PETER GRISHAUGE

 

 

H�NDV�RKERE

HANDLENDE

OG FISKERE

I KLIM SOGN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Peter Andreasen Hjortdal

 

I 1887 startede J. P. A. Hjortdal en k�bmandsbutik i den sydlige ende af Klim by. Han havde til huse i den bygning, som tidligere l�, hvor nu l�rerboligen til Klim friskole ligger. Der var en cementtrappe op til forretningen i husets nordgavl.

 

K�bmand J. P. A. Hjortdal og hustru Anna i 1891.

 

Han var f�dt i 1858 ved Klim Kobakke som s�n af snedker og husmand Andreas Hjortdal og blev i 1887 gift med Anna Nielsen fra g�rden K�rlykke i Klim Odde.

 

K�bmandsforretningen ved friskolen p� Oddevej i Klim o. 1910. J. P. A. Hjortdal drev forretningen her 1887-97 og siden Peter Smed 1898-1916.

����������

19


T�mrere, snedkere og karetmagere

 

Fra gammel tid har der altid v�ret t�mrere og snedkere at finde i landsbyerne. De ud�vede som oftest dette erhverv samtidig med at de var husm�nd eller daglejere. S�ledes ogs� i Klim sogn, hvor folket�llingen fra 1787 n�vner en enkeltbondesnedker, S�ren Christensen Tornby, som var 24 �r ogugift og boede hos sin mor, som var enkekone i Klim by. I 1801-folket�llingen var han blevet gift og bosat i Klim Terp, hvor han blev n�vnt som husmand og t�mmermand. Han virkede ogs� som fisker og i april 1820 druknede han p� havet sammen med 9 andre Klimboere. I folket�llingerne fra 1834 og 1840 finder man ogs� enkelte snedkere og t�mrere, men i 1845 er der hele 5 t�mmerm�nd og 2 snedkere. Blandt disse finder man en, som blev stamfader til en sl�gt af h�ndv�rkere og fiskere i Klim sogn de n�ste 100 �r.

 

Styrb�ksl�gten

 

Den f�rste af denne sl�gt kom til Klim i begyndelsen af 1800-tallet. Det var Niels Christensen Styrb�k, som sammen med sin hustru Kirsten Jensdatter kom fra Torslev sogn og omkring 1804 bosatte sig som f�ster af husmandsstedet Tjenlav M�lle - en tidligere vandm�lle i Klim Odde. Her f�dtes i 1806 s�nnen J�rgen Nielsen Styrb�k. I 1845 boede han i et hus i Klim som husmand og t�mmermand sammen med hustruen Ane Katrine Nielsdatter og hendes gamle 82-�rige far Niels Jensen Manstrup, som var p� aft�gt. I 1852 k�bte han huset med matr. nr. 111 i Klim, hvor senere bager Kj�r fik sin butik. Her boede hanog havde sit v�rksted indtil 1867.

I 1850 fik J�rgen Styrb�k og hustru en s�n Nikolaj Styrb�k. Han var i sine unge dage p� h�jskole p� Fyn og arbejdede derefter i Svanninge en tid, inden han i 1878 kom tilbage til Klim. I 1880 k�bte han hus p� Gl. Landevej 6 af skomager Johan Kurth og �ret efter blev han gift med Inger Marie Jensen fra Brovst, som da tjente i Klim.

 

Nikolaj Styrb�k o. 1880.

 

 

64


Sadelmagere

 

F�r �r 1900, hvor megen transport og arbejde ved landbruget foregik med heste, var der til stadighed behov for at lave og reparere selet�j og sadelmagerh�ndv�rket var derfor af stor betydning. I Klim var der ingen fast sadelmager f�r n�ringsloven i 1857, men skomagernehar klaret en del af dette arbejde f�r den tid og ellers m�tte man vel tage til den n�rmeste k�bstad (L�gst�r eller Thisted) for at f� dette arbejde udf�rt, idet sadelmageriet ikke var et af de h�ndv�rk, som Danske lov af 1683 gav mulighed for at blive udf�rt i landsbyerne.

 

Peter Schrum

I 1856 kom en ung slesvigsk h�ndv�rker til Klim og slog sig ned som sadelmager. Det var Peter Schrum, som var f�dt i 1834 i Rendsburg som s�n af smed Peter Schrum og hustru Frauke Thun. Hvorledes Peter Schrum har fundet helt op til Nordjylland vides ikke, men i 1857 blev han gift med Else Nielsdatter, som stammede fra Lild. Parret slog sig ned i Klim, hvor Schrum som n�vnt virkede som byens sadelmager, og de fik de kommende �r en r�kke b�rn � i alt 7 i perioden 1858-71. Else Nielsdatter d�de i 1888 og Peter Schrum giftede sig derefter med Karen Kirstine Jensdatter, som dog d�de allerede i 1892, hvorefter Peter Schrum giftede sig for tredje gang med Andrea Petrea Christiansen, der i 1921 boede som enke i Klim og handlede med tr�sko.

Peter Schrum boede og havde sit v�rksted i et gammelt langt limstenshus, som l� omtrent hvor nu Oddevej 8 ligger. Schrum boede i den �stre ende af huset, mens Dres Kjeldsen boede i den vestre ende. I handelskalenderen fra 1915 er Schrumstadig noteret som sadelmager. Det fort�lles, at han med sin slesvigske baggrund var meget dansksindet og fulgte meget med og var interesseret i udfaldet af 1. verdenskrig. Det n�ede han dog ikke at f� med, idet han i 1917 d�de 83 �r gammel efter 60 �rs virke i Klim.

 

Huset p� Oddevej o. 1900, hvor Peter Schrum boede i den �stre ende (til h�jre).

 

90


Indholdsfortegnelse

 

 

Forord

3

Klim sogn 1840-1960

4

K�bm�nd

13

Manufakturhandlere

32

Bagere

42

Smede og mekanikere

50

Slagtere

59

T�mrere, snedkere og karetmagere

64

B�dkere

79

T�kkem�nd

81

Malere

83

Sadelmagere

90

Skomagere

94

Urmagere

100

Skr�ddere og syersker

103

Murere

110

Limstenssavere

117

Kalk- og teglbr�ndere

122

M�llere

132

Andre h�ndv�rkere

139

Fiskere

141

Kilder

148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149


Hjem:Hjem

Denne side er oprettet 2004/10/23 - flyttet hertil 2005/10/03.


mulberry outlet coach outlet burberry outlet coach factory outlet mulberry outlet coach outlet UGG Pas Cher cheap oakley sunglasses cheap nfl jerseys cheap oakleys wholesale nfl jerseys coach outlet canada black friday coach ugg boots on sale cheap uggs gucci outlet oakley outlet coach outlet coach outlet online