilsted

Druknet ved badning

2

Bruun Petersen, Herbert

11-02-1930

Thisted

D�dsfald

3

Bruun, C.C.K.

07-02-1922

Thisted

D�dsfald

3

Bruun, G.S.

01-04-1897

Thisted

Medalje for druknedes redning

2

Bruun, Inger

31-03-1924

Thisted

94 �r

3

Bruun, Inger

30-03-1925

Thisted

95 �r

3

Bruun, Inger

21-04-1925

Thisted

D�dsfald

3

Bruun, Jens

19-08-1944

Hundborg

75 �r

3

Bruun, Knud

02-12-1933

�sl�s

Guldbryllup (ill.)

3

Bruun, Malthe Conrad

14-12-1926

Thisted

Indmuring af mindetavle

3

Bruun, Malthe Conrad

19-08-1931

Thisted

Malthe Conrad Bruun I /Anth. Fuglsang

5

Bruun, Malthe Conrad

20-08-1931

Thisted

Malthe Conrad Bruun II / Anth. Fuglsang

5

Bruun, Malthe Conrad

07-09-1932

Thisted

Thyboere, gymnasium, Malthe Bruun og andet

4

Brygann, Emilie

09-12-1933

Thisted

D�dsfald (i Aalborg)

3

Bryggeri. Thisted

29-08-1896

Thisted

Et bajersk-�lbryggeri (oprettelse af)

2

Bryggeri. Thisted

05-10-1896

Thisted

Det p�t�nkte bajersk�l bryggeri i Thisted

2

Bryggeri. Thisted

12-10-1896

Thisted

Afholdsagitationsm�det (mod bryggeriet)

2

Bryggerier. Thisted

10-08-1898

Thisted

Bajersk�lbryggeriet

2

Bryggerier. Thisted

16-08-1898

Thisted

Thisted aktiebryggeri

2

Bryggerier. Thisted

09-09-1898

Thisted

Afholdsm�ndene og det p�t�nkte bajersk�lbryggeri

2

Bryggerier. Thisted

10-10-1898

Thisted

Protestm�de mod det p�t�nkte bajersk-�lbryggeri

2

Bryggerier. Thisted

30-01-1899

Thisted

Thisted aktiebryggeri (oprettelse af)

2

Bryggerier. Thisted

08-02-1899

Thisted

Thisted aktiebryggeri (k�b af grund)

2

Bryggerier. Thisted

17-05-1899

Thisted

Thisted bajersk�lbryggeri

2

Bryggerier. Thisted

21-12-1899

Thisted

Det nye bajersk�lbryggeri i Thisted (f�rdig)

2

Bryggerier. Thisted

03-04-1900

Thisted

Det nye bajersk�l-bryggeri i Thisted

2

Bryggerier. Thisted

01-06-1900

Thisted

Thisted Aktiebryggeri

2

Bryggerier. Thisted

02-06-1900

Thisted

Ved Thisted Aktiebryggeris indvielse

2

Bryggerier. Thisted

15-03-1902

Thisted

Tvangsauktionen over Thisted Aktiebryggeri

2

Bryggerier. Thisted

20-03-1902

Thisted

Thisted aktiebryggeri (skiftesamling)

2

Bryggerier. Thisted

05-09-1902

Thisted

Thisted Aktiebryggeri (salg)

2

Bryggerier. Thisted

11-09-1902

Thisted

Thisted Bryghus (tidl. Thisted Aktiebryggeri)

2

Bryggerier. Thisted

10-10-1902

Thisted

Aktieselskabet "Thisted Bryghus"

2

Bryggerier. Thisted

16-01-1903

Thisted

Thisted Bryghus'lager- og pilsner�l

2

Bryggerier. Thisted

12-10-1910

Thisted

Et isv�rk

2

Bryggerier. Thisted

30-05-1911

Thisted

Thisted Bryghus

2

Bryggerier. Thisted

08-07-1932

Thisted

Thisted Bryghus (nyt maskinanl�g)

3

Bryggerier. Thisted

01-05-1936

Thisted

Vi bes�ger...Thisted Bryghus (ill.)

9

Bryggerier. Vesl�s

25-07-1913

Vesl�s

Vesl�s stationsby

2

Buchhave (justitsr�d)

09-02-1889

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Buchhave, Carl F.P.

14-03-1906

Thisted

D�dsfald

2

Buchholtz, C.

27-09-1918

Thisted

D�dsfald

3

Buchholtz, Nanna

26-05-1930

Thisted

D�dsfald (i Kbh.)

3

Buchholtz, Nanna

31-05-1930

Thisted

Jordef�rd

3

Buching, V.

27-04-1933

Thisted

40 �rs jubil�um

3

Budtz M�ller, Bertel

27-07-1922


Thyboen og St. J�rgensbjerg

4

Budtz M�ller, Bertel

03-08-1922


De forr�dere af Thy!

2

Budtz M�ller, Bertel

18-09-1922


Bogmarkedet - Thyboer

4

Budtz M�ller, Bertel

19-05-1924


Bev�rterv�senet i Thy og Han Herred

2

Budtz M�ller, Bertel

07-05-1925


"Hekseringen i Sydthy "(I)

3

Budtz M�ller, Bertel

09-05-1925


"Hekseringen i Sydthy" (II)

4-5

Budtz M�ller, Bertel

13-05-1925


"Hekseringen i Sydthy" (III)

4

Budtz M�ller, Bertel

14-05-1925


"Hekseringen i Sydthy" (IV)

5

Budtz M�ller, Bertel

30-09-1929


"I ly af k�mpeh�jen", I

5

Budtz M�ller, Bertel

01-10-1929


"I ly af k�mpeh�jen", II

4

Budtz M�ller, Bertel

05-10-1929


"Vore vikinger"

3-4

Budtz M�ller, Bertel

15-10-1929


"Det hellige daglige br�d!" (I)

4

Budtz M�ller, Bertel

17-10-1929


"Det hellige daglige br�d!" (II)

5

Budtz M�ller, Bertel

05-11-1929


"Ungdom og galskab!" (I)

5

Budtz M�ller, Bertel

07-11-1929


"Ungdom og galskab!" (II)

5

Budtz M�ller, Bertel

17-01-1930


"Sp�gelsestoget i Klitten"

5-6

Budtz M�ller, Bertel

11-08-1930

Hillerslev

"Thylands kaldende klokker"

4

Budtz M�ller, Bertel

12-08-1930


"En fanger"

5

Budtz M�ller, Bertel

23-06-1933

Thisted

Budtz M�ller vil leje "St�rekassen" (i Kbh.)

3

Budtz M�ller, Bertel

02-10-1933


En lystig prangerhistorie fra det gamle...I

4

Budtz M�ller, Bertel

03-10-1933


En lystig prangerhistorie fra det gamle...II

5

Budtz M�ller, Bertel

04-10-1933


En lystig prangerhistorie fra det gamle...III

5-6

Budtz M�ller, Bertel

27-12-1933


"Thybonden og kammerjunkeren I"

4

Budtz M�ller, Bertel

28-12-1933


"Thybonden og kammerjunkeren II"

5

Budtz M�ller, Bertel

29-12-1933


"Thybonden og kammerjunkeren III"

4

Budtz M�ller, Bertel

06-08-1934


"Drengen og dyret"

6

Budtz M�ller, Bertel

03-06-1935


"Da Kr�n Hove solge sin gammelmoer"

8

Budtz-M�ller, Bertel

11-03-1921

Thisted

P� kryds og tv�rs - Forfatteren Budtz-M�llers...

3

Bunch, C.K.

02-10-1905

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Bunch, C.K.

24-09-1917

Thisted

Festm�ltid (60 �r)

2

Bunch, C.K.

01-10-1920

Thisted

40 �rs jubil�um

2

Bunch, C.K.

24-12-1927

Thisted

Thisted H�ndv�rkerforenings... (ill.)

4

Bunch, C.K.

23-09-1930

Thisted

Et sj�ldent jubil�um (ill.)

3

Bunch, C.K.

02-10-1930

Thisted

Jubil�et i Jernbanegade

3

Bunch, C.K.

07-10-1930

Thisted

Festen for kunstdrejer C.K. Bunch

2

Bunch, H.

24-05-1893

Thisted

50 �rs jubil�um som borger i Thisted

2

Bunch, H.

30-05-1893

Thisted

50 �rs borger jubil�um

2

Bunch, H.

31-05-1893

Thisted

Festm�ltidet (50 �rs som borger i Thisted)

2

Bunch, H.

07-07-1893

Thisted

Guldbryllup

2

Bunch, H.

23-12-1895

Thisted

Jordef�rd

2

Bunch, H. (gj�rtler)

02-05-1893

Thisted

50 �rs jubil�um

2

Bunch, L.A.

06-09-1886

Thisted

Pludselig d�d

2

Bunck, A.C.

24-09-1918

Hillerslev

Jubil�um (25 �r som sognefoged)

3

Bunck, A.C.

04-10-1918

Hillerslev

Sognefogedjubil�et i Hillerslev

3

Bunck, A.C.

22-01-1919

Hillerslev

D�dsfald

3

Bunck, A.C.

30-01-1919

Hillerslev

Jordef�rd

3

Bunck, Bertel Nielsen

14-01-1899

Nors

Funden d�d

2

Bunck, Edvard C.

04-11-1935

Nors

En Thybo, der kom frem

4-5

Bundgaard, And.

01-07-1918

�sl�s

Thist.amts skytteforen... (ill.)

3

Bundgaard, Ane Kirstine

11-09-1944

�sl�s

D�dsfald

3

Bundgaard, Ane Kirstine

16-09-1944

�sl�s

Jordef�rd

3

Bundgaard, Anna Katrine

14-12-1935

�sl�s

80 �r

3

Bundgaard, Erik

09-12-1903

�sl�s

Diamantbryllup

2

Bundgaard, J.

24-02-1921


"Thylandske sm�fort�llinger"

1

Bundgaard, J.

12-04-1921


"Den skind�e kaal"

3

Bundgaard, J.

20-05-1921


"� sme aa � sovnfoged"

4

Bundgaard, J.

23-05-1921


"Povl hans ny kl�jer"

4

Bundgaard, Jens

22-02-1934

Thorsted

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (70 �r)

3

Bundgaard, N.P.

25-03-1935

�sl�s

D�dsfald

3

Bundgaard, N.P.

02-04-1935

�sl�s

Jordef�rd

3

Bundgaard, Peder Thomsen

14-11-1907

�sl�s

Guldbryllup

2

Bundgaard, Peder Thomsen

27-11-1907

�sl�s

Guldbryllupet i �sl�s

2

Bundgaard, Peder Thomsen

28-08-1914

�sl�s

Afd�d veteran

2

Bunk Nielsen, Lars

02-12-1924

Hillerslev

D�dsfald

3

Bunk, Johanne Pedersen

10-12-1931

Hillerslev

P� kryds og tv�rs: 80 �r

3

Bunk, Kirsten

21-10-1930

Hillerslev

Pludselig d�d

3

Bunk, Peder

21-02-1919

Hillerslev

Ny sognefoged

3

Bunk, Peder Kristian

27-01-1944

Hillerslev

Sognefoged i Hillerslev i 25 �r (ill.)

2

Bunk, Poul

16-07-1934

Thisted

Sport og idr�t - Poul Bunk jydsk mester i h�kkel�b

3

Bunk, Poul

08-06-1936

Thisted

Sport og idr�t: Thisted vandt atletikkampen

5

Busruter. Thisted-Nyk�b.

20-02-1909

Thisted

En automobilrute Thisted-Nyk�bing?

2

Busruter. Thisted-Nyk�b.

30-04-1909

Thisted

En automobilforbindelse

2

Busruter. Thisted-Nyk�b.

