Vust slægter

 

Indhold:

·  Albertsen-slægten
·  Anetavle for Albert Jørgensen
·  Anetavle for Maren Sørensdatter
·  Bliksted-slægten
·  Ellersbøl-slægten
·  Frendsen-slægten
·  Gisholm-slægten
·  Godiksen-slægten
·  Graversen-slægten
·  Gregersen-slægten
·  Justesen-slægten fra Ellersbøl
·  Justesen-slægten fra Vust Holme
·  Kjærgård-slægten
·  Madsen-slægten
·  Nørhave-slægten
·  Olufsen-slægten
·  Sønderhaven-slægten
·  Svanborg/Møller-slægten
·  Thidemandsen-slægten
·  Toudal-slægten

 

Albertsen-slægten

Albert Jørgensen og Maren Sørensdatter boede i Lerup sogn og siden i Ø. Svenstrup sogn i Ø. Hanherred, men 4 af deres 7 børn flyttede midt i 1700-tallet til Vust sogn og derfor skal denne del af slægten omtales her. Begge har i øvrigt en interessant og omfangsrig forslægt, så derfor er der efterfølgende medtaget begges anetavler.

 

1.    Albert Jørgensen født o. 1696 i Bejstrup, (søn af Jørgen Nielsen og Anne Lassdatter Roed) gift 1724 i Kettrup med Maren Sørensdatter, født 1705 i Slettegård i Hjortdal, (datter af Søren Christensen Bisgaard og Maren Laursdatter) død 1779 på Næsgård i Ø. Svenstrup.  Albert døde 1770 på Næsgård i Ø. Svenstrup.  Han var først bosat på Lien i Lerup sogn, men blev senere forpagter på Næsgård i Ø. Svenstrup.

                                   Børn:

                  i    Karen Albertsdatter, født 1725 på Lien i Lerup, død 1725 i Lien i Lerup.

                  ii   Karen Albertsdatter, født 1727 på Lien i Lerup.

                  iii  Christen Albertsen, født 1730 på Lien i Lerup.  Han blev gift 1769 med Maren Jepsdatter, født 1743, død 1782.  Christen døde 1802 i Næsgård i Ø.Svenstrup.

          2.     iv   Anne Albertsdatter født 1732.

          3.     v    Maren Albertsdatter født 1734.

                  vi   Anne Albertsdatter, født 1735 på Lerup.

          4.     vii  Lisbeth Albertsdatter født 1737.

                  viii Ingeborg Albertsdatter, født 1740 på Neesgaard i Ø. Svenstrup.  Hun blev gift 1763 med Christen Nielsen Roed i Ø. Svenstrup.

          5.     ix   Karen Albertsdatter født 1742.

          6.     x    Jørgen Albertsen født 1745.

 

Anden Generation

 

2.    Anne Albertsdatter født 1732 på Lien i Lerup, gift (1) med Peder Mortensen, født o. 1715, død 1755 i Gundestrup i Skræm, gift (2) 1755 i Skræm med Christen Andersen Wust, født o. 1720, (søn af Anders) død 1771 i Vust, gift (3) 1772 i Vust med Knud Nielsen, født o. 1731 i Klim, (søn af Niels Michelsen Skrædder og Else Knudsdatter) død 1793 i Vust.  Anne Albertsdatter døde 1796 i Klim.  Christen Wust boede i Gundestrup i Skræm indtil 1764 og derefter i Vust. Han var skipper på en skude ved Thorupstrand 1752-53. Knud Nielsen var gårdmand i Gisholm i Vust.

                       Børn:

          7.     i    Karen Pedersdatter født o. 1755.

                  ii   Kirsten Christensdatter født 1756 i Skræm.

          8.     iii  Johanne Marie Christensdatter født 1760.

          9.     iv   Anne Cathrine Christensdatter født 1762.

          10.   v    Peder Christensen født 1765.

 

3. Maren Albertsdatter, født 1734 på Lien i Lerup.  Hun blev gift 1757 på Neesgaard i Ø. Svenstrup med Laurs Christensen Gundestrup, født o. 1714, død 1783 i Bonderup i Haverslev.  Maren Albertsdatter døde 1810 i Bonderup i Haverslev.  Laurs Gundestrup boede i Gundestrup i Skræm.

                       Børn:

                  i    Kirstine Laursdatter, født 1759 i Gundestrup i Skræm.

                  ii   Marianne Laursdatter, født 1760 i Gundestrup i Skræm.

                  iii  Maren Laursdatter, født 1763 i Bonderup i Haverslev.

                  iv   Albret Laursen, født 1767 i Bonderup i Haverslev.

                  v    Christen Laursen, født 1768 i Bonderup i Haverslev.

                  vi   Christen Laursen, født 1771 i Bonderup i Haverslev.

                 vii  Maren Laursdatter, født 1774 i Bonderup i Haverslev.

 

 

4.    Lisbeth Albertsdatter født 1737 på Lien i Lerup, gift 1763 i Brovst med Christen Jensen Brovst, født 1734 i Brovst, død 1800 i Sennels.  Lisbeth Albertsdatter døde 1802 i Rotbøl i Lild.

                       Børn:

                  i    Anna Maria Christensdatter født 1764 i Vust.

 

5.    Karen Albertsdatter født 1742 på Nesgård i Ø. Svenstrup, gift (1) 1771 i Øster Svenstrup med Jens Poulsen Kjærgård, (søn af Poul Jensen Kjærgård og NN) død 1781 i Vust,[1] gift (2) 1782 i Vust med Christen Thomsen Norre, født 1749 i Øslev i Kettrup, (søn af Thomas Jensen Norre og Anne Nielsdatter) død 1829 i  Vust.  Karen Albertsdatter døde 1820 i Vust.  Jens Kjærgård var gårdmand i Vust matr. nr. 14.

                       Børn:

                  i    Anne Jensdatter født 1773 i Vust, gift 1805, i Vust med Christen Christensen.  Han boede i Vesløs.

                  ii   Maren Jensdatter født 1774 i Vust, død 1774 i Vust.

                  iii  Albert Jensen født 1775 i Vust.

                  iv   Maren Jensdatter født 1778 i Vust.

          11.   v    Jens Christensen Norre født 1782.

 

6.    Jørgen Albertsen født 1745 i Nesgaard i Ø. Svenstrup, gift 1774 i Vust med Mette Olufsdatter, født 1734 i Fjerritslev i Kollerup, (datter af Oluf Jensen Vestergård og Margrethe Christensdatter) død 1798 i Sønderhaven i Vust.  Jørgen Albertsen døde 1796 i Sønderhaven i Vust.

                       Børn:

          12.   i    Maren Margrethe Jørgensdatter født 1775.

 

Tredie Generation

 

7.    Karen Pedersdatter født o. 1755, gift (1) 1777 i Vust med Christen Christensen Torup, født o. 1736 i V. Thorup, (søn af Christen Christensen Torup og Mette Christensdatter – se TORUP/PALLESEN-SLÆGTEN i Thorup slægter) død 1793 i Ø. Klitgård i Klim, gift (2) 1794 i Klim med Peder Christensen Bonderup, født 1766 i Klim Vestergård, (søn af Christen Pedersen Bonderup og Anne Nielsdatter – se VESTERGAARD-SLÆGT II i Klim slægter ) død 1821 i Klim (druknede på havet ved fiskeri).  Karen Pedersdatter døde 1825 i Klim Odde.  Peder Bonderup var selvejer i Ø. Klitgård i Klim 1795-1821.

                       Børn:

                  i    Peder Christensen Klitgård født 1779 i Amtoft i Arup, gift 1809 i V. Thorup med Anna Larsdatter Søndergård, født 1785 i V. Thorup, (datter af Lars Christensen Tværgård og Abelone Nielsdatter – se SØNDERGAARD-SLÆGT II i Thorup slægter ) død 1850 i V. Klitgård i Klim.  Peder Klitgård døde 1831 i V. Klitgård i Klim.  Han var selvejer i V. Klitgård i Klim.

                  ii   Anne Marie Christensdatter født 1783 i Klim, gift 1811 i Klim med Niels Christensen Madsen, født 1765 i Klim, (søn af Christen Nielsen Michelsen og Kirsten Christensdatter Kjær – se KJÆR-SLÆGTEN i Thorup slægter ) død 1820 i Klim.  Anne Christensdatter døde 1845 i Klim Odde.  Niels Madsen var selvejer i Oddegård i Klim.

                  iii  Christian Christensen Torup født 1786 i Klim, død 1787 i Klim.

                  iv   Christian Christensen Torup født 1788 i Klim.

                  v    Albrecht Christensen Klitgård født 1791 i Klim, gift 1815 i Klim med Maren Kirstine Laursdatter.

                  vi   Christen Christensen Torup født 1793 i Klim.

 

8.    Johanne Marie Christensdatter født 1760 i Skræm, gift (1) 1786 i Vust med Peder Jørgensen, født o. 1751 i Klim, (søn af Jørgen Pedersen og Anne Nielsdatter – se TOFT-SLÆGTEN i Klim slægter ) død 1794 i Klim, gift (2) 1796 i Klim med Jacob Christensen Haverslev, født o. 1756.  Johanne Christensdatter døde 1820 i Klim.  Peder Jørgensen var 1773-94 fæstegårdmand i Klim matr. nr. 26.

                       Børn:

                  i    Jørgen Pedersen født 1787 i Klim, død 1794 i Klim.

                  ii   Christen Pedersen født 1788 i Klim, død 1789 i Klim.

                  iii  Anne Pedersdatter født 1791 i Klim.

                  iv   Anne Marie Pedersdatter født 1792 i Klim, gift med Jens Isaksen Badstue, født 1792 i V. Thorup Holme, (søn af Isak Jensen Badstue og Anne Larsdatter) død 1886 i V. Thorup Holme.  Anne Pedersdatter døde 1872 i V. Thorup.

                  v    Inger Marie Pedersdatter født 1792 i Klim.

                  vi   Peder Jacobsen født 1796 i Klim.

                  vii  Christen Jacobsen født 1800 i Klim, gift (1) med Birthe Pedersdatter Krogh, født 1794 i V. Thorup, (datter af Peder Christensen Krogh og Inger Marie Jacobsdatter – se KROGH-SLÆGTEN i Thorup slægter ) gift (2) med  Marianne Pedersdatter, født o.1813 i Kollerup.

 

9.    Anne Cathrine Christensdatter født 1762 i Skræm, gift 1787 i Vust med Anders Marcussen, født o. 1757.  Han var gårdmand i Odgård i Vesløs.

                       Børn:

                  i    Anne Marie Andersdatter født o.1788 i Vesløs.

                  ii   Christen Andersen født o. 1798 i Vesløs.

 

10.  Peder Christensen født 1765 i Vust, gift 1794 i Vust med Else Maria Nielsdatter, født 1766 i Vust Holme, (datter af Niels Jensen og Anna Pedersdatter) død 1845 i Vust.  Peder Christensen var gårdejer i Gisholm i Vust.

                       Børn:

                  i    Christen Pedersen født 1794 i Vust, gift 1831 i Vust med Margrethe Jacobsdatter, født 1811 i Vust (datter af Jacob Larsen Frendsen og Anne Nielsdatter) død 1902.  Christen Pedersen døde 1854 i Vust.

                  ii   Niels Pedersen født 1796 i Vust, gift 1824 i Vust med Mariane Andersdatter Thorhauge, født 1801 i Vust, (datter af Anders Christensen Thorhauge og Anne Cathrine Mogensdatter) død 1879 i Vust.  Niels Pedersen døde 1857 i Vust. Han var gårdmand i Kirkensgård i Vust.

                  iii  Anna Pedersdatter født 1798 i Vust, gift 1819 i Vust med Niels Isaksen Badstue, født 1789 i Thorup Holme, (søn af Isak Jensen Badstue og Anne Larsdatter).

                  iv   Jørgen Pedersen født 1800 i Vust.

                  v    Godik Pedersen født 1802 i Vust, gift 1829 i Vust med Hedvig Jensdatter, født 1809 i Vust, (datter af Jens Nielsen og Anne Cathrine Mogensdatter) død 1887 i Vust.  Godik Pedersen døde 1861 i Vust.  Han var selvejergårdmand i (Ny) Østergård i Vust 1828-61.

                  vi   Albreth Pedersen født 1804 i Vust, død 1872 i Vust.  Han var husmand i Vust og var ugift. Siges i 1845 at være ”forstanden frarøvet i 8 år”.

 

11.  Jens Christensen Norre født 1782 i Vust, gift 1816 i Vust med Inger Marie Hansdatter, født 1787 i Vust, (datter af Hans Bærnt Hansen og Anne Marie Jacobsdatter) død 1858 i Vust.  Jens Norre døde 1830 i Vust. Han var selvejergårdmand i Vust matr. nr. 14.

                       Børn:

                  i    Christen Jensen Norre født 1818 i Vust, gift 1853 i Vust med Anne Marie Jacobsdatter, født 1823 i Vust, (datter af Jacob Larsen Frendsen og Anne Nielsdatter) død 1909 i Manstrup.  Christen døde 1902 i Vust. Han var selvejergårdmand i Vust matr. nr. 14.

                  ii   Karen Marie Jensdatter født 1820 i Vust, gift 1847 i Vust med Niels Christian Jensen Korsbæk, født o.1820 i Ullerup i V. Thorup.

                  iii  Niels Albert Jensen født 1823 i Vust, død 1906 i Klim.

                  iv   Hans Bernt Jensen født 1824 i Vust Holme, gift med Marianne Eriksdatter, født 1840 i Hingelbjerg i Kollerup, (datter af Erik Jensen Smed og Maren Jensdatter) død 1903 i Klim.  Hans Bernt døde 1908 i Klim.  Han var selvejer i Toftegård i Klim 1866-1903.

                  v    Anne Marie Jensdatter født 1826 i Vust, gift 1854 i Thisted med Jens Christian Nielsen, født 1826 i Rønhede i Vestervig.  Anne Jensdatter  døde 1885 i Thisted.  Jens C. Nielsen udvandrede til USA.

                  vi   Jørgen Christian Jensen Norre født 1827 i Vust.

 

12.  Maren Margrethe Jørgensdatter født 1775 i Sønderhaven i Vust, gift 1798 i Vust med Lars Christensen, født 1773 i Vust, (søn af Christen Larsen Møller (Strandridder) og Anne Marie Graversdatter) død 1851 i Vust.  Maren Jørgensdatter døde 1837 i Vust.  Lars Christensen var gårdmand i Sønderhaven i Vust

                       Børn:

                  i    Jørgen Larsen født 1798 i Vust, død 1798 i Vust.

                  ii   Mette Larsdatter født 1799 i Vust, død 1799 i Vust.

                  iii  Jørgen Larsen født 1801 i Vust, død 1801 i Vust.

                  iv   Christen Larsen født 1803 i Vust, gift 1853 i Vust med Dorthe Margrethe Mikkelsdatter, født 1835 i Vust, (datter af Mikkel Christensen og Maren Kristine Andersdatter). Christen Larsen døde 1878 i Vust. Han var gårdmand i Sønderhaven i Vust.

                  v    Jørgen Larsen født 1805 i Vust, gift 1832 med Else Marie Christensdatter, født o. 1800 i Aggersborg, død 1874 i Vust Holme.  Jørgen Larsen døde 1891 i Vust Holme.  Han var selvejergårdmand i Holme Vestergård 1832-74.

                  vi   Jacob Christian Larsen født 1807 i Vust.

                  vii  Ole Christian Larsen født 1809 i Vust, død 1809 i Vust.

                  viii Ole Christian Larsen født 1812 i Vust.

                  ix   Albert Larsen født 1814 i Vust, død 1814 i Vust.

                  x    Mette Marie Larsdatter født 1816 i Vust, gift 1851 i Vust med Lars Jacobsen, født 1812 i Vust, (søn af Jacob Larsen Frendsen og Anne Nielsdatter) død 1861 i Vust.  Mette døde 1885 i Vust. Lars Jacobsen var selvejergårdmand i Gl. Østergård i Vust.

