Slægts- og lokalhistorie - Vester Han Herred


Pressemeddelelse ved Ejgil Bodilsen:

Ny bog om håndværkere, handlende og fiskere i Klim Sogn

KLIM: Lokalhistorikeren Peter Grishauge, der til daglig er lektor på VUC-Haderslev, har netop lagt sidste hånd på en ny bog om sit hjemsogn.

Han har flere bøger om lokale gårde og deres slægter bag sig, og denne gang gælder det en beskrivelse af håndværkere, handlende og fiskere i Klim Sogn fra midten af 1800-tallet til ca. 1960.

Arbejdet blev indledt for mere end 20 år siden af forfatterens far, Andreas Grishauge, der fulgte tilblivelsen af bogen med stor interesse, til han døde som knap 93-årig i 2003. Han gik rundt og lånte billeder på egnen og fik dem affotograferet, ligesom han samlede mange oplysninger hos de ældre i sognet. Samtidig var han igennem en årrække avismeddeler til Aalborg Stiftstidende og Thisted Dagblad, og i den forbindelse opbyggede han et stort personkartotek over egnens folk, som han for egen fornøjelses skyld ofte udbyggede med tråde tilbage i tiden.

Da Andreas Grishauge kom op i firserne, og hans syn efterhånden svækkedes, overtog sønnen bearbejdningen af det omfattende materiale. De sidste to-tre år har han arbejdet målrettet med projektet og systematisk gennemgået en række kilder. Der er lykkedes Peter Grishauge at få samlet yderligere række billeder, dels fra private, dels fra Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev, så bogen har kunnet udgives med ikke færre end 200 illustrationer.

Desuden har den lokalhistoriske sognegruppe i Klim, især sognegruppeleder Lis Jensen, og Bent Rolighed, Fjerritslev, bidraget med værdifulde oplysninger, herunder udlån af en stor samling avisudklip om folk i Klim, samlet af friskoleleder Jens Rolighed.

- Med baggrund heri har jeg forsøgt at give en skildring i tekst og billeder af perioden fra 1840 til 1960 om sognets håndværkere, handlende og fiskere. I det omfang, det har været muligt, har jeg også forsøgt at skildre tiden før, men netop disse 120 år er at betragte som en blomstringsperiode for sognets erhvervsliv. Jeg har prøvet at lave biografier over de enkelte håndværkere, handlende og fiskere og fortælle om deres virke, uden dog at medtage samtlige håndværkere, handlende og fiskere i sognet. I fag, hvor der har været mange udøvere, har jeg i stedet forsøgt at skildre enkelte typiske repræsenter for faget gennem tiden, fortæller forfatteren.

Bøgerne sælges direkte fra Peter Grishauge, Starup Engvej 4, 6100 Haderslev, telefon 74 53 29 46, evt. via hans egen hjemmeside.


Fra Peter Grishauges hånd er tidligere udkommet:

  • Gårde og slægter i Klim sogn (1999)
  • Gårde og slægter i V. Thorup Sogn (2000)
  • Gårde og huse i Vust sogn (2003)
  • Slægter i Vust sogn (2003)

    Copyright © 2004. Alle rettigheder reserveret.
  • Denne side er oprettet 2004/06/13 - flyttet til dette sted 2005/10/30.