03-05-1909

Thisted

Automobilruten Thisted-Nyk�bing

2

Busruter. Thisted-Nyk�b.

04-06-1909

Thisted

Automobil Omnibussen

2

Busruter. Thisted-Nyk�b.

07-06-1909

Thisted

Automobilruten

2

Busruter. Thisted-Nyk�b.

05-03-1910

Thisted

Automobilruten Thisted-Nyk�bing

2

Busruter. Thisted-Nyk�b.

06-04-1910

Thisted

Automobilruten til Nyk�bing (opstart)

2

Busruter. Thisted-Nyk�b.

04-01-1916


Forbindelsen mellem Thisted og Nyk�bing

2

Busruter. Thisted-Nyk�b.

11-01-1916


De nye automobilruter mellem Thy og Mors

2

Busruter. Thisted-Nyk�b.

08-06-1916


Automobilk�rselen mellem Thisted og Nyk�bing

2

Busruter. Thisted-Nyk�b.

03-08-1916


Automobil-ruten Thisted-Nyk�bing

2

Busruter. Thisted-Nyk�b.

28-04-1919

Thisted

Personbefordringen Thisted-Nyk�bing

3

Busruter. Thisted-Vorup�r

09-12-1930

Thisted

Ny bilrute Vorup�r-Thisted

3

Buus (inspekt�r)

10-04-1886

Sj�rring

D�dsfald

3

Buus (inspekt�r)

12-04-1886

Sj�rring

Inspekt�r Buus' d�d

2-3

Buus (inspekt�r)

20-04-1886

Sj�rring

Inspekt�r Buus' jordef�rd

2

Buus (inspekt�r)

18-10-1887

Hundborg

Mindelegat for inspekt�r Buus (Rosvang)

2

Buus, Laura

20-10-1930

Sj�rring

Jordef�rd

3

Buus, N.P.J.

06-02-1935

Sj�rring

Inspekt�r N.P.J. Buus

5

Buus, N.P.J.

07-02-1935

Sj�rring

Inspekt�r Buus

2

Buus, Valdemar

23-11-1935

Hundborg

D�dsfald

3

Byfester. Thisted

10-11-1923

Thisted

Hvorledes "de gamle" morede sig (1760)

3

Byfogedembedet. Thisted

15-10-1884

Thisted

De ny kontorlokaler for by- og herredsfoged-embed.

2

Byfogedembedet. Thisted

26-11-1884

Thisted

Opf�relsen af kontorlokaler til...(opgivelse af)

3

Byfogedembedet. Thisted

19-05-1885

Thisted

Det herv�rende byfogedkontor (flytning af)

2

Byg-Andersen, N.A.

05-07-1930

Thisted

Den nye motorsagkyndige i Thisted (ill.)

3

Byggeforeninger. Thisted

22-04-1914

Thisted

Byggeselskab (M�llevejen-Hundborgvej)

2

Byggeforeninger. Thisted

15-09-1914

Thisted

L�n til byggeforen. (bygges. M�llevej-Hundborgvej)

2

Byggeforeninger. Thisted

14-11-1914

Thisted

Byggearbejde (M�llevejen-Hundborgvej)

2

Byggeforeninger. Thisted

09-01-1919

Thisted

En ny byggeforening

3

Byggeforeninger. Thisted

11-01-1919

Thisted

Den nye byggeforening

3

Byggeri. Hann�s

14-04-1914


Nye hjem p� Hann�s

2

Byggeri. Nors

24-03-1906

Nors

Byggeriet i Nors

2

Byggeri. Nors

18-07-1911

Nors

Byggeriet i Nors

2

Byggeri. Nors

26-10-1911

Nors

Ved Nors st.

2

Byggeri. Nors

07-03-1914

Nors

Byggeriet i Nors

2

Byggeri. �sterild

20-11-1913

�sterild

I �sterild

2

Byggeri. Snedsted

14-08-1896

Snedsted

Ved Snedsted station

2

Byggeri. Thisted

27-04-1889

Thisted

En del nye bygninger

2

Byggeri. Thisted

08-05-1890

Thisted

Byggeriet

2

Byggeri. Thisted

14-10-1898

Thisted

Byggeri i Thisted

2

Byggeri. Thisted

23-08-1899

Thisted

Byggeriet i Thisted

2

Byggeri. Thisted

04-01-1900

Thisted

Den nye bygningsvedt�gt (byr�dsbehandling)

2

Byggeri. Thisted

08-01-1901

Thisted

Vilk�rene for byggeri i Thisted

1-2

Byggeri. Thisted

09-01-1901

Thisted

Vilk�rene for byggeri i Thisted / Brix (I)

1

Byggeri. Thisted

10-01-1901

Thisted

Vilk�rene for byggeri i Thisted / Brix (II)

1

Byggeri. Thisted

30-09-1902

Thisted

Byggeriet i Thisted

2

Byggeri. Thisted

19-12-1904

Thisted

Byggeriet i Thisted

2

Byggeri. Thisted

13-09-1906

Thisted

Byggeriet i Thisted

2

Byggeri. Thisted

01-05-1909

Thisted

Byggeriet st�r stille

2

Byggeri. Thisted

01-06-1911

Thisted

Byggeriet i Thisted

2

Byggeri. Thisted

26-08-1913

Thisted

Et byggeselskab i Thisted

2

Byggeri. Thisted

04-04-1914

Thisted

Byggeselskab (M�llevejen-Hundborgvej)

2

Byggeri. Thisted

04-04-1914

Thisted

Have- og byggeselskab

2

Byggeri. Thisted

22-04-1914

Thisted

Byggeselskab (M�llevejen-Hundborgvej)

2

Byggeri. Thisted

14-11-1914

Thisted

Byggearbejde (M�llevejen-Hundborgvej)

2

Byggeri. Thisted

16-04-1918

Thisted

De kommunale boliger i Thisted (N�rre alle)

2

Byggeri. Thisted

23-10-1918

Thisted

Bolign�den i Thisted (kommunale bolig. N�rre alle)

3

Byggeri. Thisted

03-04-1919

Thisted

Thisted kommune bygger barakker

3

Byggeri. Thisted

29-04-1920

Thisted

Byggeriet i Thisted

3

Byggeri. Thisted

05-12-1921

Thisted

Byggeforeningen "Solbakken"

3

Byggeri. Thisted

05-05-1922

Thisted

Byggeriet i Thisted

3

Byggeri. Thisted

23-04-1923

Thisted

Byggeriet ved Kronborgvej (licitation)

3

Byggeri. Thisted

25-02-1926

Thisted

Boligbyggeriet

3

Byggeri. Thisted

25-08-1934

Thisted

Boligbyggeriet i Thisted

3

Byggeri. Thisted

03-05-1944

Thisted

Thisted vokser mod nord

3

Byggeri. Thisted

17-05-1944

Thisted

Thisted kommunes nye ejendom p� N�rreall�

3

Byggeri. Thisted

23-08-1944

Thisted

31 nye byggegrunde i H�jtoftekvarteret

2

Byggeri. Thisted

23-08-1944

Thisted

Livlig byggedebat i Thisted... (N�rrealle 49-51)

4

Byggeri. Thisted

04-10-1944

Thisted

Andelsboliger p� H�jtoftegrunden?

2

Byggeri. Vesl�s

25-07-1913

Vesl�s

Vesl�s stationsby

2

Byplanl�gning. Thisted

14-11-1923

Thisted

Tilvejebringelse af en byplan

3

Byplanl�gning. Thisted

11-08-1944

Th. Landsogn

Thisted har forspildt sine udvidelsesmuligheder

2

Byr�d. Thisted

11-03-1929

Thisted

Byr�dsvalget i Thisted i l�rdags

2

Byr�dsvalg. Thisted

10-03-1933

Thisted

Byr�dsvalget i Thisted

1

C.B.U. Thisted

20-05-1944

Thisted

se: CF-korpset. Thisted

3

Carlsen, H.A.

04-08-1931

Hunstrup

Folkekirken (ill.)

3

Carlsen, H.A.

21-09-1931

Hunstrup

Pr�steinds�ttelsen i Hunstrup og �sterild (ill.)

5

Carlsen, R.

27-02-1933

Vang

D�dsfald

3

Carstens, C.

05-10-1910

Thisted

Jubil�er (50 �r som handelsgartner og borger)

2

Carstens, C.

14-10-1910

Thisted

Handelsgartner C. Carstens

2

Carstens, C.

28-10-1913

Thisted

D�dsfald

2

Carstensen (generalpostdirek.)

16-03-1931

Thisted

Hjem fra Siam

1

Carstensen, F.

30-12-1935

Thisted

70 �r

3

Carstensen, F.C.

05-04-1921

Thisted

En Thisted-bo til Siam

3

Carstensen, Henriette

23-08-1929

Thisted

Jordef�rd

3

Carstensen, L.T.

16-11-1904

Thisted

Jordef�rd

2

Carstensen, O.F.

18-01-1923

Thisted

Fra det gamle Thisted

1

Caspersen, Else

06-06-1936

Stagstrup

Jordef�rd

3

Cementfabrikation.Snedsted

23-03-1904

Snedsted

Cementst�beri i Snedsted

2

Cementfabrikation.Thisted

15-12-1893

Thisted

En cementvare-fabrik

2

Cementfabrikation.Thisted

02-09-1895

Thisted

Thisted Cementvarefabrik (Rosenkrantzgade)

2

Cementfabrikation.Vesl�s

27-03-1914

Vesl�s

I Vesl�s (afdeling af Andelscementfabrikken)

2

CF-korpset. Thisted

20-05-1944

Thisted

C.B.U. kolonnne i Thisted?

3

CF-Korpset. Thisted

29-09-1944

Thisted

F�r Thisted et vagtv�rn?

3

CF-Korpset. Thisted

04-10-1944

Thisted

Der oprettes vagtv�rn i Thisted

1

CF-Korpset. Thisted

12-10-1944

Thisted

Hele CB-styrken i funktion

3

Christensdatter, Kirsten

22-01-1887

Snedsted

D�de

3

Christensdatter, Maren

09-09-1884

Nors

H�j alder (d�dsfald)

2

Christensdatter, Maren

15-10-1885

Vang

D�de

3

Christensdatter, Maren

20-07-1931


Store S�rens kone fra Hjardem�l Klit (hekseri)

5

Christensen ("Kusk"), J.

22-09-1919

Stagstrup

Diamantbryllup (ill.)

3

Christensen (Bisgaard),P.

22-10-1929

Hillerslev

Guldbrylllup

3

Christensen (drejer)

28-03-1916

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Christensen (Frost), Chr.

28-08-1944

Nors

D�dsfald

3

Christensen (Frost), Chr.

01-09-1944

Nors

Jordef�rd

3

Christensen (Furbo), Chr.

04-05-1936

Thisted

D�dsfald

3

Christensen (Hede), J.C.

28-10-1925

Hundborg

M�rkedage p� Vestkysten /obsv.

1

Christensen (Holm), Chr.

27-07-1944

Thisted

D�dsfald

3

Christensen (overport�r)

11-10-1916

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Christensen (pr�st)

21-11-1932

N�rh�

Afskedspr�diken i N�rh� og Stenbjerg kirke

3

Christensen (T�kker), J.

29-11-1893

Vesl�s

En gammel kyrasser

2

Christensen (T�kker), J.

23-04-1902

Vesl�s

En gammel "Horsens Kyradser"

2

Christensen (togf�rer)

13-07-1899

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Christensen(Sunesen),L.C.

19-02-1915

�sl�s

Afd�d veteran

2

Christensen, A.

02-06-1897

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Christensen, A.

05-12-1921

K�strup

Guldbryllup

3

Christensen, A.

18-04-1922

Thisted

Et 40 �rs jubil�um

3

Christensen, A.

16-10-1923

Thisted

Guldbryllup (ill.)