 

 

Anetavle for Albert Jørgensen

 

1. Albert Jørgensen født o. 1696 i Bejstrup, gift 1724 i Kettrup med Maren Sørensdatter, født 1705 i Slettegård i Hjortdal, død 1779 på Næsgård i Ø. Svenstrup.  Albert Jørgensen døde 1770 på Næsgård i Ø. Svenstrup.  Han var først bosat på Lien i Lerup sogn, men blev senere forpagter på Næsgård i Ø. Svenstrup.

 

Forældre

 

2. Jørgen Nielsen født 1658 i Hingelbjerg i Kollerup, gift 1696 i Lerup med Anne Lassdatter Roed.  Jørgen Nielsen døde 1725 i Bejstrup.

 

3. Anne Lassdatter Roed født o. 1670 i Lerup.

 

Bedsteforældre

 

4. Niels Jensen Lunde født o. 1612 i Lunde i Lerup, gift (1) med Edel Madsdatter, død 1653 i Hingelbjerg i Kollerup, gift (2) o. 1653  i Hjortdal med Kirsten Jørgensdatter.  Niels Lunde døde 1701 i Hingelbjerg.

 

5. Kirsten Jørgensdatter født o. 1629 i Hjortdal, død 1701 i Kollerup.[2]

 

6. Lass Nielsen Roed født 1639 på Lien i Lerup, gift med Karen Jensdatter.  Lass Roed døde 1688 på Lien i Lerup.  Selvejer på  Lien i Lerup.

 

7. Karen Jensdatter født o. 1640 i Bejstrup, gift (1) med Lass Nielsen Roed, gift (2) 1697 i Lerup med Anders Nielsen (Lunde), født 1667 i Hingelbjerg i Kollerup.

 

Oldeforældre

 

8. Jens Pedersen gift med Karen Jensdatter.  I Lunde i Lerup o. 1600-20.

 

9. Karen Jensdatter.

 

10. Jørgen Knudsen Riber gift med Karen Pedersdatter Lerup.  Jørgen Riber døde 1650 i Hjortdal.  Nævnt 1656 i tingbogen.[3]  Han var præst i Hjortdal.

 

11. Karen Pedersdatter Lerup født i Lerup.

 

12. Niels Pedersen Roed født o. 1605 på Lien i Lerup, gift med Inger Nielsdatter.  Niels Roed døde 1649 på Lien i Lerup.[4]

 

13. Inger Nielsdatter født o. 1615 i Pårup i Lerup, gift (1) med Niels Pedersen Roed, gift (2) o. 1650 med Morten Nielsen Block.

 

14. Jens Pedersen gift med Anne Larsdatter.  Jens døde 1666-71 i Bejstrup. Han var delefoged til Sejlstrup og senere Ålborghus Lén.

 

15. Anne Larsdatter.

 

 

Tipoldeforældre

 

22. Peder Christensen Lerup gift med Kirsten Hansdatter.  Peder C. Lerup  døde 1626 i Lerup.  Han var præst i Lerup 1596-1626.

 

23. Kirsten Hansdatter.

 

24. Peder Roed født o. 1570, gift med Anne Lauritsdatter.  Peder Roed døde o.1645 på Lien i Lerup.

 

25. Anne Lauritsdatter.

 

26. Niels Jensen gift med Anne Jensdatter. Boede i Pårup i Lerup.

 

27. Anne Jensdatter.

 

28. Peder Sørensen Bund. Boede i Bejstrup

 

Tip-2-Oldeforældre

 

44. Christen Pedersen. Præst i Lerup til 1596.

 

56. Søren Bund gift med Mette Jensdatter.  Søren Bund døde før 1633 i Bejstrup.[5]

 

57. Mette Jensdatter.

 

 

Anetavle for Maren Sørensdatter

 

1. Maren Sørensdatter født 1705 på Slettegård i Hjortdal, gift 1724 i Kettrup med Albert Jørgensen, født o. 1696 i Bejstrup, død 1770 på Næsgård i Ø. Svenstrup.  Maren Sørensdatter døde 1779 på Næsgård i Ø. Svenstrup.

 

Forældre

 

2. Søren Christensen Bisgaard født o. 1661 i Haverslev, gift o.1704 med Maren Laursdatter.  Søren Bisgård døde 1736 i V. Kjeldgård i Kettrup.

 

3. Maren Laursdatter født o. 1675 i Bejstrup, død efter 1729.

 

Bedsteforældre

 

4. Christen Christensen Smed født o. 1616?, gift med Ingeborg Nielsdatter.  Christen Smed døde 1700 (1678?) i Skræm.

 

5. Ingeborg Nielsdatter født 1625-35 i Bonderup, død o. 1683 i Skræm.

 

6. Laurs Jensen født o. 1645, gift med Anne Madsdatter.  Laurs Jensen døde 1714 i Bejstrup. Han var gårdfæster i Bejstrup matr. nr. 10.

 

7. Anne Madsdatter født o. 1651, død 1731 i Bejstrup.

 

Oldeforældre

 

10. Niels Eskesen født før 1600 i Nr. Torup i Hjortdal, gift med Karen Madsdatter.  Niels Es-kesen døde 1652 i Bonderup i Haverslev.

 

11. Karen Madsdatter født f. 1610, død efter 1676 i Bonderup.

 

Tipoldeforældre

 

20. Eske Olufsen født før 1560 i Borup i Kollerup, død o. 1625 i Nr. Torup i Hjortdal.

 

Tip-2-Oldeforældre

 

40. Oluf Nielsen født før1535, død efter 1570 i Borup i Kollerup.

 

Tip-3-Oldeforældre

 

80. Niels Eskesen Bonde født ør. 1465, død efter 1505.

 

Tip-4-Oldeforældre

 

160.          Eske Jensen Bonde født o. 1400, død efter 1473.

 

Tip-5-Oldeforældre

 

320.          Jens Bonde født før 1375, død o. 1400.

 

 

 

Bliksted-slægten

 

Den gamle nu forsvundne gård Bliksted, som lå ude i den nuværende V. Thorup Klitplantage, har givet navn til to mindst slægter. Den som skal omtales i det følgende, boede i gården fra 1672 til slutningen af 1700-tallet.

 

1.    Christen Christensen Bliksted (Højstrup) gift 1672 i Tømmerby med Karen Christensdatter, død før 1716.  Christen døde før 1706.[6]  Selvejer i Bliksted fra 1672.

                       Børn:

          2.     i    Christen Christensen Bliksted.

 

Anden Generation

 

2.    Christen Christensen Bliksted gift med Bodil Jacobsdatter, født o. 1680, Lund i Lild, (datter af Jacob Thomsen Smed og Mette Jensdatter) død 1758 i Vust.  Selvejer og senere fæster i Bliksted i Vust.

                       Børn:

          3.     i    Christen Christensen Bliksted født o. 1713.

          4.     ii   Karen Christensdatter født o. 1718.

          5.     iii  Niels Christensen Bliksted.

 

Tredie Generation

 

3.    Christen Christensen Bliksted født o. 1713, gift med Else Povlsdatter, født o. 1710, (datter af Poul Gregersen Sekkelund) død 1790 i Vust.  Christen døde 1793 i Vust.

                       Børn:

          6.     i    Anne Christensdatter født o. 1751.

                  ii   Maren Christensdatter født o. 1754 i Vust, død 1756 i Vust.

 

4.    Karen Christensdatter født o. 1718 i Bliksted i Vust, gift 1757 i V. Thorup med Jesper Madsen, født o. 1713, (søn af Mads Graversen og Maren Christensdatter – se GRAVERSEN-SLÆGTEN i Thorup slægter ) død 1795 ved Thorupstrand.  Karen døde 1770 ved Thorupstrand.  Jesper Madsen var fisker ved Thorupstrand.

                       Børn:

          7.     i    Anna Jespersdatter født 1758.

                  ii   Christopher Jespersen født 1760 ved Thorupstrand, gift 1792 i V. Thorup med Mette Lauridsdatter.

                  iii  Mads Christian Jespersen født 1763 ved Thorupstrand, død 1763 ved Thorupstrand.

 

5.    Niels Christensen Bliksted gift (1) med Kirsten Olufsdatter, død 1754 i Vust,[7] gift (2) med Birgithe Christensdatter, født o. 1719, død 1778 i Vust.  Selvejergårdmand i Gisholm (matr. nr. 12) i Vust.

                       Børn:

                  i    Lars Poulsen Nielsen Bliksted født o. 1753 i Vust, gift 1787 i Vust med Maren Poulsdatter, født o. 1755 i Ellersbøl i Vust, (datter af Poul Justesen og Mette Pedersdatter) død 1808 i Ellersbøl i Vust.  Lars døde 1792 i Ellersbøl i Vust.

                  ii   Christen Nielsen Bliksted født 1755 i Vust, død 1756 i Vust.

                  iii  Anna Kierstine Nielsdatter Bliksted født 1757 i Vust, gift 1796 i Torslev med Peder Andersen Kusk – senere gårdmand i Klim matr. nr. 11.

            8.   iv   Bodil Nielsdatter Bliksted født 1766 i Vust.

                  v    Christen Nielsen Bliksted født 1767 i Vust.

                  vi   Lars Christian Nielsen Bliksted født 1772 i Vust.

 

Fjerde Generation

 

6.    Anne Christensdatter født o. 1751 i Bliksted i Vust, gift 1776 i Vust med Thomas Justesen, født o. 1736 i Ellersbøl i Vust, (søn af Just Christensen og Maren Thomasdatter) død 1812 i Ellersbøl i Vust.  Anne døde 1812 i Ellersbøl i Vust.  Thomas Justesen var fæstegårdmand i Ellersbøl under Lundbæk.

                       Børn:

          9.     i    Maren Thomasdatter født 1778 i Ellersbøl i Vust.

          10.   ii   Else Thomasdatter født 1780.

                  iii  Anne Thomasdatter født 1783 i Ellersbøl i Vust, død 1783 i Ellersbøl i Vust.

 

7.    Anna Jespersdatter født 1758 ved Thorupstrand, gift 1792 i V. Thorup med Jens Thomsen Smed, født o. 1741 i V. Thorup, (søn af Thomas Christensen Smed og Abelone Christensdatter). Jens Thomsen Smed boede i Lund.

                       Børn:

                  i    Inger Jensdatter født o. 1798 i Lund i Lild, gift med Thomas Larsen Lund, født 1782 i Nørklit i Lild, (søn af Lars Larsen Lund og Anne Cathrine Thomasdatter Sand – se SAND-SLÆGTEN i Thorup slægter ). Thomas Lund var gårdmand i Nørklit i Lild.

 

8.   Bodil Nielsdatter Bliksted født 1766 i Vust, gift 1785 med Peder Simonsen Bjerregaard, født 1743 i Nees ved Lemvig (søn af Simon Pedersen Bjerregaard og Mette Nielsdatter) død 1788 i Vust. Peder Bjerregaard var residerende kapellan i Vust 1784-88.

                                       Børn:

                  i     Simon Pedersen Bjerregaard født 1786 i Vust.                       

                  ii    Birgithe Pedersdatter Bjerregaard født 1788 I Vust.

 

Femte Generation

 

9.   Maren Thomasdatter født 1778 i Ellersbøl i Vust, gift 1805 i Vust med Rasmus Axelsen, født 1769 i Vust, (søn af Axel Christensen og Karen Marcusdatter), død 1849 i Ellersbøl i Vust. Maren Thomasdatter døde 1837 i Ellersbøl i Vust. Rasmus Axelsen var selvejergårdmand i Ellersbøl matr. nr. 3 1805-40.

                                        Børn:

    i    Axel Rasmussen født 1806 i Ellersbøl i Vust, gift 1841 i Vust med Maren Jensdatter født o. 1808 i Østerild. Axel Rasmussen var husmand i Klim Terp matr. nr. 48.

    ii   Anne Katrine Rasmusdatter født 1809 i Ellersbøl i Vust, gift 1840 i Vust med Jens Chr. Christensen (Knapmager), født o. 1805 i Kjettrup. Jens Chr. Christensen var selvejergårdmand og knapmager i Ellersbøl matr. nr. 3 1840-75. Anne K. Rasmusdatter døde 1873 i Ellersbøl.

   iii   Marianne Rasmusdatter født 1814 i Ellersbøl, gift 1851 i Vust med Lars Christian Mikkelsen, født o. 1809 i Ovtrup. Han var husmand i Klim Klit.

    iv   Anne Kirstine Rasmusdatter født 1817 i Ellersbøl i Vust, død sammesteds 1873. Hun var ugift.

 

10.  Else Thomasdatter født 1780 i Ellersbøl i Vust, gift 1800 i Vust med Niels Nielsen Svanborg, født 1764 i Vust, (søn af Niels Nielsen Kold og Maren Jensdatter Vixø – se KOLD-SLÆGTEN i Thorup slægter ) død 1837 i Svanborg i Vust.  Else døde 1826 i Svanborg i Vust.

                       Børn:

                  i    Ana Maria Nielsdatter Svanborg født 1800 i Vust, død 1801 i Vust.

                  ii   Ana Maria Nielsdatter Svanborg født 1802 i Svanborg i Vust.

                  iii  Ane Nielsdatter Svanborg født 1805 i Svanborg i Vust.

                  iv   Anne Johanne Nielsdatter født 1810 i Svanborg i Vust, gift 1833 i Vust med Peder Christensen, født 1799 i Ellersbøl i Vust, (søn af Christen Madsen og Anne Christensdatter Kold) død 1860 i Svanborg i Vust. Anne Nielsdatter døde 1889 i Svanborg i Vust.

                  v    Niels Nielsen Svanborg født 1812 i Svanborg i Vust, gift 1854 i Vust med Else Cathrine Christensdatter, født 1814 i Vust Holme (datter af Christen Pedersen Bjerre og Karen Christensdatter). Niels Svanborg var husmand i Klim.

                  vi   Thomas Nielsen født 1821 i Svanborg i Vust, gift 1855 i Vang med Oline Pedersdatter, født o. 1820 i Klitmøller, (datter af Peter Olesen og Ane Katrine). Thomas Nielsen døde 1876 i Vangen i Understed.

 

 

Ellersbøl-slægten

 

Ude i Ellidsbøl lå i begyndelsen af 1600-tallet en selvejergård. Den blev stærkt forringet af sandflugt de næste par hundrede år, men slægten i gården holdt fast ved stedet. De blev boende her indtil slutningen af 1800-tallet, da gården blev nedlagt og lagt under nabogården Ellersbølgård.

 

1.    Poul.

                       Børn:

          2.     i    Jesper Poulsen.

                  ii   Anne Poulsdatter.

 

Anden Generation

 

2.    Jesper Poulsen. Selvejer i Ellersbøl matr. nr. 3 Vust o. 1610-40.

                       Børn:

          3.     i    Jacob Jespersen.

                  ii   Anne Jespersdatter  nævnt 1672 i Skattemandtal.

 

Tredie Generation

 

3.    Jacob Jespersen gift med NN.  Selvejer i Ellersbøl matr. nr. 3 Vust o. 1640-65.

                       Børn:

          4.     i    Just Jacobsen.

 

Fjerde Generation

 

4.    Just Jacobsen gift med Maren Nielsdatter,  nævnt 1672 & 83 i skattemandtal.  Just døde før 1710.[8]  Han boede i Ellersbøl i Vust matr. 3 i 1688.

                       Børn:

          5.     i    Christen Justesen.

                  ii   Maren Justdatter  nævnt 1710 i Skattemandtal.  I Ellersbøl i 1710.

 

Femte Generation

 

5.    Christen Justesen. Fæster i Ellersbøl matr. nr. 3 i 1724.

                       Børn:

          6.     i    Just Christensen.

 

Sjette Generation

 

6.    Just Christensen født i Ellersbøl i Vust, gift 1733 i Lild med Maren Thomasdatter, født o. 1706 i Lund i Lild, (datter af Thomas Pedersen og Sinned Christensdatter) død 1776 i Vust.[9]  Just døde o. 1745 i Ellersbøl i Vust. Han var fæstegårdmand i Ellersbøl matr. nr. 3 under Lundbæk.

                       Børn:

          7.     i    Anne Justdatter født o. 1733.

          8.     ii   Christen Justesen født o.1734.

          9.     iii  Thomas Justesen født o. 1736.

