PETER GRISHAUGE

 

 

HÅNDVÆRKERE

 HANDLENDE

OG FISKERE

 I KLIM SOGN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Peter Andreasen Hjortdal

 

I 1887 startede J. P. A. Hjortdal en købmandsbutik i den sydlige ende af Klim by. Han havde til huse i den bygning, som tidligere lå, hvor nu lærerboligen til Klim friskole ligger. Der var en cementtrappe op til forretningen i husets nordgavl.

 

Købmand J. P. A. Hjortdal og hustru Anna i 1891.

 

Han var født i 1858 ved Klim Kobakke som søn af snedker og husmand Andreas Hjortdal og blev i 1887 gift med Anna Nielsen fra gården Kærlykke i Klim Odde.

 

 Købmandsforretningen ved friskolen på Oddevej i Klim o. 1910. J. P. A. Hjortdal drev forretningen her 1887-97 og siden Peter Smed 1898-1916.

          

19


Tømrere, snedkere og karetmagere

 

Fra gammel tid har der altid været tømrere og snedkere at finde i landsbyerne. De udøvede som oftest dette erhverv samtidig med at de var husmænd eller daglejere. Således også i Klim sogn, hvor folketællingen fra 1787 nævner en enkelt  bondesnedker, Søren Christensen Tornby, som var 24 år og  ugift og boede hos sin mor, som var enkekone i Klim by. I 1801-folketællingen var han blevet gift og bosat i Klim Terp, hvor han blev nævnt som husmand og tømmermand. Han virkede også som fisker og i april 1820 druknede han på havet sammen med 9 andre Klimboere. I folketællingerne fra 1834 og 1840 finder man også enkelte snedkere og tømrere, men i 1845 er der hele 5 tømmermænd og 2 snedkere. Blandt disse finder man en, som blev stamfader til en slægt af håndværkere og fiskere i Klim sogn de næste 100 år.

 

Styrbækslægten

 

Den første af denne slægt kom til Klim i begyndelsen af 1800-tallet. Det var Niels Christensen Styrbæk, som sammen med sin hustru Kirsten Jensdatter kom fra Torslev sogn og omkring 1804 bosatte sig som fæster af husmandsstedet Tjenlav Mølle - en tidligere vandmølle i Klim Odde. Her fødtes i 1806 sønnen Jørgen Nielsen Styrbæk. I 1845 boede han i et hus i Klim som husmand og tømmermand sammen med hustruen Ane Katrine Nielsdatter og hendes gamle 82-årige far Niels Jensen Manstrup, som var på aftægt. I 1852 købte han huset med matr. nr. 111 i Klim, hvor senere bager Kjær fik sin butik. Her boede han  og havde sit værksted indtil 1867.

I 1850 fik Jørgen Styrbæk og hustru en søn Nikolaj Styrbæk. Han var i sine unge dage på højskole på Fyn og arbejdede derefter i Svanninge en tid, inden han i 1878 kom tilbage til Klim. I 1880 købte han hus på Gl. Landevej 6 af skomager Johan Kurth og året efter blev han gift med Inger Marie Jensen fra Brovst, som da tjente i Klim.

 

Nikolaj Styrbæk o. 1880.

 

 

64


Sadelmagere

 

Før år 1900, hvor megen transport og arbejde ved landbruget foregik med heste, var der til stadighed behov for at lave og reparere seletøj og sadelmagerhåndværket var derfor af stor betydning. I Klim var der ingen fast sadelmager før næringsloven i 1857, men skomagerne  har klaret en del af dette arbejde før den tid og ellers måtte man vel tage til den nærmeste købstad (Løgstør eller Thisted) for at få dette arbejde udført, idet sadelmageriet ikke var et af de håndværk, som Danske lov af 1683 gav mulighed for at blive udført i landsbyerne.

 

Peter Schrum

I 1856 kom en ung slesvigsk håndværker til Klim og slog sig ned som sadelmager. Det var Peter Schrum, som var født i 1834 i Rendsburg som søn af smed Peter Schrum og hustru Frauke Thun. Hvorledes Peter Schrum har fundet helt op til Nordjylland vides ikke, men i 1857 blev han gift med Else Nielsdatter, som stammede fra Lild. Parret slog sig ned i Klim, hvor Schrum som nævnt virkede som byens sadelmager, og de fik de kommende år en række børn – i alt 7 i perioden 1858-71. Else Nielsdatter døde i 1888 og Peter Schrum giftede sig derefter med Karen Kirstine Jensdatter, som dog døde allerede i 1892, hvorefter Peter Schrum giftede sig for tredje gang med Andrea Petrea Christiansen, der i 1921 boede som enke i Klim og handlede med træsko.

Peter Schrum boede og havde sit værksted i et gammelt langt limstenshus, som lå omtrent hvor nu Oddevej 8 ligger. Schrum boede i den østre ende af huset, mens Dres Kjeldsen boede i den vestre ende. I handelskalenderen fra 1915 er Schrum  stadig noteret som sadelmager. Det fortælles, at han med sin slesvigske baggrund var meget dansksindet og fulgte meget med og var interesseret i udfaldet af 1. verdenskrig. Det nåede han dog ikke at få med, idet han i 1917 døde 83 år gammel efter 60 års virke i Klim.

 

Huset på Oddevej o. 1900, hvor Peter Schrum boede i den østre ende (til højre).

 

90


Indholdsfortegnelse

 

 

Forord

3

Klim sogn 1840-1960

4

Købmænd

13

Manufakturhandlere

32

Bagere

42

Smede og mekanikere

50

Slagtere

59

Tømrere, snedkere og karetmagere

64

Bødkere

79

Tækkemænd

81

Malere

83

Sadelmagere

90

Skomagere

94

Urmagere

100

Skræddere og syersker

103

Murere

110

Limstenssavere

117

Kalk- og teglbrændere

122

Møllere

132

Andre håndværkere

139

Fiskere

141

Kilder

148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149


Hjem:Hjem

Denne side er oprettet 2004/10/23 - flyttet hertil 2005/10/03.