3

Christensen, A.

15-03-1927

Harring

25 �rs l�rerjubil�um

3

Christensen, A.

23-03-1927

Harring

L�rerjubil�et i Harring

3

Christensen, A.

19-08-1929

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, A.J.

02-06-1911

Thisted

25 �rs jubil�um som togf�rer

2

Christensen, A.J.

01-05-1920

Thisted

50 �rs borgerjubil�um

3

Christensen, A.J.

05-09-1921

Thisted

Afsked

3

Christensen, A.J.

30-09-1921

Thisted

Togf�rer A.J. Christensen

3

Christensen, A.J.

30-05-1924

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, A.J.

03-06-1924

Thisted

Jordef�rd

3

Christensen, Aage R.

25-04-1936

Hillerslev

D�dsfald

3

Christensen, Aage R.

02-05-1936

Hillerslev

Jordef�rd

3

Christensen, Anders

26-09-1889

Thorsted

Pludselig d�d

2

Christensen, Anders

30-03-1906

Skjoldborg

D�dsfald

2

Christensen, Anders

04-11-1908

Jannerup

Guldbryllup

2

Christensen, Anders

02-05-1932

Skjoldborg

Jordef�rd

3

Christensen, Anders

04-08-1932


Thyboer i Amerika

2

Christensen, Anders

26-11-1934

Hundborg

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (70 �r)

3

Christensen, Anders

17-12-1934

Stagstrup

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (70 �r)

3

Christensen, Ane Kirstine

24-03-1934

Sj�rring

P� kryds og tv�rs: 80 �r

3

Christensen, Ane Marie

22-03-1932

Snedsted

Snedsted sogns �ldste (95 �r)

3

Christensen, Anne K.

08-11-1911

N�rh�

Pludselig d�d

2

Christensen, Anne Katrine

27-02-1934

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, Anthon

27-07-1927

Harring

40 �rs l�rerjubil�um

3

Christensen, Anthon

30-07-1927

Harring

L�rer Christensens 40-�rs jubil�um (ill.)

2

Christensen, Beathe

13-02-1935

N�rh�

D�dsfald

3

Christensen, Bodil Sofie

04-06-1886

Thisted

D�de

3

Christensen, C.P.

12-01-1927

Sennels

D�dsfald

3

Christensen, Carl

11-02-1904

Thisted

Druknet

2

Christensen, Carl

02-08-1932

Thisted

80 �r

3

Christensen, Carl J.

24-10-1944

Thisted

D�dsfald (i Kbh.)

3

Christensen, Chr.

10-10-1891

Hillerslev

D�de

2

Christensen, Chr.

24-12-1927

Thisted

Thisted H�ndv�rkerforenings... (ill.)

4

Christensen, Chr.

30-01-1929

N�rh�

Den nyudn�vnte sognepr�st (N�rh�-Stenbjerg)

3

Christensen, Chr.

10-04-1930

N�rh�

Jubil�um

3

Christensen, Chr.

12-04-1935

Thisted

Pl�jet s�en i 50 �r

3

Christensen, Chr.

16-04-1935

Thisted

P� kryds og tv�rs: 70 �r

3

Christensen, Chr.

18-06-1935

Thisted

25 �rs jubil�um

3

Christensen, Chr.

13-03-1944

Thisted

D�d ved orglet

3

Christensen, Chr. F.

03-09-1921

Jannerup

D�d efter ulykkestilf�lde

3

Christensen, Chr. K.

19-06-1935

Thisted

To m�nd fra Thisted amt forulykket i Amerika

3

Christensen, Chr. Larsen

21-11-1903

Hunstrup

D�dsfald

2

Christensen, Chr. M.

26-03-1936

Hundborg

D�dsfald

3

Christensen, Chr. M.

31-03-1936

Hundborg

Jordef�rd

3

Christensen, Chr. P.

20-11-1929

N�rh�

Dannebrogsm�nd indenfor redningsv�senet

3

Christensen, Chr. S.

12-05-1924

Th. Landsogn

D�dsfald

3

Christensen, Christen

06-03-1931

Thorsted

Afd�d veteran

3

Christensen, Christoffer

01-04-1933

N�rh�

Guldbryllup i N�rh�

3

Christensen, Dagmar

09-10-1931

Hundborg

Friskolefolk

1

Christensen, Dorthea K.

10-07-1934

S�nderh�

90 �r

3

Christensen, Dorthea K.

26-02-1936

Stagstrup

Jordef�rd

3

Christensen, Edvard

23-08-1926

Thisted

K�ntrings ulykke i Dragsb�k (d�dsfald)

3

Christensen, Ellen

21-02-1888

Vang

D�de

3

Christensen, Ellen

28-12-1928

Hundborg

Frygtelig ulykke i Vorup�re

3

Christensen, Ellen

29-12-1928

Hundborg

Ulykken i Nr. Vorup�r (d�dsfald)

1

Christensen, Ellen

05-01-1929

Hundborg

Jordef�rd

3

Christensen, Ellene

27-09-1944

Vesl�s

D�dsfald

3

Christensen, Emil Peter

04-02-1929

Thisted

D�dsfald : krigsinvalid ...

3

Christensen, Erik

19-03-1929

�sl�s

Jordef�rd

3

Christensen, Fred

13-08-1930

Thisted

En Thistedmand i Nordamerika

5

Christensen, H.

11-05-1933

Thisted

Thybanens f�rste lokomotivf�rer fylder 80 �r(ill.)

3

Christensen, Hanne Marie

22-03-1930

Thisted

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (80 �r)

3

Christensen, Hans

13-08-1885

Tilsted

D�de

3

Christensen, Hans

08-09-1886

Sj�rring

D�de

3

Christensen, Hans

08-06-1889

�sterild

Fundet lig

2

Christensen, Hans

22-02-1912

Thisted

Guldbryllup

2

Christensen, Hans

29-02-1912

Thisted

Guldbryllup

2

Christensen, Hans

19-03-1932

Thisted

Den gamle lokomotivf�rer fort�ller (ill.)

4

Christensen, Hans Aage

14-05-1936

Kallerup

Lille dreng dr�bt af motortog ved Todb�l Station

1

Christensen, Hans Peter

20-04-1926

Snedsted

90 �r

3

Christensen, Hilda

18-01-1933

Th. Landsogn

Den nye Sudanmission�r (ill.)

3

Christensen, Hilda

27-01-1933

Th. Landsogn

Mission�rindvielsen i Thisted kirke

2

Christensen, Hilda

07-05-1936

Thisted

P� vej ud til Afrika (ill.)

4

Christensen, I.

03-12-1926

Thisted

70 �rs f�dselsdag

3

Christensen, Iver

01-04-1930

Hunstrup

Guldbryllup

3

Christensen, J.

04-12-1896

Vang

Udn�vnelse (Dannebrogsmand)

2

Christensen, J.

15-04-1922

Thisted

Pludselig d�d

3

Christensen, J.

20-04-1922

Thisted

Jordef�rd

3

Christensen, J.

20-03-1931

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, J. Chr.

25-04-1895

Hundborg

Medaljen for druknedes redning

2

Christensen, J.C.

01-04-1897

Thisted

Medalje for druknedes redning

2

Christensen, J.P.

01-11-1906

Kallerup

En veltjent l�rer

2

Christensen, Jens

31-01-1899

Hundborg

Et par gamle �gtefolk (d�dsfald)

2

Christensen, Jens

15-07-1902

Thisted

Guldbryllup

2

Christensen, Jens

12-03-1908

Sennels

Guldbryllup

2

Christensen, Jens

31-03-1915

Snedsted

Flere jubil�er (40 �r)

2

Christensen, Jens

10-09-1917

Thisted

Pludselig d�d

2

Christensen, Jens

23-02-1929

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, Jens

01-03-1929

Thisted

Jordef�rd

3

Christensen, Jens

27-03-1929

Thisted

90 �r

3

Christensen, Jens

01-02-1930

Hundborg

Guldbryllup

3

Christensen, Jens Chr.

05-08-1891

Tilsted

D�de

2

Christensen, Jens Chr.

20-05-1898

Sennels

Fundet lig

2

Christensen, Jens Chr.

27-10-1933

Nors

Bedstefar sov s� h�rdt (d�dsfald)

3

Christensen, Jens Eriksen

15-06-1931

Hundborg

D�dsfald

3

Christensen, Jens Have

31-10-1906

Thisted

40 �rs jubil�um

2

Christensen, Jens Nikolaj

20-04-1921

Kallerup

D�d p� broderens bryllupsdag

3

Christensen, Jens P.

12-12-1927

Sj�rring

Dr�bt ved en cykelulykke

3

Christensen, Jens Peter

27-02-1903

Skinnerup

Funden d�d

2

Christensen, Jens Peter

12-08-1921

N�rh�

Guldbryllup

3

Christensen, Johan

11-01-1915

Thisted

D�dsfald

2

Christensen, Johan

13-09-1944

Thisted

60 �r (ill.)

3

Christensen, Johanne

21-02-1927

Vang

To s�stre d�de samme nat

3

Christensen, Johs. M.

03-04-1922

Vesl�s

Jordef�rd i Vesl�s

3

Christensen, J�rgen

28-12-1928

Hundborg

Frygtelig ulykke i Vorup�re

3

Christensen, J�rgen

29-12-1928

Hundborg

Ulykken i Nr. Vorup�r (d�dsfald)

1

Christensen, K.L.

17-06-1935

Thisted

Ung officiant fra Thisted og kammerat dr�bt ...

1

Christensen, Kaj

10-10-1936

Thisted

Cyklende dreng dr�bt under tungtl�sset lastbil

3

Christensen, Kaj

13-10-1936

Thisted

Jordef�rd

3

Christensen, Karen

06-11-1891

Snedsted

D�de i Thy

2

Christensen, Karen Marie

12-03-1888

Harring

D�de

3

Christensen, Knud

04-10-1944

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, Knud

09-10-1944

Thisted

Jordef�rd

3

Christensen, Kr. Bjerre

11-08-1928

N�rh�

Dr�bt ved jordskred

3

Christensen, Kr. Elias

27-04-1925

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, Kr. Madsen

13-05-1924

Sj�rring

P� kryds og tv�rs : 80 �r

3

Christensen, Kristine

23-11-1944

Thisted

25 �rs jubil�um p� Thisted Sygehus

3

Christensen, Kristine

01-12-1944

Thisted

25 �rs jubil�et p� Thisted Sygehus

3

Christensen, L.C.

04-10-1916

Thisted

Afd�d l�rer

2

Christensen, L.C.

13-10-1916

Vesl�s

Jordef�rd

2

Christensen, L.K.

24-06-1935

Thisted

Jordef�rd

3

Christensen, L.K.

28-10-1935

Thisted

80 �r

3

Christensen, Lars

12-03-1913

Snedsted

En Thybo d�d i South Dakota

1

Christensen, Lars

31-07-1933

Thisted

Guldbryllup

3

Christensen, Lars

03-08-1933

Thisted

Guldbryllup (ill.)

3

Christensen, Laurids

21-07-1944

Thisted

Sadelmagermester i 25 �r

3

Christensen, Lav.

03-08-1935


"I brydningstiden"

2

Christensen, Lukas

03-05-1935

Arup

Jordef�rd

3

Christensen, M.

02-07-1921

Thisted

40 �rs jubil�um

3

Christensen, M.

30-04-1934

Thisted

Guldbryllup (i �rhus)

3

Christensen, Mads

25-04-1929

Stagstrup

85 �r (ill.)

3

Christensen, Mads

23-02-1931

Stagstrup

D�dsfald (ill.)

3

Christensen, Maren

28-08-1936

Hillerslev

80 �r - og stadig i travl virksomhed

3

Christensen, Maren

08-01-1944

Snedsted

80 �r

3

Christensen, Maren

01-12-1944

�sterild

D�dsfald

3

Christensen, Margrethe L.