 

Syvende Generation

 

7.    Anne Justdatter født o. 1733 i Ellersbøl i Vust, gift 1756 i Vust med Peder Jeppesen, født o. 1721.  Peder Jeppesen var fæstegårdmand under Lundbæk i Tømmerby.

                       Børn:

                  i    Dorthe Pedersdatter født o. 1758 i Tømmerby.

                  ii   Anne Pedersdatter født o. 1778 i Tømmerby.

 

8.    Christen Justesen født o.1734, gift 1761 i Vust med Karen Marcusdatter, født o. 1734, død 1775 i Vust.  Christen Justesen døde 1763 i Vust. De boede i Vust

                       Børn:

                  i    Johanne Marie Christensdatter født 1762 i Vust.

 

9.    Thomas Justesen født o. 1736 i Ellersbøl i Vust, gift 1776 i Vust med Anne Christensdatter, født o. 1751 i Bliksted i Vust, (datter af Christen Christensen Bliksted og Else Povlsdatter) død 1812 i Ellersbøl i Vust.  Thomas Justesen døde 1812 i Ellersbøl i Vust.  Han var fæstegårdmand i Ellersbøl matr. nr. 3  under Lundbæk.

                       Børn:

          10.   i    Maren Thomasdatter født 1778.

          11.   ii   Else Thomasdatter født 1780.

                  iii  Anne Thomasdatter født 1783 i Ellersbøl i Vust, død 1783 i Ellersbøl i Vust.

 

Ottende Generation

 

10. Maren Thomasdatter født 1778 i Ellersbøl i Vust, gift 1805 i Vust med Rasmus Axel sen, født 1769 i Vust, (søn af Axel Christensen og Karen Marcusdatter), død 1849 i Ellersbøl i Vust. Maren Thomasdatter døde 1837 i Ellersbøl i Vust. Rasmus Axelsen var selvejergårdmand i Ellersbøl matr. nr. 3 1805-40.

                                        Børn:

    i    Axel Rasmussen født 1806 i Ellersbøl i Vust, gift 1841 i Vust med Maren Jensdatter født o. 1808 i Østerild. Axel Rasmussen var husmand i Klim Terp matr. nr. 48.

    ii   Anne Katrine Rasmusdatter født 1809 i Ellersbøl i Vust, gift 1840 i Vust med Jens Chr. Christensen (Knapmager), født o. 1805 i Kjettrup. Jens Chr. Christensen var selvejergårdmand og knapmager i Ellersbøl matr. nr. 3 1840-75. Anne K. Rasmusdatter døde 1873 i Ellersbøl.

   iii   Marianne Rasmusdatter født 1814 i Ellersbøl, gift 1851 i Vust med Lars Christian Mikkelsen, født o. 1809 i Ovtrup. Han var husmand i Klim Klit.

    iv   Anne Kirstine Rasmusdatter født 1817 i Ellersbøl i Vust, død sammesteds 1873. Hun var ugift.

 

11.  Else Thomasdatter født 1780 i Ellersbøl i Vust, gift 1800 i Vust med Niels Nielsen Svanborg, født 1764 i Vust, (søn af Niels Nielsen Kold og Maren Jensdatter Vixø – se KOLD-SLÆGTEN i Thorup slægter ) død 1837 i Svanborg i Vust.  Else Thomasdatter døde 1826 i Svanborg i Vust.

                       Børn:

                  i    Ana Maria Nielsdatter Svanborg født 1800 i Vust, død 1801 i Vust.

                  ii   Ana Maria Nielsdatter Svanborg født 1802 i Svanborg i Vust.

                  iii  Ane Nielsdatter Svanborg født 1805 i Svanborg i Vust.

                  iv   Anne Johanne Nielsdatter født 1810 i Svanborg i Vust, gift 1833 i Vust med Peder Christensen, født 1799 i Ellersbøl i Vust, (søn af Christen Madsen og Anne Christensdatter Kold) død 1860 i Svanborg i Vust. Anne Nielsdatter døde 1889 i Svanborg i Vust.

                  v    Niels Nielsen Svanborg født 1812 i Svanborg i Vust, gift 1854 i Vust med Else Cathrine Christensdatter, født 1814 i Vust Holme (datter af Christen Pedersen Bjerre og Karen Christensdatter). Niels Svanborg var husmand i Klim.

                  vi   Thomas Nielsen født 1821 i Svanborg i Vust, gift 1855 i Vang med Oline Pedersdatter, født o. 1820 i Klitmøller, (datter af Peter Olesen og Ane Katrine). Thomas Nielsen døde 1876 i Vangen i Understed.

 

Frendsen-slægten

 

Frendsen-slægten har sin oprindelse i Tømmerby, men et medlem af slægten flyttede i slutningen af 1600-tallet til Vust og bosatte sig i den for længst forsvundne gård Østergård. Slægten forblev i gården helt indtil slutningen af 1800-tallet, da Østergård blev nedlagt.

 

1.    Frendsen Pedersen gift (1) med ........ Christensdatter, (datter af Christen Laursen og Dorthe Pedersdatter) gift (2) med Kirsten Pedersdatter.  Frendsen Pedersen døde o. 1664 i Tømmerby.[10]

                       Børn:

          2.     i    Laurs Frendsen født før 1650.

 

Anden Generation

 

2.    Laurs Frendsen født før 1650 i Tømmerby, gift med Kirsten Jacobsdatter.  Laurs Frendsen døde før 1710 i Vust.  Han var fæster i Vust Østergård.

                       Børn:

          3.     i    Karen Laursdatter Frendsen født o. 1694.

                  ii   Jacob Laursen Marspil født o. 1680, død 1743 i Hjardemål Klit.[11]

          4.     iii  Frendsen Laursen.

                  iv   Maren Laursdatter gift med Lars Mikkelsen.  Maren døde før 1743 i Arup.  Lars Mikkelsen var fæster i Arup.

 

Tredie Generation

 

3.    Karen Laursdatter Frendsen født o. 1694 i Vust Østergård, gift (1) o. 1718 i Vust med Christen Jensen Haven, født i Sønderhaven i Vust,[12] (søn af Jens Christensen Haven og Maren Bodelsdatter) død 1735 i Vust Østergård,[13] gift (2) o. 1741 i Vust med Jens Pedersen, født o. 1693, død 1774 i Vust Østergård.  Karen døde 1763 i Vust Østergård.  Christen Haven og Jens Pedersen var fæstere i Vust Østergård under Kølbygård.                     Børn:

                  i    Maren Christensdatter født o. 1720 i Vust Østergård.

          5.     ii   Lars Christensen Frendsen født o. 1723 i Vust Østergård.

                  iii  Kirsten Christensdatter født o. 1723 i Vust Østergård.

                  iv   Jens Christensen født o. 1726 i Vust Østergård.

                  v    Johanne Christensdatter født o. 1730 i Vust Østergård.

                  vi   Jacob Christensen født o. 1732 i Vust Østergård.

                  vii  Anne Christensdatter født i Vust Østergård.

 

4.    Frendsen Laursen gift med Margrethe Laursdatter.  Frendsen Laursen døde før 1743 i Klim Odde.

                       Børn:

          6.     i    Oluf Frendsen født o. 1729.

                  ii   Laurs Frendsen.

          7.     iii  Karen Frendsdatter født o. 1732.

          8.     iv   Kirsten Frendsdatter født o. 1734.

 

Fjerde Generation

 

5.    Lars Christensen Frendsen født o. 1723 i Vust Østergård, gift i Gøttrup med Else Jensdatter Pind, født 1737 i Gøttrup Nørgård, (datter af Jens Christensen Pind og Anne Sørensdatter) død 1829 i Vust.  Lars Frendsen døde 1809 i Vust. Han var gårdmand i Vust Østergård.

                       Børn:

                  i    Karen Larsdatter født 1764 i Vust, død 1764 i Vust.

                  ii   Ingeborg Maria Larsdatter født 1765 i Vust.

                  iii  Christen Larsen (Frendsen) født 1767 i Vust, gift 1796 i Vust med Karen Stepansdatter, født o. 1750 i Vust Holme (datter af Stephan Christensen og Anne Christensdatter), død 1822 i Vust Holme. Christen Larsen døde 1812 i Vust Holme. Han var gårdmand i Vust matr. nr. 2.

                  iv   Karen Larsdatter født 1769 i Vust, død 1770 i Vust.

                  v    Anne Katrine Larsdatter født 1771 i Vust, gift 1803 i Vust med Isak Nielsen, født 1768 i Vust, (søn af Niels Pedersen og Karen Isaksdatter).

                  vi   Jens Larsen (Frendsen) født 1772 i Vust, død 1796 i Vust.

                  vii  Jacob Larsen (Frendsen) født 1775 i Vust, død 1827 i Vust. Gift o. 1810 i Lild med Anne Nielsdatter født o. 1784. Jacob Larsen døde 1827 i Vust. Han var selvejergårdmand i Gl. Østergård i Vust.

                  viii Karen Larsdatter født 1777 i Vust, gift 1801 med Christen Agesen, født o. 1775 i Hovsør i Østerild, død 1859 i Vust. Han var selvejergårdmand i matr. nr. 11 i Vust. Karen Larsdatter døde 1827 i Vust.

                  ix   Søren Larsen (Frendsen) født 1780 i Vust.

                  x    Anne Larsdatter født 1784 i Vust, død 1785 i Vust.

 

6.    Oluf Frendsen født o. 1729 i Klim Odde, gift 1762 i Klim med Martha Svendsdatter, født o. 1737 i Klim, (datter af Svend Nielsen Klim og Anne Nielsdatter Kiib – se REFF og KIIB-SLÆGTEN i Klim slægter ) død 1807 i Klim.  Oluf Frendsen døde 1775 i Klim.  Selvejer i Klim matr. nr. 29. Han var skudehandler og skipper ved Thorupstrand.

                       Børn:

                  i    Else Cathrine Olufsdatter født 1763 i Klim, gift 1796 i Klim med Christen Nielsen Vust.

                  ii   Anders Olufsen født 1765 i Klim, død 1782 i Klim.

                  iii  Lars Olesen Nørgård født 1767 i Klim, gift 1794 i Klim med Karen Christensdatter Bonderup, født 1770 i Klim Vestergård, (datter af Christen Pedersen Bonderup og Anne Nielsdatter – se VESTERGAARD-SLÆGT II i Klim slægter ). Lars Nørgård døde 1812 i Klim Nørgård. Han var selvejer i Klim Nørgård 1793-1812.

                  iv   Johanne Marie Olufsdatter født 1769 i Klim.

                  v    Anne Sophie Olufsdatter født 1773 i Klim, død 1773 i Klim.

 

 

7.    Karen Frendsdatter født o. 1732 i Klim Odde, gift i Klim med Laurs Jensen Haugård, født o. 1719, død 1793 i Gøttrup.  Karen døde 1821 i Gøttrup.  Laurs Haugård var husmand i Gøttrup.

                       Børn:

                  i    Frendsen Larsen født 1754 i Gøttrup.

                  ii   Else Larsdatter født 1756 i Gøttrup.

                  iii  Maren Larsdatter Haugård født 1758 i Gøttrup.

                  iv   Margrethe Larsdatter Haugård født 1761 i Gøttrup.

                  v    Karen Larsdatter Haugård født 1765 i Gøttrup.

                  vi   Jens Larsen Haugård født 1768 i Gøttrup.

                  vii  Anna Larsdatter Haugård født 1770 i Gøttrup.

                  viii Sidsel Larsdatter Haugård født 1774 i Gøttrup.

 

8.    Kirsten Frendsdatter født o. 1734 i Klim Odde, gift 1768 i Klim med Peder Nielsen Dromshave, født 1722 i Dromshave i Kollerup, død 1789 i Langvad i Tømmerby.  Kirsten døde 1793 i Langvad i Tømmerby.

                       Børn:

                  i    Niels Pedersen født 1769 i Klim.

                  ii   Frendsen Pedersen født 1772 i Klim.

                  iii  Margrethe Pedersdatter født 1779 i Klim.

 

Gisholm-slægten

 

Denne slægt stammer vist oprindeligt fra Vust og et medlem af slægten, Christen Andersen Wust, flyttede  midt i 1700-tallet til Skræm og blev gift her, men kom så o. 1765 tilbage til Vust, hvor han bosatte sig i matr. nr. 12, som senere blev kaldt Gisholm. Slægten har herefter ejet denne gård helt frem til vore dage.

 

1.    Anders.

                       Børn:

          2.     i    Maren Andersdatter født o. 1715.

                  ii   Peder Andersen Kold født o. 1718, gift 1751 i V. Vandet med Else Christensdatter Drasbech, født 1715, død 1792.  Peder A. Kold døde 1759 i V. Vandet.[14]

          3.     iii  Christen Andersen Wust født o. 1720.

 

Anden Generation

 

2.    Maren Andersdatter født o. 1715, gift med Hans Nielsen Vixø, født o. 1694, (søn af Niels Vixø) død 1766 i Ullerup Østergård i V. Thorup.[15]  Maren Andersdatter døde 1775 i Ullerup Østergård i V. Thorup.  Hans N. Vixø var fæstegårdmand i Ullerup Østergård i V. Thorup under St. Restrup.

                       Børn:

                  i    Anders Hansen født o.1738 i Ullerup Østergård i V. Thorup, gift med Else Laursdatter, født 1744 på Bjerget (datter af Laurs Andersen og Anne Justdatter). Anders Hansen var i Norge i 1766, men var fæster 1771-1800 på Bjerget i Lild i matr. nr. 28a under Vesløsgård. Parret fik 4 børn.

                  ii   Godik Hansen født o. 1748, gift 1773 i V. Thorup med Margrethe Thomasdatter Sand, født o. 1748 i V. Thorup ved Thorupstrand, (datter af Thomas Jensen Sand og Maren Joensdatter Krogh – se SAND-SLÆGTEN i Thorup slægter ) død 1813 i Ullerup i V. Thorup.  Selvejer i Ullerup matr. nr. 6 i V. Thorup.

          4.     iii  Maren Hansdatter født o. 1743.

                  iv   Peder Hansen født o. 1751 i Ullerup Østergård i V. Thorup.

 

3.    Christen Andersen Wust født o. 1720, gift 1755 i Skræm med Anne Albertsdatter, født o. 1731  på Lien i Lerup, (datter af Albert Jørgensen og Maren Sørensdatter) død 1796 i Klim.  Christen Wust døde 1771 i Vust.  Han boede i Gundestrup i Skræm indtil 1764 og derefter i Gisholm i Vust. Han var skipper på skude ved Thorupstrand 1752-53.

                       Børn:

                  i    Kirsten Christensdatter født 1756 i Skræm.

          5.     ii   Johanne Marie Christensdatter født 1760.

          6.     iii  Anne Cathrine Christensdatter født 1762.

          7.     iv   Peder Christensen født 1765.

 

Tredie Generation

 

4.    Maren Hansdatter født o. 1743, gift 1772 i V. Thorup[16] med Peder Svendsen, født o. 1741 i Sdr. Fårbæk i Klim, (søn af Svend Christensen Fårbæk og Anne Pedersdatter – se FAARBÆK/BERTELSEN-SLÆGTEN i Thorup slægter ) død 1775 i Ullerup i V. Thorup.  Maren Hansdatter døde 1773 i Ullerup i V. Thorup.[17]  Peder Svendsen var fæstegårdmand i Ullerup matr. nr. 5a 1772-75.

                       Børn:

                  i    Svend Pedersen født 1773 i Ullerup i V. Thorup, død 1776 i Ullerup i V. Thorup.

 

5.    Johanne Marie Christensdatter født 1760 i Skræm, gift (1) 1786 i Vust med Peder Jørgensen, født o. 1751 i Klim, (søn af Jørgen Pedersen og Anne Nielsdatter – se TOFT-SLÆGTEN i Klim slægter ) død 1794 i Klim, gift (2) 1796 i Klim med Jacob Christensen Haverslev, født o. 1756.  Johanne døde 1820 i Klim.  Peder Jørgensen var fæstegårdmand i Klim matr. nr. 26 1773-94.

                       Børn:

                  i    Jørgen Pedersen født 1787 i Klim, død 1794 i Klim.

                  ii   Christen Pedersen født 1788 i Klim, død 1789 i Klim.

                  iii  Anne Pedersdatter født 1791 i Klim.

                  iv   Anne Marie Pedersdatter født 1792 i Klim, gift Jens Isaksen Badstue, født 1792 i V. Thorup Holme, (søn af Isak Jensen Badstue og Anne Larsdatter) død 1886 i V. Thorup Holme.  Anne Marie Pedersdatter døde 1872 i V. Thorup.

                  v    Inger Marie Pedersdatter født 1792 i Klim.

                  vi   Peder Jacobsen født 1796 i Klim.

                  vii  Christen Jacobsen født 1800 i Klim, gift (1) med Birthe Pedersdatter Krogh, født 1794 i V. Thorup, (datter af Peder Christensen Krogh og Inger Marie Jacobsdatter – se KROGH-SLÆGTEN i Thorup slægter ) gift (2) med Marianne Pedersdatter, født o.1813 i Kollerup.

 

6.    Anne Cathrine Christensdatter født 1762 i Skræm, gift 1787 i Vust med Anders Marcussen, født o. 1757.  Anders  Marcussen var gårdmand i Odgård i Vesløs.

                       Børn:

                  i    Anne Marie Andersdatter født o.1788 i Vesløs.

                  ii   Christen Andersen født o. 1798 i Vesløs.

 

7.    Peder Christensen født 1765 i Vust, gift 1794 i Vust med Else Maria Nielsdatter, født 1766 i Vust Holme, (datter af Niels Jensen og Anna Pedersdatter) død 1845 i Vust.  Gårdejer i Gisholm i Vust.

                       Børn:

                  i    Christen Pedersen født 1794 i Vust, gift 1831 i Vust med Margrethe Jacobsdatter, født 1811 i Vust, (datter af Jacob Larsen Frendsen og Anne Nielsdatter) død 1902.Christen Pedersen døde 1854 i Vust. Han var selvejergårdmand i Vust.

                  ii   Niels Pedersen født 1796 i Vust, gift 1824 i Vust med Mariane Andersdatter Thorhauge, født 1801 i Vust (datter af Anders Christensen Thorhauge og Anne Cathrine Mogensdatter) død 1879 i Vust.  Niels Pedersen døde 1857 i Vust.  Han var gårdmand i Kirkensgård i Vust..

                  iii  Anna Pedersdatter født 1798 i Vust, gift 1819 i Vust med Niels Isaksen Badstue, født 1789 i Thorup Holme (søn af Isak Jensen Badstue og Anne Larsdatter).

                  iv   Jørgen Pedersen født 1800 i Vust.

                  v    Godik Pedersen født 1802 i Vust, gift 1829 i Vust med Hedvig Jensdatter, født 1809 i Vust (datter af Jens Nielsen og Anne Cathrine Mogensdatter) død 1887 i Vust.  Godik Pedersen døde 1861 i Vust. Han var selvejergårdmand i (Ny) Østergård i Vust 1828-61.

                  vi   Albreth Pedersen født 1804 i Vust, død 1872 i Vust.  Han var husmand i Vust og var ugift. Siges i 1845 at være ”forstanden frarøvet i 8 år”.

 

 

Godiksen-slægten

 

Slægten stammer fra matr. nr. 16 i Vust – senere kaldet Fjordgården. Her boede slægten fra 1625 til 1790, da gården blev solgt og kom på andre hænder. Herefter boede en del af slægtens medlemmer som husmænd på Sylt i Vust.

 

 

1.    Godik Madsen gift (1) med Maren Andersdatter, gift (2) med Anne Thomasdatter, født i Abildgård i Østerild, (datter af Thomas Pedersen og Mette Poulsdatter). Godik  Madsen er nævnt 1631-62 i tingbogen.[18]  Han var fæstergårdmand i Fjordgården i Vust o. 1626-64.

                       Børn:

          2.     i    Mads Godiksen.

 

Anden Generation

 

2.    Mads Godiksen gift med Anne Thidemansdatter[19]. Han var fæstegårdmand i Fjordgården i Vust i 1710.

                       Børn:

          3.     i    Maren Madsdatter født o. 1714.

 

Tredie Generation

 

3.    Maren Madsdatter født o. 1714, gift (1) med Peder Nielsen, død o. 1750, Vust, gift (2) o. 1750 med Christen Christensen Snedker.  Maren Madsdatter døde i 1761 i Vust.[20]  Peder Nielsen og Christen C. Snedker var gårdmænd i Fjordgården i Vust.

                       Børn:

          4.     i    Godik Pedersen født o. 1733.

          5.     ii   Niels Pedersen født o. 1735.

          6.     iii  Sidsel Pedersdatter født o. 1736.

                  iv   Mads Pedersen født o. 1745, Vust, død 1771 i Vust.

          7.     v    Knud Pedersen født o. 1747.

                  vi   Anne Pedersdatter født o. 1749 i Vust.

 

Fjerde Generation

 

4.    Godik Pedersen født o. 1733 i Vust.

                       Børn:

                  i    Kirsten Godiksdatter født o. 1770 i Alstrup, gift med Knud Pedersen, født o. 1747 i Vust, (søn af Peder Nielsen og Maren Madsdatter). Hos farbroderen Knud Pedersen i Sylt i Vust i 1787. Knud Pedersen var husmand i Sylt i Vust i matr. nr. 26. Kirsten Godiksdatter døde 1860 i Vust.

 

5.    Niels Pedersen født o. 1735 i Vust, gift 1763 i V. Thorup med Karen Isaksdatter, født o. 1737 i Holme i V. Thorup, (datter af Isak Poulsen Holm og Kirsten Christensdatter) død 1822 på Sylt i Vust.  Niels Pedersen døde 1818 på Sylt i Vust.  Han var gårdmand i Fjordgården i Vust o. 1775-90. Senere blev han husmand på Sylt.

                       Børn:

                  i    Maren Nielsdatter født 1764 i Vust, død 1805 i Vust.

                  ii   Peder Nielsen født 1766 i Vust.

                  iii  Isak Nielsen født 1768 i Vust, gift 1803 i Vust med Anne Katrine Larsdatter, født 1771 i Vust, (datter af Lars Christensen Frendsen og Else Jensdatter Pind).

                  iv   Kirsten Nielsdatter født 1770 i Vust, gift (1) 1806 i Klim med Thomas Jensen Seldal, født o. 1753, (søn af Jens Jensen Seldal og Ingeborg Thomasdatter) død 1808 i Vust, gift (2) 1809 i Vust med Niels Nielsen Vixø, født 1764, død 1841 på Vust Rimme. Kirsten Nielsdatter døde 1848 i Vust. Thomas Jensen Seldal boede først i Nørklit i Lild, men blev senere husmand på Rimmen i Vust. Niels N. Vixø var af Lild sogn i 1809, men blev også husmand på Rimmen i Vust.

                  v    Anne Nielsdatter født 1776 i Vust, gift 1815 i Vust med Jens Christian Thomsen, født 1790 i Vust, (søn af Thomas Jensen Seldal og Anne Jacobsdatter). Anne Nielsdatter døde 1815 i Vust.

                  vi   Apelone Nielsdatter født 1779 i Vust, gift 1811 i Vust med Niels Jensen.

 

6.    Sidsel Pedersdatter født o. 1736 i Vust. Hun fik et uægte barn i 1772 og som barnefader udlagdes  Jens Nielsen Svanborg, født o. 1742 i Ellersbøl i Vust, (søn af Niels Christensen Svanborg og Dorthe Nielsdatter) død 1818 i Vust.  Sidsel Pedersdatter var ugift i 1801 og boede hos broderen Niels på Sylt. Jens Nielsen Svanborg var husmand i Vust  matr. nr. 25.

                       Børn:

                  i    Christen Poulsen født 1772, Vust.

 

7.    Knud Pedersen født o. 1747 i Vust, gift (1) med Karen Thomasdatter, født o. 1739, død 1800 på Sylt i Vust, gift (2) med Kirsten Godiksdatter, født o. 1770 i Alstrup, (datter af Godik Pedersen), død 1860 i Vust. Husmand på Sylt i Vust i matr. nr. 26.

                       Børn:

                  i    Godik Knudsen født 1805 på Sylt i Vust.

                  ii   Karen Knudsdatter født 1808 på Sylt i Vust, død 1873 på Sylt i Vust. Hun var ugift.

 

 

Graversen-slægten

 

Gravers-navnet i Vust kan føres tilbage til Rigborg Jensdatter. Hun var datter af Jens Nielsen  og Maren Graversdatter i gården Sdr. Skovsgaard i Ø. Svenstrup sogn, men kom til Vust gennem giftermål. Hendes søn Gravers Andersen drev skudehandel på Norge, men druknede under en sejlads til Norge o. 1687.

 

1.    Anders (Larsen?) gift med Rigborg Jensdatter (datter af Jens Nielsen og Maren Graversdatter i Sdr. Skovsgaard i Ø. Svenstrup)87. Rigborg Jensdatter er nævnt 1705 i tingbogen.[21] Hun var gift anden gang med Christen Nielsen i Vust.

                       Børn:

          2.     i    Gravers Andersen.

 

Anden Generation

 

2.    Gravers Andersen gift med Maren Nielsdatter, (datter af Niels Thomsen). Gravers Andersen døde o. 1687 i Vust,[22]  nævnt 1705 i tingbogen.[23]  Han var skipper og skudehandler i Vust.

                       Børn:

          3.     i    Jens Graversen født o. 1681.

                  ii   Inger Graversdatter født o. 1684, gift med Mads Poulsen i Vust. Hun døde 1761 i Vust.

 

Tredie Generation

 

3.    Jens Graversen født o. 1681, gift (1)med Else Christensdatter, (datter af Christen) død før 1724 i Vust  nævnt 1707 i tingbogen,[24] gift (2) med NN, gift (3) med Maren Nielsdatter, født o. 1723, død 1766 i Vust.  Jens Graversen døde 1759 i Vust.  Han var gårdmand i Vust matr. nr. 15.

                       Børn:

                  i    Gravers Jensen født 1707 i Vust, gift med Beate Ide Jensdatter, født o. 1712, død 1769 i Vust.[25]  Gravers Jensen døde 1774 i Vust.[26]  Han var degn i Vust og boede i Vust matr. nr. 25.

          4.     ii   Niels Jensen Drejer født 1713.

          5.     iii  Otto Jensen født o. 1715.

          6.     iv   Rigborg Jensdatter født o. 1724.

                  v    Maren Jensdatter gift med Ulrik Hartvig i Thy.

                  vi   Else Maria Jensdatter født 1757 i Vust.

 

Fjerde Generation

 

4.    Niels Jensen Drejer født 1713 i Vust, gift med Maren Olufsdatter, født o. 1725 i Vust Holme, (datter af Oluf Christensen og Maren Pedersdatter) død 1811 i Vust.  Niels Drejer døde 1803 i Vust.  Han var husmand i Vust matr. nr. 24.

                       Børn:

                  i    Maren Nielsdatter født o. 1750 i Vust, gift 1780 i Vust med Anders Christensen Degn, født o. 1750.  Anders Degn var gårdmand i Lund i Lild.

                  ii   Niels Christian Nielsen født o. 1751 i Vust, gift 1811 i Vust med Maren Andersdatter Thorhauge, født 1792 på Kæret i Lild, (datter af Anders Christensen Thorhauge og Anne Cathrine Mogensdatter) død 1858 i Aggersborg.  Niels C. Nielsen døde 1822 i Vust.  Han var husmand, drejer og klitfoged i Vust matr. nr. 24.

                  iii  Else Nielsdatter født o. 1755, gift 1788[27] i Vust med Ole Andersen, født o. 1746, (søn af Anders Justesen og Margrethe Olufsdatter) død 1814 i Vust Holme.  Else Nielsdatter døde 1831 i Vust Holme.  Ole Andersen var gårdmand i Vust Holme matr. nr. 4.

                  iv   Jacob Nielsen født 1758 i Vust.

 

5.    Otto Jensen født o. 1715 i Vust, gift 1750 i Nørhå med Maren Nielsdatter,  født o. 1714,  (datter af Niels Pedersen Møller og Maren Salmandsdatter) død 1800 i Vust.  Otto Jensen døde 1790 i Vust. Han var selvejergårdmand i Vust matr. nr. 15.

                       Børn:

                  i    Kierstine Ottesdatter født o. 1751 i Vust, død 1756 i Vust.

                  ii   Anna Cathrine Ottesdatter.

                  iii  Christen Ottesen født o. 1754 i Vust, gift 1795 i Vust med Inger Marie Iversdatter, født o. 1776. Christen Ottesen var selvejergårdmand i Vust matr. nr. 15 i perioden 1791-1832.

                  iv   Maren Ottesdatter født o. 1755 i Vust.

                  v    Else Maria Ottesdatter født 1756 i Vust, gift 1793 i Vust med Jens Jacobsen, født 1757 i Vust, (søn af Jacob Christensen Kjærup og Anne Jensdatter) død 1836 i Vust. Han var selvejergårdmand i Vust matr. nr. 16.  Else Ottesdatter døde 1839 i Vust.

                  vi   Anne Kirstine Ottesdatter født 1759 i Vust, gift (1) 1794 i Vust med Christen Pedersen Kold, født o. 1733 i Holme i V. Thorup, (søn af Peder Christensen Kold og Else Christensdatter Kold – se KOLD-SLÆGTEN i Thorup slægter ) død 1808 i Holme i V. Thorup, gift (2) 1809 i Vust med Christen Hansted Jensen.  Anne Ottesdatter døde 1842 i Vust Holme.  Christen Kold og Christen Hansted var selvejere i Holme matr. nr. 3 i V. Thorup.

 

6.    Rigborg Jensdatter født o. 1724 i Vust, gift med Jens Steenberg, født o. 1727. Jens Steenberg var husmand og fisker i Stenbjerg i Nørhaa i 1787.

                       Børn:

                  i    Maren Jensdatter født o. 1766 i Stenbjerg i Nørhaa.

                  ii   Gravers Jensen født o. 1768 i Stenbjerg i Nørhaa.

 

Gregersen-slægten

 

Denne slægt kan føres tilbage til en enke Bodel Gregersdatter, der nævnes i 1730 sammen med en søn og datter. Sønnen Gregers giftede sig til gården Nørhave i Vust og hans efterslægt blev derfor ret velhavende, medens datteren Benned blev gift med en døvstum husmand på Sylt, hvor efterslægten herefter boede i mere beskedne kår.

 

1.    Bodel Gregersdatter gift med Christen.  Hun er nævnt 1730 i tingbogen.[28]

                       Børn:

          2.     i    Gregers Christensen.

          3.     ii   Benned Christensdatter født o.1694.

 

Anden Generation

 

2.    Gregers Christensen gift med Margrethe Jensdatter, (datter af Jens Jensen og Gertrud Justdatter). Gregers Christensen døde o. 1736 i Nørhave i Vust,  nævnt 1735 i kirkebog som fadder hos O.J.Vestergård.[29]  Han var gårdmand i Nørhave i Vust o. 1730-35.

                       Børn:

          4.     i    Anne Gregersdatter født o. 1734.

          5.     ii   Jens Gregersen Kreiberg født o. 1735.

 

3.    Benned Christensdatter født o.1694, gift med Jeppe Olufsen, født o. 1674, død 1760 i Vust.  Benned Christensdatter døde 1774 i Sylt i Vust.  Jeppe Olufsen  var døvstum[30].

                       Børn:

          6.     i    Ole Jepsen Sylt født o. 1735.

7.     ii     Thomas Jepsen Sylt           

Tredie Generation

 

4.    Anne Gregersdatter født o. 1734 i Nørhave i Vust, gift med Ejler Christensen Kiib, født o. 1716, (søn af Christen Andersen Kiib og Helvig Pedersdatter Krogh – se KIIB-SLÆGTEN i Klim slægter ) død 1784 i Klim.  Anne Gregersdatter døde efter 1787.  Ejler Kiib  var selvejer i Klim matr. nr. 12 o. 1753-60, men boede i Vust 1763-70.