26-02-1887

Nors

D�de

3

Christensen, Marie

16-02-1928

Vesl�s

77 �r (32 �r ved telefonen)

3

Christensen, Marie

02-08-1929

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, Marie

21-03-1930

Thisted

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (80 �r)

3

Christensen, Marie

03-09-1932

Hundborg

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (70 �r)

3

Christensen, Marie

31-05-1933

Thisted

D�d i Amerika

3

Christensen, Marie

28-12-1936

Vesl�s

D�dsfald

3

Christensen, Marie

10-05-1944

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, Marie

16-05-1944

Thisted

Jordef�rd

3

Christensen, Martin

02-06-1944

Snedsted

Jubil�et i Snedsted (25 �r)

3

Christensen, Martinus

24-04-1930

Stagstrup

P� kryds og tv�rs: 70 �r

3

Christensen, Mette Marie

29-07-1936

Thisted

90 �r

3

Christensen, Mikkel

06-02-1934

Thisted

80 �r

3

Christensen, Mikkel

25-04-1936

Thisted

Faldet d�d om p� gaden

3

Christensen, Mikkel

29-04-1936

Thisted

Jordef�rd

3

Christensen, N. Chr.

07-01-1884

Hundborg

Medaljer (for druknedes redning)

2

Christensen, N.C.

05-10-1936

Hillerslev

D�dsfald (i Esbjerg)

3

Christensen, N.P.

22-09-1924

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, Nicolette

10-01-1921

Thisted

Paa kryds og tv�rs - 90 �r

3

Christensen, Niels

17-01-1883

Thorsted

Fra en svunden tid / Jep Pedersen

2

Christensen, Niels

19-10-1887

Sj�rring

D�de

3

Christensen, Niels

14-08-1944

N�rh�

D�dsfald

3

Christensen, Niels Chr.

13-05-1885

Thisted

Fra 1864

2-3

Christensen, Niels Chr.

27-05-1925

Thisted

Guldbryllup (ill.)

3

Christensen, Niels Chr.

09-01-1935

Hillerslev

70 �r

3

Christensen, Niels Chr.

21-12-1936

Sj�rring

D�dsfald

3

Christensen, Niels Chr.

28-12-1936

Sj�rring

Jordef�rd

3

Christensen, Niels Chr.

13-10-1944

Arup

Ung g�rdejers tragiske d�d

3

Christensen, Niels Chr.

17-10-1944

Arup

Jordef�rd

3

Christensen, Niels Lynge

11-02-1944

�sterild

D�dsfald

3

Christensen, Niels Lynge

17-02-1944

�sterild

Jordef�rd

3

Christensen, Niels M.

22-05-1944

Sj�rring

Eksplosion ved B�gstedrende dr�ber tre m�nd

1-2

Christensen, Niels M.

26-05-1944

Sj�rring

De to forulykkede Sj�rring-arbejderes jordef�rd

2

Christensen, Niels Peter

26-08-1891

Hillerslev

D�de

2

Christensen, Nielsine

22-07-1944

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, Nielsine M.

27-04-1944

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, Nielsine M.

04-05-1944

Thisted

Jordef�rd

3

Christensen, Otto

01-06-1931

S�nderh�

G�rdejer Otto Christensen, Jestrup/ Otto M�ller

2

Christensen, Otto

06-06-1931

S�nderh�

Jordef�rd

3

Christensen, Otto

25-02-1936

Arup

D�dsfald

3

Christensen, Otto

23-05-1936

Skjoldborg

D�dsfald

3

Christensen, P.

23-12-1930

Hillerslev

P� kryds og tv�rs: 80 �r

3

Christensen, P.

31-05-1933

Thisted

25 �rs jubil�um

3

Christensen, P. Chr.

11-04-1930

Snedsted

D�dsfald

3

Christensen, P.C.

10-11-1925

Hundborg

D�dsfald

3

Christensen, P.C.

18-11-1925

Hundborg

Jordef�rd

3

Christensen, Parmo Carl

25-04-1931

Vesl�s

D�dsfald (i Skyum)

3

Christensen, Parmo Carl

04-05-1931

Vesl�s

Jordef�rd (i Skyum)

3

Christensen, Peder

03-04-1906

Hundborg

Dannebrogsmand

2

Christensen, Peder

27-09-1923

Hundborg

En gammel redningsmand (80 �r)

3

Christensen, Peder

02-01-1932

Hillerslev

P� kryds og tv�rs: 70 �r

3

Christensen, Peder

29-06-1935

Hillerslev

D�dsfald

3

Christensen, Peder

04-11-1944

Snedsted

D�dsfald

3

Christensen, Peder Chr.

07-01-1915

Sennels

Guldbryllup

2

Christensen, Poul

19-09-1924

Thisted

80 �r

3

Christensen, Poul

01-07-1930

Thisted

Jordef�rd

3

Christensen, Poul Chr.

24-08-1934

Stagstrup

Ulykken i G�rup (d�dsfald)

3

Christensen, Poul Chr.

29-08-1934

Stagstrup

Jordef�rd

3

Christensen, R.

26-03-1906

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Christensen, R.

30-03-1906

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Christensen, R.

18-08-1911

Thisted

En mindesten (Thisted vestre kirkegaard)

2

Christensen, R.

23-08-1911

Thisted

En mindesten (Thisted vestre kirkeg�rd)

2

Christensen, R.J.C.

22-08-1910

Thisted

D�dsfald

2

Christensen, R.J.C.

27-08-1910

Thisted

Jordef�rd

2

Christensen, Severin

27-09-1899

Th. Landsogn

Faldet over bord og druknet

2

Christensen, Simon

07-02-1925

Tilsted

D�dsfald

3

Christensen, Simon

03-11-1930

Snedsted

Guldbryllup

3

Christensen, Simon

05-11-1930

Snedsted

Guldbrylluppet i Elsted (ill.)

3

Christensen, Simon

29-01-1932

Kallerup

25 �rs jubil�um

3

Christensen, S�ren

05-01-1909

Sennels

Afd�d veteran

2

Christensen, S�ren Peter

03-03-1931

Thisted

Gammel Thybo d�d i Utah

3

Christensen, Th.

05-03-1924

Thisted

Berlingske Tidende... (ill.)

5

Christensen, Th.

07-07-1926

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, Th.

13-07-1926

Thisted

K�bmand Th. Christensens jordef�rd

3

Christensen, Th.

25-11-1933

Thisted

P� kryds og tv�rs: Jubil�um

3

Christensen, Theodor

11-08-1936

�sterild

Husbrand ved �sterild koster eneboers liv

1

Christensen, Theodor

12-08-1936

�sterild

D�dsbranden i �sterild

3

Christensen, Theodor

03-09-1936

�sterild

D�dsbranden i �sterild

3

Christensen, Thomas P.

17-02-1936

Arup

D�dsfald

3

Christensen, Thora

02-12-1931

Thisted

D�dsfald

3

Christensen, Valdemar

06-06-1935

Hundborg

Jordef�rd

3

Christensen, Vilhelm

01-02-1936

Thisted

Bev�get s�mandsliv afsluttet

3

Christensen, Waldemar

30-03-1898

Thisted

D�dsfald (i Batavia)

2

Christensen, Wiggo P.V.

19-02-1916

Thisted

D�dsfald

2

Christensen, William

30-04-1930

Snedsted

Dansk apoteker d�d i Chicago

3

Christiansen, Alma

12-03-1934

Thisted

D�dsfald

3

Christiansen, Chr.Andreas

25-11-1935

Thisted

D�dsfald

3

Christiansen, Chr.Andreas

30-11-1935

Thisted

Jordef�rd

3

Christiansen, Graves

15-08-1930

Vang

Guldbryllup (ill.)

3

Christiansen, Jens

21-11-1933

Sj�rring

P� kryds og tv�rs: Guldbryllup (i Wisconsin)

3

Christiansen, Jeppe

15-01-1935

Th. Landsogn

D�dsfald

3

Christiansen, Jeppe

19-01-1935

Thisted

Jordef�rd

3

Christiansen, Johannes

05-10-1903

Thisted

Guldbryllup

2

Christiansen, N.

27-10-1923

Stagstrup

Afskedsfesten for l�rer Christensen, Sundby

3

Christiansen, N.C.

23-11-1918

Sj�rring

Guldbryllup

3

Christiansen, P.

15-04-1935

Thisted

P� kryds og tv�rs: I 25 �r

3

Christoffersen, Niels

15-12-1936

Snedsted

D�d i Amerika

3

Cigarfabrikation

15-05-1936

Thisted

Vi bes�ger...Br�drene Brauns Thisted-Oplag

7

Cirkus. "Louis"

14-09-1944

Thisted

Fin cirkusforestilling i Thisted

3

Cirkus. "Miehe"

25-02-1944


En cirkusdirekt�r, der har g�stet jordens...

4

Cirkus. "Miehe"

03-08-1944

Thisted

Cirkus Miehe kommer (ill.)

3

Cirkus. "Robert Daniels"

17-05-1944

Thisted

Cirkus med stjernenumre

3

Cirkus. Bech-Olsen

15-06-1922

Thisted

Cirkus Bech-Olsen (forestilling i Thisted)

3

Cirkus. Bech-Olsen

16-06-1923

Thisted

Cirkus Bech-Olsen (forestilling i Thisted)

3

Cirkus. Bech-Olsen

10-06-1926

Thisted

Cirkus Bech-Olsen i Thisted

3

Cirkus. Bech-Olsen

12-06-1931

Thisted

Cirkus Bech-Olsen

3

Cirkus. Bells

29-08-1895

Thisted

W.H. Bells cirkus variet�

2

Cirkus. Bergmann

29-06-1887

Thisted

Cirkus Bergmann (forestilling i Thisted)

2

Cirkus. Bergmann

19-05-1891

Thisted

Cirkus Bergmann

2

Cirkus. Bergmann & Steckel

18-09-1889

Thisted

Cirkus Bergmann & Steckel (forestilling)

2

Cirkus. Bivognen

29-06-1934

Thisted

"Cirkus Bivognen"

3

Cirkus. Danmark

03-09-1884

Thisted

Cirkus Danmark (forestilling i Thisted)

2

Cirkus. Exentrique

11-01-1892

Thisted

Cirkus Exentrique (forestilling i Thisted)

3

Cirkus. Guillaume

18-07-1895

Thisted

Cirkus Guillaume (forestilling i Thisted)

2

Cirkus. Jean Overgaard

26-09-1894

Thisted

Jean Overgaards cirkus (forestilling i Thisted)

2

Cirkus. Leonard

12-07-1886

Thisted

Cirkus Leonard (forestilling i Thisted)

3

Cirkus. Miehe

16-05-1890

Thisted

Cirkus Miehe (forestilling i Thisted)

2

Cirkus. Miehe

17-05-1890

Thisted

Cirkus Miehe

2

Cirkus. Miehe

03-06-1890

N�rh�

Cirkus Miehe p� Vesterhavskysten (Stenbjerg)

2

Cirkus. Miehe

21-05-1892

Thisted

Cirkus Miehe (forestilling i Thisted)

2

Cirkus. Miehe

18-04-1894

Thisted

Cirkus Miehes f�rste forestilling...