                       Børn:

                  i    Mette Ejlersdatter Kiib født 1756 i Klim, gift 1791 i Vust med Christen Nielsen Tømmermand, død før 1801.

                  ii   Helvig Ejlersdatter Kiib født 1758 i Klim, gift 1795 i V. Thorup med Peder Jensen Høg, født 1763 i Svenstrup i Hjortdal (søn af Jens Nielsen Høg og Dorthe Jensdatter – se HØG-SLÆGTEN i ”Slægter i Hjortdal sogn”).  Peder Høgh var selvejer i Klim matr. nr. 12 o. 1797-1853.

                  iii  Margrethe Ejlersdatter Kiib født 1760 i Klim, gift 1788 i V. Thorup med Christen Jensen Høgh, født 1754 i Svenstrup i Hjortdal, død 1842 i V. Thorup (søn af Jens Nielsen Høg og Dorthe Jensdatter – se HØG-SLÆGTEN i ”Slægter i Hjortdal sogn”).

                  iv   Anne Ejlersdatter Kiib født 1763 i Vust, død 1788 i Klim.

                  v    Jens Ejlersen Kiib født 1766 i Vust, død 1766 i Vust.

                  vi   Gregers Ejlersen Kiib født 1768 i Vust.

                  vii  Else Ejlersdatter Kiib født 1770 i Vust.

 

5.    Jens Gregersen Kreiberg født o. 1735, gift (1) 1763 i Vust med Chr. Kreibergs enke Else Christensdatter, født o. 1717, død 1777 i Vust Holme, gift (2) 1778 i Vust med Pernille Svendsdatter, født o. 1750 i Sønder Fårbæk i Klim, (datter af Svend Christensen Fårbæk og Anne Pedersdatter – se FAARBÆK/BERTELSEN-SLÆGTEN i Thorup slægter) død 1807 i Vust Holme.  Jens Kreiberg døde 1801 i Vust Holme. Han var gårdmand i Vust Holme matr. nr. 6.

                       Børn:

                  i    Else Jensdatter født 1779 i Vust Holme, død 1786 i Vust Holme.

                  ii   Svend Jensen Kreiberg født 1782 i Vust Holme, gift 1807 i V. Thorup med Anne Cathrine Larsdatter, født 1786 i Ullerup Vestergård i V. Thorup, (datter af Lars Larsen Westergård og Maren Christensdatter Krogh – se KROH-SLÆGTEN i Thorup slægter). Svend Kreiberg døde 1814 i Vust Holme.  Han var selvejergårdmand i Vust Holme matr. nr. 6. Anne Larsdatter boede 1845 i Kollerup.

                  iii  Gregers Jensen født 1785 i Vust Holme, død 1786 i Vust Holme.

                  iv   Christen Jensen født 1788 i Vust Holme.

 

6.    Ole Jepsen Sylt født o. 1735, gift (1) 1763 i Vust med Johanne Nielsdatter Toudal, født o. 1737, (datter af Niels Nielsen Toudal og Maren Christensdatter) død 1785 i Vust, gift (2) 1785 i Vust med Karen Jensdatter, født o. 1751. Ole J. Sylt var husmand på Sylt i Vust i 1787, men i 1801 var han husmand i V. Thorup.

                       Børn:

                  i    Jeppe Christian Olesen født 1765 i Vust.

                  ii   Niels Olesen født 1767 i Vust.

                  iii  Niels Christian Olesen født 1770 i Sylt i Vust, død 1771 i Sylt.

                  iv   Christen Olesen født 1772 i Sylt i Vust, gift 1807 i V. Thorup med Kirsten Larsdatter, født 1784 I Ullerup Vestergård i V. Thorup (datter af Lars Larsen Vestergård og Maren Christensdatter Krogh – se KROGH-SLÆGTEN i Thorup slægter). Christen Olesen var husmand 1807-52 i V. Thorup matr. nr. 10.

                  v    Anne Marie Olesdatter født 1776 i Sylt i Vust, gift 1819 i Vust med Christen Justesen, født 1769 i Bjerget i Lild, død 1843 i Bjerget i Lild.  Christen Justesen var gårdmand i Odgård på Bjerget i Lild.

                  vi   Niels Christian Olesen født 1778 i Sylt i Vust.

                  vii  Johanna Olesdatter født 1786 i Vust.

                  viii Karen Olesdatter født 1788 i Sylt i Vust.

                  ix   Inger Marie Olesdatter født o. 1791.

                  x    Bente Catrine Olesdatter født 1798 i V. Thorup, gift 1834 i Klim med enkemand Jørgen Rasmussen Klattrup, født 1785 i Udbyneder, (søn af Rasmus Jørgensen og Anne Jensdatter) død 1861 i Klim.  Bente Olesdatter døde 1856 i Klim.  Jørgen Klattrup var husmand i Klim.

 

7.     Thomas Jepsen Sylt gift 1769 i Torslev i Ø. Hanherred med Maren Nielsdatter.

                       Børn:

                  i    Anne Thomasdatter født 1770 i Torslev.

                  ii   Catharine Charlotte Thomasdatter født 1770 i Torslev.

                  iii     Kirsten Thomasdatter født 1774 i Torslev.

 

Justesen-slægten fra Ellersbøl

 

 

Stamfaderen til denne slægt, Just Thomsen, boede i Ellersbøl i den ret beskedne ejendom med matr. nr. 4, men han var tilsyneladende en holden mand, der en overgang ejede sin egen gård. Hans børn klarede sig også godt - den ældste søn Jens Justesen giftede sig til Nørhave i Vust og den yngste søn Poul Justesen kunne i 1742 købe sin fædrene gård tilbage i selveje.

 

 

1.    Just Thomsen født o.1665, gift med Maren Jensdatter, født o. 1667, død 1762 i Ellersbøl i Vust.  Just Thomsen døde før 1756 i Vust.[31]  Han var selvejer i matr. nr. 4 i Ellersbøl i Vust

                       Børn:

          2.     i    Maren Justdatter født 1701.

          3.     ii   Jens Justesen født o. 1705.

                  iii  Anders Justesen. I Lund i Lild i 1746.

          4.     iv   Poul Justesen født o. 1713.

 

Anden Generation

 

2.    Maren Justdatter født 1701, gift med Morten Andersen, født 1698 i Lund i Lild, (søn af Anders Mortensen) død 1749 i Lund.  Maren Justdatter døde 1752 i Lund.

                       Børn:

          5.     i    Axel Mortensen født 1734.

                  ii   Christen Mortensen født 1737 i Lund i Lild, død 1778 i Lund i Lild.

          6.     iii  Karen Mortensdatter født 1738.

 

3.    Jens Justesen født o. 1705, gift (1) o. 1737 i Vust med Margrethe Jensdatter, (datter af Jens Jensen og Gertrud Justdatter) gift (2) med Maren Frandsdatter, født o. 1730 i Klim, (datter af Frands Christensen Røge og Kirsten Christensdatter Klim – se RØGE-SLÆGT II i Thorup slægter og KLIM-SLÆGTEN i Klim slægter) død 1802 i Nørhave i Vust.  Jens Justesen døde 1763 i Nørhave i Vust.[32]  Han var selvejergårdmand i Nørhave i Vust.

                       Børn:

                  i    Gregers Jensen født o. 1740 i Nørhave i Vust, død 1771 i Vust.  Nævnt 1763 i kirkebogen som fadder hos Jens Justesen.[33]

                  ii   Gertrud Jensdatter  Nævnt 1766 i Kirkebogen som fadder hos Ejler Kiib.[34]  Evt. gift med Peder Poulsen 1774 i Vust.

                  iii  Just Jensen født o. 1747 i Nørhave i Vust, død 1793 i Nørhave i Vust.  Var "vanvittig".

                  iv   Margrethe Jensdatter født o. 1749.

          7.     v    Maren Jensdatter født o. 1751.

          8.     vi   Kirsten Jensdatter født o. 1755.

                  vii  Frands Jensen født 1758 i Nørhave i Vust, død 1761 i Nørhave i Vust.

                  viii Karen Jensdatter født 1760 i Nørhave i Vust, død 1763 i Nørhave i Vust.

 

4.    Poul Justesen født o. 1713, gift med Mette Pedersdatter, født o. 1717, (datter af Peder Thidemandsen og Maren Nielsdatter) død 1774 i Vust.  Poul Justesen  døde 1793 i Ellersbøl i Vust.  Han var selvejer i Ellersbøl i matr. nr. 4.

                       Børn:

          9.     i    Peder Poulsen Ellersbøl født o. 1754.

                  ii   Maren Poulsdatter født o. 1755 i Ellersbøl i Vust, gift (1) 1787 i Vust med Lars Poulsen Nielsen Bliksted, født o. 1753 i Vust, (søn af Niels Christensen Bliksted og Kirsten Olufsdatter) død 1792 i Ellersbøl i Vust, gift (2) 1793 i Vust med Peder Nielsen, født 1764 i Vust, (søn af Niels Jensen og Anna Pedersdatter) død 1810 i Ellersbøl i Vust.  Maren Poulsdatter døde 1808 i Ellersbøl i Vust. Lars Bliksted og Peder Nielsen var selvejere i Ellersbøl i matr. nr. 4.

                  iii  Dorthe Margrethe Poulsdatter født 1757 i Ellersbøl i Vust, gift 1801 i Vust med Anders Nielsen Smed, født o. 1753, død 1829 i Vust.  Dorthe Poulsdatter døde 1821 i Ellersbøl i Vust.

 

Tredie Generation

 

5.    Axel Mortensen født 1734 i Lund i Lild, gift 1753 med Anne Poulsdatter, født o. 1710, (datter af Poul Jensen Kjærgård). Han var fæstegårdmand i Lund 1752-67 under Kølbygård.

                       Børn:

                  i    Maren Axelsdatter født o. 1758, gift (1) 1785 i Vust med Mikkel Christensen Høeg, født 1753 i Svenstrup i Hjortdal, død 1801 i Vust (søn af Christen Madsen og Sidsel Mikkelsdatter Høg – se HØG-SLÆGTEN i ”Slægter i Hjortdal sogn”), gift (2) 1802 i Vust med Christen Jensen Badstue, født 1775 i Holme i V. Thorup, (søn af Jens Christensen Badstue og Dorthe Isaksdatter). Maren Axelsdatter døde 1838 i Vust. Mikkel Høeg og Christen Badstue var gårdmænd i Vust matr. nr. 7.

                  ii   Anne Marie Axelsdatter født 1760 i Lild, gift 1792 i Vust med Christen Jacobsen, født 1759 i Holme i Vust, (søn af Jacob Knudsen og Dorthe Jensdatter – se HOLM/ISAKSEN-SLÆGTEN i Thorup slægter).

                  iii  Johanne Axelsdatter født o. 1761.

 

6.    Karen Mortensdatter født 1738 i Lund i Lild, gift 1764 i Lild med Jacob Christensen Smed, født o. 1708, død 1783 i Vust.  Karen Mortensdatter døde 1787 i Vust.

                       Børn:

                  i    Poul Jacobsen Smed født 1766 i Vust.

                  ii   Morten Jacobsen Smed født 1768 i Vust.

                  iii  Lars Jacobsen Smed født 1771 i Vust, død 1787 i Vust.

                  iv   Else Marie Jacobsdatter født 1775 i Vust.

 

7.    Maren Jensdatter født o. 1751 i Nørhave i Vust, gift 1777 i Vust med Bertel Christensen Torup, født o. 1744 i V. Thorup, (søn af Christen Christensen Torup og Mette Christensdatter – se TORUP/PALLESEN-SLÆGTEN i Thorup slægter) død 1811 i V. Thorup.  Maren Jensdatter døde 1811 i V. Thorup.  Bertel Christensen var selvejer i V. Thorup matr. nr. 18.

                       Børn:

                  i    Mette Bertelsdatter født 1779 i V. Thorup, gift 1806 i V. Thorup med Svenning Sørensen, født 1776, død 1811 i V. Thorup.  Mette Bertelsdatter døde 1811 i V. Thorup.

                  ii   Jens Bertelsen født 1778 i V. Thorup, død 1778 i V. Thorup.

                  iii  Maren Bertelsdatter født 1784 i V. Thorup, død 1784 i V. Thorup.

                  iv   Jens Christian Bertelsen født 1789 i V. Thorup.

 

8.    Kirsten Jensdatter født o. 1755, gift 1785 i Vust med Christen Nielsen, født o. 1746 i Riskjærgård i Thorupholme, (søn af Niels Pedersen (Pallesen) og Anna Olufsdatter – se TORUP/PALLESEN-SLÆGTEN i Thorup slægter) død 1804 i Riskjærgård i Thorupholme.  Kirsten Jensdatter døde 1808 i Riskjærgård i Thorup Holme.  Christen Nielsen var selvejer i Riskjærgård i Thorupholme.

                       Børn:

                  i    Anne Marie Christensdatter født 1787 i Holme i V. Thorup, gift med Anders Andersen Østergård.  Anne Christensdatter døde 1858 i V. Thorup.

 

9.    Peder Poulsen Ellersbøl født o. 1754 i Ellersbøl i Vust, gift (1) 1788 i Vust med Johanne Kirstine Nielsdatter, født 1764 i Vust, (datter af Niels Bertelsen og Anne Cathrine Christensdatter) død 1796 i V. Thorup, gift (2) 1797 i V. Thorup med Appelone Christensdatter Gaardahl, født 1772 i V. Thorup, (datter af Christen Nielsen Gaardahl og Maren Thomasdatter).

                       Børn:

                  i    Poul Pedersen født 1789 i V. Thorup.

                  ii   Niels Christian Pedersen født 1791 i V. Thorup.

                  iii  Otto Pedersen født 1792 i V. Thorup, død 1792 i V. Thorup.

                  iv   Mette Pedersdatter født 1794 i V. Thorup.

                  v    Bertel Pedersen født 1795 i V. Thorup.

                  vi   Christen Pedersen født 1798 i V. Thorup.

                  vii  Johanne Kirstine Pedersdatter født 1802 i V. Thorup.

 

 

Justesen-slægten fra Vust Holme

 

 

Denne Justesen-slægt stammer ude fra Vust Holme med udgangspunkt i Holme matr. nr. 4, hvor slægten boede fra slutningen af 1600-tallet og de næste 200 år. Også nabogården Holme matr. nr. 5 var beboet af denne slægt fra begyndelsen af 1700-tallet helt frem til 1900-tallet.

 

 

1.    Just Andersen Han var fæstegårdmand i Vust Holme matr. nr. 4 i 1690.

                       Børn:

          2.     i    Christen Justesen født o. 1692.

          3.     ii   Anders Justesen født o. 1709.

          4.     iii  Inger Justdatter født o. 1707.

 

Anden Generation

 

2.    Christen Justesen født o. 1692, gift med Margrethe Christensdatter, født o. 1695, død 1772 i Vust Holme.  Christen Justesen døde 1759 i Vust Holme. Han var fæstegårdmand i Vust Holme matr. nr. 5.

                       Børn:

          5.     i    Just Christensen født o. 1732.

 

3.    Anders Justesen født o. 1709, gift med Margrethe Olufsdatter, født o. 1721, (datter af Oluf Christensen og Maren Pedersdatter) død 1784 i Vust Holme.[35]  Anders Justesen døde 1792 i Vust Holme. Han var gårdmand i Vust Holme matr. nr. 4.

                       Børn:

          6.     i    Ole Andersen født o. 1746.

                  ii   Jens Andersen født o. 1750, død 1779 i Vust.

                  iii  Kirsten Andersdatter gift 1778 i Vust med Christen Jensen Holm fra Gøttrup

                  iv   Anne Marie Andersdatter født o. 1753 i Vust Holme, gift 1785 i Vust med Lars Mikkelsen Kulsgård, født o. 1756.  Lars Kulsgård var gårdmand på Bjerget i Lild sogn.

          7.     v    Maren Andersdatter født o.1755.

 

4.    Inger Justdatter født o. 1707 i Vust, gift (1) med Jens Nielsen Toudal, født 1695 i Øsløs, (søn af Niels Jensen Toudal og Margrethe Jensdatter Skårup) død 1743 i Vust Holme,[36] gift (2) 1745 i Vust[37] med Jens Christensen Boier, født o. 1707, død 1782 i Vust.[38]  Inger Justdatter døde 1777 i Vust.  Jens Toudal og Jens Boier var fæstere i Holme Vestergård i Vust Holme under Kølbygård.