2

Cirkus. Miehe

15-04-1898

Thisted

Cirkus Miehe (forestilling i Thisted)

2

Cirkus. Miehe

21-04-1900

Thisted

Cirkus Miehe (forestilling i Thisted)

2

Cirkus. Miehe

09-07-1913

Thisted

Cirkus Miehe (forestilling p� Frederikstorv)

2

Cirkus. Miehe

08-04-1918

Thisted

Cirkus Miehe (forestilling i Thisted)

2

Cirkus. Miehe

09-04-1920

Thisted

Cirkus Miehes bes�g i Thisted

3

Cirkus. Miehe

25-07-1921

Thisted

Miehes jubil�um 1871-1921 (forestilling i Thisted)

3

Cirkus. Miehe

26-07-1921

Thisted

Paa kryds og tv�rs - Cirkus Miehe i Thisted

3

Cirkus. Miehe

31-07-1922

Thisted

Cirkus Miehe i Thisted

3

Cirkus. Miehe

31-07-1923

Thisted

Cirkus Miehe

3

Cirkus. Miehe

07-04-1925

Thisted

Cirkus Miehe (forestilling i Thisted)

3

Cirkus. Miehe

28-07-1926

Thisted

Cirkus Miehe i Thisted

3

Cirkus. Miehe

27-07-1927

Thisted

Cirkus Miehe (ill.)

4

Cirkus. Miehe

25-07-1928

Thisted

Cirkus Miehe i Thy (ill.)

5

Cirkus. Miehe

28-07-1928

Thisted

Cirkus Miehe : et flot jubil�umsprogram

3

Cirkus. Miehe

03-02-1930


Cirkusfolk og cirkusliv (i Ydby)

4

Cirkus. Miehe

29-07-1931

Thisted

Cirkus Miehe

3

Cirkus. Miehe

02-08-1932


Cirkus Miehe

2

Cirkus. Miehe

05-08-1932


Cirkus Miehe (Dora Miehe Pf�nner, ill.)

3

Cirkus. Miehe

08-08-1933

Thisted

Cirkus Miehe i Thisted

3

Cirkus. Miehe

23-05-1934

Thisted

Cirkus Miehe kommer (til Thisted) (ill.)

3

Cirkus. Miehe

28-05-1934

Thisted

Cirkus Miehe i Thisted

3

Cirkus. Miehe

10-12-1934


I vinterhi

6

Cirkus. Miehe

20-06-1935

Thisted

Nu kommer den gamle Cirkus Miehe (ill.)

3

Cirkus. Miehe-Glauert

07-05-1930

Thisted

Cirkus-premieren i aftes

3

Cirkus. Miehe-Glauert

11-06-1935

Thisted

En rigtig cirkusaften

3

Cirkus. Nationale

25-05-1892

Thisted

Cirkus Nationale (forestilling i Thisted)

2

Cirkus. Otto Glauert

12-07-1883

Thisted

Cirkus Otto Glauert (forest. p� Frederikstorv)

2

Cirkus. Robert Daniels

12-05-1934

Thisted

Cirkus Robert Daniels

3

Cirkus. Scmidt

28-08-1934

Thisted

Cirkus Schmidts premiere

3

Cirkus. Thisted

29-08-1934

Thisted

Ikke mere cirkus p� Frederikstorv

3

Cirkus. Thisted

06-06-1935

Thisted

Ikke mere cirkus p� Frederikstorv

3

Cirkus. Variet�

18-07-1890

Thisted

Cirkus Variet� (forestilling i Thisted)

2

Clausen, Ane Marie

06-06-1907

Hundborg

Stanget ihjel af en ko

2

Clausen, C.

18-08-1914

Hundborg

Fra Galizien til Thy (rejsebrev)

2

Clausen, C.P.

15-11-1916

Thisted

Thisted handelsforenings jubil�um (ill.)

2

Clausen, Claus

18-10-1944


Thy (sang)

4

Clausen, H.

01-07-1899

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Clausen, H.

01-07-1907

Thisted

Festm�ltidet i anledning af...fratr�delse

1

Clausen, H.H.C.

21-09-1909

Thisted

D�dsfald

2

Clausen, Katrine

25-02-1914

Thisted

Et jubil�um (25 �r)

2

Clausen, Peder

19-11-1934

Stagstrup

P� kryds og tv�rs: F�dselsdage (80 �r)

3

Clemensen, Peter C.

07-05-1928


Peter C. Clemensen : drengen fra Thy der blev...

3

Clemmensen, Ane

23-07-1934

Skjoldborg

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (70 �r)

3

Clemmensen, Chr.

17-02-1928

Hunstrup

Diamantbrylluppet i Hunstrup

3

Cricket-klub. Thisted

11-02-1896

Thisted

En af Thisted bys mange foreninger (opl�sning af)

2

Cykleklub. Thisted

22-05-1890

Thisted

En cykleklub (oprettelse af)

2

Cykleklub. Thisted

07-07-1892

Thisted

Cyklev�ddel�b

2

Cykleklub. Thisted

11-07-1892

Thisted

Cyklev�ddel�bet

2

Cykleklub. Thisted

25-07-1893

Thisted

Cyklev�ddel�b

2

Cykleklub. Thisted

10-08-1893

Thisted

Cyklev�ddel�bet p� s�ndag

2

Cykleklub. Thisted

14-08-1893

Thisted

Cyklev�ddel�b

2

Cykleklub. Thisted

17-04-1903

Thisted

En cykleklub for Thisted og omegn (dannelse af...)

2

Cykling

07-07-1892

Thisted

Cyklek�rselen

2

Cykling

03-08-1895


Det nye regulativ for cykling p� Thisted amts...

2

D.A.G. Thisted

11-09-1935

Thisted

D.A.G.s pakhus i Thisted opf�res til for�ret

4

D�mninger. Arup

29-11-1929

Arup

F�rdselen over Arup Vejle d�mningen

3

D�mninger. Arup

09-01-1930

Arup

F�rdselen over Arup d�mning


D�mninger. Arup

10-01-1930

Arup

Arup d�mnings hovedvej

2

D�mninger. Hokser

13-09-1909

�sterild

D�mningen ved Hokser (reparation)

2

D�mninger. Hokserhavn

18-08-1904

�sterild

D�mningen for Hokserhavn

2

D�mninger. Hokserhavn

14-12-1904

�sterild

D�mningen over Hokserhavn

2

Dagligliv. Thisted

05-07-1924

Thisted

"Folkets R�st"...(II)(levem�de i Thisted, 1832)

3

Dahl (pr�st)

30-11-1911

Sennels

Afskedsfest i Sennels

2

Dahl (provst)

04-04-1931

Sennels

Provst Dahls 25 �rs jubil�um

2

Dahl, G.

06-04-1912

Thisted

40 �rs h�ndv�rksmester jubil�um

2

Dahl, G.

23-11-1914

Thisted

D�dsfald

2

Dahl, Jacob

29-05-1893

Stagstrup

Fundet lig

2

Dahlgaard S�rensen, Jens

01-07-1935

�sterild

D�dsfald

3

Dahlgaard S�rensen, Jens

05-07-1935

�sterild

Jordef�rd

3

Dahlgaard, Chr.

18-09-1927

Hundborg

Guldbryllup (ill.)

3

Dahlgaard, Chr.

11-05-1935

�sterild

D�dsfald

3

Dahlgaard, Chr.

18-05-1935

�sterild

Jordef�rd

3

Dahlgaard, Jens Hundahl

10-07-1923

Sennels

Thylands udstykningsforenings udflugt i g�r

2

Dahlgaard, Konrad

01-07-1944

�sterild

D�dsfald

3

Dahlgaard, Konrad

07-07-1944

�sterild

Jordef�rd

3

Dahlgaard, Lars Kr.

17-07-1935

�sterild

D�dsfald

3

Dahlgaard, Lars Kr.

22-07-1935

�sterild

Jordef�rd

3

Dahlgaard, Nikoline

24-06-1930

K�strup

80 �r

3

Dahlgaard, P. Chr.

17-01-1935

Hundborg

D�dsfald

3

Dahm, E.

28-07-1927

Vang

Thyboerne p� Estrup

1

Dalb�ll, Kirstine

15-05-1931

�sl�s

P� kryds og tv�rs: 70 �r

3

Dalb�ll, Niels Kr.

12-01-1931

�sl�s

Jordef�rd

3

Dalgaard, A.P.

03-02-1934

H�rsted

70 �r

3

Dalgaard, Jens Kr. J.

03-03-1936

Hillerslev

D�dsfald

3

Dalgaard, Kirstine

08-09-1944

Hillerslev

80 �r

3

Dalgaard, S�ren

30-11-1901

�sterild

Dannebrogsm�ndenes h�derstegn

2

Dalgaard, S�ren

23-12-1912

�sterild

90 �r

2

Dalgaard, S�ren

21-12-1915

�sterild

En gammel venstre-veteran (93 �r)

2

Dalgaard, S�ren Jensen

12-05-1906

�sterild

Guldbryllup

2

Dalgaard, S�ren Jensen

28-12-1917

�sterild

D�dsfald

2

Dam, Augusta Ulrikke

21-11-1925

Thisted

Jordef�rd

3

Dam, J.C.

04-02-1921

Thisted

D�dsfald

3

Dam, Johannes

11-01-1926

Thisted

D�dfald (ill.)

3

Dam, Johannes

18-01-1926

Thisted

Forf. Johannes Dam (bis�ttelse i Kbh.)

3

Dam, Markus Andreas

18-05-1896

Thisted

D�dsfald

2

Dam, Markus Andreas

27-05-1896

Thisted

Jordef�rd

2

Dam, Markus Andreas

28-05-1896

Thisted

Pastor Dams jordef�rd

2

Dam, Markus Andreas

08-12-1896

Thisted

En mindebog om pastor Dam

2

Dam, Markus Andreas

16-12-1896

Thisted

Pastor M.A. Dams mindebog / S�ren Anker M�ller

1

Dam, Markus Andreas

26-04-1897

Thisted

Afsl�ret mindesten (Thisted sdr. kirkegaard)

2

Dam, Markus Andreas

15-05-1935

Thisted

En hundred�rsdag

3

Damekomiteen for...

29-10-1888

Thisted

Damekomiteen for selvbeskatning. i Thisted (oph�r)

2

Damekomiteen for...

12-11-1888

Thisted

Damekomiteen for selvbeskatningen i Thisted

3

Dampm�lle. Thisted

22-05-1936

Thisted

Vi bes�ger...Thisted Dampm�lle

7

Dampm�lle. Thisted

29-02-1944

Thisted

25 �rs jubil�et p� dampm�llen

3

Dampskibsfart

15-06-1920

Thisted

Dampskibsforbindelsen K�benhavn-Thisted (genopt.)

3

Damsgaard, Hanne

01-04-1935

Harring

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (70 �r)

3

Damsgaard, K.

16-09-1929

�sterild

Landbrugskandidat K. Damsgaard

3

Damsgaard, Kasper

01-04-1932

�sterild

D�dsfald

3

Damsgaard, Kasper

07-04-1932

�sterild

Jordef�rd

3

Damsgaard, Laura

10-01-1944

�sterild

D�dsfald

3

Damsgaard, Laura

17-01-1944

�sterild

Jordef�rd

3

Damsgaard, Margrethe

30-03-1929

�sterild

Pludselig d�d

3

Damsgaard, Margrethe

02-04-1929

�sterild

Jordef�rd

3

Damsgaard, Niels

20-03-1902

Thisted

Thisted bys �ldste mand

2

Damsgaard, Niels

03-07-1936

N�rh�

Jordef�rd

3

Danielsen, Ane Kirstine

09-08-1932

Snedsted

P� kryds og tv�rs: 70 �r

3

Dannebrog

30-12-1899


se: Afholdsforening. Thisted


Dansk Arbejde. Thisted

28-06-1934

Thisted

Dansk Arbejde i Thisted jubilerer (25 �r)

2

Dansk Arbejde. Thisted

04-10-1934

Thisted

Dansk Arbejdes udstilling i Thisted 1934

4-5

Dansk Arbejde. Thisted

08-10-1934

Thisted

Dansk Arbejdes udstilling i Thisted 1934 (�bning)

4-5

Dansk Forening. Thisted

24-10-1923

Thisted

H�jskolefolkene i Thisted i firserne II/Aaberg

5

Dansk Forening. Thisted

26-10-1923

Thisted

H�jskolefolkene i Thisted i firserne III/Aaberg

5

Dansk Jernbanef. Thisted

19-09-1904

Thisted

Faneindvielse (Dansk Jernb.Forb.'s Thisted-afd.)

2

Dansk Kvindesamf.Thisted

06-07-1906

Thisted

Dansk kvindesamfund (konstituerende m�de)

2

Danske m�dres julegave..

05-11-1923

Thisted

"Danske m�dres julegave til..." (forening)

3

Degn, Anders Jensen

02-05-1904

Tved

Guldbryllup

2

Degneliv

22-11-1933


Degneliv og degnehistorier I /-n

4

Degneliv

25-11-1933


Degneliv og degnehistorier II /-n

5-6

Degneliv

27-11-1933


Degneliv og degnehistorier III /-n

6

Dela, Carl

07-07-1923

Thisted

D�dsfald

3

Dela, Carl

11-07-1923

Thisted

Jordef�rd

3

Destruktionsanstalt

16-07-1936

Stagstrup

Destruktionsanstalten bliver kun for Thy

3

Destruktionsanstalt

18-08-1936

Stagstrup

Destruktionsanstalten ved Vildsund

3

Destruktionsanstalt

31-10-1936

Stagstrup

K�dfoderfabriken i Vildsund atter nedstemt

3

Detailhandel. Thisted

03-04-1884

Thisted

Torvehandelen i Thisted

2

Detailhandel. Thisted

29-05-1888

Thisted

En reform (butiks�bningstider)

2

Detailhandel. Thisted

10-05-1927

Thisted

P� kryds og tv�rs : �lhandelen (frigivelse af)

3

Diakoni

30-12-1899


se: Menighedspleje...


Didriksen, Petrine

13-12-1944

Sennels

D�dsfald (ill.)

3

Dige Andersen, Chr.

23-07-1886

K�strup

D�de

3

Dige, J.P.

30-05-1931

Thisted

D�dsfald

3

Dige, Marie

27-10-1936

�sterild

40 �r jubil�um

3

Dige, S�ren

24-10-1927

Th. Landsogn

Guldbryllup i Faartoft

3

Dige, T.C.

06-08-1909

�sl�s

Afsked som sognefoged

2

Dige, T.C.

25-03-1912

�sl�s

D�dsfald

2

Digevoldninger

22-11-1930

Skjoldborg

Fra Thisted Amt: Digevoldninger /Johan P.Hovm�ller

5

Dinesen (pr�st)

31-05-1912

Vang

25 �rs jubil�um

2

Dinsen (enkefru)

01-04-1944

Thisted

70 �r

3

Dinsen (pr�st)

04-06-1927

Vang

40 �rs pr�stejubil�um

3

Dinsen, C.J.F.

20-01-1930

Vang

43 �r i Vang pr�steembede

3

Dinsen, C.J.F.

24-03-1930

Vang

D�dsfald

3

Dinsen, C.J.F.

31-03-1930

Vang

Jordef�rd

3

Dissing, Andreas

09-07-1932

Stagstrup

Jordef�rd (ved Horsens)

3

Dissing, Ane Marie

13-03-1935

Stagstrup

80 �r (ill.)

4

Dissing, J.P.

15-04-1926

Stagstrup

Guldbryllup

3

Dissing, J.P.

19-04-1926

Stagstrup

Guldbryllup (ill.)

3

Dissing, S.

26-11-1929

Stagstrup

80 �r (ill.)

3

Dissing, S�ren

09-01-1934

Stagstrup

D�dsfald

3

Dissing, S�ren

15-01-1934

Stagstrup

Jordef�rd

3

Ditlevsen (l�rer)

27-10-1921

Snedsted

50 �rs l�rerjubil�um

3

Ditlevsen (l�rer)

02-11-1921

Snedsted

L�rerjubil�et i Elsted

3

Ditlevsen (l�rer)

01-08-1922

Snedsted

En fest for l�rer Ditlevsen

3

Ditlevsen, S.

12-02-1932

Snedsted

80 �r (i Odense)

3

Ditlevsen, S.

18-02-1932

Snedsted

80 �r / Niels Chr. Christensen

3

Ditlevsen, S.

28-08-1933

Snedsted

D�dsfald

3

Ditlevsen, S.

01-09-1933

Snedsted

Jordef�rd

3

Dittmann, R.

17-05-1921

Tved

D�dsfald

3

Dohn, P.A.

24-07-1935

Thisted

Den nye postmester til Thisted udn�vnt

3

Dohn, P.A.

26-07-1935

Thisted

Den nye postmester (ill.)

3

Dolleris, A.

03-01-1890

Thisted

D�dsfald

2

Dolleris, A.

14-08-1928

Thisted

25 �rs jubil�um

3

Dolleris, A.

14-09-1928

Thisted

70 �r

3

Dolleris, A.

02-10-1930

Thisted

Branddirekt�r i 40 �r

3

Dolleris, A.

01-04-1933

Thisted

50 �rs jubil�um

3

Dolleris, Anders

03-07-1911

Skjoldborg

P� Skjoldborg kirkegaard

2

Dolleris, Andreas

03-09-1925

Stagstrup

Forglem mig ej! (bis�ttelse)

1

Dolleris, Axel

12-08-1936

Thisted

50 �rs jubil�um

3

Dolleris, Henry C.

23-06-1936

Thisted

D�dsfald (i Nyk�bing Mors)

3

Dolleris, J.C.

19-04-1902

Thisted

D�dsfald

2

Dollerup, J.C.

15-04-1925

Thisted

50 �rs jubil�um

3

Dollerup, J.C.

27-12-1926

Thisted

D�dsfald

3

Dover, Maren

11-11-1933

Snedsted

En 90-�rig i Snedsted

3

Dover, Maren

14-11-1933

Snedsted

Den 90-�rige i Snedsted (ill.)

3

Dragsb�k, A.C.

10-10-1932

Thisted

Jordef�rd

3

Dragsb�k, A.S.

30-03-1915

Thisted

Jubil�er (25 �r)

2

Dragsb�k, Christian

25-09-1895

Thisted

D�d i udlandet

2

Dragsb�k, Mathilde

23-04-1920

Thisted

Pludselig d�d ved en begravelse

3

Dramatisk Forening.Thisted

28-11-1908

Thisted

Thisted dramatiske forening (stiftelse af)

2

Dramatisk forening.Thisted

06-01-1909

Thisted

Thisted dramatiske forening (rev. af midl. love)

2

Drei�e, Hans Nielsen

11-01-1906

N�rh�

Folkekirken (sognepr�st i N�rh�)

2

Dreschler, Ane Marie

30-10-1934

H�rsted

D�dsfald

3

Dreschler, Ane Marie

07-11-1934

H�rsted

Jordef�rd

3

Dreschler, Conrad

06-08-1910

Sj�rring

Guldbryllup

2

Dreschler, Conrad

12-08-1910

Sj�rring

Guldbryllup

2

Driftsl�nef. Hillerslev

02-07-1928

Hillerslev

Driftsl�neforening

3

Driftsl�nef. Hundborg

15-06-1928

Hundborg

Driftslaaneforening

3

Driftsl�nef. Nordthy

16-06-1928


Driftsl�neforening i Nordthy

3

Driftsl�nef. �sl�s

07-07-1928

�sl�s

Driftsl�neforeningerne

3

Driftsl�nef. Sj�rring

27-06-1928

Sj�rring

Driftsl�neforening for Sj�rring-Thorsted

3

Driftsl�nef. Skjoldborg

15-06-1928

Skjoldborg

En driftsl�neforening for Skjoldborg-Kallerup...

3

Driftsl�nef. Snedsted

06-06-1928

Snedsted

En driftsl�neforening for Snedsted og omliggende..

3

Duun, Johannes

23-09-1929

Skjoldborg

"Degnen Duun fra Thy" / Bertel Budtz M�ller

4

Dybdahl, Anders

09-07-1931

Stagstrup

En doktor / J.P. Christensen

8

Dybdahl, Anders

17-08-1931

Stagstrup

En doktor / Poul Bendixen

4

Dybdahl, Anders

27-08-1931

Stagstrup

P� kryds og tv�rs: Doktor Dybdahl (ill.)

3

Dybdahl, Jens Madsen

28-10-1905

Harring

Guldbryllup

2

Dybdahl, Jens Madsen

14-11-1905

Harring

De gamle fra 1848

2

Dybdahl, Karen Marie

14-10-1944

Hundborg

Jordef�rd

3

Dybdahl, Lars

07-11-1903

Hundborg

Guldbryllup

2

Dybdahl, Lars

12-11-1903

Hundborg

Guldbryllup

2

Dybdahl, Lars Andersen

18-06-1904

Hundborg

Jordef�rd

2

Dybdahl, Theodor

22-12-1897

Sennels

Til borgmester i K�benhavn

2

Dyre, Karen

22-06-1932

Sennels

Ullerupgaard / Anthon Fuglsang

7-8

Dyrebeskyttelse

08-06-1893

Thisted

En dyrebeskyttelsesforening (dannelse af)

2

Dyrskuer

28-07-1926

Thisted

Landboforeningen "Nordthy"s dyrskue

2

Dyrskuer. Thisted

10-08-1887

Thisted

Landboforeningen "Nordthy"s f�rste dyrskue

2

Dyrskuer. Thisted

31-03-1891

Thisted

Dyrskuepladsen ved Thisted (placering vest for?)

2

Dysted (smed)

28-08-1934

Thisted

P� kryds og tv�rs: F�dselsdag (80 �r)

3

Ebbesen, Niels

02-11-1882


Niels Ebbesen

2

Ebbesen, Niels

04-10-1916

Sj�rring

Niels Ebbesen var en Thybo (g�rden "Nordentoft")

1

Ebeling (plant�r)

31-05-1929

N�rh�

Stenbjerg plantage (afsked med Ebeling)

3

Ebeling, Friederich

03-08-1923

N�rh�

P� kryds og tv�rs -om skuespiller Friederich E....

3

Ebeling, P.A.

22-04-1931

Thisted

Ordenstildelinger

3

Ebeling, P.A.

13-05-1932

Thisted

D�dsfald

3

Ebeling, P.A.

17-05-1932

Thisted

Et mindeord / C.N.

6

Eberhardt, Nanna

18-07-1887

Thisted

Jubil�um (25 �r) - privatskole

2

Eberhardt, Nanne

28-04-1928

Thisted

D�dsfald

3

Eberhardt, Nanne

05-05-1928

Thisted

Jordef�rd

3

Eberlin, A. Conradt

16-11-1918

Thisted

D�dsfald

3

Eberlin, Eric Conradt

12-12-1944

Thisted

En bo af Eric Conradt Eberlin ("Americana")

3

Ei�, Hans Jacob

14-03-1932

Thisted

Direkt�r Ei� d�d (i Kbh.)

3

Ei�, Hans Jacob

21-03-1932

Thisted

Direkt�r Ei�s bis�ttelse

3

Ejgaard (postkondukt�r)

27-05-1892

Thisted

En st�rre ordensbyge (Dannebrogsmand)

2

Ejlersen, Gregers

04-05-1915

Tved

D�dsfald

2

Ejlersen, Lavrids

22-10-1923

Harring

Guldbryllup (ill.)

3

Ejlersen, Lavrids

25-02-1929

Harring

D�dsfald

3

Ejlersen, P. Chr.

29-11-1886

Harring

D�de

3

Ejlertsen, Jens

03-04-1935

N�rh�

Guldbryllup (ill.)

5

Ejlertsen, Jens

20-04-1935

N�rh�

Guldbrylluppet i N�rh�

3

Ejlertsen, Jens

09-12-1935

N�rh�

80 �r (ill.)