                       Børn:

          8.     i    Anne Jensdatter født o. 1729.

                  ii   Inger Jensdatter født o. 1733 i Vust Holme.

                  iii  Niels Jensen Toudal født o. 1738 i Vust, død 1763 i Vust.

 

Tredie Generation

 

5.    Just Christensen født o. 1732 i Vust Holme, gift 1759 i Vust med Karen Nielsdatter Kold, født o. 1732 i Vust, (datter af Niels Christensen Kold og Johanne Nielsdatter – se KOLD-SLÆGTEN i Thorup slægter ) død 1804 i Vust Holme.  Just Christensen døde 1806 i Vust Holme. Han var fæstegårdmand i Vust Holme matr. nr. 5.

                       Børn:

                  i    Christen Justesen født 1760 i Vust Holme, død 1764 i Vust Holme.

                  ii   Maren Justdatter født 1762 i Vust Holme, død 1764 i Vust Holme.

                  iii  Christen Justesen født 1764 i Vust Holme, død 1764 i Vust Holme.

                  iv   Niels Justesen født 1766, Vust Holme, død 1766 i Vust Holme.

                  v    Jens Justesen født 1766 i Vust Holme, død 1766 i Vust Holme.

                  vi   Gravers Justesen født 1767 i Vust Holme, død 1768 i Vust Holme.

                  vii  Jens Justesen født 1767 i Vust Holme, død 1789 i Vust Holme.

                  viii Niels Justesen født 1771 i Vust Holme, død 1812 i Vust Holme.

                  ix   Margrethe Justdatter født 1773 i Vust Holme, gift 1802 i Vust med Lars Pedersen Kragh, født 1778 i Holme i V. Thorup, (søn af Peder Pedersen Kragh og Anne Pedersdatter Kold) død 1856 i Vust Holme.  Margrethe Justdatter døde 1848 i Vust Holme.

 

6.    Ole Andersen født o. 1746, gift 1788[39] i Vust med Else Nielsdatter, født o. 1755, (datter af Niels Jensen Drejer og Maren Olufsdatter) død 1831 i Vust Holme.  Ole Andersen døde 1814 i Vust Holme. Han var gårdmand i Vust Holme matr. nr. 4.

                       Børn:

                  i    Just Olesen født 1788 i Vust Holme, gift i V. Thorup med Mette Marie Jensdatter, født 1800 i V. Thorup, (datter af Jens Nielsen Holm og Inger Marie Jacobsdatter) død 1883 i Vust Holme.  Just Olesen døde 1865 i Vust Holme. Han var gårdmand i Vust Holme nr. 4.

                  ii   Maren Olesdatter født 1790 i Vust Holme, gift 1823 i Vust med Mogens Nielsen, født o. 1799.

                  iii  Margrethe Olesdatter født 1792 i Vust Holme, gift 1824 i Vust med Thomas Christensen Hole, født o. 1799, (søn af Christen Hole og Karen Thomasdatter).

                  iv   Anders Olesen født 1793 i Vust Holme.

 

7.    Maren Andersdatter født o.1755, gift 1787 i Vust med Hans Andersen Lund, født 1735 i Lund i Lild, (søn af Anders Hansen og Maren Andersdatter) død 1805 i Vust.  Maren Andersdatter døde 1797 i Vust.  Hans Lund var selvejergårdmand i Vust matr. nr. 9 og desuden sognefoged.

                       Børn:

                  i    Maren Hansdatter født 1788 i Vust, gift 1817 i Vust med Anders Christensen, født o. 1791, (søn af Christen Hole og Karen Thomasdatter).

                  ii   Anders Hansen Lund født 1790 i Vust, død 1790 i Vust.

                  iii  Anders Hansen Lund født 1791 i Vust, død 1794 i Vust.

                  iv   Margretha Hansdatter født 1795 i Vust, gift 1832 i Vust med Poul Pedersen, født o. 1768.  Poul Pedersen var i 1832 enkemand af Nørklit i Lild.

 

8.    Anne Jensdatter født o. 1729, gift med Jacob Christensen Kjærup, født o. 1714, (søn af Christen Andersen) død 1774 i Sønderhaven i Vust.[40]  Anne Jensdatter døde 1759 i Vust.[41]

                       Børn:

                  i    Anne Marie Jacobsdatter født o. 1755 i Sønderhaven i Vust, gift 1777 i Vust med Hans Bærnt Hansen, født o. 1742 i Jetsmark, død 1823 i Vust.  Anne Jacobsdatter døde 1828 i Vust.  Hans Bærnt var gårdmand i Holme Vestergård 1777-1814.

                  ii   Jens Jacobsen født 1757 i Vust, gift 1793 i Vust med Else Maria Ottesdatter, født 1756 i Vust, (datter af Otto Jensen og Maren Nielsdatter) død 1839 i Vust.  Jens Jacobsen døde 1836 i Vust.

                  iii  Inger Marie Jacobsdatter født 1759 i Sønderhaven i Vust, gift (1) 1786 i Vust med Peder Christensen Krogh, født 1758 i V. Thorup, (søn af Christen Joensen Krogh og Helvig Pedersdatter Ingvorsen – se KROGH-SLÆGTEN i Thorup slægter ) død 1798 i V. Thorup, gift (2) 1798 i V. Thorup med Jens Nielsen Holm, født 1759 i Vust Holme, (søn af Niels Jensen og Anna Pedersdatter). Inger Jacobsdatter døde 1842 i V. Thorup.  Peder Krogh og Jens Holm var selvejere i matr. nr. 17 i V. Thorup.

 

 

Kjærgård-slægten

 

Kjærgård-slægten stammer fra en gård i Arup sogn. Herfra drog en søn Poul Jensen Kjærgård i begyndelsen af 1700-tallet ned til Vust og blev gårdfæster i matr. nr. 14. Han fik fem børn som alle blev bosat i Vust og omliggende sogne og dermed en stor efterslægt på egnen. Poul Kjærgårds far, Jens Larsen, var ud af en gammel Hanherred-slægt Brun, som kan spores helt tilbage til begyndelsen af 1600-tallet.

 

 

1.    Poul Svenningsen død før 1693. Han var fæster af matrikel nr. 10 i Ejerslev på Mors og var gift med Anne Thomasdatter, død efter 1700.

                       Børn:

          2.     i    Anne Poulsdatter født o. 1666.

 

Anden Generation

 

2.    Anne Poulsdatter født o. 1666 i Ejerslev på Mors, gift (1) med Jens Laursen Brun, født o. 1666 i Arup, (søn af Laurs Jensen Bruun og Birgitte Michelsdatter) død 1694 i Arup, gift (2) med Anders Jensen Kjærgård, født o. 1663 i Kjærgård i Hesselbjerg som søn af Jens Jensen Kjærgaard.  Anne Poulsdatter døde 1727 i Arup.[42]  Jens Brun og Anders Kjærgård  var fæstegårdmænd i den ene halvdel af Nørre Arup matrikel nr. 8, først som rytterbønder, og Anders fra 1716 under baron Rudolph von Gersdorph, administreret af Vesløsgård. Det er den anden halvdel af den gamle matrikel nr. 8, der i dag hedder Kjærgård.

                       Børn:

          3.     i    Poul Jensen Kjærgård.

                 ii    Lauritz Jensen født 1693 i Arup, død 1693.

                iii    Lauritz Jensen født 1694 i Arup.

                  iv   Anne Andersdatter født 1696 i Arup.

                  v    Johanne Andersdatter født 1698 i Arup.

                  vi   Jens Andersen født 1701 i Arup.

          4.     vii  Maren Andersdatter født 1702.

                  iix  Jens Andersen født 1706 i Arup.

                 ix   Brigitte Andersdatter født 1711 i Arup.

Tredie Generation

 

3.    Poul Jensen Kjærgård gift (1) med NN, gift (2) med Anna Madsdatter, født o. 1706, død 1772 i Vust.  Han var gårdmand i  Vust matr. nr. 14  o. 1720-47.

                       Børn:

          5.     i    Anne Poulsdatter født o. 1710.

          6.     ii   Johanne Poulsdatter født o. 1725.

          7.     iii  Jens Poulsen Kjærgård.

          8.     iv   Maren Poulsdatter født o. 1731.

          9.     v    Else Poulsdatter født o. 1736.

 

4.    Maren Andersdatter født 1702 i Nr. Arup i Arup, gift med Anders Andersen Koldsgård, født 1699 i Arup, (søn af Anders Thomsen og Margrethe Andersdatter) død 1775 i Øsløs.  Maren Andersdatter døde 1779 i Øsløs.  Anders Koldsgård  var fæstegårdmand i Koldsgård i Øsløs under Kølbygård.

                       Børn:

                  i    Anders Andersen Koldsgård født 1728 i Øsløs.

                  ii   Anne Andersdatter Koldsgård født 1730 i Øsløs.

          10.   iii  Søren Andersen Koldsgård født 1732.

                  iv   Niels Andersen Koldsgård født 1737 i Øsløs.

                  v    Lars Andersen Koldsgård født 1741 i Øsløs.

 

Fjerde Generation

 

5.    Anne Poulsdatter født o. 1710, gift 1753 med Axel Mortensen, født 1734 i Lund i Lild, (søn af Morten Andersen og Maren Justdatter). Axel Mortensen var fæstegårdmand i Lund 1752-67 under Kølbygård.

                       Børn:

                  i    Maren Axelsdatter født o. 1758, gift (1) 1785 i Vust med Mikkel Christensen Høeg, født o. 1753, død 1801 i Vust, gift (2) 1802 i Vust med Christen Jensen Badstue, født 1775 i Holme i V. Thorup, (søn af Jens Christensen Badstue og Dorthe Isaksdatter). Maren  Axelsdatter døde 1838 i Vust.

                  ii   Anne Marie Axelsdatter født 1760 i Lild, gift 1792 i Vust med Christen Jacobsen, født 1759 i Holme i Vust, (søn af Jacob Knudsen og Dorthe Jensdatter – se HOLM/ISAKSEN-SLÆGTEN i Thorup slægter ).

                  iii  Johanne Axelsdatter født o. 1761.

 

6.    Johanne Poulsdatter født o. 1725, gift 1756 i Vust med Jens Christensen Mølbæk, født o. 1723 i Mølbæk i Vust, (søn af Christen Jensen Mølbæk og Anne Christensdatter) død 1796 i Mølbæk i Vust.  Johanne Poulsdatter døde 1762 i Mølbæk i Vust.  Jens Mølbæk var fæster i Mølbæk i Vust.

                       Børn:

                  i    Christen Jensen Mølbæk født 1757 i Mølbæk i Vust.

                  ii   Maren Jensdatter født 1760 i Mølbæk i Vust, gift 1803 i Vust med Niels Jensen.  Niels Jensen boede i Diernæshus i Lild.

 

7.    Jens Poulsen Kjærgård gift (1) med Anna Christensdatter, født o. 1717, (datter af Christen Jensen Mølbæk og Anne Christensdatter) død 1771 i Vust,[43] gift (2) 1771 i Øster Svenstrup med Karen Albertsdatter, født o. 1742 på Nesgård i Ø. Svenstrup, (datter af Albert Jørgensen og Maren Sørensdatter) død 1820 i Vust.  Jens Kjærgård døde 1781 i Vust.[44]  Han var fæstegårdmand i Vust matr. nr. 14 under Aggersborggård.

                       Børn:

                  i    Anne Jensdatter født 1773 i Vust, gift 1805 i Vust med Christen Christensen.  Han boede i Vesløs.

                  ii   Maren Jensdatter født 1774 i Vust, død 1774 i Vust.

                  iii  Albert Jensen født 1775 i Vust.

                  iv   Maren Jensdatter født 1778 i Vust.

 

8.    Maren Poulsdatter født o. 1731, fik 1759 et uægte barn med Hans Christensen, men blev så gift 1762 i Klim med[45] Niels Jensen Holm, født o. 1737 i Holme i V. Thorup, (søn af Jens Poulsen Holm og Anne Pedersdatter – se HOLM/ISAKSEN-SLÆGTEN i Thorup slægter) død 1807 i Klim.  Maren Poulsdatter døde 1778 i Klim.  Niels Holm var selvejer i Klim matr. nr. 28b.

                       Børn:

                  i    Anne Marie Hansdatter født 1759 i Vust, gift 1785 i Klim med Lars Nielsen, født o. 1750 i Klim.

                  ii   Poul Nielsen født 1763 i Klim.

 

9.    Else Poulsdatter født o. 1736 i Vust, gift 1758 i Vust med Niels Pedersen Haverslev, født o. 1731, død 1790 i Klim.  Else Poulsdatter døde 1793 i Klim.  Niels Haverslev boede i Vust o. 1758-80. Han var sognedegn i Klim 1787-90.

                       Børn:

                  i    Maren Nielsdatter Haverslev født 1760 i Ellersbøl i Vust, gift 1788 i Klim med Peder Jensen Ravn, født 1764 i Klim, (søn af Jens Andersen Ravn og Anne Pedersdatter). Peder Ravn var selvejer i Klim matr. nr. 28a 1783-1818.

                  ii   Povl Nielsen Haverslev født 1762 i Vust.

                  iii  Peder Nielsen Haverslev født 1765 i Vust.

                  iv   Johanne Marie Nielsdatter Haverslev født 1767 i Vust, gift 1796 i Klim med Lars Christensen Bonderup, født 1763 i Klim Vestergård, (søn af Christen Pedersen Bonderup og Anne Nielsdatter – se VESTERGARD-SLÆGT II i Klim slægter).

                  v    Mads Christian Nielsen Haverslev født 1771 i Vust, død 1793 i Klim.[46]

 

10.  Søren Andersen Koldsgård født 1732 i Øsløs, gift med Johanne Christensdatter, født 1751 i Amtoft i Arup, (datter af Christen Christensen Amtoft og Kirsten Nielsdatter). Søren Koldsgård døde 1812 i Øsløs. Han var fæstegårdmand i Koldsgård i Øsløs under Vesløsgård.

                       Børn:

                  i    Anne Marie Sørensdatter født 1776 i Øsløs.

                  ii   Anders Sørensen født 1778 i Øsløs.

                  iii  Maren Sørensdatter født 1779 i Øsløs, gift (1) med Peter Chr. Christensen Pilgård, født 1779 i Gøttrup, (søn af Christen Pedersen Pilgård og Anne Andersdatter) død 1820 i Grishauge i Klim, gift (2) 1821 i Klim med Niels Meiling Nicolajsen Hejnsvig, født 1796 i Overklit Mølle i Vennebjerg, (søn af Nicolaj Christian Mathiasen Hejnsvig og Dorthe Marie Christensdatter Mørk) død 1863 i Grishauge i Klim.  Maren Sørensdatter døde 1861 i Grishauge i Klim.  Peter Pilgård var først præstegårdsforpagter i Hundstrup og dernæst selvejer i Grishauge 1817-20. Niels Nicolajsen var gårdejer i Grishauge 1821-63.

 

 

Madsen-slægten

 

Stamfaderen til denne slægt, Mads Justesen, giftede sig o. 1618 med enken i matr. nr. 12 i Vust – den senere Gisholm – og boede her de næste halvt hundrede år. Poul Madsen, en søn af første ægteskab, kom til at bo i den lille, nu for længst forsvundne gård, matr. nr. 23 i Vust og her boede hans efterkommere indtil 1801.

 

 

1.    Mads Justesen gift (1) med Anne Christensdatter, død o. 1644 i Vust,[47] gift (2) med Else Nielsdatter, (datter af Niels Christensen Dybdal og Kirsten Jensdatter – se DYBDAL-SLÆGTEN i Thorup slægter). Mads døde o. 1680 i Vust.[48] Mads Justesen var fæster i Vust matr. nr. 12.

                       Børn:

          2.     i    Poul Madsen.

                  ii   Maren Madsdatter.

                  iii  Just Madsen død før 1680 i Vust.

                  iv   Niels Madsen gift med Karen Pedersdatter, nævnt 1682 i skattemandtal. Niels Madsen var fæster i Nørhave i Vust.

                  v    Christen Madsen gift i Arup,[49] med Maren Christensdatter,  nævnt 1683 i skattemandtal.  Christen Madsen var fæster i Amtoftegård i Arup.

                  vi   Anne Madsdatter gift med Christen Michelsen, (søn af Michel Pedersen og Maren Steffensdatter). Christen Michelsen var fæster i Vust Annekspræstegård i 1683.