3

Ejsing, I.K.M.

31-01-1944

Hundborg

80 �r

3

Ejstrup, Alva

25-09-1944

Thisted

Kongens chauff�r l�rte mekanikerh�ndv�rket i...

5

Eksportforening. Nordthy

07-02-1921

Thisted

En eksportstald i Thisted

3

Eksportforening. Snedsted

23-03-1922

Snedsted

Ny eksportforening

3

Eksportmarked. Thisted

21-09-1933

Thisted

Eksportmarkedet i Thisted

3

Elektricitetsv�rk.�rup

07-07-1917

Snedsted

Elektricitetsv�rk ved �rup m�lle

2

Elektricitetsv�rk.Harring

17-05-1918

Harring

Elektricitet til Harring-Stagstrup (Harring M�lle)

3

Elektricitetsv�rk.Hundborg

23-02-1907

Hundborg

Elektricitetsv�rk i Hundborg

2

Elektricitetsv�rk.Hundborg

27-02-1907

Hundborg

Elektricitetsv�rket i Hundborg

2

Elektricitetsv�rk.Nors

16-09-1913

Nors

Elektricitetsv�rket i Nors (uds�ttelse af)

2

Elektricitetsv�rk.Nors

08-04-1918

Nors

Et elektricitetsv�rk i Nors?

2

Elektricitetsv�rk.Nors

03-05-1918

Nors

Elektricitetssagen i Nors

2

Elektricitetsv�rk.�sterild

11-07-1906

�sterild

Ny elektricitetsv�rk?

2

Elektricitetsv�rk.�sterild

01-07-1914

�sterild

Elektricitetsm�de

2

Elektricitetsv�rk.Skjoldborg

22-04-1918

Skjoldborg

Et elektricitetsv�rk ved Skjoldborg m�lle

2

Elektricitetsv�rk.Skjoldborg

02-05-1918

Skjoldborg

Elektricitetsv�rk i Skjoldborg

2

Elektricitetsv�rk.Snedsted

14-10-1918

Snedsted

Snedsted Andels Elektricitetsv�rk (f�rste gen.)

3

Elektricitetsv�rk.Snedsted

16-06-1931

Snedsted

Snedsted Elektricitetsv�rk (nye maskiner)

3

Elektricitetsv�rk.Thisted

25-01-1905

Thisted

Elektricitetsv�rk i Thisted (m�de i Th. Handelsf.)

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

26-01-1905

Thisted

Elektricitet

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

03-02-1905

Thisted

Elektricitetsv�rket i Thisted

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

24-02-1905

Thisted

Elektricitetsv�rk og vandv�rk

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

05-04-1905

Thisted

G�et forkert i byen med udvalgsbet�nkning

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

19-04-1905

Thisted

Elektricitets- og vandv�rk

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

09-05-1905

Thisted

Vandv�rks- og elektricitetssp�rgsm�let i Thisted

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

19-02-1906

Thisted

Oprettelsen af et elektricitetsv�rk i Thisted

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

01-03-1906

Thisted

Det p�t�nkte kommunale elektricitetsv�rk i Thisted

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

16-03-1906

Thisted

Elektricitetsv�rk i Thisted

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

16-06-1906

Thisted

Elektricitetsv�rket i Thisted

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

22-10-1906

Thisted

Elektricitetsv�rket i Thisted

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

17-12-1906

Thisted

Thisted Elektricitetsv�rk (driftsstart)

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

02-04-1914

Thisted

Thisted el.v�rks overgang til kommunen...

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

13-05-1914

Thisted

Thisted bys overtagelse af elektricitetsv�rket

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

26-11-1918

Thisted

Et bes�g p� Thisted elektricitetsv�rk

3

Elektricitetsv�rk.Thisted

26-08-1919

Thisted

I/S Thisted Elektricitetsv�rk (kabelhus v. sygeh.)

3

Elektricitetsv�rk.Thisted

20-12-1920

Thisted

Thisted Elektricitetsv�rk (indvielse af)

3

Elektricitetsv�rk.Thisted

11-01-1926

Thisted

Thisted og Nyk�bing elektricitetsv�rker

3

Elektricitetsv�rk.Thisted

27-01-1926

Thisted

Thisted og Nyk�bing elektricitetsv�rker (byr�dsb.)

2

Elektricitetsv�rk.Thisted

20-06-1929

Thisted

Ombygningen p� Thisted Elektricitetsv�rk

3

Elektricitetsv�rk.Thisted

05-03-1930

Thisted

Elektriciteten i Thisted

1-2

Elektricitetsv�rk.Thisted

26-11-1930

Thisted

Thisted elektricitetsv�rk

1

Elektricitetsv�rk.Thisted

06-11-1935

Thisted

Udvidelse af elektricitetsv�rket i Thisted...

1-2

Elektricitetsv�rk.Thisted

08-02-1936

Thisted

Udvidelsen af Thisted Elektricitetsv�rk

3

Elektricitetsv�rk.Thisted

17-02-1936

Thisted

Thisted Elektricitetsv�rks udvidelse

3

Elektricitetsv�rk.Thisted

06-06-1936

Thisted

Udvidelsen af Thisted Elektricitetsv�rk

3

Elektricitetsv�rk.Thisted

13-11-1936

Thisted

Udvidelsen af Thisted Elektricitetsv�rk

3

Elektricitetsv�rk.Thisted

07-02-1944

Thisted

Elektricitetsforsynings-jubil�erne i Thisted

4

Elforsyning

30-12-1899


Se ogs� Nordthy Str�mforsyning


Elforsyning

02-06-1913

Nors

Elektricitetsm�de i Nors

2

Elforsyning

12-06-1918

Stagstrup

Elektri.m�det i Vilsund Strand (el til Sundby mm)

3

Elforsyning

29-07-1918

Stagstrup

H�jsp�ndingsel. til egnen ved V. Vilsund

2

Elforsyning

02-08-1918

Stagstrup

H�jsp�ndingsel. til egnen ved Vilsund

3

Elforsyning

07-08-1918

Stagstrup

Det store el.projekt skrinlagt indtil videre

2

Elforsyning

17-01-1919


Udvalget for Thisted oplands elektricitetsforsyn.

3

Elforsyning

18-01-1919


Thisted oplands elektricitetsforsyning

1-2

Elforsyning

21-01-1919


Elektricitetsm�det i Hillerslev (Th. oplands el.)

3

Elforsyning

22-01-1919


Elektricitetsm�det i Nors (Th. Opl. elforsyning)

3

Elforsyning

23-01-1919


Elektricitetsm�det i Thisted (Th. Opl. elforsyn.)

3

Elforsyning

24-01-1919


Ved elektricitetsm�det i Sennels (Th. Opl.elfors.)

3

Elforsyning

27-01-1919


Elektricitetsm�det i �sterild (Th. Opl. elfors.)

3

Elforsyning

04-02-1919


H�jsp�ndings elektriciteten til Thisted opland

3

Elforsyning

17-02-1919


Thisted oplands elektricitetsforsyning

3

Elforsyning

18-02-1919


Elektriciteten til Thisted opland (byr�dsbeh.)

3

Elforsyning

20-02-1919


Elektricitetsprojektet (Th. Opl. elforsyning)

3

Elforsyning

26-02-1919


Elektricitetsforsyningen (Th. Opl. elforsyning)

1

Elforsyning

05-03-1919


Elektricitetsplanerne (Th. Opl. elforsyning)

2

Elforsyning

05-03-1919


Ved elektricitetsm�det (Th. Opl. elf., Hillersl.)

3

Elforsyning

06-03-1919


Elektricitetsprojektet skal gennemf�res

3

Elforsyning

28-03-1919


Elektriciteten : skal h�jsp�ndingscentralen...

3

Elforsyning

09-04-1919


Elektricitetsm�det i Vesl�s

3

Elforsyning

01-10-1931

Sj�rring

Elektriciteten p�... (ny transformatorforen.)

3

Ellemann, Niels

31-10-1922

Arup

Guldbryllup

3

Elsted, Marie Sophie

14-09-1923

Hundborg

90 �r

3

Enevoldsen (Munk), Niels

28-10-1909

Nors

Guldbryllup

2

Enevoldsen, Anders

20-02-1897

Tilsted

Jordef�rd

2

Enevoldsen, Enevold P.

11-11-1932

Skjoldborg

Jordef�rd

3

Enevoldsen, Karen Marie

27-05-1932

Snedsted

80 �r

3

Enevoldsen, Karen Marie

24-08-1936

Thisted

80 �r

3

Enevoldsen, Maren

04-10-1935

Hundborg

Jordef�rd

3

Enevoldsen, Mariane

17-12-1934

Stagstrup

En Thybokvindes efterm�le

3

Engbjerg, Birthe

12-09-1944

Nors

70 �r (ill.)

3

Engelgreen, N.D.

08-08-1912

Thisted

D�dsfald

2

Engelgreen, N.D.

16-08-1912

Thisted

Jordef�rd

2

Engelgreen, Niels

25-04-1910

Thisted

25 �rs jubil�um

2

Engelgreen, Niels

02-05-1910

Thisted

Jubil�umsfest

2

Epidemier. Difteritis

21-02-1884

Harring

Flere tilf�lde af difteritis

2

Epidemier. Difteritis

19-04-1886

Thisted

Flere tilf�lde af difteritis

2

Epidemier. Difteritis

06-03-1894

V. Vandet

Difteritis

2

Epidemier. Difteritis

30-10-1894

Thisted

Thisted borger- og almueskole (lukning af)

2

Epidemier. Difteritis

31-10-1894

Thisted

Skolens lukning

2

Epidemier. Difteritis

08-11-1894

Thisted

Sundhedstilstanden og skolegangen

2

Epidemier. Difteritis

13-01-1912

N�rh�

I Stenbjerg

2

Epidemier. Difteritis

13-04-1915

Hundborg

Difteritis epidemi (Vorup�r)

2

Epidemier. Dysenteri

08-08-1911

Vang

Blodgangsepidemi (Vang-Tvorup)

2

Epidemier. Dysenteri

10-08-1911

Vang

Blodgangsepidemien i Thisted omegn

2

Epidemier. Dysenteri

11-08-1911

Vang

Blodgangsepidemien i Thisted omegn (Vang-Tvorup)

2

Epidemier. Dysenteri

12-08-1911

Vang

Blodgangs epidemien (Vang-Tvorup)

2

Epidemier. Dysenteri

12-08-1911

Vang

Br�nde i staldene (blodgangsepidemien)

2

Epidemier. Dysenteri

14-08-1911

Thisted

Epidemien (Dysenteri-hospitalet i Thisted)

3

Epidemier. Dysenteri

17-08-1911

Thisted

Epidemien

2

Epidemier. Dysenteri

19-08-1911

Thisted

Epidemien

2

Epidemier. Dysenteri

21-08-1911

Thisted

Epidemien

2

Epidemier. Dysenteri

22-08-1911

Thisted

Epidemien

2

Epidemier. Dysenteri

23-08-1911


Epidemien

2

Epidemier. Dysenteri

25-08-1911


Epidemien

2

Epidemier. Dysenteri

29-08-1911


Epidemien

2

Epidemier. Dysenteri

31-08-1911

Thisted

Epidemien

2

Epidemier. Dysenteri

02-09-1911

Thisted

Epidemien

2

Epidemier. Dysenteri

18-09-1911

Thisted

Epidemien

2

Epidemier. Dysenteri

21-09-1911

Thisted

Epidemien

2

Epidemier. Dysenteri

23-10-1911

Thisted

Dysenteri epidemien i Thisted

2

Epidemier. Dysenteri

28-10-1911

Thisted

Dysenteripatienterne

2

Epidemier. Dysenteri

13-11-1911

Thisted

Dysenteri epidemien i Thisted

2

Epidemier. Kolera

30-12-1899


se: Sundhedsv�sen


Epidemier. Kolerine

22-02-1887

Thisted

En ondartet kolerine

2

Epidemier. Kopper

02-12-1885

Hillerslev

Kopper (Brund)

2

Epidemier. Kopper

03-12-1885

Hillerslev

Koppesygdommen i Brond

2

Epidemier. Kopper

05-12-1885

Skinnerup

Kopperne

2

Epidemier. Kopper

07-12-1885

Snedsted

Kopperne (Andreas Johnsen, Gj�rsb�l)

2

Epidemier. Kopper

08-12-1885

Snedsted

Kopperne

3

Epidemier. Kopper

21-12-1885

Hillerslev

Koppesygdommen

3

Epidemier. Kopper

23-12-1885

Snedsted

Kopperne

3

Epidemier. Kopper

29-12-1885

Hillerslev

Kopperne

2

Epidemier. Kopper

04-01-1886

Snedsted

Koppe-epidemien i Gj�rsb�l

2

Epidemier. Kopper

06-01-1886

Hillerslev

Et nyt koppetilf�lde

3

Epidemier. Kopper

11-01-1886

Hillerslev

Kopperne i Thisted-egnen

3

Epidemier. Kopper

11-01-1886

N�rh�

Kopperne i Thisted-egnen

3

Epidemier. Kopper

11-01-1886

Snedsted

Kopperne i Thisted-egnen

3

Epidemier. Kopper

10-02-1886


Koppesygdommen i Thisted-egnen (oph�r)

2

Epidemier. Kopper

26-02-1886


Koppe-epidemien i Thisted-egnen

3

Epidemier. M�slinger

03-02-1888

Thisted

M�slingerne

2

Epidemier. M�slinger

09-02-1888

Thisted

M�slinge-epidemien i Thisted

2

Epidemier. M�slinger

13-02-1888

Thisted

M�slingerne

2

Epidemier. M�slinger

21-04-1888

Thisted

D�deligheden i Thisted

2

Epidemier. Skarlagensfeber

30-10-1894

Thisted

Thisted borger- og almueskole (lukning af)

2

Epidemier. Skarlagensfeber

31-10-1894

Thisted

Skolens lukning

2

Epidemier. Skarlagensfeber

08-11-1894

Thisted

Sundhedstilstanden og skolegangen

2

Epidemier. Skarlagensfeber

18-12-1894

Thisted

Skarlagensepidemien

2

Epidemier. Skarlagensfeber

08-02-1895

Thisted

Skarlagensfeber-epidemien i Thisted

2

Epidemier. Spanske syge

06-11-1918

Thisted

Den spanske syge

3

Epidemier. Spanske syge

11-11-1918

Thisted

Epidemi i Thisted

3

Epidemier. Spanske syge

12-11-1918

Thisted

Det ny hj�lpelazaret (Frelsens H�rs lokaler)

3

Epidemier. Spanske syge

14-11-1918

Thisted

Epidemien i Thisted

3

Epidemier. Spanske syge

15-11-1918

Thisted

Hj�lpelazarettet i Thisted

3

Epidemier. Spanske syge

19-11-1918

Thisted

Den spanske syge st�rkt p� retur i Thisted

3

Epidemier. Spanske syge

22-11-1918

Thisted

Epidemien i Thisted

3

Epidemier. Spanske syge

29-11-1918

Thisted

Hj�lpelazarettet i Frelsens h�rs lokaler

3

Epidemier. Spanske syge

27-12-1918

Thisted

Den spanske syge

3

Epidemier. Spanske syge

02-01-1919

Thisted

Epidemiens opblussen i juleugen

3

Epidemier. Spanske syge

08-01-1919

Thisted

Den spanske syge

3

Epidemier. Spanske syge

10-01-1919

Thisted

Den spanske syge i december

3

Epidemier. Spanske syge

13-01-1919

Snedsted

Den spanske syge

3

Epidemier. Spanske syge

15-01-1919

Hillerslev

Den spanske syge

3

Epidemier. Spanske syge

15-01-1919

Thisted

Af epidemien

3

Epidemier. Spanske syge

22-01-1919

Thisted

Epidemien

3

Epidemier. Spanske syge

31-01-1919

Hundborg

I Nr. Vorup�r...

3

Epidemier. Spanske syge

14-02-1919

Thisted

Epidemien (afslutning p�)

3

Epidemier. Spanske syge

27-02-1919

Thisted

Den spanske syge (opblussen af)

3

Epidemier. Spanske syge

19-02-1920

�sl�s

Den spanske syge (Thisted, �sl�s-Vesl�s)

3

Epidemier. Spanske syge

19-02-1920

Thisted

Den spanske syge (Thisted, �sl�s-Vesl�s)

3

Epidemier. Spanske syge

19-02-1920

Vesl�s

Den spanske syge (Thisted, �sl�s-Vesl�s)

3

Epidemier. Thisted

14-01-1919

Thisted

Epidemien

3

Epidemier. Tilsted

20-09-1935

Tilsted

"Da hvert tiende menneske i Tilsted sogn d�de.."

12

Epidemier. Tyfus

14-10-1885

S�nderh�

En meget ondartet tyfus-epidemi

3

Epidemier. Tyfus

27-06-1894

N�rh�

Tyfus

2

Epidemier."Den sorte d�d"

15-04-1924

Sj�rring

Minder fra Sj�rring S� /Biering-S�rensen

4

Epidemisygehus. Thisted

30-12-1899


se: Sygehuse. Thisted


Erck, J.T.H.

01-10-1920

Sennels

Pastor Erck forflyttet til Sennels (ill.)

3

Erck, J.T.H.

01-11-1920

Sennels

Pr�steinds�ttelsen i Sennels

1

Erck, J.T.H.

05-03-1923

Sennels

Afsked med Sennels menighed (ill.)

1

Erck, Theodor

19-01-1918

V. Vandet

Den nye pr�st i Vandet (ill.)

2

Erck, Theodor

11-02-1918

V. Vandet

Pr�steinds�ttelsen i Vandet

1-2

Erichsen, C.G.L.

22-08-1923

Snedsted

85 �r

3

Erichsen, C.G.L.

31-10-1924

Snedsted

D�dsfald

3

Erichsen, Eleonora

09-01-1926

Thisted

Fru Commercer�dinden i Thisted /P.L. Hald

2

Erichsen, Ingeborg

24-01-1944

Thisted

D�dsfald

3

Erichsen, Ingeborg

29-01-1944

Thisted

Jordef�rd

3

Eriksen, Ane

17-03-1931

Vesl�s

To gamle s�stre d�d

3

Eriksen, Anna Kirstine

31-03-1944

Th. Landsogn

D�dsfald

3

Eriksen, Anna Kirstine

05-04-1944

Th. Landsogn

Jordef�rd

3

Eriksen, Chr.

13-07-1933

Hundborg

70 �r

3

Eriksen, Ejlert

29-04-1935

N�rh�

Guldbryllup

3

Eriksen, Else

22-09-1930

Tved

Ung pige dr�bt af toget

3

Eriksen, Eluf

06-06-1933

Thisted

D�dsfald

3

Eriksen, Eluf

09-06-1933

Thisted

Jordef�rd

3

Eriksen, Erik

19-09-1944

Arup

D�dsfald

3

Eriksen, Erik

19-09-1944

Arup

Jordef�rd

3

Eriksen, Herluf

30-04-1929

Kallerup

D�dsfald

3

Eriksen, Herluf

06-05-1929

Kallerup

Jordef�rd

3

Eriksen, Jens

13-01-1919

Hundborg

D�dsfald

3

Eriksen, Kr.

23-06-1934

N�rh�

Ni Thyboer bel�nnet af Carnegiefonden

2

Eriksen, L.M.

28-08-1935

Kallerup

L�rer i Kallerup i 25 �r

3

Eriksen, L.M.

06-09-1935

Kallerup

L�rer Eriksen og frue, Kallerup, hyldes

3

Eriksen, Martin

20-07-1944

Thisted

D�dsfald (ill.)

3

Eriksen, Martin

26-07-1944

Thisted

Jordef�rd

3

Eriksen, Nikolaj

15-05-1944

Thisted

Jordef�rd

3

Eriksen, Stine

10-10-1932

Vesl�s

80 �r

3

Eskesen, Morten

06-01-1906


Morten Eskesen - 80 �rs dagen

1

Eskesen, Morten

03-11-1910


Morten Eskesens jubil�um (70 �r som l�rer)

2

Eskesen, Morten

08-02-1912


Morten Eskesen d�d

2

Eskesen, Morten

10-02-1913


Morten Eskesen ... (ill.)

1

Eskesen, Morten

16-10-1920

Snedsted

Et mindesm�rke for Morten Eskesen

1

Eskesen, Morten

24-07-1923

Snedsted

Morten Eskesens minde (ill.)

1

Eskesen, Morten

08-01-1926

Snedsted

Da Morten Eskesen var p� Snedsted Seminarium

1

Eskildsen, Niels

04-04-1931

�sterild

Guldbryllup

3

Esperantoklub. Thisted

18-03-1936

Thisted

Thisted Esperantoklub (stiftende generalfors.)

3

Espersen, Gert

26-07-1916

Thisted

Den ny overl�ge ved Thisted amtssygehus (ill.)

1

Espersen, Gert

02-10-1916

Thisted

Thisted sygehus (tiltr�delse)

2

Evakuering. Thisted

12-07-1944

Thisted

Evakueringsplanen for Thisted vedtaget af...

4

Evakuering. Vang-Tvorup

11-08-1944

Vang

Evakueringsplanen for Vang-Tvorup kommune godkendt

3

Eyber, Kirstine

13-02-1935

V. Vandet

D�dsfald

3

F.D.F. Hundborg

17-05-1933

Hundborg

Fra l�sekredsen: F.D.F. i Snedsted og Hundborg

4

F.D.F. Snedsted

17-05-1933

Snedsted

Fra l�sekredsen: F.D.F. i Snedsted og Hundborg

4

F.D.F. Snedsted

30-04-1934

Snedsted

Faneindvielse i Snedsted F.D.F.

3

F.D.F. Snedsted

26-08-1935

Snedsted

F.D.F. st�vne i Snedsted

6

F.D.F. Thisted

30-04-1901

Thisted

F.D.F.'s sommerkoloni

1

F.D.F. Thisted

19-10-1908

Thisted

Frivilligt Drengeforbund (indvielsesfest)

2

F.D.F. Thisted

22-10-1908

Thisted

Frivilligt Drenge-Forbund (opstartsm�de)

2

F.D.F. Thisted

09-11-1908

Thisted

F.D.F. (f�rste udflugt)

2

F.D.F. Thisted

18-03-1909

Thisted

F.D.F. (gave - silkefane)

2

F.D.F. Thisted

02-04-1909

Thisted

Frivilligt Drengeforbund i Thisted

2

F.D.F. Thisted

15-04-1909

Thisted

Frivilligt Drenge Forbund

2

F.D.F. Thisted

03-06-1909

Thisted

Frivilligt Drenge Forbunds marchtur til Nyk�bing..

2

F.D.F. Thisted

04-06-1909

Thisted

Frivilligt Drenge Forbund (marchtur til Nyk�bing)

2

F.D.F. Thisted

07-06-1909

Thisted

Frivilligt Drenge Forbund (marchtur til Nyk�bing)

2

F.D.F. Thisted

18-07-1912

Thisted

Stort Frivilligt Drenge Forbunds st�vne

2

F.D.F. Thisted

22-07-1912

Thisted

Frivilligt Drenge Forbund

2

F.D.F. Thisted

24-07-1912

Thisted

F.D.F.-st�vnet i Thisted

2

F.D.F. Th