 

Anden Generation

 

2.    Poul Madsen gift med Karen Christensdatter, (datter af Christen Nielsen og Maren Nielsdatter). Poul Madsen var fæster i Vust matr. nr. 23 o.1672-88 under Ålborghus.

                       Børn:

          3.     i    Mads Poulsen.

 

Tredie Generation

 

3.    Mads Poulsen gift med Inger Graversdatter, født o. 1684, (datter af Gravers Andersen og Maren Nielsdatter i Vust) død 1761 i Vust. Han var fæster i Vust matr. nr. 23 o. 1710-24 under Bjørnsholm (Kokkedal).

                       Børn:

          4.     i    Gravers Madsen født o. 1709.

          5.     ii   Poul Madsen født o. 1713.

 

Fjerde Generation

 

4.    Gravers Madsen født o. 1709, gift (1) med Anne Pedersdatter, død 1747 i Vust,[50] gift (2) med NN, gift (3) med Maren Graversdatter, født o. 1721, død 1758 i Vust,[51] gift (4) 1759 i Vust med Johanne Larsdatter, født o. 1737 i Sylt i Vust, (datter af Lars Christensen Møller og Else Christensdatter) død 1761 i Vust,[52] gift (5) 1761 i Vust med Johanne Jacobsdatter, født o. 1742, (datter af Jacob Christensen Smed og Else) død 1792 i V. Thorup.  Gravers Madsen døde 1787 i Vust. Han var fæstegårdmand i Vust matr. nr. 23 under Kokkedal.

                       Børn:

          6.     i    Mads Graversen Møller født 1746.

          7.     ii   Anne Marie Graversdatter født o. 1751.

                  iii  Niels Graversen født 1756 i Vust, død 1757 i Vust.

                  iv   Gravers Graversen født 1758 i Vust, død 1758 i Vust.

          8.     v    Johanne Marie Graversdatter født 1763.

                  vi   Else Graversdatter født 1765 i Vust.

          9.     vii  Inger Catharina Graversdatter født 1767.

 

5.    Poul Madsen født o. 1713 i Vust, gift med Johanne Jensdatter, født o. 1714.  Poul Madsen døde 1790 i Aggersborg.  Han var gårdmand i Aggersborg Ullerup.

                       Børn:

                  i    Karen Poulsdatter født o. 1750.

                  ii   Jens Poulsen født o. 1758.

 

Femte Generation

 

6.    Mads Graversen Møller født 1746 i Vust, gift 1777 i Lild med Maren Christensdatter, født o. 1758, (datter af Christen Christensen og Dorthe Andersdatter). Mads G. Møller var husmand og møller i Vust, men flyttede o. 1790 til Hingelbjerg.

                       Børn:

                  i    Maren Madsdatter født 1778 i Vust.

                  ii   Dorthe Cathrine Madsdatter født 1779 i Vust.

                  iii  Anne Madsdatter født 1781 i Vust, død 1781 i Vust.

                  iv   Christen Madsen født 1782 i Vust.

                  v    Gravers Madsen født 1784 i Vust, død 1785 i Vust.

                  vi   Anne Madsdatter født 1786 i Vust, død 1786 i Vust.

                  vii  Inger Cathrine Madsdatter født 1788 i Vust.

 

7.    Anne Marie Graversdatter født o. 1751, gift (1) 1769 i Vust med Christen Larsen Møller (Strandridder), født o. 1733, (søn af Lars Christensen Møller og Else Christensdatter) død 1790 i Sylt i Vust, gift (2) 1791 i Vust med Christen Nielsen Vixø, født 1757 i Vust, (søn af Niels Nielsen Vixø og Mette Christensdatter). Anne døde 1811 i Vust.  Christen Møller og Christen Vixø var husmænd på Sylt i Vust.

                       Børn:

                  i    Maren Christensdatter født 1770 i Sylt i Vust.

                  ii   Johanne Christensdatter født 1771 i Sylt i Vust.

                  iii  Lars Christensen født 1773 i Vust, gift 1798 i Vust med Maren Margrethe Jørgensdatter, født 1775 i Sønderhaven i Vust, (datter af Jørgen Albertsen og Mette Olufsdatter) død 1837 i Vust.  Lars Christensen døde 1851 i Vust.  Han var gårdmand i Sønderhaven i Vust.

                  iv   Else Christensdatter født 1776 i Sylt i Vust, død 1778 i Sylt i Vust.

                  v    Gravers Christensen født 1777 i Sylt i Vust.

                  vi   Christen Christensen født 1778 i Sylt i Vust.

                  vii  Else Christensdatter født 1782 i Sylt i Vust.

                  viii Niels Christensen født 1784 i Sylt i Vust.

                  ix   Niels Christensen født 1787 i Sylt i Vust.

                  x    Lars Christian Christensen født 1789 i Sylt i Vust. Han var husmand i Kjærup i Lild i 1845.

                  xi   Christen Christensen Vixø født 1793 i Vust, død 1794 i Vust.

                  xii  Mette Kirstine Christensdatter Vixø født 1794 i Vust, død 1795 i Vust.

                  xiii Mette Kirstine Christensdatter Vixø født 1796 i Vust, gift med Ole Christian Nielsen, født 1800 i Lild, (søn af Christen Poulsen og Margrethe Nielsdatter). Ole C. Nielsen var husmand og tækker i Gøttrup i 1845.

 

8.    Johanne Marie Graversdatter født 1763 i Vust, gift 1789 i Vust med Søren Nielsen, født 1756 i Vust, (søn af Niels Sørensen og Johanne Nielsdatter) død 1829 i Vust.  Johanne Graversdatter døde 1826 i Vust.  Søren Nielsen var selvejergårdmand i Vust matr. nr. 8.

                       Børn:

                  i    Gravers Sørensen født 1790 i Vust, død 1870 i Vust.

                  ii   Niels Sørensen født 1791 i Vust.

                  iii  Johanne Sørensdatter født 1793 i Vust, død 1793 i Vust.

                  iv   Jacob Sørensen født 1794 i Vust.

                  v    Johanne Sørensdatter født 1795 i Vust, død 1797 i Vust.

                  vi   Else Sørensdatter født 1796 i Vust, død 1800 i Vust.

                  vii  Maren Sørensdatter født 1798 i Vust, gift 1825 i Vust med Lars Andersen Smed, født 1786 i Vust, (søn af Anders Nielsen Smed og Margrethe Larsdatter). Maren Sørensdatter døde 1872 i Vust.

                  viii Poul Sørensen født 1801 i Vust.

 

9.    Inger Catharina Graversdatter født 1767 i Vust, gift 1786 i Vust med Christen Thomsen, født 1758 i Holme i V. Thorup, (søn af Thomas Christensen og Inger Jensdatter). Christen Thomsen var selvejergårdmand 1786-1801 i Vust matr. nr. 23

                       Børn:

                  i    Inger Marie Christensdatter født 1786 i Vust, død 1787 i Vust.

                  ii   Gravers Madsen Christensen født 1788 i Vust.

                  iii  Thomas Christensen født 1790 i Vust.

                  iv   Johanne Christensdatter født 1792 i Vust.

                  v    Inger Maria Christensdatter født 1794 i Vust.

                  vi   Margrethe Christensdatter født 1797 i Vust.

 

 

Nørhave-slægten

 

 

Denne slægt begynder i Tømmerby, men o. 1700 flyttede en søn, Jens Jensen, ned til Vust og gifter sig med enken i  gården Nørhave. Han fik en række efterkommere som bosatte sig dels i Vust, men en søn flyttede til Fjerritslev Vestergård og blev her stamfader til en stor efterslægt.

 

 

1.    Jens Jensen gift med Maren Jensdatter, død før 1662.  Jens døde o. 1662 i Lille Vabesgård i Tømmerby[53].

                       Børn:

          2.     i    Jens Jensen (Madsen).

 

Anden Generation

 

2.    Jens Jensen (Madsen) gift med Margrethe Christensdatter (datter af Christen Joensen og Anne Hansdatter) . Han var fæster i Lille Vabesgård i Tømmerby.

                       Børn:

          3.     i    Jens Jensen født o. 1672.

                  ii   Anne Jensdatter gift med Peder Jensen.  Han var fæster i Lille Vabesgård i Tømmerby.

                  iii  Ole Jensen Møller død o. 1739 i Hjardemål.[54]

 

Tredie Generation

 

3.    Jens Jensen født o. 1672 i Sdr. Vabesgård i Tømmerby, gift (1) med enken efter  Oluf Jensen i Nørhave52, gift (2) med Gertrud Justdatter,  som nævnes o. 1720.[55]  Jens Jensen døde før 1720 i Nørhave i Vust.  Han var fæstegårdmand i Nørhave i Vust under Trudsholm.

                       Børn:

          4.     i    Oluf Jensen Vestergård født o. 1700.

          5.     ii   Margrethe Jensdatter.

                  iii  Jens Jensen. I 1741 i Sdr. Vabesgård i Tømmerby.

 

Fjerde Generation

 

4.    Oluf Jensen Vestergård født o. 1700 i Vust, gift med Margrethe Christensdatter, født o. 1694, (datter af Christen Gregersen og Johanne Svendsdatter) død 1772 i Fjerritslev.  Oluf Vestergård døde 1770 i Fjerritslev Vestergård.

                       Børn:

          6.     i    Mette Olufsdatter født 1734 i Fjerritslev Vestergård.

                  ii   Jens Olufsen Vestergård født 1735 i  Fjerritslev Vestergård.

                  iii  Christen Olufsen Vestergård født og død  1737 i Fjerritslev Vestergård.

          7.     iv   Christen Olufsen Vestergård født 1740 i Fjerritslev Vestergård.

 

5.    Margrethe Jensdatter gift (1) med Gregers Christensen, (søn af Christen og Bodel Gregersdatter) død o. 1736 i Nørhave i Vust (han nævnes 1735 i kirkebog som fadder hos O. J. Vestergård[56]), gift (2) o. 1737 i Vust med Jens Justesen, født o. 1705, (søn af Just Thomsen og Maren Jensdatter) død 1763 i Nørhave i Vust.[57]  Gregers Christensen og Jens Jensen var selvejergårdmænd i Nørhave i Vust.

                       Børn:

          8.     i    Anne Gregersdatter født o. 1734.

          9.     ii   Jens Gregersen Kreiberg født o. 1735.

                  iii  Gregers Jensen født o. 1740 i Nørhave i Vust, død 1771 i Vust. Han nævnes 1763 i kirkebogen som fadder hos Jens Justesen.[58]

                  iv   Gertrud Jensdatter  Nævnt 1766 i kirkebogen som fadder hos Ejler Kiib.[59]  Evt. gift med Peder Poulsen 1774 i Vust.

 

Femte Generation

 

6.    Mette Olufsdatter født 1734 i Fjerritslev i Kollerup, gift (1) med Jacob Christensen Kjærup, født o. 1714, (søn af Christen Andersen) død 1774 i Sønderhaven i Vust,[60] gift (2) 1774 i Vust med Jørgen Albertsen, født 1745 i Nesgaard i Ø. Svenstrup, (søn af Albert Jørgensen og Maren Sørensdatter) død 1796 i Sønderhaven i Vust.  Mette Olufsdatter døde 1798 i Sønderhaven i Vust.

                       Børn:

                  i    Anna Jacobsdatter født 1760 i Sønderhaven i Vust.

                  ii   Maren Margrethe Jørgensdatter født 1775 i Sønderhaven i Vust, gift 1798 i Vust med Lars Christensen, født 1773 i Vust, (søn af Christen Larsen Møller (Strandridder) og Anne Marie Graversdatter), død 1851 i Sønderhaven i Vust. Han var gårdmand i Sønderhaven i Vust. Maren Jørgensdatter døde 1837 i Sønderhaven.

 

7.    Christen Olufsen Vestergård født 1740 i Fjerritslev Vestergård, gift 1764 i Kollerup med Karen Christensdatter, født 1743 i Aldrup i Kollerup, (datter af Christen Sørensen og Inger Pedersdatter) død 1817 i Fjerritslev Vestergård.  Christen Vestergård døde 1794 i Fjerritslev Vestergård.

                       Børn:

                  i    Ole Christensen Vestergård født 1766 i Fjerritslev, gift 1795 i V. Thorup med Maren Christensdatter Krogh, født o. 1754, (datter af Christen Joensen Krogh og Helvig Pedersdatter Ingvorsen – se KROGH-SLÆGTEN i Thorup slægter) død 1815 i Ullerup i V. Thorup.  Ole Vestergård døde 1797 i Ullerup i V. Thorup.  Han var selvejer i Ullerup Vestergård.

                  ii   Margrethe Christensdatter Vestergård født o. 1769 i Fjerritslev.

                  iii  Peder Christensen Vestergård født 1773 i Fjerritslev Vestergård, gift 1807 i Kollerup med Else Christensdatter Kronborg, født 1781 i V. Kjeldgård i Kettrup, (datter af Christen Christensen Kronborg og Anne Marie Mogensdatter Brix – se GRIIS-SLÆGTEN i Thorup slægter) død 1856 i Fjerritslev Vestergård.  Peder Vestergård døde 1851 i Fjerritslev Vestergård.

                  iv   Lars Christensen Vestergård født o. 1779 i Fjerritslev.

                  v    Inger Christensdatter født o.1787 i Fjerritslev.

 

8.    Anne Gregersdatter født o. 1734 i Nørhave i Vust, gift med Ejler Christensen Kiib, født o. 1716, (søn af Christen Andersen Kiib og Helvig Pedersdatter Krogh – se KIIB-SLÆGTEN i Klim slægter) død 1784 i Klim.  Anne Gregersdatter døde efter 1787.  Ejler Kiib  var selvejer i Klim matr. nr. 12 o. 1753-60, men boede i Vust 1763-70.

                       Børn:

                  i    Mette Ejlersdatter Kiib født 1756 i Klim, gift 1791 i Vust med Christen Nielsen Tømmermand, død før 1801.

                  ii   Helvig Ejlersdatter Kiib født 1758 i Klim, gift 1795 i V. Thorup med Peder Jensen Høgh, født 1763 i Svenstrup i Hjortdal (søn af Jens Nielsen Høg og Dorthe Jensdatter – se HØG-SLÆGTEN i ”Slægter i Hjortdal sogn”).  Han var selvejer i Klim matr. nr. 12  o. 1797-1853.

                  iii  Margrethe Ejlersdatter Kiib født 1760 i Klim, gift 1788 i V. Thorup med Christen Jensen Høgh, født 1754 i Svenstrup i Hjortdal, død 1842 i V. Thorup (søn af Jens Nielsen Høg og Dorthe Jensdatter – se HØG-SLÆGTEN i ”Slægter i Hjortdal sogn”).

                  iv   Anne Ejlersdatter Kiib født 1763 i Vust, død 1788 i Klim.

                  v    Jens Ejlersen Kiib født 1766 i Vust, død 1766 i Vust.

                  vi   Gregers Ejlersen Kiib født 1768 i Vust.

                  vii  Else Ejlersdatter Kiib født 1770 i Vust.

 

9.    Jens Gregersen Kreiberg født o. 1735, gift (1) 1763 i Vust med Christen Kreibergs enke, Else Christensdatter, født o. 1717, død 1777 i Vust Holme, gift (2) 1778 i Vust med Pernille Svendsdatter, født o. 1750 i Sønder Fårbæk i Klim, (datter af Svend Christensen Fårbæk og Anne Pedersdatter– se FAARBÆK/BERTELSEN-SLÆGTEN i Thorup slægter ) død 1807 i Vust Holme.  Jens Kreiberg døde 1801 i Vust Holme. Han var gårdmand i Vust Holme matr. nr. 6.

                       Børn:

                  i    Else Jensdatter født 1779 i Vust Holme, død 1786 i Vust Holme.

                  ii   Svend Jensen Kreiberg født 1782 i Vust Holme, gift 1807 i V. Thorup med Anne Cathrine Larsdatter, født 1786 i Ullerup Vestergård i V. Thorup, (datter af Lars Larsen Westergård og Maren Christensdatter Krogh – se KROGH-SLÆGTEN i Thorup slægter). Hun  boede 1845 i Kollerup. Svend Kreiberg døde 1814 i Vust Holme. Han var selvejergårdmand i Vust Holme matr. nr. 6.

                  iii  Gregers Jensen født 1785 i Vust Holme, død 1786 i Vust Holme.

                  iv   Christen Jensen født 1788 i Vust Holme.

 

 

Olufsen-slægten

 

En datter fra matr. nr. 16 i Vust (den senere Fjordgård) blev midt i 1600-tallet gift med manden i Vust Holme Østergård og her boede slægten de næste hundrede år, men der er også forgreninger til den nærliggende Vust Holme matr. 4 og senere gårde i Vust by.

 

1.    Oluf Christensen Graversen født o.1625 i Vust,[61] gift med Maren Andersdatter.  Han var fæstegårdmand i Fjordgården i Vust o. 1610-25.

                       Børn:

                  i    Anders Olufsen.

                  ii   Voldborg Olufsdatter gift med Niels Christensen, (søn af Christen Nielsen og Anna Nielsdatter) Han nævnes 1653-54 i tingbogen som boende i Ellersbøl.[62] 

                  iii  Christen Olufsen gift med Maren Lauridsdatter, (datter af Laurs Poulsen). Selvejergårdmand i Vust matr. nr. 15 o. 1632-64.

                  iv   Maren Olufsdatter.

          2.     v    Anna Olufsdatter.

                  vi   Dorthe Olufsdatter.

                  vii  Karen Olufsdatter gift med Thøger Helisen i Vust.

 

Anden Generation

 

2.    Anna Olufsdatter gift med Christen Christensen, som var selvejergårdmand i Vust Holme matr. nr. 7.

                       Børn:

          3.     i    Oluf Christensen.

 

Tredie Generation

 

3.    Oluf Christensen gift (1) med Anne Christensdatter Kold, født i Holme Vestergård i Vust, (datter af Christen Pedersen Kold og Margrethe Nielsdatter – se KOLD-SLÆGTEN i Thorup slægter)  nævnt 1683 i skattemandtal, gift (2) med Maren Pedersdatter, født o. 1677, død 1757 i Vust (hun blev efter Oluf Christensens død gift (2) med Ole Andersen).  Oluf  Christensen nævnes 1723 i tingbogen.[63]  Han var fæstegårdmand i Vust Holme  matr. 7 o. 1683-1725.

                       Børn:

          4.     i    Niels Olufsen Kold.

                  ii   Christen Olufsen Kold  Nævnt 1723 i tingbogen.[64]

                  iii  Lars Olufsen Kold  Nævnt 1720 & 25 i tingbogen.[65]

          5.     iv   Margrethe Olufsdatter født o. 1721.

          6.     v    Maren Olufsdatter født o. 1725.

 

Fjerde Generation

 

4.    Niels Olufsen Kold gift (1) 1718[66] med Margrethe Christensdatter, (datter af Christen Christensen Kold og Kirsten Nielsdatter – se KOLD-SLÆGTEN i Thorup slægter) gift (2) 1721 i V.Thorup med Parnelle Christensdatter, gift (3) med Karen Sørensdatter.  Niels Kold døde 1754 i V. Thorup.[67]

                       Børn:

                  i    Søren Nielsen Kold.

 

5.    Margrethe Olufsdatter født o. 1721, gift med Anders Justesen, født o. 1709, (søn af Just Andersen og NN) død 1792 i Vust Holme.  Margrethe Olufsdatter døde 1784 i Vust Holme.[68]  Anders Justesen var gårdmand i Vust Holme matr. nr. 4.

                       Børn:

          7.     i    Ole Andersen født o. 1746.

                  ii   Jens Andersen født o. 1750, død 1779 i Vust.

                  iii  Kirsten Andersdatter gift 1778 i Vust med Christen Jensen Holm fra Gøttrup

                  iv   Anne Marie Andersdatter født o. 1753 i Vust Holme, gift 1785 i Vust med Lars Mikkelsen Kulsgård, født o. 1756.  Lars Kulsgård var gårdmand på Bjerget i Lild sogn.

          8.     v    Maren Andersdatter født o.1755.

 

6.    Maren Olufsdatter født o. 1725 i Vust Holme, gift med Niels Jensen Drejer, født 1713 i Vust, (søn af Jens Graversen og Else Christensdatter) død 1803 i Vust.  Maren Olufsdatter døde 1811 i Vust.  Niels Drejer var husmand i Vust matr. nr. 24.

                       Børn:

          9.     i    Maren Nielsdatter født o. 1750.

                  ii   Niels Christian Nielsen født o. 1751 i Vust, gift 1811 i Vust med Maren Andersdatter Thorhauge, født 1792 på Kæret i Lild, (datter af Anders Christensen Thorhauge og Anne Cathrine Mogensdatter) død 1858 i Aggersborg.  Niels C. Nielsen døde 1822 i Vust.  Han var drejer, husmand og klitfoged i Vust matr. nr. 24.

          10.   iii  Else Nielsdatter født o. 1755.

                  iv   Jacob Nielsen født 1758 i Vust.

 

Femte Generation

 

7.    Ole Andersen født o. 1746, gift 1788 i Vust med[69] Else Nielsdatter, født o. 1755, (datter af Niels Jensen Drejer og Maren Olufsdatter) død 1831 i Vust Holme.  Ole Andersen døde 1814 i Vust Holme.  Han var gårdmand i Vust Holme matr. nr. 4.

                       Børn:

                  i    Just Olesen født 1788 i Vust Holme, gift i V. Thorup med Mette Marie Jensdatter, født 1800 i V. Thorup, (datter af Jens Nielsen Holm og Inger Marie Jacobsdatter – se HOLM/ISAKSEN-SLÆGTEN i Thorup slægter) død 1883 i Vust Holme.  Just Olesen døde 1865 i Vust Holme. Han var gårdmand i Vust Holme nr. 4.

                  ii   Maren Olesdatter født 1790 i Vust Holme, gift 1823 i Vust med Mogens Nielsen, født o. 1799.

                  iii  Margrethe Olesdatter født 1792 i Vust Holme, gift 1824 i Vust med Thomas Christensen Hole, født o. 1799, (søn af Christen Hole og Karen Thomasdatter).

                  iv   Anders Olesen født 1793 i Vust Holme.

 

8.    Maren Andersdatter født o.1755, gift 1787 i Vust med Hans Andersen Lund, født 1735 i Lund i Lild, (søn af Anders Hansen og Maren Andersdatter) død 1805 i Vust.  Maren Andersdatter døde 1797 i Vust.  Hans Lund var selvejergårdmand i Vust Nørgård og desuden sognefoged.

                       Børn:

                  i    Maren Hansdatter født 1788 i Vust, gift 1817 i Vust med Anders Christensen, født o. 1791, (søn af Christen Hole og Karen Thomasdatter).

                  ii   Anders Hansen Lund født 1790 i Vust, død 1790 i Vust.

                  iii  Anders Hansen Lund født 1791 i Vust, død 1794 i Vust.

                  iv   Margretha Hansdatter født 1795 i Vust, gift 1832 i Vust med Poul Pedersen, født o. 1768.  Poul Pedersen var da enkemand af Nørklit i Lild.

 

9.    Maren Nielsdatter født o. 1750 i Vust, gift 1780 i Vust med Anders Christensen Degn, født o. 1750.  Han var gårdmand i Lund i Lild.

                       Børn:

                  i    Christen Andersen født 1781 i Lund i Lild.

                  ii   Niels Andersen født 1785 i Lund i Lild.

 

10.  Else Nielsdatter (Se ægteskab med nummer 7.)

 

 

Sønderhaven-slægten

 

Omkring 1670 kom der en ny slægt i Sønderhaven i Vust, efter gården nogle år havde været sædegård for adelsmanden Bendix Hartvigsen. Denne slægt, som forblev i Sønderhaven indtil 1754, kaldte sig Haven efter gården. Den mest kendte af slægten er Jens Haven, født 1724 i Sønderhaven,  som blev en kendt missionær blandt eskimoerne i Labrador.

 

1.    Christen Laursen. Fæstegårdmand i Sønderhaven i Vust o. 1670-83.

                       Børn:

          2.     i    Jens Christensen Haven.

                  ii   Gertrud Christensdatter. I Sønderhaven i Vust i 1672.

                  iii  Poul Christensen  Nævnt 1675 i tingbogen.[70]  Havde da skude og sejlede på Norge.

                  iv   Laurs Christensen død o. 1678 i Norge.[71]

 

Anden Generation

 

2.    Jens Christensen Haven gift o. 1680[72] med Maren Bodelsdatter, (datter af Bodel Thomsen og Dorthe Christensdatter – se BODELSEN-SLÆGTEN i Thorup slægter). Han nævnes 1682 i Sønderhaven[73]  og var fæstegårdmand i Sønderhaven i Vust o. 1682-1710.

                       Børn:

          3.     i    Laurs Jensen Haven.

          4.     ii   Christen Jensen Haven.

 

Tredie Generation

 

3.    Laurs Jensen Haven. Fæstegårdmand i Sønderhaven i Vust o. 1720-50.

                       Børn:

          5.     i    Anne Laursdatter.

                  ii   Jens Laursen Haven født 1724 i Sønderhaven i Vust, gift 1771 i Chelsea i London med Maria Butterworth, født 1742 i England, død 1804 i Herrnhut.  Jens Haven døde 1796 i Herrnhut.

                  iii  Peter Laursen Haven født 1726 i Sønderhaven i Vust, død 1763 i Herrnhut.

          6.     iv   Peder Laursen Haven født o. 1731.

 

4.    Christen Jensen Haven født Sønderhaven i Vust,[74] gift o. 1718 i Vust med Karen Laursdatter Frendsen, født o. 1694 i Vust Østergård, (datter af Laurs Frendsen og Kirsten Jacobsdatter) død 1763 i Vust Østergård.  Christen Haven døde 1735 i Vust Østergård.[75]  Han var fæster i Vust Østergård under Kølbygård.

                       Børn:

                  i    Maren Christensdatter født o. 1720 i Vust Østergård.

          7.     ii   Lars Christensen Frendsen født o. 1723.

                  iii  Kirsten Christensdatter født o. 1723 i Vust Østergård.

                  iv   Jens Christensen født o. 1726 i Vust Østergård.

                  v    Johanne Christensdatter født o. 1730 i Vust Østergård.

                  vi   Jacob Christensen født o. 1732 i Vust Østergård.

                  vii  Anne Christensdatter født Vust Østergård.

 

 

Fjerde Generation

5.    Anne Laursdatter født i Sønderhaven i Vust, gift med Jacob Christensen Kjærup, født o. 1714, (søn af Christen Andersen) død 1774 i Sønderhaven i Vust.[76]  Anne Laursdatter døde 1754 i Sønderhaven i Vust.[77]

                       Børn:

                  i    Anne Jacobsdatter født o. 1753 i Sønderhaven i Vust, gift 1780 i Vust med Thomas Jensen Seldal, født o. 1753, (søn af Jens Jensen Seldal og Ingeborg Thomasdatter) død 1808 i Vust.  Anne Jacobsdatter døde 1805 i Vust. Thomas Seldal og Anne Jacobsdatter boede først i Nørklit i Lild, men flyttede senere til et husmandssted på Rimmen i Vust.

 

6.    Peder Laursen Haven født o. 1731 i Sønderhaven i Vust, gift 1768 i Vust med Johanne Jensdatter Winther, født o. 1742 i Vust, (datter af Jens Jensen Winther og Karen Nielsdatter). Peder Haven døde 1788 i Vust.  Han var husmand i Vust.

                       Børn:

                  i    Margrethe Pedersdatter Haven født o. 1768. Hun fik 1795 og 1800 to uægte børn med Thøger Thomsen, født o. 1775, (søn af Thomas Rasmussen Skrædder og Kirsten Larsdatter – se GRIIS-SLÆGTEN i Thorup slægter). Thøger Thomsen boede 1795 i Øsløs, men blev i 1797 gift og flyttede til Sylt i Vust som husmand og daglejer. Margrethe Haven døde 1863 i Vust.

                  ii   Jens Pedersen Haven født 1774, Vust.

                  iii  Else Marie Pedersdatter Haven født 1777 i Vust, død 1779 i Vust.

                  iv   Lars Pedersen Haven født 1780 i Vust.

                  v    Else Marie Pedersdatter Haven født 1784 i Vust.

                  vi   Johanne Pedersdatter Haven født 1788 i Vust, død 1788 i Vust.

 

7.    Lars Christensen Frendsen født o. 1723 i Vust Østergård, gift i Gøttrup med Else Jensdatter Pind, født 1737 i Gøttrup Nørgård, (datter af Jens Christensen Pind og Anne Sørensdatter) død 1829 i Vust.  Lars døde 1809 i Vust. Han var gårdmand i Vust Østergård.

                       Børn:

                  i    Karen Larsdatter født 1764, Vust, død 1764, Vust.

                  ii   Ingeborg Maria Larsdatter født 1765, Vust.

                  iii  Christen Larsen (Frendsen) født 1767 i Vust, gift 1796 i Vust med Karen Stephansdatter, født o. 1750 i Holme i V. Thorup (datter af Stephan Christensen og Anna Christensdatter), død 1822 i Vust Holme. Christen Larsen var selvejergårdmand i Vust Holme matr. nr. 2.

                  iv   Karen Larsdatter født 1769 i Vust, død 1770 i Vust.

                  v    Anne Katrine Larsdatter født 1771 i Vust, gift 1803 i Vust med Isak Nielsen, født 1768 i Vust, (søn af Niels Pedersen og Karen Isaksdatter).

                  vi   Jens Larsen (Frendsen) født 1772 i Vust, død 1796 i Vust.

                  vii  Jacob Larsen (Frendsen) født 1775 i Vust, gift o. 1810 i Lild med Anne Nielsdatter, født o. 1784 i Lild.  Jacob Larsen døde 1827 i Vust. Han var selvejergårdmand i Vust Østergård.

                  viii Karen Larsdatter født 1777 i Vust.

                  ix   Søren Larsen Frendsen født 1780 i Vust.

                  x    Anne Larsdatter født 1784 i Vust, død 1785 i Vust.

 

 

 

Svanborg/Møller-slægten

 

Det lille hus Svanborg i Ellersbøl har givet navn til to slægter med mange efterkommere på egnen. Den ene slægt boede her fra først i 1700-tallet og til 1802. De var i slægt med en familie på Sylt i Vust med slægtsnavnet Møller. Den anden Svanborg-slægt kom til at bo i Svanborg i 1802  og havde egentlig sin oprindelse i andre Ellersbøl-slægter og slægten Kold fra Vust Holme (se under Bliksted-slægten).

 

1.    Christen Nielsen Strandridder husfæster i Vust i 1705[78].

                       Børn:

          2.     i    Lars Christensen Møller.

          3.     ii   Niels Christensen Svanborg født o. 1693.

                  iii  Maren Christensdatter gift før 1744 med Christen Nielsen.  Han boede i Frøstrup.

 

Anden Generation

 

2.    Lars Christensen Møller gift med Else Christensdatter, født o. 1701, død 1781 på Sylt i Vust. Hun nævnes som fadder i 1744 i Tømmerby.[79]  Lars Møller var husmand på Sylt i Vust.

                       Børn:

          4.     i    Christen Larsen Møller (Strandridder) født o. 1733.

                  ii   Johanne Larsdatter født o. 1737 på Sylt i Vust, gift 1759 i Vust med Gravers Madsen, født o. 1709, (søn af Mads Poulsen og Inger Graversdatter) død 1787 i Vust.  Johanne døde 1761 i Vust.[80]  Gravers Madsen var fæstegårdmand i Vust matr. nr. 23 under Kokkedal.

 

3.    Niels Christensen Svanborg født o. 1693, gift med Dorthe Nielsdatter, født o. 1704, død 1760 i Vust.  Niels Svanborg døde 1760 i Svanborg i Vust.[81]

                       Børn:

                  i    Niels Nielsen Svanborg født o. 1726.

          5.     ii   Christen Nielsen Svanborg